ÉletErő Mágia

Manifesztációs teremtő ÉletErő Mágia az ÉletEnergia Készülékek segítségével

le   »
www.eletenergia.hu/ELETERO-MAGIA

ÉletErő Mágia | Varázslatos! Mágikus!

  ~    


Mottó
:
"A "mágia" strukturális kapcsolatokon és ÉletErőn alapuló -általában- távolságban ható tevékenység."
Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája"

  ~    

"Csodás!" VARÁZSLATOS"!  "MÁGIKUS"!    => ÉletErő Mágia & Techno-Mágia!

ÉletErő Mágia & Techno-Mágia magikus

az ÉletEnergia Készülékek és -számítógépes- Manifesztációs Radionika Programok segítségéveléletenergia "A 'mágia', az emberi tudat és akarat által dinamizált ÉletErő kivetítése, projekciója."
Papus (Dr. Gerard Encausse)


pentani Távolsági hatás, mely nem ismer határokat – ebben áll működésének alapelve!
  Pont -ugyan-úgy,  mint a Radionika esetében is...
    Ez a közös működési elvük!


ÉletErő Mágia & Techno-Mágia
| ÉletErő generálás a múltban | Modern ÉletErő generálás a jelenben | Mágia & Radionika / ÉletErő Mágia & Techno-Mágia | Modern Woodoo bábuk | Tartós-, pozitív eredmények


A "mágia" -a mi szempontunkból, egyfajta- magasszintű technológia!
  Belső világunkkal hatni- és megváltoztatni tudjuk külső világunkat és körülményeinket, amennyiben rendelkezésünkre áll és megfelelően használni is tudjuk a sikerhez oly elengedhetetlenül szükséges életenergiát és életerőt.

Az ÉletEnergia Készülékek kitünően használhatók, hogy beállításukkal, a mentális programozás által, az óhajtott és vágyott trendek -a különböző síkokon- megvalósuljanak és konkrét formát öltsenek ('manifesztálódjanak').

kehely Az ÉletEnergia Készülékek és a készülékekbe integrált ÉletErő Generátorok felfedezése kétségtelenül az egyik legfontosabb technológiai lépés a XX. század utolsó évtizedében az önfejlesztés és személyiségfejlesztés, az önsegély és öngyógyítás, illetve az önkontroll-, agykontroll-, és távolsági elmekontroll, valamint az u.n. "Techno-Mágia" területén.

Folyamatos-, és hosszútávú használatuk; állandó jellegű, pozitív irányú változásokat tesz lehetővé.

Az új ÉletEnergia Készülékeinkbe beépített és integrált ÉletEnergia Generátorok Siker-felszereléseink erőforrásai, melyek megoldással szolgálnak a mindennapi kihívások és problémák esetében is, valamint utat nyitnak Ön számára, egy kiteljesültebb, boldogabb élet felé.

Izgalmas, új technológia birtokosává válhat, segítségével jelentős és döntő előnyökre tehet szert úgy magánéletében, mint üzleti ügyeiben és praxisában, sporttörekvéseiben, személyes- és üzleti kapcsolataiban, az érzelmi és szexuális életében, valamint életének még számtalan, több- és más területén is, egyszóban; életének összes területén.

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


A kihívás
(…"Mágiáról", "Varázslatról" szólva!)


Biztosan hallottak már olyan igézetekrôl, "bûbájról", melyek évtizedeken át és a fél világon keresztül is követtek valakit…
Általában, ezek a "varázslatok" valamilyen "mágiának" az eredményei és a következményei, ami elôl bárhogyan is próbálkozik valaki, nem menekülhet.
Legtöbbször a történet arról szól, hogy a szülôföldjükön lakó mágusnak, sámánnak, táltosnak vagy varázslónak van valamilyen szándéka velük… rossz vagy jó kivánsággal "sújtja" vagy "áldja" a közössége valamelyik tagját.

Tudni szeretné, hogyan is mûködik mindez?
Tudni akarja, hogyan lehet hatásos egy ilyen "varázslat"?
Érteni szeretné miként lehetséges, hogy idôben és térben korlátlanul hat a varázs, hogy bûbájok és igézetek évtizedek és mérföldek ezrei távlatából is elkísérik és befolyásólják az illetô személyt?

Szeretné megtudni, mert…
...jó lenne birtokolni ezt az erôt, mellyel szembeszállhat minden kihívással, megoldhatja összes problémáját és amely biztosíthatja Ön számára a teljes sikert élete minden területén!

Hogyan generálható, állítható elô az Életerô…
mely jelen van a Föld minden emberi lényének a tudatában, mely megnyilvánul mindenben, minden mentális cselekedetben, minden tevékenységben, így az elért sikerekben, a szerelemben, gazdagságban és a lelki békében…
  …tovább olvasva hamarosan megtudhatja!


Képzelje el, hogy birtokában van az ERÔNEK…

-melynek segítségével beléphet bárkinek az elméjébe
-hogy ráhasson, hogy az illletôk az Ön akaratának megfelelôen viselkedjenek
-hogy elôidézze saját sikerét,
-hogy bôséget és gazdagságot vonzon életébe, és
-hogy belsô, lelki békéjét megteremthesse


Igen!
Ez az amit az új -integrált ÉletErô Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek lehetôvé tehet Ön számára -is-.
Látni fogja, hogy új, rendkívüli technológiánk mindezt -könnyen és hatékonyan- biztosíthatja Ön számára.

A következôkben meg fogja ismerni, hogy ez a bámulatos, új technológia miként oldhat meg minden kihívást az Ön számára, és milyen megvalósításokra képes csodálatos technológiánk az Ön érdekében!

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Hogyan generálható, állítható elő az ÉletErő…


mely jelen van a Föld minden emberi lényének a tudatában, mely megnyilvánul mindenben, minden mentális cselekedetben és minden -távolságban is ható- tevékenységben, így a mentális programozásban-, az elért sikerekben, a szerelemben, gazdagságban és a belső, lelki békében…

…tovább olvasva hamarosan megtudhatja, és ezeket az információkat Ön is felhasználhatja!


...Ha bepillantást akarunk nyerni a "mágia" valóságos hatalmába, ha meg akarjuk érteni mûködési módját és energetikai, a "finomanyaghoz", az Egyetemes ÉletEnergiához és ÉletErôhöz (Orgone, Chi, Ki, Mana, Prana, stb.) kötödô potenciálját, mindenekelött ismernünk, és tudnunk kell az Univerzális Életenergiáról.

Tudjuk, hogy mindenfajta szellemi, spirituális és mentális cselekvés és tevékenység, (ima/imádkozás, meditáció, vagy újabban a különféle ön- és személyiségfejlesztő technikák, és -természetesen!- a mágikus operációk, cselekedetek, gyakorlatok és praxisok, stb.) egyfajta Életenergián, Életerőn alapuló technikák (ill. -újabban- technológiák), melyek -különféle elméleteikkel együtt- kétségkívül, az egyik legősibb formája, az ember és a láthatatlan energiák interakciójának és egyben a legrégebbi módozata annak, ahogy az ember értelmet adott a "láthatatlannak", technológiát faragva az ismeretlenből.

Viszont, a pszihikai erejüket felhasználó személyek; mágusok, táltosok, sámánok vagy gyógyítók tudatában voltak az azonos strukturák, witch5 identikus "pszihikai" kapcsok, (azaz; strukturális kapcsolatok, ahogy mi nevezzük) erejének és jelentőségüknek, és tudták, hogy az általuk kibocsátott ÉletEnergia könnyedén áthidalja a fizikai teret, amennyiben közvetlen -strukturális-kapcsolatot létesitettek a célszeméllyel, attól függetlenűl, hogy milyen távolságra van az illető.

Számtalan -hagyományos- technikát ismerünk (a teljesség ígénye nélkül: kreativ vizualizáció, kincskeresés, <térképes keresés -angolul; treasure mapping->, agykontroll, elmekontroll, transzcendentális meditáció, jóga, chi-kung, tai-chi, autogén tréning, NLP, reiki, radiesztézia, keleti küzdősportok, sámánikus és/vagy mágikus evokációk-, gyakorlatok- és praxisok, asztrológia, feng-shui, stb.), melyek felhasználják különböző szinten, (minden)egyes műveleteikben az ÉletEnergiát és az ÉletErőt.

Ide sorolhatjuk még a különböző spirituális és mentális gyógyítások, illetve a mentális programozások, vagy -természetesen- az újabb fajta -különböző- motivációs önmenedzselő és személyiségfejlesztő technikákat is.

Közös vonásuk többnyire az, hogy valamennyi az óhajok konkrét formába öntésére törekszik és -esetleg- segíthetnek a vágyakat átalakítani kézzelfogható valósággá.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia & ÉletErő :: ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Amint fent, úgy lent, és, amint benn, úgy kint is...
  Valószínű, hogy ismerősen csengenek Önnek is ezek a -kezdő- szavak, a háromszorosan magasztos Hermes Trismegistus smaragd tábláján talalhatók

Minden látható okozat mögött, láthatatlan mágikus/mentális ok áll.

A mágikus egyéniség eszközei a megismerés által szublimált intenziv gondolaterők.
A mágia a láthatatlan energiákkal dolgozva, a láthatatlan okokat befolyásolja, és az okok természetét változtatja meg, amelyből az okozatok -is- erednek.
A mágia -és egyben a képzett mágus- képes lesz rá, hogy belső világával irányítsa és megváltoztassa a külső világot, így képes lesz arra, hogy nemcsak nemzőerejével, hanem az intellektusával is teremteni -manifesztálni- tudjon.

A gondolatok és ideák -mentál-világából realitást hoz létre, gondolata, mentális programja & programozása (azaz; trend-je) manifesztálódik, realitássá lesz, és, megjelenve a fizikai szinten, befolyásolja és átalakítja a célszemély (target) életét és sorsát.

Minden -mentális- program (vagyis, szellemi- és mentál-programozás), az összes metódusok és/vagy tehnikák, -így a mágikus programozások, gyakorlatok és tettek is -, melyek a vágyak, illetve kívánságok konkrét formába öntését hivatottak elősegíteni és a kitűzött célok gyorsabb- és könnyebb elérését hivatottak szolgálni, kivétel nélkül felhasználja (mert fel kell használnia!) a strukturális kapcsolatokat és az ÉletErőt, ill. ÉletEnergiát. RAD2400 HD :: ÉletErővel táplált és működtetett Radionika Készülék | Trend Generátor

Bármely mentális cselekedet vagy technika, mely ezen tényezők bármelyikét számításon-, vagy figyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve, függetlenül a szándéktól, a spirituális képzettségtől, a szellemi felkészültségtől, lelki gyakorlatoktól, mágikus képzéstől vagy bármi más egyébtől.

ÉletEnergia 'Mágikus oltár' két -sorba kötött- RAD 2400 HD integrált ÉletErő Generátorokkal működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékkel

Kijelenthetjük, hogy ilyen értelemben; minden "mágia", (beleértve a fentebb említett -mentális- technikákat is), mely "működéséhez" strukturális kapcsolatokat (szerkezeti kapcsokat) és ÉletErőt, ill. ÉletEnergiát igényel- és használ. (!)

   További információk Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája" (Magick of the Future) címü kurzusában.


Látható, hogy mi a "mágiát" tudományos szempontból -is- vizsgáljuk, egy más, teljesen új szemszögből nézzük, egy másfajta (sokkal lágyabb, barátságosabb és érthetőbb) értelmezést adva neki.

Tekintsünk úgy a "mágiára" (ill. techno-mágiára) mint egy nagyon hatékony- és az -emberiség- egyik legrégibb, de -most- egyben az egyik legmodernebb tehnológiájára, melynek gyakorlására és működtetéséhez, most a legmodernebb készülékek, valamint a legmodernebb és legfejlettebb tehnológia is a rendelkezésre áll.

Ezt bátran nevezhetjük akár "Techno-Mágiának" is, ugyanis ez egy egzakt tudományon alapuló új technologia, mely technológiai csúcs-eszközöket használ, és... mely most az Ön rendelkezésére is áll.


Önprogramozás, ön- és személyiségfejlesztés esetén az ÉletEnergia Készülékek és a készülékekbe integrált ÉletErő Generátorok segítségével, az tri új, Életenergiával működő Elmegépezetek és -újtipusú- Chi Agytrénerek & PszichoTrénerek, illetve az ÉletErővel táplált, meghajtott és (fel)fokozott <angolul: boosted> Radionika készülékek, felbecsülhetetlen segítséget és támaszt nyújtanak a felhasználónak és a programozónak, hisz segítségükkel erőteljesebben tudunk hatni önmagunkra, sokkal könnyebben és hatásosabban tudunk megváltoztatni egyes (nemkivánatos) szokásokat és tulajdonságokat, vagy törölni egyes negativ mentális programokat és helyettesíteni új, pozitiv -számunkra előnyösebb- (mentális) programokkal, így sokkal hatékonyabban és könnyebben tudjuk befolyásolni sorsunkat és egyben magát az Életet is.

Ha egy, az adott célnak, kívánt eseménynek vagy óhajtott vágynak, kívánt szituációnak (azaz: TREND-nek) megfelelő strukturát-, írányvonalat, összekapcsolunk egy meghatározott céllal-; ill. cél-személlyel (célba vett alany -TARGET-), például egy személlyel, (mondjuk; önmagunkkal), akkor az illetőt befolyásolni tudja és befolyásolni is fogja a ráirányított energia, érzékelni fogja a gerjesztett "energiahullám" hatását, azaz hajlandóságot fog mutatni az adott cél elérésének irányában és annak megvalósításában.

pecsét Az óhajtott hatás (TREND) elérhető, megvalósítható, és az elképzelt (vizualizált) eredmény igen hamar meg is fog mutatkozni, amennyiben a ráirányított (és megfelelően modulált) ÉletErő- és ÉletEnergia mező elég erős és hatékony, az illető cél-személy (TARGET) hajlandó közreműködni, (vagy, ha a legkisebb ellenállás elvét követi), és, hogyha minden külső, jelentős és nemkivánatos hatás (ami gátolná vagy ellentétes az adott- és programozott vággyal -TRENDel-, ill. céllal) kiküszöbőlhető.

Ilyen átfedésekről lehet szó azokban az esetben is, amikor a cél megvalósulásának elég kicsi az esélye, lévén, hogy a cél- és a célszemély nem "találkoznak" (azaz; a cél elérése nem feltétlenül a célszemély kívánsága is).

Egyes mágikus hagyományok, néhány tradicionális mágia, mint például a Symphatetic (szimpatikus / szimpatetikus) Mágia, Woodoo (vudu) és Santeria (szantéria), gyakran igen nehézkes és összetett jellegű iránykapcsolatokat (Trend-eket) és eszközöket használnak, különösen olyankor, ha a megoldandó probléma is elég bonyolult.

Az ÉletEnergia Készülékek és a készülékekbe integrált Életerő Generátorok esetében dinamikus, hatékony és pozitiv befolyásról beszélhetünk -lévén, hogy intelligens szubtilis energiákról van szó, így magunkat és másokat (akik segítségünket kérik), csakis jótékony, harmónikus és pozitiv vitális energiával láthatunk el és tölthetünk fel.

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Mottó
:
"A mágia erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
"Tudatosan gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
Szepes Mária  


Életerő akkumulálás és generálás a múltban


Hogyan sugároztak Életerőt a régi idők gyakorlói?


A fentiekből világossá vált, hogy az ÉletErő és az ÉletEnergia többezer méteres hatótávolságra való sikeres (ki)sugárzásához, és a mágikus rituálék sikeréhez, a magas mentális szinten lévő és fejlett spiritualitással rendelkező személyeknek (mágusoknak, sámánoknak, papoknak, gyógyítoknak és táltosoknak), meg kellet találniuk a szükséges Életenergia, Életerő, vagy "pszichikus erő" előállitásának- és kifejlesztésének különböző módozatait.

A fentiekből világossá vált, hogy az ÉletErő és az ÉletEnergia többezer méteres hatótávolságra való sikeres (ki)sugárzásához, és a mágikus rituálék sikeréhez, a magas mentális szinten lévő és fejlett spiritualitással rendelkező személyeknek (mágusoknak, sámánoknak, papoknak, gyógyítoknak és táltosoknak), meg kellet találniuk a szükséges Életenergia, Életerő, vagy "pszichikus erő" előállitásának- és kifejlesztésének különböző módozatait.

mágus Módszereik földrajzi zónánként, kulturánként és vallásonként változtak, de lényegüket tekintve hasonlatosak, viszont... tanulmányozva-, és ismerve őket, be kell látnunk, hogy ezek mára már elavult, többnyire nehézkes, néhol furcsa, és sokszor durva módszerek az Életenergia & Életerő generálására (elég ha csak az önkimerültségig fokozodó- és az öntudatvesztésbe vezető és transzba esésbe vezető monoton dallamokra és rituális táncokra, szédítő- örvénylő forgásra -dervisek-, ill. önkontroll nélküli (testi)vonaglásokra gondolunk, -gyakorta a rosszúllétig tartó- önkivületi állapotokra, vagy a -még szörnyübb és durvább!- bemutatott állati áldozatokra).


A tapasztaltabbak mindig tudtak ÉletErőt meríteni az őket körülvevő kozmikus valóságból, így egyben élő ÉletEnergia-akkumulátorrá is váltak.

A jogik, megfelelő yoga ászanákban-, ill. speciális légzéstechnikával próbálják meg magukhoz venni az ÉletEnergiát és az ÉletErőt, azaz; a Pránát.
A szanszkrit 'prana' szó, 'abszolut energiát' jelent.

A Tai-Chi és Chi-Kung mesterek, például különböző -hosszú évek során elsajátított- (többé kevésbé bonyolult) mozgás- és légzés-technikák segítségével, saját testben próbálják elő állítani- és fejleszteni az Életenergiát (a Chi-t, ahogy ők nevezik).

A Reiki mesterek is Életerőt manipulálva- és irányítva, az Életenergiát próbálják meg (fel)használni a gyógyítás- illetve a gyógyulás érdekében.

Ahhoz, hogy valaki érdemben hatékonyan és hatásosan, saját magában tudja akkumulálni-, fejleszteni-, majd kisugározni az Életenergiát, (vagy akárcsak vezetékként használva testét a rajta keresztül átfolyó Életerő számára), hosszú évekre, megfelelő "szakmai" ismeretekre (jobb esetben egy -spirituális- tanítóra, mesterre, 'guru'-ra) van szüksége, megfelelő életmódra-, táplálkozásra és -nem utolsósorban- elszántságra mind aziránt amire elkötelezte magát.

Rad 1000 Radionika Készülék A Jóga, a Kahuna és más speciális technikák és gyakorlatok művelői is, -elsősorban- saját magukban próbálják (ki)fejleszteni az Életerőt, hasonlóan a mágusokhoz, dervisekhez, sámánokhoz, táltosokhoz, stb.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok   RAD 1000; beépített integrált ÉletErő Generátorral működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék, TC 99 transzfer korongpárral és strukturális kapcsolattal

Ez utóbbiak többsége azonban egész sor másfajta módszert is alkalmazott, például erős érzelmek hatására, rituális (csoport)tánc igénybevételével estek transzba és így "kreáltak" Életerőt, vagy végtelennek tűnő, -órákig tartó- örvénylő forgásba kezdtek (dervisek).
Mások, hosszú órákon keresztül tartó, ritmikus dobolással próbáltak életerőhöz jutni (sámánok).
Más, hasonlatos módszer, mikor csoportosan hoznak létre erős érzelmi megnyilvánulásokat, mentál-erőket, például kör-tánc, séta vagy akár kézfogás révén, egyes karizmatikus (templomi/hitbéli) összejöveteleken.

Még ma is vannak olyan szekták és vallási csoportok, melyek állatokat áldoznak isteneiknek és állatáldozatok révén vélik elérni céljukat.
A Vudu (woodoo), a Santeria, még napjainkban is állati áldozatok bemutatásával próbálja megvalósítani az Életerő fejlesztését és felszabaditását, illetve kibocsátását és kisugárzását.
Ez utóbbi elég hatásos, de igen durva és nagyon primitív, valamint rendkívül kegyetlen -és elitélendő- módja az Életerő fejlesztésének.
(A Biblia is -az Ótestamentum- tíznél is több példát sorol fel, melyekben Isten az -állati- áldozat bemutatásának helyes módozatairól szól).

Be kell látnunk, hogy ezek a -hogy finoman fogalmazzunk- kissé furcsa, nehézkes, elavult, embertelen és sokszor primitiven durva módszerek az ÉletEnergia generálására (elég ha csak az önkimerültségig fokozodó- és a transzba esésbe vezető monoton dallamokra és rituális -mágikus, sámánikus- táncokra, ill. önkontroll nélküli (testi)vonaglásokra gondolunk, -gyakorta a rosszúllétig tartó- önkivületi állapotokra, vagy a -még durvább és könyörtelenebb!- bemutatott állati áldozatokra).

Fel / Ugrás az oldal tetejére...

Arthur Charle Ckarke


Mottó
:
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic".
"Bármely, eléggé fejlett technológia, megkülönböztethetetlen a mágiától".
Arthur C. Clarke

Viszont, új és hatékony ÉletErő Technológiánk révén...
Ön most pillanatok alatt, könnyen és egyszerüen generálhat -állandóan és folyamatosan- Életerőt az új Életenergia Készülékével!


ÉletEnergia és ÉletErő generálás a mai időkben, a -modern- jelenben


Döntő előnyre tesz szert bármely eddig ismert módszerrel, illetve "szakemberrel" szemben, ugyanis ezt az új technológiát használva és alkalmazva, állandóan és folyamatosan elláthatja magát és -akár- másokat is!- jótékony és hatékony ÉletErővel, így mindenkori (Élet)energia utánpótlását is biztosíthatja és -előnyére és sikerére- felhasználhatja.

RAD 5 Az Életenergia Készülékek és az ÉletEnergia Készülékekbe beépített és integrált Életerő Generátorok segítségével előállítható -és átsugározható-, valamint átvehető és -tudatosan!- felhasználható a szükséges és megfelelő mennyiségű és minőségü Életerő és Életenergia.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok RAD 5 / ATG 5: 5 db szuper-erős és performens integrált ÉletErő Generátorral rendelkező Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék + RAOPTC transzfer-korongpár strukturális kapcsolat

számítógépes Manifesztációs Radionika Programok A számítógépes Manifesztációs Radionika Programok segítségével -valamint a programban található mágikus szimbólumokkal és filtercsomagokkal- pedig, ezt az ÉletEnergiát és ÉletErőt céljainak megfelelően 'modulálni' is tudja.

ÉletEnergia Készülékek Számítógépes Radionika Manifesztációs Program, a bőség és -növekvő- jövedelem beállításaival

A modern kor mágusa tehát, régi, hagyományos -immár, elavúlt- eszközök mellett-, és -sokszor, inkább helyett-, új, performens technológiai eszözöket használ, mellyel sokkal efektívebb és sokkal sikeresebb lehet mágikus operációiban és -mentális- programozásában.

A -mágikus- oltárokon lévő tárgyakat (füstölőket, gyertyákat, kelyheket, tükröket, lámpákat, pálcákat, stb.), felváltották- és -inkább- kiváltották a különböző technológia eszközök és készülékek és -kiváltképp- a számítógép.

Ezért is nevezhetjük bátran akár "ÉletErő-Mágiának", akár "Techno-Mágiának" is, ugyanis ez egy egzakt tudományon alapuló új technológia, mely technológiai csúcs-eszközöket használ (integrált ÉletErő Generátorokkal működtetett Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékeket és -számítógépes- Manifesztációs Radionika Programokat), és... mely most az Ön segítségére- és rendelkezésére is áll.

ÉletEnergia Készülékek Ez az, amivel egyetlen spirituális szakember, sámán, dervis, mágus vagy táltos sem dicsekedhet.

Egyikük sem tud állandó jelleggel dúdolva körbe-körbe járni, monoton zenére, lágy vagy pergő ritmusokra és -végtelen hosszúnak tűnő- fergeteges ütemekre -dobólásra- rángatozva táncolni és állandó transzba lenni, ami a "munkájához" szükséges Életerő és ÉletEnergia folyamatos sugárzásához -programozása sikerének és céljai eléréséhez- oly szükséges és elengedhetetlen lenne.

Az ÉletEnergia és Életerő most mindazok számára hozzáférhető és elérhető, akik nyítottak ez iránt az izgalmas, új technológia iránt.

Mindezek után belátható, hogy ez a bámulatos új technológia micsoda távlatokat nyit meg mindennemü -táv-cselekvés számára, valamint az ön- és személyiségfejlesztés és az önprogramozás, valamint (a másokon is segítő) gyógyítás, illetve az öngyógyítás terén.

Azok akik gyors hatásra törekszenek és annak állandóságát is szavatolni kívánják, kétségtelenül az ÉletEnergia Készülékekben és a bennük működő ÉletErő Generátorokban (Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok) látják- és találják meg a legmegfelelőbb, a legjobb eszközt és leghatékonyabb segítséget, valamint -egyben- a legkíválobb megoldást.

When Psionic is really done.
Mikor a radionika és pszihonika a gyakorlatban ténylegesen is "művelve" van...

"Uncle Chucky", azaz; Charles Cosimano úr, az "Elme hatalma" címü köny szerzője (melynek elolvasását és tanulmányozását mindazoknak ajánljuk, akik a radionikát és pszionikát (pszichoztonikát) szeretnék jobban megismerni és elsajátítani), régi, jó ismerőse és barátja Karl Hans Welz úrnak (az ÉletErő Generátorok, valamint az Orgonit™ & Super-Orgonit™ feltalálójának), a Welz úr által gyártott / készített, integrált ÉletErő Generátorral ellátott RAD 2400 HD Radionika tipusú ÉletEnergia Készüléket és a -számítógépes- Manifesztációs Radionika Programot használja valamely programozása egyikén, ill. egyik mágikus operációja alatt (2005)
A fején Orgonit™-al bevont és Orgonit™-ból készített antennával ellátott sisak, melyet a RAD 2400-hoz csatlakoztatva használ
ÉletEnergia


Hasonlítsuk össze a jelenleg létező megközelítéseket a táv-hatás és táv-cselekedetekkel kapcsolatosan:


b_magbeg
Tipikusan jellemző, kezdő amatőr mágus cselekedete, aki -bár betű szerint- betartott minden utasítást, amit valamely mágiával foglalkozó könyvben talált, a gyenge, erőtlen ÉletEnergia-mező következtében állandóan sikertelen és megbukik mágikus kísérleteiben és operációiban

b_magick
A tapasztalt mágus valamivel erősebb ÉletEnergia-mezőt hoz létre maga körül, mely megfelelő strukturális kapcsolatok segítségével a sikert is biztosíthatja számára

b_magorg
Az ÉletEnergia Készülékekbe beépített Életerő Generátorok (Orgon Generátorok) állandóan és folyamatosan sugározzák és biztosítják az erőteljes, jelentős, hatékony és megfelelő ÉletEnergia-mezőt és teret a mágus körül, valamint elősegítík és biztosítják a mágikus- cselekedet-, művelet- és operáció sikerét!

Egyértelmü, hogy ott, ahol erős Életerő- és ÉletEnergia-mező veszi körül a "programozót", sokkal nagyobb az esélye a programozás sikerének!
Arról nem is beszéve, hogy a cél-személy (vagy cél-személyek) körül is, erős és folyamatos ÉletErő-mező és dinamikus fluxus szükségeltetik, a programozott TREND megvalósulásához.


Használva az ÉletEnergia Készülékekbe beépített és integrált, az Életerő Generátorok által Életerővel és Életenergiával táplált és meghajtott Radionika készülékeket, ez az új technológia -mely egyesíti a jelenlegi lehető legelőrehaladotabb technológiákat- messze túlszárnyalja és felülmúlja az összes eddig ismert többi hasonló -tipusú- hagyományos (és immár idejétmúlt) módszert és technikát.
Az eredmények gyorsabban bekövetkeznek, erőteljesebbek és -sokszor- permanensek!

Az Életerő- és ÉletEnergia Készülékek -működésük során- állandó jelleggel, megszakítás nélkül sugározzák az oly szükséges Életerőt, és az Ön siker-útján elvezetnek a csúcsig!

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Mottó
:
"A "mágia" strukturális kapcsolatokon és ÉletErőn alapuló -általában- távolságban ható tevékenység."
Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája"


Mágia és Radionika | ÉletErő Mágia & TechnoMágia


Szembeötlő párhuzamok... és közös működési elvük


Tudjuk, hogy a gondolat energia.
Ha bármire vagy bárkire gondolunk, energiát küldhetünk neki.

Maga az emberi agy kitünő "szerkezet" kapcsolatok létesítésére, (az alacsonyabb és magasabb világok között közvetítő konvertáló-készülék).

Ha egy adott célra- vagy célpontra (lehet ez tárgy-, személy; vagy helyzet; vágyott-, illetve kívánt esemény és szituáció) összpontosítunk, agyunk "strukturális kapcsolatot" létesít (azaz, -szerkezeti- kapcsolatba) lép- vele.

Ennek az egyszerű módszernek -a mentális programozás szempontjából!- az az igen nagy hátránya, hogy képtelenség huzamosabb ideig, egy és ugyanarra a dologra gondolni, netán koncentrálni és fokuszálni, hogy -folyamatosan- energiát adhassunk és küldhessünk (elménk képtelen rövidebb-hosszabb időre csak egy dologra gondólni, ill. fókuszálni), -mert csak így "manifesztálódhat" a gondolat-, hisz agyunk egyik jellegzetessége éppen az állhatatlanság, a képlékenység, a "mozgás", az egyik mentális képről a másikra való "ugrálás".

Ezért jelent nagy előnyt és biztonságot, olyan készülékekkel dolgozni, ill. olyan technológiát használni és olyan technikákkal programozni, melyek úgymond "lefotózzák", ill. "befagyasszák" a strukturális kapcsolatokat / szerkezeti kapcsokat.

Életerővel táplált Radionika készülék | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu / www.radionika.hu
RAD 3000 (2001): Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

Egy radionika készülékkel a strukturális kapcsolatok, (szerkezeti kapcsok) "befagyaszthatók", csakúgy mint a "mágikus pecsétekkel- és szimbólumokkal" vagy egyes (pl. Feng Shui-ban is használatos) szimbolikus tárgyakkal.

Következtetésképpen a radionika készülék -mágikus értelemben- "egyetemes/univerzális pecsétként" is értékelhető.

Egy olyan készülékről van itt szó, mely strukturális kapcsolatokat teremt, s képes azok "befagyasztására", fenntartására és tárolására, sokkal hosszabb- és huzamosabb ideig mint az emberi agy.


Modern "vudu bábuk"


Néhány (szak)ember számára a radionikai készülék nem más mint a "modern kor (híres és -esetenként- rossz hírü) vudu bábuja / voodoo babája". vudu baba
Ennek a jelentését senki sem értheti jobban mint egy szakképzett, komoly mágus, vagy egy magasabb szellemi szinten élő beavatott.

Minden mágia -ill. mágikus rituálék, operációk és cselekedetek- közös funkcióját szem előtt tartva, bizonyára igaza van annak, aki ezt állítja: (mivel) ez egy olyan alapelv, amely magába foglalja a radionika funkcióját / funkciónalitását és működését is.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a "mágia" és minden mágikus operáció- és rituálé, egy -általában távolságba ható- művelet, ill. cselekvés, amely egyaránt implikálja a struktúrális kapcsolatokat (egyesek jobban szeretik a "lelki, mentális, ill. pszichikai kapcsolatok/kapcsok" elnevezést) és az ÉletErő, ill. ÉletEnergia használatát.
Részletesebb leírást és több információt talál Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája" című kurzusában.

Mindez érvényes a radionikára is. (!)

A gyakorlati mágia szemszögéből a radionika készülék (valamint az azon "levett" radionika arányok- és aránypárok, és nem az u. n. radionika 'frekvenciák') egy "univerzális -mágikus- pecsét" és egy "egyetemes szellemi-, lelki- és mentális kapocs" kombinációjának is tekinthető.

Ami hiányzik a tipikus -hagyományos tipusú- radionika készülékből -de az, nagyon!-, az nem más mint -talán a leglényegesebb összetevő és a legfontosabb összekötő elem!- az ÉletErő, az ÉletEnergia.

Napjaink radionika gyakorlói- és használói egyre inkább tudatában vannak ennek a fontos ténynek.

Kisérletileg számtalanszor bebizonyítottuk, hogy az ÉletErőt és az Életenergiát struktúrális kapcsolatok segítségével továbbíthatjuk, -szinte- veszteség nélkül, bármilyen messzire, bármely távolságra.

Ha szeretne erről meggyőzödni, bizonyítani is tudjuk Önnek: végezze el az -ingyenes- ÉletEnergia & ÉletErő transzfer-tesztet! ÉletEnergia tesztÉletEnergia teszt

Figyelem! :: ÉletErő Készülékek Az átvitel- és átsugárzás intenzitása és erőssége -nagymértékben- a struktúrális kapcsolatok azonosságától függ, és nem a -fizikai- távolságtól, mint ahogy azt korábban hitték. (!)

Ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy az ÉletErő és ÉletEnergia struktúrális ábrázolások és megnyilvánulasok "hordozója" legyen: egy megfelelő 'strukturális kapcsolat' / 'szerkezeti kapocs' révén összeköt egy TARGET-et (célszemélyt) egy másik strukturális kapocs (vagy strukturális ábrázolás) TREND-energiájával, amit majd összekombinál.

Ez azért jöhet létre, mivel az életerő-síkján, az életenergia-univerzumban a vágyott-, programozott és kitűzött TREND (vágyott és programozott esemény és -jövőbeli- szituáció), valamint a célbavett személy -vagy személyek-(TARGET) közötti távolság (-majdnemhogy szinte-) nullára redukálódik.

Az ÉletEnergia és az ÉletErő átsugárzásnak köszönhetően a célbavett személy (TARGET) így közvetlen kapcsolatba kerül az óhajtott-, kitűzött- és programozott TREND-el.

rad1000 Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék Ez a struktúrális -szerkezeti- alapú radionika szemlélet -melyet kisérletileg is bizonyítani tudunk- sokkal értelmesebb elmélet, mintsem, hogy olyan "frekvenciákat" feltételezzünk a radionikába, amelyeket sohasem mértek. (!)

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  RAD 1000: Beépített integrált ÉletErő Generátorral működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

Minden idők gyakorlói, táltosai, sámánjai és mágusai igen változatos struktúrális kapcsolatokat használtak.

A képzett mágusok -még napjainkban is- gyakran használnak aláírásokat, személyes tárgyakat, ruhát (ruhadarabokat), vércseppet, hajtincset, bőr- és körömdarabot, stb.

Egy dolog közös ezekben (a dolgokban, tárgyakban): a célbavett személy (TARGET) -sajátos- genetikus kódját (DDNS-ét) hordozzák magukon, ill. magukban, ami, univerzumunkban -teljesen- egyedi: ez vagy nagyobb mennyiségben van jelen (vércsepp, hajtincs) vagy kissebb mennyiségben, mint például a bőr érintkezése -és dörzsölése- a papíron amin az aláírás van, a ruhadarabon, melyek -ezáltal- feltöltödtek a célszemély energiáival, vagy más személyes tárgyakon megtalálható és jelen van.

Tudjuk, hogy a gondolat, energia (és -mint energia- egyben információhordozó is).

Ha mentálisan összpontosítunk -gondolatunkat fókuszálva és gondolaterőnket ellenőrizve és használva- valamely -bármely távolságban lévő!- személyre, helyszínre, kívánt eseményre, tárgyra, stb., az agyunk -elménk- struktúrális kapcsolatokat hoz létre.

FrekvenciaMinta Generátor | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu / www.radionika.hu
Frekvencia-Minta Generátor
[ az újkor -techno- mágusának egyik meghatározó készüléke ]
(FPG - Frequency Pattern Generator 2001)

Ez a fajta összpontosítás azonban néhány -a gyakorlatiasság szempontjából- nehézségekbe ütközik.

Ugyanis -ahogy az előbbi oldalakon is szó volt róla- nem tudunk mindig egy- és ugyanazon dologra -hosszasan- gondolni, összpontosítani és fókuszálni, egyetlen egy gondolatot hosszasan megtartani és lelki szemeink előtt -tisztán- látni (ahhoz, hogy erőt- és energiát tudjunk adni és biztosítani neki, -természetesen a- manifesztációja érdekében), hiszen -mint már említettük-, agyunk fő jellemvonása az "állandó mozgás", egyik mentális képről a másikra levő "ugrálás".

Ezért a képzett mágusok, sámánok és táltosok különböző módszereket találtak ki-, és fejlesztettek ki ezeknek a struktúrális kapcsolatoknak és szerkezeti kapcsoknak a "befagyasztására".

vudu baba Néhány mágikus tárgy, melyeknek rendeltetése egy specifikus, programozott TREND-el és/vagy célszeméllyel/TARGET-el való kapcsolatteremtés, ilyen összekötő.

Egy nagyon elokvens, ismert és jó példa erre a voodoo bábú (és ezzel egy teljes kört leírva ismét visszatértünk, visszakanyarodtunk a radionikához)!

Továbbá, ilyenek a mágikus oltáron helyet foglaló tárgyak (gyertyák, füstölök, kelyhek, tükrök, lámpák, pálcák, stb. stb.), és -természetesen- ilyenek az ezoterikus és mágikus pecsétek és szimbólumok, a szigillumok és grimoárok, melyeket egy bizonyos -speciális- céllal hoztak/hoznak létre.

Mivel a folyamat -nem kevés- absztrakciót és összpontosítást igényel, ezeket a -mágikus- pecséteket, szimbólumokat vagy tárgyakat, ill. -ide értjük- a radionika arányokat, "ekvivalens struktúrális kapcsolatoknak / egyenértékü -hasonló értékü- szerkezeti kapcsoknak" címkézzük (angolul: "equivalent structural links"), a sokkal nyilvánvalóbb "-közel- identikus" (angolul: "near-identical structural linkage"), (azért; mert nincs két -abszolut- identikus valami az Univerzumban!) vagy "majdnem hasonló struktúrális kapcsolatok" elnevezéshez viszonyítva (ilyen például az egyedi genetikus kód / DNS -hajszál, vércsepp- vagy a fénykép).
És, ha nagyon hűek akarunk maradni az igazsághoz, akkor a fénykép -mivel a modern időkben nagyon használatos- valahol a kettő között van...

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Mottó
:
"A mágia ott kezdődik, ahol a determináció végződik".
Szepes Mária után, szabadon

Tehát -összegezve-;
hogyan lehetne "magunkhoz vonni-, magunkhoz venni- és magunkal vinni" az Életenergiát és Életerőt, úgy, hogy mindig "kéznél legyen", ha kell ?


A legegyeszerübb és egyben leghatékonyabb -valamint, egyben a legelegánsabb- módja, egy -stabil- strukturális kapcsolaton keresztül, (mint pl. az Orgonit™-ból, vagy újabban Szuper-Orgonit™-ból készült TC 99-es transzfer-korongpár), mely kapcsolatban van- és összeköttetésben áll -a bárhol is működő- ÉletEnergia Készülékünkel.

Mint az ismeretes, egyedi DNS-ünkön keresztül, (pl. a hajszálunkon keresztül is), - vagy bármely más egyedi strukturális kapcsolaton keresztül- nagyjából ugyanabban az energia-hatásban részesülünk, amelyet az ÉletEnergia-Generátorunk, ill. Életerő Készülékünk biztosít, anélkül, hogy előtte (vagy a közvetlen közelébe) tartózkodnánk.
No, de... kinek van kedve mindennap a haját tépkedni, hogy a Készülékére rakva, onnan átvegye az általuk átsugárzott (élet)energiát és életerőt ? :-)

Felszerelésünkkel, a speciális ÉletEnergia Készülékekkel, (ill. az ÉletEnergia Készülékekbe beépített és integrált ÉletEnergia Generátorokkal) minden kételyt kizárva, kíserletileg is bebizonyítottuk, hogy ezek az "ekvivalens struktúrális kapcsolatok" éppolyan hatékonyon sugározzák át Életerőt akárcsak a -majdnem- identikus/azonos struktúrák.

A kisérleti bizonyítékon kivül (lásd az ÉletEnergia átsugárzási Tesztet, azaz, az ÉletEnergia- és Életerő transzfer Tesztet), mindezt elmondhatták volna a fejlett pszichikai -mentális- képességekkel rendelkező személyek; táltosok, spirituális gyógyítók, sámánok és mágusok -talán- évezredekkel ezelőtt is.

Gyakorlatilag, minden munkájuk és tapasztalatuk a -bármilyen- távolságba átsugározható és bármely távolságban ható Életerő és Életenergia, valamint a struktúrális kapcsolatok elvén alapszik.

witch | mágia boszorkány Ha összekötünk egy kívánt struktúrát (vágyott, óhajtott és kívánt "TREND"-et, ill. szituációt) egy specifikus "TARGET"-tel (például egy személlyel -célszeméllyel!-), észlelhetjük a -programozott és ráírányított- TREND-energia "befolyását" az illető személyen, azaz a cél-személy -TARGET- hajlani fog a programozott- és kitüzött cél felé (azaz; hajlandóságot mutat a programozott célok elérése és megvalósítása felé), az illetőt befolyásolni tudja -és fogja!- a ráirányított -megfelelően modulált- Életerő és ÉletEnergia, érzékelni fogja a gerjesztett "energiahullám" hatását, azaz; hajlandóságot fog mutatni az adott -programozott- cél, (vágyott) szituáció elérésének irányában és annak megvalósításában. 

Az elképzelt (vágyott és programozott) eredmény megnyilvánul -azaz: manifesztálódik-, feltéve ha az illető a legkisebb ellenállás elvét tanusítja és ha egyazon időben nem működnek jelentős ellentétes irányú TREND-ek, amelyek hátráltatják, megtagadják vagy meggátolják a kivánt cél elérését és megnyilvánulását.

Ilyenfajta -nem kívánt- interferencia felléphet például akkor is, amikor az óhajtott esemény-, vizualizált, elképzelt cél -programozott jövőbeli szituáció (TREND)- nem talál a TARGET (cél-személy) struktúrájával, azaz ha a cél egy olyan vágyat tartalmaz, amelynek nagyon kevés a megnyilvánulási lehetősége, vagy -akár- ellentétes a TARGET - célszemély számára.

Akárcsak a mágikus tárgyak, szimbólumok vagy pecsétek, a radionika készülékek is (beállítási arányaival) stabil, állandó és maradandó struktúrális kapcsolatokat hoznak létre (az emberi aggyal ellentétben, amelyre az állandó -mentális- mozgás a jellemző).

RAD 1000 Ezért nevezhetjük a radionika készüléket "univerzális -mágikus- pecsétnek".
Ez nem más mint egy olyan készülék, amely -stabil- struktúrális kapcsolatokat hoz létre és sokkal hosszabb időre megtartja ("befagyasztja") őket mint maga az emberi agy képes -lenne- rá.

ÉletEnergia Készülékek  RAD 1000 -beépített integrált ÉletErő Generátorral működő 3 tárcsás Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék + RAOPTC strukturális kapcsolat transzfer-korongpár, egy szép, friss és jóizű almát energizál és vitalizál, valamint tőlt fel ÉletErővel

radionika A radionikában használt "frekvenciának" semmi köze nincs az elektromagnetikus spektrum Herz-féle frekvenciáihoz.
Mivel gyakran felcserélik a "frekvencia" szó két jelentését, mi -személyesen- kerüljük a szó használatát a radionikában.
Inkább az "arány" vagy a "beállítás" szavakat kedveljük, ajánljuk és -egyben- használjuk.

Ahhoz hogy a radionika programozás és a mágikus művelet sikeres legyen, igen lényeges és fontos a műveletnél (fel)használt ÉletEnergia-mező ereje és mennyisége, valamint az elképzelt TREND-energiák bonyolultsága / szofisztikáltsága, flexibilitása és alkalmazhatósága.

Mára már nyilvánvaló, hogy a radionikai készülék "csupán" egy eszköz az ekvivalens struktúrális kapcsolatok létrehozásában, amelyek kapcsolatot teremtenek bármely TARGET-el vagy TREND-el, ill. mindkettővel.

A radionika készülékek -megkérdőjelezhetetlen- előnye a tradicionális -hagyományos- módszerekkel, (mint például mágikus négyzetekkel és pecsétekkel, mágikus szimbólumokkal, a mágikus gyakorlatban használatos gyertyákkal, illó olajokkal, illatósítókkal, füstölökkel, woodoo bábukkal, mandalákkal, stb.) szemben/ellentétben, a hihetetlen flexibilitásásukban, rugalmasságukban -és egyben egyszerüségükben- rejlik.

A pecsétek, -illó-olajok, vudu-babák/woodoo-bábuk, mágikus szimbólumok és grimoárok, valamint egyéb mágikus kellékek, kizárólag csak egy célt szolgálnak (egy -adott- TREND-re fókuszálnak), míg a radionika készülékek bármely TREND (szituáció) és cél-személy (TARGET) elérésére -és programozására- beállíthatók, ezzel, tehát, univerzálisak.

Lásd még a "Számitógépes Radionika programok", valamint a "A Radionika programok telepítése és használati utasítása" és "A Radionika programok szimbólumai és mágikus pecsétjei" nevű oldalainkat is).

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Idézet / Mottó
:
életenergia "Az Egészségnek nincsenek tünetei".
Katona Sándor Tamás
["...csak pozitív, jótékony mellékhatásai"  :-) D S]


Mindenki számára elérhető -tartós és pozitív- eredmények az új ÉletEnergia Készülékek segítségével!


Az ÉletEnergia és Életerő (Orgone / Orgon-energia, Pszichikai -Mentál- Erő, Mágikus Erő, Chi, Csí, Kí, Prána, Mana, Ódai Erő, Egyetemes Fluidum, Animális -állati- magnetizmus, Mágneses fluidum, Elan-Vital, Kozmikus Energia, Aura, Fényenergia, Asztrál Fény, Bioenergia, Fényenergia, X-Emanáció, Isteni gondviselés, Fehér Fény, stb., stb.-egyik oldalunkon több mint 100 elnevezését gyűjtöttük össze az ÉletEnergiának és ÉletErőnek-) most mindazok számára könnyen hozzáférhető és elérhető, akik nyítottak ez iránt az izgalmas, új technológia iránt.

Performer / Sport Performer 2400 ÉletEnergia Készülék Elég egy megfelelően kiválasztott energiaminta és egy strukturális (pszichikai) kapcsolat megteremtése a céllal (vágyott-, programozott szituációval), ill. a célszeméllyel (mely önprogramozás esetén természetesen, hogy Önmaga az), egy strukturális beállitással ÉletEnergiával és ÉletErővel táplált Radionika készülékén (esetleg FrekvenciaMinta Generátorán), vagy akár egyik Siker-Gépünkkel és Siker Készülékünkel, és technikai felszerelése -egyetlen kapcsolással- megteszi a többit, így az Ön hathatós segítségére lehet céljai elérésében.

ÉletEnergia Performer / Sport Performer 2400 ÉletEnergia Készülék


Ily módon könnyű előnybe kerülni másokkal szemben!


...És, mivel Ön elolvasta ezeket az oldalakat, és már tud erről az új technológiáról és ezekről a nagyszerű lehetőségekről, máris úgy tekintheti, hogy előnyben van másokkal szemben!
A tudás nemcsak hatalom, hanem a siker egyik foka is.

Mindezek után belátható, hogy ez a bámulatos új technológia micsoda távlatokat nyit meg mindennemü -táv-cselekvés számára, valamint az ön- és személyiségfejlesztés és az önprogramozás, valamint (a másokon is segítő) energetikai gyógyítás / gyógyulás, illetve az öngyógyítás terén.

Önprogramozás, ön- és személyiségfejlesztés esetén az ÉletEnergia Készülékek és a készülékekbe beépített és integrált ÉletErő Generátorok segítségével, az tri új, Életenergiával működő Elmegépezetek és -újtipusú- Chi Agytrénerek & ElmeTrénerek & PszichoTrénerek, illetve az ÉletErővel táplált, meghajtott és (fel)fokozott <angolul: boosted> Radionika készülékek, felbecsülhetetlen segítséget és támaszt nyújtanak a felhasználónak és a programozónak, hisz segítségükkel erőteljesebben tudunk hatni önmagunkra, sokkal könnyebben és hatásosabban tudunk megváltoztatni egyes (nemkivánatos) szokásokat és tulajdonságokat, vagy törölni egyes negativ mentális programokat és helyettesíteni új, pozitiv -számunkra előnyösebb- (mentális) programokkal, így sokkal hatékonyabban és könnyebben tudjuk befolyásolni sorsunkat és egyben magát az Életet is.

Az ÉletEnergia & ÉletErő most mindazok számára hozzáférhető és elérhető, akik nyítottak ez iránt az izgalmas, új technológia iránt.

Manifesztációs Radionika Programok Az ÉletEnergia Készülékek és a készülékekbe integrált ÉletErő Generátorok új -rendkívül hatékony- megoldásai a régi problémának: hogyan generáljunk, miként hozzunk létre folyamatos, állandó jellegű, pozitív változásokat?!

Az ÉletEnergia Készülékek és az ÉletErő Generátor feltalálása- és megjelenésének hatására, egy csapásra megváltozott minden.

ÉletEnergia Készülékek   Manifesztációs Radionika Programok (ezen a beállításon a 'súlykontroll' program fut)

Ez a megállapítás ugyanúgy vonatkozik bármely spirituális munkára/cselekedetre, hagyományos "mágiára", mint a jelenkori "mágiát" képviselő különböző motivációs technikákra, agy- és elmekontrollra, NLP-re, reiki-re, az önfejlesztésre, önhipnózisra, autoszuggesztióra, kreativ vizualizációra, személyiségfejlesztésre, illetve (táv)gyógyításra, stb., stb.

Olyan ez mint amikor a közlekedésben a lovasszekeret felváltotta a gépkocsi.

A hagyományos módszereket ma már csak azoknak a nosztalgikus beállítottságú egyéneknek tudnánk ajánlani, akik kedvelik a hagyományos mágia-, és a "varázslás" diszes külsőségeit, szeretik az ősi rituálékat, akiket elbűvölnek azok sallangjai, akiknek tetszik a munka bonyolultsága, és nem zavar annak a nehézkessége és komplikáltsága.

Azok, akik gyors hatásra törekszenek és annak állandóságát is szavatolni kívánják, kétségtelenül az ÉletEnergia Készülékekben és a készülékekben működő ÉletErő Generátorokban látják- és találják meg a legjobb és leghatékonyabb megoldást.

A következő oldalakon megtalálja Katalógusunkat, valamint az ÉletEnergia Készülékek részletes ismertetését, leírását és bemutatását, és itt közöljük az integrált Életerő Generátorokkal működtetett ÉletEnergia Készülékek árait is, valamint tudosítunk különböző -esetleges- árkedvezményekről is.


Forrás megjelőlése:
Karl Hans Welz: 'Magick & Techno-Magick', 'LifeForce Magick', 'Magick in Radionics', 'Structural Linkage in Magick' és -részletek- 'A Jövő Mágiája' kurzusból.
Fordítás, átdolgozás, szerkesztés és adaptáció: D. Sándor Alex
1998 - 2001, 2003, 2006 - 2014 - 2022 © Copyright. All Rights Reserved! Minden jog fenntartva!


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "A jelenlegi körülményeid nem határozzák meg, hogy hova juthatsz el, csak azt határozzák meg, honnan indulsz".
Nido Qubein


  ~    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Növelje belső intuicióját és kapcsolodjon rá könnyebben az Egyetemes Tudatalatti energiájának mezejére, az ÉletEnergia Készülékek segítségével!


  ~    


ÉletEnergia  Készülékek :: ÉletErő Generátorok :: Radionika készülékek ÉletErő Mágia & Techno-Mágia / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek

:: Integrált ÉletErő Generátorokkal működő és ÉletErővel fokozott Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek :: Trend Generálás ::Tudatos Teremtés Technológia :: Neuro-Kibernetikai Programozás™ :: Manifesztáció :: ÉletErő Mágia & Techno-Mágia :: »» Techno-Mágia | Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek

RAD 2000 | RAD 2400 HD | Performer 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

  ~    


  Számítógépes Manifesztációs Radionika programok

:: Trend Programozás & Trend Generálás :: Digitális számítógépes Manifesztációs Radionika Programok :: Neuro-Kibernetikai Programozás™

RI 2100 CD | RI 2400 Manifesztációs Radionika Program | Új Manifesztációs Program | Szuper Manifesztációs Radionika Program | Asztro-Dinamikus Manifesztációs Radionika Program | Feng Shui Plusz+ & Dinamikus Feng Shui Radionika Program | Súlykontroll & Fitness Radionika Program | Ultimate Lite & Ultimate Pro Radionika Program

A -számítógépen futtatott- Manifesztációs Radionika Program, és bármely nem -eleve- radionika készülékünk együttes használata esetén, ÉletErővel táplált- és ÉletEnergiával működtetett virtuális Radionika készülék nyerhető !!


  ~    

ÉletErő MÁGIA

ÉletErő Techno-Mágia | Tudatos Teremtés & Manifesztáció