www.eletenergia.hu
 
ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: Orgonit®
ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!

 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
»»  ÉletEnergia > ÉletENERGIA = ÉletErő > 'Akadémiai' hozzáállás  >  
  ÉletEnergia Készülékek           Katalógus           Kapcsolat           Szolgáltatások           ÉletEnergia & ÉletErő           Chi kártya                    

'Akadémiai' hozzáállás


A tisztelt "akadémikusok" és "tudósok" hozzáállása az ÉletEnergiához és ÉletErőhöz


Ahogy az előbb is említettük, az ÉletEnergiát és az ÉletErőt általában az élőlények generálják és ők is használják fel.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy az elmúlt 200 év során és -talán- mindmáig, a Yoga, a Pranayama, a Chi-kung (az egézség és testgyakorlás ősi kínai formája), a Tai-Csi, Tai-Chi-Chuan, és más, ÉletEnergiával és ÉletErővel kapcsolatos technikák-, praxisok- és metódusok, az élettelen anyaggal foglalkozó, szigorúan vett tudományokon kívül rekedtek, mert -bár rengetegen érzékelték- sokáig nem léteztek semmiféle műszerek amelyekkel a ÉletEnergiát és az z ÉletErőt ki lehetett volna mutatni, így a mélyen tisztelt Akadémiák tudós tagjai (a nagyrabecsült "akadémikusok") még mindig nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy emberek milliói sikeresen használják ezt a jótékony energiát.

(Sokan az említett "tudósok" közül a babonák fölött állónak tartják- és nyilvánítják magukat, ugyanakkor ott láthatók külőnböző vallási szertartások hétvégi miséin).

Régebben, megfelelő készülék hiányában, ennek az energiának a kimutatása és a mérése még problémát jelentett.

Az emberek többségének, különös tekintettel az igen tisztelt "tudós akadémikusokra" és fizikusokra (tisztelet a kivételnek ! :-)), egy mérőműszer-készülék mutatójának elmozdulása-, ill. mutatótűjének a mozgása vagy lengése, sokkal nagyobb hatással van, mint az érzékszervek percepciója.
Ezért nem adtak sokáig hitelt az ÉletEnergia és ÉletErő létezésének, annak ellenére, hogy sokan érzik, látják, és használják azt.

A HSCTI - Hyper Space Communications and Technologies International, Inc., Karl Welz kutatási cége- megoldotta ezt a problémát is.
Nemrégiben a HSCTI olyan készülékekkel jelentkezett, melyek nemcsak kimutatni, hanem mérni is tudják az ÉletEnergiát és ÉletErőt.
(Ezek a Készülékek -sajnos- nem kerültek, ill. nem is kerülnek forgalomba!).

A HSCTI tudósai és Welz úr, nemcsak olyan műszereket terveztek, melyek mérik az ÉletEnergiát és ÉletErőt (Auraméter), hanem olyan műszerekkel is a nyilvánosság elé léptek, melyek fejlesztik, generálják és (ki)sugározzák azt (a híres Welz tipusú Chi Generátorok & Orgone Generátorok, azaz; a beépített ÉletErő Generátorral működő ÉletEnergia Készülékek).

Az első, a kereskedelemben fellelhető, forgalmazott és megvásárolható Welz Chi Generátor (ÉletEnergiát generáló- és sugárzó készülék) az EPG 2000 volt még 1993-ban, egy valóban bámulatos gép (EPG: Edge Power Generator).
Mindenre használható volt, ami erős Életenergia-mezők generálását és jelenlétét igényli.

Annak ellenére, hogy már ez az ÉletErő Generátor is -aránylag- kis terjedelmű volt és -egyben- bámulatos lehetőségek hordozója is, Welz úr és a HSCTI feltalálói, egyre újabb- és erősebb, még erőteljesebb-, és hatékonyabb ÉletErő Generátorokat és ÉletEnergia Készülékeket fejlesztettek ki, melyek bármilyen,- erős ÉletErő- és ÉletEnergiát felhasználó alkalmazásokban kitünőek és -egyben- nélkülözhetetlenek(!).

A Hiper-Tér elmélete- és fogalma (amit ugyancsak Karl Hans Welz alkotott meg, és amely tudományosan, tudományos érvekkel magyarázza meg az ÉletEnergia és az ÉletErő működését, és -bármely távolságban ható- transzferálhatóságát) tehát túlmutat az akadémikusok szűk látókörén.

Érdemes megjegyezni, hogy az atomfizika néhány újabban megfigyelt "rendellenessége" könnyűszerrel megmagyarázható az ÉletErő- és az ÉletEnergia révén.

Az ÉletEnergia és az ÉletErő, mint az elektomágneses energia is, legtöbb megnyilvánulásában láthatatlan.

Viszont vannak olyanok, akik vizuálisan is érzékelni tudják. Egyesek fényként vagy finom ködként "látják" / érzékelik.
(Sokan a TranszferTeszt-oldalunkon lévő transzfer-diagrammból / chi kártyából kisugárzott ÉletEnergiát és ÉletErőt vizuálisan is érzékelik és "látják").

Manapság már tudományos műszerek segítségével, az elektromossághoz hasonlóan, tanulmányozhatjuk az ÉletErőt.

Forrás:
Karl Hans Welz: "LifeForce and the 'Academicians'".
Fordítás, átdolgozás, adaptáció és szerkesztés: © Copyright Dézsi Sándor, 1999. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... ÉletEnergia Készülékek

Ezek az oldalak az ÉletEnergiáról és az ÉletErőről, ill. az ÉletEnergia Készülékekről, az Életerővel táplált és működtetett Radionikáról, Elme Gépezetekről, Észgépekről és újtipusú Chi Agytrénerekről, az Orgone Technológiáról és a modern"mágiáról" (azaz; Techno-Mágiáról) szólnak, úgy mint egy egzakt tudományokon alapuló technológiáról.
Elméleti tájékoztatást adunk az új Orgone-Technológia legútobbi felfedezéseiről, fejleményeiről és annak felhasználásáról mint a legmodernebb Agytrénerek, Elmegépek és Észgépek, a Radionikával való szoros kapcsolatairól, az Életenergiával működtetett Radionika készülékekről, a "mágiáról" és Tehno-Mágiáról (mint technológiáról- és egzakt tudományról), valamint azokról az elméletekről és kurzusokról, melyek arra hivatottak, hogy állandó, pozitív hatásokat hozzanak létre és pozitív változásokhoz vezessenek, hogy életünket jobbá, szebbé és gazdagabbá, valamint, teljesebbé, értelmesebbé és sikeresebbé tehessük.
A Hiper Tér elmélete (melynek megalkotója Karl Hans Welz) a "mágiát" mint Életerőt és strukturális kapcsolatot felhasználó tevékenységet határozza meg. Ez a közös működési alapelv megtalálható minden spirituális cselekedetben, mágikus gyakorlatban, függetlenül annak megjelenési formájától a vallás vagy egyéb hitvilág keretei között.
A "mágia" tehát Életerőre és strukturális kapcsolatokra épülő (általában távolságra- és távolságba ható) cselekvés (táv-cselekvés), Életenergián és szerkezeti kapcsokon -strukturális kapcsolatokon- vagy összeköttetéseken alapuló cselekedet/művelet. 
Ezen az alapon kinyilatkoztathatjuk, hogy ilyen értelemben a Radionika is: "mágia", ami Életerőt-, univerzális szerkezeti kapcsokat, egyetemes strukturális kapcsolatokat használ, melyek bármilyen irányvonalra, hullámra, vágyott -jövőbeli- szituációra (azaz; TREND-re), célra vagy célpontra/célszemélyre (TARGET) ráhangolhatók és összhangba hozhatók!
Függetlenül a "mágia" jellegzetes arculatától vagy a kerettől -például a vallás, vagy kultúra-, melyben végbeviszik, mindenfajta mágiának és Radionikának ez a közös működési alapelve.
A modern mágia (Techno-Mágia) és a Radionika leghaladottabb módszerei Életenergiát generáló, fejlesztő és sugárzó készülékekkel dolgoznak vagyis olyan eszközöket, gépeket és készülékeket használnak, amelyek Életenergiát, Életerőt (vagyis Chi, Prána, ill. Orgone-energiát) termelnek.
A tudományos, modern mágia (Techno-Mágia) és Radionika elismeri, hogy az Életenergia és az Életerő a legfontosabb tényezője bármely radionikus, ill. mágikus cselekedetnek, a médiuma, illetve a hordozója az átsugárzásnak és az Életerőt mint a ráhatás és továbbítás fontos közvetítőjét tárgyalja, és mint a Chi (Életenergia, Életerő, Prána, Orgone-energia) átvitel alapvető médiumát méltányolja.
Az Életenergia és az Életerő alkalmazásának több évezredes múltja van, sőt, nem kizárt, hogy egyidős az emberiséggel és fejlődésének történelmével.
Sámánok, mágusok, táltosok, különböző vallási kultuszok papjai, magasabb spirituális és mentális szinten élő személyek és egyének (egyéniségek), minden korban tudták, hogy az Életerő és Életenergia távolságtól függetlenül átadható, átsugározható, különböző -mágikus- hullámok gerjesztésére alkalmas, és modulálható, hogy bizonyos óhajtott változásokat és kívánt megoldásokat eredményezzen.

Fordítás, átdolgozás és szerkesztés: © Dézsi Sándor, 1999 - 2018. Minden jog fenntartva!
© Copyright. All Right Reserved!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek»» ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: Orgonit®

»»  ÉletEnergia > ÉletENERGIA = ÉletErő > 'Akadémiai' hozzáállás >

Almenü


:: Az oldal neve: 'Akadémiai' hozzáállás ::

  <
^ Oldal tetejére ^ >  
 
 
 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 
 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 
:: ÉletEnergia .hu ::    
 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 
 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 

 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 
 
ÉletEnergia & ÉletErõ | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErõ Generátorok
 
:: ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: Orgonit® ::

Powered by CMSimple Classic: Small, Simple & Smart, with no database!  |   Plugins for CMSimple_XH
CM Simple Legal Notices   |   Designed by CMSimple-XH-Templates

ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: Orgonit®  |  www.eletenergia.hu / 'Akadémiai' hozzáállás | ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében! | :: ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: | Template: zank-hu | ÉletEnergia .hu
Weboldal neve / Title: 'Akadémiai' hozzáállás | 8431 / 54.82.29.141 | Weblapok leírása / Description: :: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::  |  Weblap szlogen: ~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
Webmester / Webmaster: DigitroniX :: Dézsi Sándor -ALeX- :: B E C | 1998 - 2018 © Copyright: Ezen weboldalak Karl Hans Welz és Dézsi Sándor kizárólagos tulajdonát képezik. Copyright©. Minden jog fenntartva! | 8317 / 178.164.187.38 | :: ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: | www.eletenergia.hu / 'Akadémiai' hozzáállás
Referer / (Elöző oldal): | ~   Forgalmazás: Bio-Energy Corp. & -Dézsi Sándor -ALeX-: Orgonit-ból és SzuperOrgonit-ból készült eredeti (a Feltaláló által készített és épített) ÉletEnergia Készülékek első hivatalos meghatalmazott forgalmazója Európában | Az ÉletEnergia Készülékek Közép- Kelet Európa-i exkluzív disztribútora és forgalmazója :: Welz Orgonite & SuperOrgonite   |   ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek :: Orgonit® / 'Akadémiai' hozzáállás ~
[ www.eletenergia.hu / 'Akadémiai' hozzáállás | Kapcsolat | Elérhetőségek :: Levélküldés | Email ~ Oldaltérkép | (8432 - page counter 8317 - 13073 ) - #16073 / 54.82.29.141 | www.eletenergia.hu/EletENERGIA---EletEro--Akademiai--hozzaallas | zank-hu | ÉletEnergia .hu ]
Kulcsszavak / keywords: életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA 
USA | LifeEnergy & LifeForce Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators CANADA | LifeForce Equipment with integrated LifeForce Generators LifeEnergy Equipment with integrated LifeEnergy Generators LifeEnergy Equipment with integrated LifeEnergy Generators LifeEnergy Equipment with integrated LifeEnergy Generators LifeEnergy Equipment with integrated LifeEnergy Generators Echipamente generatoare de Energie- si Forta Vitala   EULifeEnergy & LifeForce generator Equipments ÉletErőt és ÉletEnergiát generáló Készülékek Echipamente generatoare de Energie- si Forta Vitala Universala  ~