ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek


Copyright ~


Copyright   |   Adatvédelmi- és jognyilatkozat (Sütik)   |   CMSimple Legal Notice


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat


Adatvédelmi jognyilatkozat | Nemzetközileg bejegyzett védjegyek

Copyright©


Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak szerzői joga a Hyper Space Communication International, Inc., a Bio-Energy Corp., Karl Hans Welz és D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.
© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!


A szerzők előzetes irásbeli engedélye nélkül ezen összes oldalak és a hozzá tartozó anyagok egészének vagy bármely részének, részletének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, számítógépes állományokban való tárolása szigorúan tilos, valamint tilos jelen oldalakat vagy akár részeit reprodukálni, adatrögzitő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel -elektronikus, mechanikus, fényképészeti úton vagy más módon- felhasználni a szerzők előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak és információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A szerzők és tulajdonosok minden lépést megtettek annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett információk helytállóak legyenek, azonban kizárják felelősségét a honlapon szereplő bármely információ felhasználásából eredő kárért. A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultjai a tulajdonosok.

A(z) oldalakon található képek és szövegek a szerzők tulajdonát képezik, másolásuk nem engedélyezett. Minden jog fenntartva, beleértve az idegen nyelvre történő lefordítást, a fototechnikai és elektronikus előállítást, a kivonatos utánnyomást, valamint a videó, tv, és -reklám-filmkészítést is.
Az összes magyar szöveg -kivéve azokat a részeket, ahol külön említés történik erre-, és -más, idegen nyelvekből- a fordítás, valamint a szerkesztés, átdolgozás és tervezés, grafikák, -készülékekről és tartozékokról- fotók, képek (.jpg, .gif) Karl Hans Welz és D. Sándor Alex egyedüli és kizárólagos tulajdona. A készülékképek -többnyire, csak- ilusztrációk ( a valóságban eltérőek lehetnek).
A fordítást Karl Hans Welz -angol, francia és olasznyelvü- oldalai alapján D. Sándor Alex készítette, átdolgozta, szerkesztette és lektorálta.
A fordítások többsége 1998 és 2001, (valamint -újabban- 2001, 2007 és 2015) közöttiek, de azóta is folyamatosan, számos új információkkal bővültek, és jelenleg is (2021 és 2022) minden évben bővülnek.
Minden, ezen komputer rendszerből szerzett információk, nemzetközi torvények által védve vannak és a szerzői jogok tiszteletbe tartására köteleznek.
A tulajdonosok minden felelősséget elhárítanak, és semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely sérelem és/vagy károsodás miatt, ezen komputer rendszerből (át)vett vagy kapott információk használatáért.
A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, web-oldalaink, ill. termékeink nem minősülnek -a priori- üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.

Az "Életenergia Készülék" / "Életenergia Készülékek", "Életenergia Generátor" / "Életenergia Generátorok", "Életerő Generátor" / "Életerő Generátorok", "ÉletEnergia Készülék" / "ÉletEnergia Készülékek", "Orgonit" / "Orgonite" nemzetközileg szabadalmaztatott találmányok, valamint nemzetközileg bejegyzett és levédett termékek és névjegyek [ ® ] !
Chi Generátor®, Prána Generátor®, Orgon Generátor®, Orgone Generator®, Chi Card®, Chi-kártya™, ÉletEnergia-kártya™, ÉletErő-kártya™, Orgonit®, Orgonite®, SuperOrgonit™ / SuperOrgonite® / Super-Orgonite®, Manifesztációs Program®, ÉletEnergia Készülék®, ÉletErő Generátor®, Strukturális kapocs™, Strukturális kapcsolat™ a feltaláló -Karl Hans Welz- által nemzetközileg bejegyzett védjegyek!
® Registered Trade Mark.
Bárki más, mint a Feltaláló-, és a Feltaláló által felhatalmazott Terjesztőkön és Forgalmazokon kívül, ill. külön előzetes írásbeli meghatalmazás alapján, bármilyen céllal való használata törvénybe ütköző és nemzetközi (jog)törvény(eke)t sért!

A Feltaláló, az AEÁ-beli Gyártó, és az ÉletEnergiát generáló- és sugárzó Készülékek Közép-Kelet Európa exkluziv importőre és forgalmazója, (Bio Energy Corp., authorised dealer & distributor) az összes értékesítésre gyártott készüléket csak kutatási- és kísérleti célokra árusítja és forgalmazza.

A Feltaláló és a Gyártó fenntartja magának a jogot a design változtatása céljából.

Sem a Feltaláló, sem Gyártó és sem a Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek használatát, illetve felhasználását illetően, valamint azoknak következményeiért.
A készülékek használata és használatának esetleges következményei teljességgel a Vásárló, illetve a Vevőnek és a készülékek (fel)használójának a felelőssége.
Csak tiszta, pozitiv, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók. (!)


Törvényes jogok (bővebben) & Adatvédelmi jognyilatokozat    


Jognyilatkozat / Copyright©
1998 - 2022 Copyright ©   Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. All Rights Reserved ! Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat

Adatvédelmi jognyilatkozat

Copyright ©

Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak szerzői joga a Hyper Space Communication International, Inc., a Bio-Energy Corp., Bio Energy Consultants, LLC, valamint Karl Hans Welz és D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.
© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!

Jelen webhely az alábbi feltételek mellett használható.
Ha kérdései vannak ezen feltételekkel kapcsolatban, írjon nekünk a "Kapcsolat" oldalon megadott elérhetőségek valamelyikére.

A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, esetleges pontatlanságért, elírásért a tulajdonosok nem vállalnak felelősséget, és ezek külön értesítés nélkül történő megváltozásának és megváltoztatásának a jogát a tulajdonosok fenntartják. Az e webhelyen rögzített minden jogi tájékoztatást - különösen a szerzői jogi oltalomból eredő előírásokat - kötelező be- és megtartani.
Ezen weblapok bár a legnagyobb,- és teljes körültekintéssel készültek, ezeknek tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
A web-oldalaink, ill. termékeink nem minősülnek üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.
A honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.
Tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók engedély nélküli felhasználása.
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek felhasználása kizárólag a szerzők előzetes írásbeli engedélyével és a forrás egyidejű és egyértelmü feltüntetésével lehetséges.

Tartalom (a honlap tartalma)

E webhely pusztán általános tájékoztatásra és használatra szolgál. Információit minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. Egyéb, speciális célú használat esetében nem garantáljuk az információk pontosságát, időszerűségét, használhatóságát és teljességét. Ez esetben a használónak tudomásul kell vennie az információk esetleges pontatlanságait és hibáit, és hogy a tulajdonos, szerkesztő, stb., nem vállal semmilyen felelősséget ezekért.
A Tulajdonos és az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket előzetes figyelmeztetés nélkül, egyoldalúan módosítsa.
A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkat felhasználni és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonosok nem vállalnak semmilyen felelősséget. A mindenkori aktuális információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!
Sem a tulajdonosok, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve különösen bármilyen elmaradt hasznot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből, vagy azok használatából, ill. annak következményeiből erednek.
A Honlapon található tartalom, a honlap arculata a fentebb említett tulajdonosok szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik.
A szerzői jog jogosultjaként a tulajdonososk fenntartanak minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
Az üzemeltető erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye szigoruan nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a képi, hang és szöveges tartalom bármilyen -akár személyes- felhasználásához a tulajdonosok előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kapcsolódó honlapok

Ez a honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a tulajdonos csupán hozzáférést közvetít, így az ott elhelyezett tartalmakért és információkért felelősséget nem vállal.

Teljesítés és titoktartás

Titoktartási szabályzatunk részletei ezen az oldalon találhatók. Ennek lényege az, hogy a személyi adatokat kizárólag a kérések feldolgozása és rendelések teljesítése céljából kérjük el. A rendeléseket, a készlet erejéig, csak a megrendelők megfelelő postai címe alapján tudjuk teljesíteni. Bizonyos földrajzi helyek esetében a megrendeléseket anyagi korlátok, jogi tilalmak, nemzetközi feszültségek, vámszabályok stb. miatt nem tudjuk teljesíteni. (Ilyen esetekben amilyen hamar tudunk, visszajelzünk). Ezek a tényezők időközben változhatnak.

Szerzői jog

Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A webhelyünkön található anyagok tulajdonosa Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. Ilyen anyagok többek között a webhely terve, szerkezete, grafikái, logói, szövegei és a közreadott olvasói visszajelzések. Az említett személyek, a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak.
Az oldal látogatói felhasználóként jogosultak a honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag pontos forrásmegjelöléssel, személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra.Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása, vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, -a tulajdonosok által jóváhagyott- előzetes írásos engedély hiányában, akár elektronikus, akár hagyományos formában.
Mindennemű sokszorosítás szigorúan tilos, kivéve a "méltányos használat" (fair use) feltételeinek megfelelő felhasználást (mely előzetes írásos beleegyezést igényel a szerzők réséről). E webhely engedély nélküli, rendeltetés-ellenes használata kártérítési, illetve büntetőjogi eljárást vonhat maga után.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. A tulajdonosok és az üzemeltető, a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását, megszüntetését és kárának megtérítését.

Védjegyek

A honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, illusztrációk stb.Karl Hans Welz & D. Sándor Alex, valamint üzleti Partnereinek bejegyzett védjegyei, vagy saját szellemi tulajdonai illetve licenszei. Felhasználásuk, után-közlésük még saját célra sem megengedett.

Felelősség

Webhelyünk információit és anyagait mindenki a saját felelősségére használhatja - ezért a B.E.C. vagy képviselői nem vállalnak felelősséget. A használó felelőssége annak biztosítása, hogy az itt kínált termékek, szolgáltatások és információk megfeleljenek a speciális használói elvárásoknak. E webhely különböző csatolásokat is tartalmazhat más webhelyekhez, melyek célja, hogy a használó egyszerűen hozzáférjen további, kapcsolódó információkhoz. A csatolt webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. A webhely használatával kapcsolatos bármilyen jogi probléma vagy vita eldöntésére Georgia állam és az Egyesült Államok törvényei és jogszabályai érvényesek.

Honlapunkon található adatok és információk kizárólag figyelemfelkeltési, információs célokat szolgálnak. Az itt közölt információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.
A honlapon a készülékekről közölt képek, csak illusztációk, a tényleges megjelenés eltérhet a képeken látottaktól.
A honlap tartalma nem minősül sem ajánlattételnek, sem ajánlattételre való felhívásnak. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
Részletes tájékoztatókat, feltételeket csak közvetlen kérésre bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. Minden esetben a Vevő felelőssége a kockázatok mérlegelése rendelés előtt.

Az web-oldalak tulajdonosa és szerzője nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

Honlapjaink tartalma, a feltüntetett táblázatok, szövegek, képek, ábrák a szerzői jogi védelme alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a tulajdonosok és a szerzők előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

A honlapokon-on keresztül a részünkre eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a tulajdonunkban megy át, s az részünkről szabadon felhasználható lesz.

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

Személyes adatok védelme

Számunkra kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
E-mail regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

  Az "Életenergia Készülékek", "Életenergia Generátorok" nemzetközileg szabadalmaztatott találmányok ® !

Az "Életenergia Készülékek", "Egyetemes Életenergia Generátor", az "Univerzális Életerő Generátor", az "Észgépek", "Elmegépezetek", Elmekészülékek", "Észkerékberendezések", "Életenergiával meghajtott Radionika készülékek", "Életerővel táplált Radionika készülékek", "Életerővel táplált és működtetett Radionika készülékek","Kozmikus Életerővel meghajtott Radionika készülékek", "Vitális Energiával működő Elmegépezetek, Észgépek és Agytrénerek", "Techno-Mágia"; "Digitális Techno-Mágia", "Neuro Technológia", "Neuro- kibernetikus Programozás", "Neuro Digitális Szimuláció", "Neuro Digitális Stimuláció", "Power Radionics", "Super Orgonite", "Super Manifestation", "Power Psionics", "Dynamic Feng-Shui", "Astro-Dynamic Manifestation", Karl Hans Welz, a Hyper Space Technology és a Bio-Energy Corporation által védjelzett nevek [Trademark](™), valamint ezeket, csak a Gyártó és a meghatalmazott forgalmazók használhatják!

Jogi nyilatkozat

ezen weboldalak és az összes termékek védelmét szolgáló jogok fenntartása, ill. felelősségek elhárítása

Az általunk üzemeltetett oldalak kizárólagos tulajdonunkat képezi a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI törvényben foglaltak szerint és védelem alatt áll. Ez alá értendő a honlapon található teljes tartalom: leírások, jegyzetek, fotók, cikkek és egyéb médiák.
A web oldalainak tartalmai, leírásai, cikkei kizárólag a tulajdonos(ok) előzetesen írásban megadott engedélyével vehetőek át, másolhatók, illetve illeszthetőek más honlapokba, oldalakra, használhatók médiában (újság, rádió, televízió, stb).
Ezen dokumentumok engedély néküli felhasználása, akár részletükben is, adatvédelmi jogok megsértését és kártérítést vonhat maga után.
A tulajdonosok tulajdonát képezik, és szerzői, illetve nemzetközi védjegy oltalom alatt állnak a fent említett védjelzett nevek, ill. a teljes tartalom és programok minden része.
A szerzői és a védjegyeket nemzetközi szerzői és védjegytörvény védi, engedély nélküli felhasználásuk büntetőjogi és polgárjogi felelősségre vonással jár a tulajdonosok részéről.

REKLÁMOK, AJÁNLATOK, ADATVÉDELEM

Amennyiben ajánlatot szeretne tenni, azt kizárólag az általunk ismertetett email címen (formanyomtatvány kitőltésével) teheti meg, telefonos megkeresést nem kérünk(!).
Az ilyen kezdeményezést is csak akkor fogadjuk, amennyiben az szoros összefüggésben áll jelen weboldalak témájával. Nem járulunk hozzá a fenti adatok bármilyen kereskedelmi jellegű címlistába történő felvételéhez sem.

Továbbá, ajánljuk szíves figyelmébe a 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényt, különös tekintettel annak 14. §-át, amely rendelkezik az elektronikus reklámüzenetekről, valamint a személyes adatok védelmérol szóló törvényt. (1992. évi LXIII. törv.)

Copyright © D. Sándor Alex & Karl Hans Welz & B E C.
Minden jog fenntartva! Nemzetközi törvények által védve. All rights reserved!

Jognyilatkozat

A Feltaláló és a Bio-Energy Corporation (az Életenergiát generáló- és sugárzó Készülékek Közép-Kelet Európa exkluziv importőre és forgalmazója, -authorised dealer & distributor) az összes eladásra gyártott készüléket csak kutatási és kísérleti célokra árusítja.

Az akadémiai (hivatalosan elfogadott) tudományok még azt tartják, hogy az Egyetemes Életenergia, az Univerzális Életerő (Orgone, Orgon, Chi, Ki, Mana, Prana, Pneuma, Od, Aura, Elan-Vital, Bio-Energia, stb.) nem létezik, hogy a radionika nem műkődik, és úgy vélik, hogy ezen fogalmak a pszeudo-tudományokhoz tartoznak, semmint a hivatalosan elfogadottakhoz.

Ezért, ezen fogalmak elfogadása, az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok, Életerő Generátorok és tartozékaik, a Radionika és radionika készülékek, az Elmegépezetek, Észgépek és újtipusú modern Agytréner-készülékek használata és programozása teljességgel az Ön, illetve a Vásárló döntése.

Manapság, sokrétü tanulmányok és kisérletezések után, valamint a rengeteg pozitív visszajelzés, eredmény, vélemény és sikerek után, egyes tudósok már elismerik és elfogadják az életenergia és életerő létezését és a radionika működését.

Az Életenergiára, Életerőre, az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok, Életerő Generátorok, a Radionikára és radionika készülékekre, Elmegépezetekre, Észgépekre és újtipusú modern Agytréner-készülékekre, valamint hatásaira és eredményeire vonatkozó összes hivatkozások és utalások az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok és tartozékaikra (külső modulok, radionika készülékek, agytrénerek, speciális- kiegészítők és készülékek) ezeknek a felhasználóiknak a véleménye, és nem a gyártó, vagy a forgalmazó véleménye.

Az Energia semleges.
Nincsenek sem "jó"-, sem "rossz" energiák, csak jól és -esetleg- rosszult -ill. nem megfelelően- használt energiák.
Az Életenergia Készülékek állandóan és folyamatosan generálják a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt.
Mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy mire, milyen céllal és hatékonysággal használja (fel) ezt az Energiát !

Az Életenergiát nagyon sok mindenre lehet használni, ezért a készülékek felhasználási területe is szinte végtelen. Mindazonáltal az Életenergia Generátorok- és Készülékek nem "csodaketyerük"! "CSAK" arra képesek, hogy Életenergiát / Életerőt generáljanak... De teszik ezt folyamatosan és szüntelenül, a nap minden szakában és órájában, a hét minden napján.
Az életenergia -tudatosan- felhasználható minden tettben és cselekedetben.

A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek által sugárzott energia felhasználásának következményeiért.

A Készülékek programozási szempontjából lényeges: senki sem fogja Ön helyett a problémáit megoldani és senki sem fogja Ön helyett a céljait elérni és a vágyait megvalósítani, (sajnos még a Készülékek sem!), de biztos támaszt és hatékony segítséget tudnak nyújtani Önnek abban, hogy mindezeket megtegye és véghezvigye (azaz; hogy problémáit megoldja, kitüzött céljait elérje és a vágyait megvalósítsa).
Ahoz, hogy megoldja problémáit és elérje kitűzött céljait, mind a négyszinten meg kell tennie a szükséges lépéseket!

Egy csúcskonstrukciós yacht, vitorláshajó vagy torpedóromboló naszád sem fog csak úgy, magától elhajózni az első kikötőig. A hajó feletti irányítást -teljhatalmúan- a kapitány végzi (azaz Ön, aki a Készüléket programozza és használja). Írányítani kell -hisz Ön a kapitány- egy megfelelő kikötő felé amit előzöleg célként kijelőlt. Hajókázhat biztonságosan, csak a szárazföld közelében, kerülgetve a partot. Így hosszabb lesz az út, de talán biztonságosabb. Hajózhat -átszelve tengereket- egyenesen és célirányatosan a kiszemelt messzi távolban lévő cél-kikötő felé. Így esetleg kicsit veszélyesebb lesz az útja, de az is lehet, hogy talán hamarabb odaér. Teljesen Öntöl függ, hogy milyen írányba megy, melyik útat válassza, Önnnek kell döntenie, és Önnek kell megtennie a megfelelő lépéseket (navigálni és kormányozni).

A Készülékek "csak" azt tudják bíztosítani Önnek, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb yacht/vitorlás/hajó/naszád lesz az Öné, a legkiválóbb navigációs rendszerrel felszerelve, üzemanyagtartálya mindig teli lesz -ez azért elég fontos, nem?!-, valamint vitorláit mindig megfelelő szél fogja dagasztani. Öntöl függ tehát, hogy-, merre és hogyan kormányozza hajóját, és mikor és hogyan fog az Ön által kiválasztott célkikötőbe érni.

“Semmilyen szél sem kedvezo annak, aki nem tudja, melyik kikötobe tart.”
    Seneca ...

"A szél irányát nem tudom megváltoztatni, de be tudom állítani a vitorláimat úgy, hogy mindig célba érjek".
James Dean

A villanyáramot is nagyon sok mindenre lehet használni; segítségével világítani is lehet, meleget lehet előállítani vele, segítségével működik a TV, a rádió, a telefon, a hűtószekrény, stb., stb.
A villanyáramot villanygenerátorral fejlesztik (és huzalok segítségével juttatják el a felhasználókhoz).
Az Életenergiát és Életerőt is nagyon sok mindenre lehet felhasználni.
Az Életenergiát és Életerőt, az Életenergia Készülékek és Életerő Generátorok állítják elő és fejlesztik (és strukturális kapcsolatok segítségével -huzalok nélkül!- eljuttatják bárhova, bárhol is tartózkodna a felhasználó!)!

Egy Ferrari megvételével a vevő az egyik legjobb és legperformensebb sportautó tulajdonosa lesz. Úgy, ahogy egy Ferrari sportautó kereskedő sem fogja tudni garantálni, hogy a vevő, miután megvásárolta a világon az egyik legjobb és legperformensebb sportautót, a következő héten megnyeri a "La Manche"-i versenyt, úgy mi sem tudjuk Önnek garantálni, hogy Készüléke megvásárlásával azonnal a vágyai megvalósúlnak és az összes problémái nyomban megoldódnak.
Ahogy a Ferrari-s sportautó kereskedő mi is "csak" azt tudjuk Önnek biztosítani, hogy a legprofibb, legjobb és a legperformensebb autót/Készüléket fogja vezetni/programozni. A többi csak-is- Öntől függ.

Budapestről Debrecenbe el lehet jutni biciklivel, lóháton vagy autóval. De lehet akár egy -sugárhajtóműves- repülőgéppel is. Mi nemcsak a repülőgépjegyet adjuk és biztosítjuk Önnek, hanem magát a repülőgépet is a rendelkezésére bocsátjuk, ill. a vezetéshez a tudnivalót is.

Bár az utóbbi időben egyre többen és egyre szélesebb körben használják az Életenergiát és az Életerőt gyógyításra, öngyógyításra, és egyre elfogadottá válik, -a tradiciónális- gyógyítás ban is, a Készülékek mégsem ajánlhatók ilyen célokra.
Az Életenergia Készülékek nem orvosi műszerek és nem is minősülnek annak. A készülékek terápiai értéke tudományosan egyértemüen még nem volt kimutatva, bebizonyítva. Ezért nem is ajánlhatók és használhatók ilyen célokra. Alternatív (ön)gyógyító terápiaként is csak orvosi kezelés kiegészítőjeként javallott.
Az Életenergiával elvben nagyon sok betegség gyógyítható, de sebesüléseknél, sérüléseknél, betegségeknél vagy különböző kóroknál a szakorvos jelenléte (etikailag is) elengedhetetlen, mert ezeket mindig egy (szak)orvosnak kell kezelnie!
Figyelem! A készülékek használata nem helyettesíti az orvosi kezelést! Gyógyításnál, öngyógyításnál, betegségek, ill. kórok ellen nem helyettesítik a szakorvos által előírt kezelést. Alternatív (ön)gyógyító terápiaként is csak orvosi kezelés kiegészítőjeként javallott.

Mivel a Készülékek mindegyikébe egy, vagy több frekvencia generátor van beépítve és működik, a Készülekeket csak kutatási és kisérleti célokra javasóljuk, ill. forgalmazzuk.

Sem a Készülékek sem senki más nem fogja Ön helyett megoldani a problémáikat, viszont igen hathatós és hatékony segítséget tudnak nyújtani Önnek abban, hogy -mivel állandóan és folyamatosan generálják az Életenergiát, melyet Ön arra tud majd -többek között- felhasználni, hogy- a problémáit legyözze és megoldja.

Megfelelő használat mellet, garantáljuk- és egyben biztosítjuk, hogy az Életenergia Készülékek működésük alatt, állandóan és folyamatosan generálják és sugározzák a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt, viszont, mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonyasággal használja (fel) ezt az Energiát !

A Gyártó és a Forgalmazó (B E C) semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek használatát, illetve felhasználását illetően, valamint azoknak következményeiért.
A készülékek használata és használatának esetleges következményei teljességgel a Vásárló, illetve a Vevőnek és a készülékek (fel)használójának a felelőssége.
Készülékeink állandóan és folyamatosan generálják a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt.
Mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonyasággal használja (fel) ezt az Energiát !
A lehetőségek adottak. A többi -csak- Önön múlik...
Csak tiszta, pozitiv, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók.

Ha bármiféle visszaélést tapasztal a fentiek jegyében, kérjük jelezze felénk.

.

Adatvédelmi nyilatkozat  |  Sütik (cookies)*


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Rendkívül fontos számunkra az Ön személyes adatai védelme. Üzletpolitikánk fontos részét képezi, hogy az adatokat jogszerűen és felelősségteljesen kezeljük. Ehhez tartozik egy teljes körű magyarázat az esetlegesen elmentett személyes információkról. Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben garantáljuk a bizalmat és biztonságot. Ezennel tájékoztatjuk az esetlegesen összegyűjtött és felhasznált személyes adatok típusáról, érvényességi tartományáról, és céljáról.

Weboldalainkon keresztül nem gyűjtünk, nem tárolunk és nem rögzítünk semmilyen személyes információt vagy személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a látogató tudta és beleegyezése nélkül. Annak érdekében, hogy kézbesíteni tudjuk a 'Kapcsolat' oldalakon keresztül küldött üzeneteket, elkérjük a kérdező nevét és e-mail címét (esetleg; telefonszámát), azonban ezt semmilyen formában nem tároljuk, illetve az adott megkeresés megválaszolásán túlmenően semmilyen formában nem használjuk fel.

Forgalmi adatok
Ha egy felhasználó hozzáfér a szolgáltatásunk weboldalához, a tevékenység hozzáférési adatai névtelenül mentésre kerülnek egy naplófájlba. Minden bejegyzés a következőket tartalmazhatja:

  • az oldalt, amelyről a fájlt kérvényezték;
  • a kérvény dátumát és időpontját;
  • az átvitt adatok mennyiségét;
  • a hozzáférés állapotát;
  • egy leírást az operációs rendszer és a böngésző típusáról.

- Törzsadatok
Amennyiben a weboldalon lehetőség van beírni személyes vagy üzleti adatokat (e-mail címek, nevek, telefonszámok, postai címek, stb.), ezeknek az adatoknak a felhasználó általi közzététele csakis önkéntes alapon működhet. A megadott információt bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek; ezeket az adatokat csakis a kapcsolatfelvétel keretében használjuk fel. Bármilyen más felhasználás csak az Ön előzetes hozzájárulásával történhet. Joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kaponj az elmentett adatairól. Továbbá joga van ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően javítsa, zárolja és eltávolítsa. 

A jelen adatkezelési szabályzat ezen weboldalakon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint -esetleges!- hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához) az oldalakon található kapcsolat űrlapok igénybevételéhez:
- a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)
- telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

Email címre reklámot tartalmazó levelet csak az esetben küldünk, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link (hivatkozás) segítségével.

A megadott adatok határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig lesznek kezelve.

Cookies / Sütik

Amikor Ön ezeket az oldalakat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon az optimalizálás céljából történő adatok összegyűjtését és tárolását az u.n. "cookiek / sütik" végzik. Erre a célra alkalmazhatók a sütik. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a látogató böngészőjének a gyorsítótárába kerülnek elmentésre. A sütik lehetővé teszik a böngésző újbóli felismerését. Az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül az etracker-rel gyűjtött adatok nem használhatók arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsa, és az álnév tulajdonosával személyes adatokon keresztül összekapcsolja. Az adatok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatban bármikor benyújtható kifogás jövőbeli hatállyal.

A weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Figyelem!
A túlzott sütifogyasztás súlyproblémákat okozhat!   ;-)
.
.

Böngészője beállításaival kezelheti a cookiek-kal kapcsolatos preferenciáit

Ha nem ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson ennek az ablaknak a jobb felső sarkában lévő „Súgó” gombra. Itt minden szükséges információt megtalál. Ha ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson alább a megfelelő linkre, hogy eljusson a cookie-kat kezelő oldalra.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

További, részletes tájékoztató a sütik kezelésére vonatkozóan, ill. a cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a allaboutcookies.org weboldalt.

- Hozzájárulás és annak visszavonása
Ha hozzájárulást ad nekünk és számunkra személyes adatainak -esetleges- marketing célokra (pl. elektronikus hírlevelek, ajánlatok, -esetleges- árcsökkenések, stb.) történő felhasználására, azt jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhaja. Kérjük, a visszavonást a 'Kapcsolat' oldalon lévő email címre juttassa el.

- További kérdése lenne?
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdései és javaslatai fontosak számunkra. A fentebb jelzett email címen (vagy online email formátumunkal) vagyunk elérhetők, szívesen válaszolunk kérdéseire és megtisztelőnek tartjuk, ha építő jellegü észrevételeit is elküldi számunkra.


Jognyilatkozat / Copyright©

.

1998 - 2022 Copyright ©   Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. All Rights Reserved ! Minden jog fenntartva!

Fel


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat

Adatvédelmi jognyilatkozat

Copyright©


Diozófia :: Isteni filozófia

Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak (az összes Diozófiával kapcsolatos anyagok / Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok) szerzői joga Dr. Kiss István professzor (ill. jogos örökösei) valamint D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.


© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!


A szerzők és tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül ezen összes oldalak és a hozzá tartozó anyagok egészének vagy bármely részének, részletének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, számítógépes állományokban való tárolása szigorúan tilos, valamint tilos jelen oldalakat vagy akár részeit (rajzok, jelek, szimbólumok, szövegrészek, stb.) reprodukálni, adatrögzitő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel -elektronikus, mechanikus, fényképészeti úton vagy más módon- felhasználni a szerzők és tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden jog fenntartva, beleértve az idegen nyelvre történő lefordítást, a fototechnikai és elektronikus előállítást, valamint a kivonatos utánnyomást is.

Minden, ezen komputer rendszerből szerzett információk, nemzetközi torvények által védve vannak és a szerzői jogok tiszteletbe tartására köteleznek.
A tulajdonosok minden felelősséget elhárítanak, és semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely sérelem és/vagy károsodás miatt, ezen komputer rendszerből (át)vett vagy kapott információk használatáért.

A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, web-oldalaink, ill. -szellemi- termékeink nem minősülnek -a priori- üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.


Jognyilatkozat / Copyright© . .

Adatvédelmi nyilatkozat  |  Sütik (cookies)*


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Rendkívül fontos számunkra az Ön személyes adatai védelme. Üzletpolitikánk fontos részét képezi, hogy az adatokat jogszerűen és felelősségteljesen kezeljük. Ehhez tartozik egy teljes körű magyarázat az esetlegesen elmentett személyes információkról. Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben garantáljuk a bizalmat és biztonságot. Ezennel tájékoztatjuk az esetlegesen összegyűjtött és felhasznált személyes adatok típusáról, érvényességi tartományáról, és céljáról.

Weboldalainkon keresztül nem gyűjtünk, nem tárolunk és nem rögzítünk semmilyen személyes információt vagy személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a látogató tudta és beleegyezése nélkül. Annak érdekében, hogy kézbesíteni tudjuk a 'Kapcsolat' oldalakon keresztül küldött üzeneteket, elkérjük a kérdező nevét és e-mail címét (esetleg; telefonszámát), azonban ezt semmilyen formában nem tároljuk, illetve az adott megkeresés megválaszolásán túlmenően semmilyen formában nem használjuk fel.

Forgalmi adatok
Ha egy felhasználó hozzáfér a szolgáltatásunk weboldalához, a tevékenység hozzáférési adatai névtelenül mentésre kerülnek egy naplófájlba. Minden bejegyzés a következőket tartalmazhatja:

  • az oldalt, amelyről a fájlt kérvényezték;
  • a kérvény dátumát és időpontját;
  • az átvitt adatok mennyiségét;
  • a hozzáférés állapotát;
  • egy leírást az operációs rendszer és a böngésző típusáról.

- Törzsadatok
Amennyiben a weboldalon lehetőség van beírni személyes vagy üzleti adatokat (e-mail címek, nevek, telefonszámok, postai címek, stb.), ezeknek az adatoknak a felhasználó általi közzététele csakis önkéntes alapon működhet. A megadott információt bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek; ezeket az adatokat csakis a kapcsolatfelvétel keretében használjuk fel. Bármilyen más felhasználás csak az Ön előzetes hozzájárulásával történhet. Joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kaponj az elmentett adatairól. Továbbá joga van ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően javítsa, zárolja és eltávolítsa. 

A jelen adatkezelési szabályzat ezen weboldalakon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint -esetleges!- hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához) az oldalakon található kapcsolat űrlapok igénybevételéhez:
- a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)
- telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

Email címre reklámot tartalmazó levelet csak az esetben küldünk, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link (hivatkozás) segítségével.

A megadott adatok határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig lesznek kezelve.

Cookies / Sütik

Amikor Ön ezeket az oldalakat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon az optimalizálás céljából történő adatok összegyűjtését és tárolását az u.n. "cookiek / sütik" végzik. Erre a célra alkalmazhatók a sütik. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a látogató böngészőjének a gyorsítótárába kerülnek elmentésre. A sütik lehetővé teszik a böngésző újbóli felismerését. Az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül az etracker-rel gyűjtött adatok nem használhatók arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsa, és az álnév tulajdonosával személyes adatokon keresztül összekapcsolja. Az adatok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatban bármikor benyújtható kifogás jövőbeli hatállyal.

A weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Figyelem!
A túlzott sütifogyasztás súlyproblémákat okozhat!   ;-)
.

 . .

Böngészője beállításaival kezelheti a cookiek-kal kapcsolatos preferenciáit

Ha nem ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson ennek az ablaknak a jobb felső sarkában lévő „Súgó” gombra. Itt minden szükséges információt megtalál. Ha ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson alább a megfelelő linkre, hogy eljusson a cookie-kat kezelő oldalra.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

További, részletes tájékoztató a sütik kezelésére vonatkozóan, ill. a cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a allaboutcookies.org weboldalt.

- Hozzájárulás és annak visszavonása
Ha hozzájárulást ad nekünk és számunkra személyes adatainak -esetleges- marketing célokra (pl. elektronikus hírlevelek, ajánlatok, -esetleges- árcsökkenések, stb.) történő felhasználására, azt jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhaja. Kérjük, a visszavonást a 'Kapcsolat' oldalon lévő email címre juttassa el.

- További kérdése lenne?
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdései és javaslatai fontosak számunkra. A fentebb jelzett email címen (vagy online email formátumunkal) vagyunk elérhetők, szívesen válaszolunk kérdéseire és megtisztelőnek tartjuk, ha építő jellegü észrevételeit is elküldi számunkra.


Jognyilatkozat / Copyright©

.


1998 - 2022  © Copyright. Minden jog fenntartva!  ~    

Üzenetküldés / E-Mail »»Email  |  Weboldaltérkép


^ Copyright ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Copyright ~  
2022.12.02.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
  ~    
Online chat Chat   .  
US + GB (UK) | English :: [LifeForce & LifeEnergy Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     ES | Spanish     RO | Limba română     HU | Magyar nyelvü     EU (European Union) | English
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!