ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Copyright ~


Copyright   |   Adatvédelmi- és jognyilatkozat (Sütik)   |   CMSimple Legal Notice


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat


Adatvédelmi jognyilatkozat | Nemzetközileg bejegyzett védjegyek

Copyright©


Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak szerzői joga a Hyper Space Communication International, Inc., a Bio-Energy Corp., Karl Hans Welz és D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.
© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!


A szerzők előzetes irásbeli engedélye nélkül ezen összes oldalak és a hozzá tartozó anyagok egészének vagy bármely részének, részletének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, számítógépes állományokban való tárolása szigorúan tilos, valamint tilos jelen oldalakat vagy akár részeit reprodukálni, adatrögzitő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel -elektronikus, mechanikus, fényképészeti úton vagy más módon- felhasználni a szerzők előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak és információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.
A szerzők és tulajdonosok minden lépést megtettek annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett információk helytállóak legyenek, azonban kizárják felelősségét a honlapon szereplő bármely információ felhasználásából eredő kárért. A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultjai a tulajdonosok.

A(z) oldalakon található képek és szövegek a szerzők tulajdonát képezik, másolásuk nem engedélyezett. Minden jog fenntartva, beleértve az idegen nyelvre történő lefordítást, a fototechnikai és elektronikus előállítást, a kivonatos utánnyomást, valamint a videó, tv, és -reklám-filmkészítést (stb.) is.
Az összes magyar szöveg -kivéve azokat a részeket, ahol külön említés történik erre-, és -más, idegen nyelvekből- a fordítás, valamint a szerkesztés, átdolgozás és tervezés, grafikák, -készülékekről és tartozékokról- fotók, képek (.jpg, .gif) Karl Hans Welz és D. Sándor Alex egyedüli és kizárólagos tulajdona. A készülékképek -többnyire, csak- ilusztrációk ( a valóságban eltérőek lehetnek).
A fordítást Karl Hans Welz -angol, francia és olasznyelvü- oldalai alapján D. Sándor Alex készítette, átdolgozta, szerkesztette és lektorálta.
A fordítások többsége 1998 és 2001, (valamint -újabban- 2001, 2007 és 2015) közöttiek, de azóta is folyamatosan, számos új információkkal bővültek, és jelenleg is (2023 és 2024) minden évben bővülnek.
Minden, ezen komputer rendszerből szerzett információk, nemzetközi torvények által védve vannak és a szerzői jogok tiszteletbe tartására köteleznek.
Az itt leírt / olvasott minden információ, a szerzők személyes véleményét tükrözi és kizárólag információs illetve oktatási célokat szolgálnak.
A tulajdonosok minden felelősséget elhárítanak, és semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely sérelem és/vagy károsodás miatt, ezen komputer rendszerből (át)vett vagy kapott információk használatáért.
A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, web-oldalaink, ill. termékeink nem minősülnek -a priori- üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.

Az "Életenergia Készülék" / "Életenergia Készülékek", "Életenergia Generátor" / "Életenergia Generátorok", "Életerő Generátor" / "Életerő Generátorok", "ÉletEnergia Készülék" / "ÉletEnergia Készülékek", "Orgonit" / "Orgonite" nemzetközileg szabadalmaztatott találmányok, valamint nemzetközileg bejegyzett és levédett termékek és névjegyek [ ® ] !
Chi Generátor®, Prána Generátor®, Orgon Generátor®, Orgone Generator®, Chi Card®, Chi-kártya™, ÉletEnergia-kártya™, ÉletErő-kártya™, Orgonit®, Orgonite®, SuperOrgonit™ / SuperOrgonite® / Super-Orgonite®, Manifesztációs Program®, ÉletEnergia Készülék®, ÉletErő Generátor®, Strukturális kapocs™, Strukturális kapcsolat™ a feltaláló -Karl Hans Welz- által nemzetközileg bejegyzett védjegyek!
® Registered Trade Mark.
Bárki más, mint a Feltaláló-, és a Feltaláló által felhatalmazott Terjesztőkön és Forgalmazokon kívül, ill. külön előzetes írásbeli meghatalmazás alapján, bármilyen céllal való használata törvénybe ütköző és nemzetközi (jog)törvény(eke)t sért!

Mi vagyunk az egyedüliek itt, akik a fentebb bejegyzett és levédett megnevezéseket törvényesen használhatják!

A Feltaláló, az AEÁ-beli Gyártó, és az ÉletEnergiát generáló- és sugárzó Készülékek Közép-Kelet Európa exkluziv importőre és forgalmazója, (Bio Energy Corp., authorised dealer & distributor) az összes értékesítésre gyártott készüléket csak kutatási-, oktatási és kísérleti célokra árusítja és forgalmazza.

A Feltaláló és a Gyártó fenntartja magának a jogot a design változtatása céljából.

Sem a Feltaláló, sem Gyártó és sem a Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek használatát, illetve felhasználását illetően, valamint azoknak következményeiért.
A készülékek használata és használatának esetleges következményei teljességgel a Vásárló, illetve a Vevőnek és a készülékek (fel)használójának a felelőssége.
Csak tiszta, pozitiv, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók. (!)


Törvényes jogok (bővebben) & Adatvédelmi jognyilatokozat    


Jognyilatkozat / Copyright©
1998 - 2024 Copyright ©   Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. All Rights Reserved ! Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat

Adatvédelmi jognyilatkozat

Copyright ©

Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak szerzői joga a Hyper Space Communication International, Inc., a Bio-Energy Corp., Bio Energy Consultants, LLC, valamint Karl Hans Welz és D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.
© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!

Jelen webhely az alábbi feltételek mellett használható.
Ha kérdései vannak ezen feltételekkel kapcsolatban, írjon nekünk a "Kapcsolat" oldalon megadott elérhetőségek valamelyikére.

A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, esetleges pontatlanságért, elírásért a tulajdonosok nem vállalnak felelősséget, és ezek külön értesítés nélkül történő megváltozásának és megváltoztatásának a jogát a tulajdonosok fenntartják. Az e webhelyen rögzített minden jogi tájékoztatást - különösen a szerzői jogi oltalomból eredő előírásokat - kötelező be- és megtartani.
Ezen weblapok bár a legnagyobb,- és teljes körültekintéssel készültek, ezeknek tartalmáért felelősséget nem vállalunk.
A web-oldalaink, ill. termékeink nem minősülnek üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.
A honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll.
Tilos a weboldalon található szövegek, képek, feliratok, logók, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, valamint a weboldalon található és más online, vagy kinyomtatott vagy termékhez csatolt termékleírások, használati utasítások, tájékoztatók engedély nélküli felhasználása.
A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek felhasználása kizárólag a szerzők előzetes írásbeli engedélyével és a forrás egyidejű és egyértelmü feltüntetésével lehetséges.

Tartalom (a honlap tartalma)

E webhely pusztán általános tájékoztatásra és használatra szolgál. Információit minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatjuk. Egyéb, speciális célú használat esetében nem garantáljuk az információk pontosságát, időszerűségét, használhatóságát és teljességét. Ez esetben a használónak tudomásul kell vennie az információk esetleges pontatlanságait és hibáit, és hogy a tulajdonos, szerkesztő, stb., nem vállal semmilyen felelősséget ezekért.
A Tulajdonos és az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket előzetes figyelmeztetés nélkül, egyoldalúan módosítsa.
A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkat felhasználni és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonosok nem vállalnak semmilyen felelősséget. A mindenkori aktuális információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!
Sem a tulajdonosok, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve különösen bármilyen elmaradt hasznot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből, vagy azok használatából, ill. annak következményeiből erednek.
A Honlapon található tartalom, a honlap arculata a fentebb említett tulajdonosok szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik.
A szerzői jog jogosultjaként a tulajdonososk fenntartanak minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
Az üzemeltető erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye szigoruan nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, adatok, egyéb tartalmi elemek) másolása, sokszorosítása, terjesztése és egyéb üzleti célú felhasználása.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a képi, hang és szöveges tartalom bármilyen -akár személyes- felhasználásához a tulajdonosok előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Kapcsolódó honlapok

Ez a honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozásokat), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a tulajdonos csupán hozzáférést közvetít, így az ott elhelyezett tartalmakért és információkért felelősséget nem vállal.

Teljesítés és titoktartás

Titoktartási szabályzatunk részletei ezen az oldalon találhatók. Ennek lényege az, hogy a személyi adatokat kizárólag a kérések feldolgozása és rendelések teljesítése céljából kérjük el. A rendeléseket, a készlet erejéig, csak a megrendelők megfelelő postai címe alapján tudjuk teljesíteni. Bizonyos földrajzi helyek esetében a megrendeléseket anyagi korlátok, jogi tilalmak, nemzetközi feszültségek, vámszabályok stb. miatt nem tudjuk teljesíteni. (Ilyen esetekben amilyen hamar tudunk, visszajelzünk). Ezek a tényezők időközben változhatnak.

Szerzői jog

Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A webhelyünkön található anyagok tulajdonosa Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. Ilyen anyagok többek között a webhely terve, szerkezete, grafikái, logói, szövegei és a közreadott olvasói visszajelzések. Az említett személyek, a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak.
Az oldal látogatói felhasználóként jogosultak a honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag pontos forrásmegjelöléssel, személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra.Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása, vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, -a tulajdonosok által jóváhagyott- előzetes írásos engedély hiányában, akár elektronikus, akár hagyományos formában.
Mindennemű sokszorosítás szigorúan tilos, kivéve a "méltányos használat" (fair use) feltételeinek megfelelő felhasználást (mely előzetes írásos beleegyezést igényel a szerzők réséről). E webhely engedély nélküli, rendeltetés-ellenes használata kártérítési, illetve büntetőjogi eljárást vonhat maga után.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. A tulajdonosok és az üzemeltető, a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását, megszüntetését és kárának megtérítését.

Védjegyek

A honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, illusztrációk stb.Karl Hans Welz & D. Sándor Alex, valamint üzleti Partnereinek bejegyzett védjegyei, vagy saját szellemi tulajdonai illetve licenszei. Felhasználásuk, után-közlésük még saját célra sem megengedett.

Felelősség

Webhelyünk információit és anyagait mindenki a saját felelősségére használhatja - ezért a B.E.C. vagy képviselői nem vállalnak felelősséget. A használó felelőssége annak biztosítása, hogy az itt kínált termékek, szolgáltatások és információk megfeleljenek a speciális használói elvárásoknak. E webhely különböző csatolásokat is tartalmazhat más webhelyekhez, melyek célja, hogy a használó egyszerűen hozzáférjen további, kapcsolódó információkhoz. A csatolt webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. A webhely használatával kapcsolatos bármilyen jogi probléma vagy vita eldöntésére Georgia állam és az Egyesült Államok törvényei és jogszabályai érvényesek.

Honlapunkon található adatok és információk kizárólag figyelemfelkeltési, információs célokat szolgálnak. Az itt közölt információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.
A honlapon a készülékekről közölt képek, csak illusztációk, a tényleges megjelenés eltérhet a képeken látottaktól.
A honlap tartalma nem minősül sem ajánlattételnek, sem ajánlattételre való felhívásnak. A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja.
Részletes tájékoztatókat, feltételeket csak közvetlen kérésre bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. Minden esetben a Vevő felelőssége a kockázatok mérlegelése rendelés előtt.

Az web-oldalak tulajdonosa és szerzője nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.

Honlapjaink tartalma, a feltüntetett táblázatok, szövegek, képek, ábrák a szerzői jogi védelme alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a tulajdonosok és a szerzők előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

A honlapokon-on keresztül a részünkre eljuttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a tulajdonunkban megy át, s az részünkről szabadon felhasználható lesz.

A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

Személyes adatok védelme

Számunkra kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. Személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
E-mail regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

  Az "Életenergia Készülékek", "Életenergia Generátorok" nemzetközileg szabadalmaztatott találmányok ® !

Az "Életenergia Készülékek", "Egyetemes Életenergia Generátor", az "Univerzális Életerő Generátor", az "Észgépek", "Elmegépezetek", Elmekészülékek", "Észkerékberendezések", "Életenergiával meghajtott Radionika készülékek", "Életerővel táplált Radionika készülékek", "Életerővel táplált és működtetett Radionika készülékek","Kozmikus Életerővel meghajtott Radionika készülékek", "Vitális Energiával működő Elmegépezetek, Észgépek és Agytrénerek", "Techno-Mágia"; "Digitális Techno-Mágia", "Neuro Technológia", "Neuro- kibernetikus Programozás", "Neuro Digitális Szimuláció", "Neuro Digitális Stimuláció", "Power Radionics", "Super Orgonite", "Super Manifestation", "Power Psionics", "Dynamic Feng-Shui", "Astro-Dynamic Manifestation", Karl Hans Welz, a Hyper Space Technology és a Bio-Energy Corporation által védjelzett nevek [Trademark](™), valamint ezeket, csak a Gyártó és a meghatalmazott forgalmazók használhatják!

Jogi nyilatkozat

ezen weboldalak és az összes termékek védelmét szolgáló jogok fenntartása, ill. felelősségek elhárítása

Az általunk üzemeltetett oldalak kizárólagos tulajdonunkat képezi a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI törvényben foglaltak szerint és védelem alatt áll. Ez alá értendő a honlapon található teljes tartalom: leírások, jegyzetek, fotók, cikkek és egyéb médiák.
A web oldalainak tartalmai, leírásai, cikkei kizárólag a tulajdonos(ok) előzetesen írásban megadott engedélyével vehetőek át, másolhatók, illetve illeszthetőek más honlapokba, oldalakra, használhatók médiában (újság, rádió, televízió, stb).
Ezen dokumentumok engedély néküli felhasználása, akár részletükben is, adatvédelmi jogok megsértését és kártérítést vonhat maga után.
A tulajdonosok tulajdonát képezik, és szerzői, illetve nemzetközi védjegy oltalom alatt állnak a fent említett védjelzett nevek, ill. a teljes tartalom és programok minden része.
A szerzői és a védjegyeket nemzetközi szerzői és védjegytörvény védi, engedély nélküli felhasználásuk büntetőjogi és polgárjogi felelősségre vonással jár a tulajdonosok részéről.

REKLÁMOK, AJÁNLATOK, ADATVÉDELEM

Amennyiben ajánlatot szeretne tenni, azt kizárólag az általunk ismertetett email címen (formanyomtatvány kitőltésével) teheti meg, telefonos megkeresést nem kérünk(!).
Az ilyen kezdeményezést is csak akkor fogadjuk, amennyiben az szoros összefüggésben áll jelen weboldalak témájával. Nem járulunk hozzá a fenti adatok bármilyen kereskedelmi jellegű címlistába történő felvételéhez sem.

Továbbá, ajánljuk szíves figyelmébe a 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényt, különös tekintettel annak 14. §-át, amely rendelkezik az elektronikus reklámüzenetekről, valamint a személyes adatok védelmérol szóló törvényt. (1992. évi LXIII. törv.)

Copyright © D. Sándor Alex & Karl Hans Welz & B E C.
Minden jog fenntartva! Nemzetközi törvények által védve. All rights reserved!

Jognyilatkozat

A Feltaláló és a Bio-Energy Corporation (az Életenergiát generáló- és sugárzó Készülékek Közép-Kelet Európa exkluziv importőre és forgalmazója, -authorised dealer & distributor) az összes eladásra gyártott készüléket csak kutatási és kísérleti célokra árusítja.

Az akadémiai (hivatalosan elfogadott) tudományok még azt tartják, hogy az Egyetemes Életenergia, az Univerzális Életerő (Orgone, Orgon, Chi, Ki, Mana, Prana, Pneuma, Od, Aura, Elan-Vital, Bio-Energia, stb.) nem létezik, hogy a radionika nem műkődik, és úgy vélik, hogy ezen fogalmak a pszeudo-tudományokhoz tartoznak, semmint a hivatalosan elfogadottakhoz.

Ezért, ezen fogalmak elfogadása, az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok, Életerő Generátorok és tartozékaik, a Radionika és radionika készülékek, az Elmegépezetek, Észgépek és újtipusú modern Agytréner-készülékek használata és programozása teljességgel az Ön, illetve a Vásárló döntése.

Manapság, sokrétü tanulmányok és kisérletezések után, valamint a rengeteg pozitív visszajelzés, eredmény, vélemény és sikerek után, egyes tudósok már elismerik és elfogadják az életenergia és életerő létezését és a radionika működését.

Az Életenergiára, Életerőre, az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok, Életerő Generátorok, a Radionikára és radionika készülékekre, Elmegépezetekre, Észgépekre és újtipusú modern Agytréner-készülékekre, valamint hatásaira és eredményeire vonatkozó összes hivatkozások és utalások az Életenergia Készülékek, az Életenergia Generátorok és tartozékaikra (külső modulok, radionika készülékek, agytrénerek, speciális- kiegészítők és készülékek) ezeknek a felhasználóiknak a véleménye, és nem a gyártó, vagy a forgalmazó véleménye.

Az Energia semleges.
Nincsenek sem "jó"-, sem "rossz" energiák, csak jól és -esetleg- rosszult -ill. nem megfelelően- használt energiák.
Az Életenergia Készülékek állandóan és folyamatosan generálják a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt.
Mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy mire, milyen céllal és hatékonysággal használja (fel) ezt az Energiát !

Az Életenergiát nagyon sok mindenre lehet használni, ezért a készülékek felhasználási területe is szinte végtelen. Mindazonáltal az Életenergia Generátorok- és Készülékek nem "csodaketyerük"! "CSAK" arra képesek, hogy Életenergiát / Életerőt generáljanak... De teszik ezt folyamatosan és szüntelenül, a nap minden szakában és órájában, a hét minden napján.
Az életenergia -tudatosan- felhasználható minden tettben és cselekedetben.

A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek által sugárzott energia felhasználásának következményeiért.

A Készülékek programozási szempontjából lényeges: senki sem fogja Ön helyett a problémáit megoldani és senki sem fogja Ön helyett a céljait elérni és a vágyait megvalósítani, (sajnos még a Készülékek sem!), de biztos támaszt és hatékony segítséget tudnak nyújtani Önnek abban, hogy mindezeket megtegye és véghezvigye (azaz; hogy problémáit megoldja, kitüzött céljait elérje és a vágyait megvalósítsa).
Ahoz, hogy megoldja problémáit és elérje kitűzött céljait, mind a négyszinten meg kell tennie a szükséges lépéseket!

Egy csúcskonstrukciós yacht, vitorláshajó vagy torpedóromboló naszád sem fog csak úgy, magától elhajózni az első kikötőig. A hajó feletti irányítást -teljhatalmúan- a kapitány végzi (azaz Ön, aki a Készüléket programozza és használja). Írányítani kell -hisz Ön a kapitány- egy megfelelő kikötő felé amit előzöleg célként kijelőlt. Hajókázhat biztonságosan, csak a szárazföld közelében, kerülgetve a partot. Így hosszabb lesz az út, de talán biztonságosabb. Hajózhat -átszelve tengereket- egyenesen és célirányatosan a kiszemelt messzi távolban lévő cél-kikötő felé. Így esetleg kicsit veszélyesebb lesz az útja, de az is lehet, hogy talán hamarabb odaér. Teljesen Öntöl függ, hogy milyen írányba megy, melyik útat válassza, Önnnek kell döntenie, és Önnek kell megtennie a megfelelő lépéseket (navigálni és kormányozni).

A Készülékek "csak" azt tudják bíztosítani Önnek, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb yacht/vitorlás/hajó/naszád lesz az Öné, a legkiválóbb navigációs rendszerrel felszerelve, üzemanyagtartálya mindig teli lesz -ez azért elég fontos, nem?!-, valamint vitorláit mindig megfelelő szél fogja dagasztani. Öntöl függ tehát, hogy-, merre és hogyan kormányozza hajóját, és mikor és hogyan fog az Ön által kiválasztott célkikötőbe érni.

“Semmilyen szél sem kedvezo annak, aki nem tudja, melyik kikötobe tart.”
    Seneca ...

"A szél irányát nem tudom megváltoztatni, de be tudom állítani a vitorláimat úgy, hogy mindig célba érjek".
James Dean

A villanyáramot is nagyon sok mindenre lehet használni; segítségével világítani is lehet, meleget lehet előállítani vele, segítségével működik a TV, a rádió, a telefon, a hűtószekrény, stb., stb.
A villanyáramot villanygenerátorral fejlesztik (és huzalok segítségével juttatják el a felhasználókhoz).
Az Életenergiát és Életerőt is nagyon sok mindenre lehet felhasználni.
Az Életenergiát és Életerőt, az Életenergia Készülékek és Életerő Generátorok állítják elő és fejlesztik (és strukturális kapcsolatok segítségével -huzalok nélkül!- eljuttatják bárhova, bárhol is tartózkodna a felhasználó!)!

Egy Ferrari megvételével a vevő az egyik legjobb és legperformensebb sportautó tulajdonosa lesz. Úgy, ahogy egy Ferrari sportautó kereskedő sem fogja tudni garantálni, hogy a vevő, miután megvásárolta a világon az egyik legjobb és legperformensebb sportautót, a következő héten megnyeri a "La Manche"-i versenyt, úgy mi sem tudjuk Önnek garantálni, hogy Készüléke megvásárlásával azonnal a vágyai megvalósúlnak és az összes problémái nyomban megoldódnak.
Ahogy a Ferrari-s sportautó kereskedő mi is "csak" azt tudjuk Önnek biztosítani, hogy a legprofibb, legjobb és a legperformensebb autót/Készüléket fogja vezetni/programozni. A többi csak-is- Öntől függ.

Budapestről Debrecenbe el lehet jutni biciklivel, lóháton vagy autóval. De lehet akár egy -sugárhajtóműves- repülőgéppel is. Mi nemcsak a repülőgépjegyet adjuk és biztosítjuk Önnek, hanem magát a repülőgépet is a rendelkezésére bocsátjuk, ill. a vezetéshez a tudnivalót is.

Bár az utóbbi időben egyre többen és egyre szélesebb körben használják az Életenergiát és az Életerőt gyógyításra, öngyógyításra, és egyre elfogadottá válik, -a tradiciónális- gyógyítás ban is, a Készülékek mégsem ajánlhatók ilyen célokra.
Az Életenergia Készülékek nem orvosi műszerek és nem is minősülnek annak. A készülékek terápiai értéke tudományosan egyértemüen még nem volt kimutatva, bebizonyítva. Ezért nem is ajánlhatók és használhatók ilyen célokra. Alternatív (ön)gyógyító terápiaként is csak orvosi kezelés kiegészítőjeként javallott.
Az Életenergiával elvben nagyon sok betegség gyógyítható, de sebesüléseknél, sérüléseknél, betegségeknél vagy különböző kóroknál a szakorvos jelenléte (etikailag is) elengedhetetlen, mert ezeket mindig egy (szak)orvosnak kell kezelnie!
Figyelem! A készülékek használata nem helyettesíti az orvosi kezelést! Gyógyításnál, öngyógyításnál, betegségek, ill. kórok ellen nem helyettesítik a szakorvos által előírt kezelést. Alternatív (ön)gyógyító terápiaként is csak orvosi kezelés kiegészítőjeként javallott.

Mivel a Készülékek mindegyikébe egy, vagy több frekvencia generátor van beépítve és működik, a Készülekeket csak kutatási és kisérleti célokra javasóljuk, ill. forgalmazzuk.

Sem a Készülékek sem senki más nem fogja Ön helyett megoldani a problémáikat, viszont igen hathatós és hatékony segítséget tudnak nyújtani Önnek abban, hogy -mivel állandóan és folyamatosan generálják az Életenergiát, melyet Ön arra tud majd -többek között- felhasználni, hogy- a problémáit legyözze és megoldja.

Megfelelő használat mellet, garantáljuk- és egyben biztosítjuk, hogy az Életenergia Készülékek működésük alatt, állandóan és folyamatosan generálják és sugározzák a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt, viszont, mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonyasággal használja (fel) ezt az Energiát !

A Gyártó és a Forgalmazó (B E C) semmilyen felelősséget nem vállal a készülékek használatát, illetve felhasználását illetően, valamint azoknak következményeiért.
A készülékek használata és használatának esetleges következményei teljességgel a Vásárló, illetve a Vevőnek és a készülékek (fel)használójának a felelőssége.
Készülékeink állandóan és folyamatosan generálják a vitális és jótékony Életenergiát / Életerőt.
Mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonyasággal használja (fel) ezt az Energiát !
A lehetőségek adottak. A többi -csak- Önön múlik...
Csak tiszta, pozitiv, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók.

Ha bármiféle visszaélést tapasztal a fentiek jegyében, kérjük jelezze felénk.

.

Adatvédelmi nyilatkozat  |  Sütik (cookies)*


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Rendkívül fontos számunkra az Ön személyes adatai védelme. Üzletpolitikánk fontos részét képezi, hogy az adatokat jogszerűen és felelősségteljesen kezeljük. Ehhez tartozik egy teljes körű magyarázat az esetlegesen elmentett személyes információkról. Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben garantáljuk a bizalmat és biztonságot. Ezennel tájékoztatjuk az esetlegesen összegyűjtött és felhasznált személyes adatok típusáról, érvényességi tartományáról, és céljáról.

Weboldalainkon keresztül nem gyűjtünk, nem tárolunk és nem rögzítünk semmilyen személyes információt vagy személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a látogató tudta és beleegyezése nélkül. Annak érdekében, hogy kézbesíteni tudjuk a 'Kapcsolat' oldalakon keresztül küldött üzeneteket, elkérjük a kérdező nevét és e-mail címét (esetleg; telefonszámát), azonban ezt semmilyen formában nem tároljuk, illetve az adott megkeresés megválaszolásán túlmenően semmilyen formában nem használjuk fel.

Forgalmi adatok
Ha egy felhasználó hozzáfér a szolgáltatásunk weboldalához, a tevékenység hozzáférési adatai névtelenül mentésre kerülnek egy naplófájlba. Minden bejegyzés a következőket tartalmazhatja:

 • az oldalt, amelyről a fájlt kérvényezték;
 • a kérvény dátumát és időpontját;
 • az átvitt adatok mennyiségét;
 • a hozzáférés állapotát;
 • egy leírást az operációs rendszer és a böngésző típusáról.

- Törzsadatok
Amennyiben a weboldalon lehetőség van beírni személyes vagy üzleti adatokat (e-mail címek, nevek, telefonszámok, postai címek, stb.), ezeknek az adatoknak a felhasználó általi közzététele csakis önkéntes alapon működhet. A megadott információt bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek; ezeket az adatokat csakis a kapcsolatfelvétel keretében használjuk fel. Bármilyen más felhasználás csak az Ön előzetes hozzájárulásával történhet. Joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kaponj az elmentett adatairól. Továbbá joga van ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően javítsa, zárolja és eltávolítsa. 

A jelen adatkezelési szabályzat ezen weboldalakon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint -esetleges!- hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához) az oldalakon található kapcsolat űrlapok igénybevételéhez:
- a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)
- telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

Email címre reklámot tartalmazó levelet csak az esetben küldünk, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link (hivatkozás) segítségével.

A megadott adatok határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig lesznek kezelve.

Cookies / Sütik

Amikor Ön ezeket az oldalakat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon az optimalizálás céljából történő adatok összegyűjtését és tárolását az u.n. "cookiek / sütik" végzik. Erre a célra alkalmazhatók a sütik. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a látogató böngészőjének a gyorsítótárába kerülnek elmentésre. A sütik lehetővé teszik a böngésző újbóli felismerését. Az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül az etracker-rel gyűjtött adatok nem használhatók arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsa, és az álnév tulajdonosával személyes adatokon keresztül összekapcsolja. Az adatok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatban bármikor benyújtható kifogás jövőbeli hatállyal.

A weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Figyelem!
A túlzott sütifogyasztás súlyproblémákat okozhat!   ;-)
.
.

Böngészője beállításaival kezelheti a cookiek-kal kapcsolatos preferenciáit

Ha nem ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson ennek az ablaknak a jobb felső sarkában lévő „Súgó” gombra. Itt minden szükséges információt megtalál. Ha ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson alább a megfelelő linkre, hogy eljusson a cookie-kat kezelő oldalra.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

További, részletes tájékoztató a sütik kezelésére vonatkozóan, ill. a cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a allaboutcookies.org weboldalt.

- Hozzájárulás és annak visszavonása
Ha hozzájárulást ad nekünk és számunkra személyes adatainak -esetleges- marketing célokra (pl. elektronikus hírlevelek, ajánlatok, -esetleges- árcsökkenések, stb.) történő felhasználására, azt jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhaja. Kérjük, a visszavonást a 'Kapcsolat' oldalon lévő email címre juttassa el.

- További kérdése lenne?
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdései és javaslatai fontosak számunkra. A fentebb jelzett email címen (vagy online email formátumunkal) vagyunk elérhetők, szívesen válaszolunk kérdéseire és megtisztelőnek tartjuk, ha építő jellegü észrevételeit is elküldi számunkra.


Jognyilatkozat / Copyright©

.

1998 - 2024 Copyright ©   Karl Hans Welz & D. Sándor Alex. All Rights Reserved ! Minden jog fenntartva!

Fel


  ~    


Törvényes jogok / Jognyilatkozat

Adatvédelmi jognyilatkozat

Copyright©


Diozófia :: Isteni filozófia

Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


Jelen honlapról elérhető információk és egyéb tartalmak (az összes Diozófiával kapcsolatos anyagok / Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok) szerzői joga Dr. Kiss István professzor (ill. jogos örökösei) valamint D. Sándor Alex kizárólagos tulajdona.


© Copyright. Minden jog fenntartva! All Rights Reserved!


A szerzők és tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül ezen összes oldalak és a hozzá tartozó anyagok egészének vagy bármely részének, részletének bármilyen formában történő felhasználása, másolása, számítógépes állományokban való tárolása szigorúan tilos, valamint tilos jelen oldalakat vagy akár részeit (rajzok, jelek, szimbólumok, szövegrészek, stb.) reprodukálni, adatrögzitő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel -elektronikus, mechanikus, fényképészeti úton vagy más módon- felhasználni a szerzők és tulajdonosok előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Minden jog fenntartva, beleértve az idegen nyelvre történő lefordítást, a fototechnikai és elektronikus előállítást, valamint a kivonatos utánnyomást is.

Minden, ezen komputer rendszerből szerzett információk, nemzetközi torvények által védve vannak és a szerzői jogok tiszteletbe tartására köteleznek.
A tulajdonosok minden felelősséget elhárítanak, és semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely sérelem és/vagy károsodás miatt, ezen komputer rendszerből (át)vett vagy kapott információk használatáért.

A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhat, web-oldalaink, ill. -szellemi- termékeink nem minősülnek -a priori- üzleti ajánlatnak és használatukból eredő semmilyen kárért nem vállalunk felősséget.


Jognyilatkozat / Copyright© . .

Adatvédelmi nyilatkozat  |  Sütik (cookies)*


Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Rendkívül fontos számunkra az Ön személyes adatai védelme. Üzletpolitikánk fontos részét képezi, hogy az adatokat jogszerűen és felelősségteljesen kezeljük. Ehhez tartozik egy teljes körű magyarázat az esetlegesen elmentett személyes információkról. Célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben garantáljuk a bizalmat és biztonságot. Ezennel tájékoztatjuk az esetlegesen összegyűjtött és felhasznált személyes adatok típusáról, érvényességi tartományáról, és céljáról.

Weboldalainkon keresztül nem gyűjtünk, nem tárolunk és nem rögzítünk semmilyen személyes információt vagy személyes adatokat (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb.) a látogató tudta és beleegyezése nélkül. Annak érdekében, hogy kézbesíteni tudjuk a 'Kapcsolat' oldalakon keresztül küldött üzeneteket, elkérjük a kérdező nevét és e-mail címét (esetleg; telefonszámát), azonban ezt semmilyen formában nem tároljuk, illetve az adott megkeresés megválaszolásán túlmenően semmilyen formában nem használjuk fel.

Forgalmi adatok
Ha egy felhasználó hozzáfér a szolgáltatásunk weboldalához, a tevékenység hozzáférési adatai névtelenül mentésre kerülnek egy naplófájlba. Minden bejegyzés a következőket tartalmazhatja:

 • az oldalt, amelyről a fájlt kérvényezték;
 • a kérvény dátumát és időpontját;
 • az átvitt adatok mennyiségét;
 • a hozzáférés állapotát;
 • egy leírást az operációs rendszer és a böngésző típusáról.

- Törzsadatok
Amennyiben a weboldalon lehetőség van beírni személyes vagy üzleti adatokat (e-mail címek, nevek, telefonszámok, postai címek, stb.), ezeknek az adatoknak a felhasználó általi közzététele csakis önkéntes alapon működhet. A megadott információt bizalmasan kezeljük, és nem adjuk át harmadik félnek; ezeket az adatokat csakis a kapcsolatfelvétel keretében használjuk fel. Bármilyen más felhasználás csak az Ön előzetes hozzájárulásával történhet. Joga van ahhoz, hogy díjmentesen tájékoztatást kaponj az elmentett adatairól. Továbbá joga van ahhoz, hogy ezeket a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően javítsa, zárolja és eltávolítsa. 

A jelen adatkezelési szabályzat ezen weboldalakon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint -esetleges!- hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához) az oldalakon található kapcsolat űrlapok igénybevételéhez:
- a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)
- telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

Email címre reklámot tartalmazó levelet csak az esetben küldünk, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link (hivatkozás) segítségével.

A megadott adatok határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig lesznek kezelve.

Cookies / Sütik

Amikor Ön ezeket az oldalakat olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon az optimalizálás céljából történő adatok összegyűjtését és tárolását az u.n. "cookiek / sütik" végzik. Erre a célra alkalmazhatók a sütik. A sütik kis szöveges fájlok, amelyek a látogató böngészőjének a gyorsítótárába kerülnek elmentésre. A sütik lehetővé teszik a böngésző újbóli felismerését. Az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül az etracker-rel gyűjtött adatok nem használhatók arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsa, és az álnév tulajdonosával személyes adatokon keresztül összekapcsolja. Az adatok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatban bármikor benyújtható kifogás jövőbeli hatállyal.

A weboldalakon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

Figyelem!
A túlzott sütifogyasztás súlyproblémákat okozhat!   ;-)
.

 . .

Böngészője beállításaival kezelheti a cookiek-kal kapcsolatos preferenciáit

Ha nem ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson ennek az ablaknak a jobb felső sarkában lévő „Súgó” gombra. Itt minden szükséges információt megtalál. Ha ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson alább a megfelelő linkre, hogy eljusson a cookie-kat kezelő oldalra.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

További, részletes tájékoztató a sütik kezelésére vonatkozóan, ill. a cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a allaboutcookies.org weboldalt.

- Hozzájárulás és annak visszavonása
Ha hozzájárulást ad nekünk és számunkra személyes adatainak -esetleges- marketing célokra (pl. elektronikus hírlevelek, ajánlatok, -esetleges- árcsökkenések, stb.) történő felhasználására, azt jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhaja. Kérjük, a visszavonást a 'Kapcsolat' oldalon lévő email címre juttassa el.

- További kérdése lenne?
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdései és javaslatai fontosak számunkra. A fentebb jelzett email címen (vagy online email formátumunkal) vagyunk elérhetők, szívesen válaszolunk kérdéseire és megtisztelőnek tartjuk, ha építő jellegü észrevételeit is elküldi számunkra.


Jognyilatkozat / Copyright©

.


1998 - 2024  © Copyright. Minden jog fenntartva!  .                              ~   .    

CMSimple is provided under the GPL3 license.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

 • a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
 • b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.
 • c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
 • d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

 • a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
 • b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
 • c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
 • d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
 • e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

 • a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
 • b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
 • c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
 • d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
 • e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
 • f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program.
It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

[ one line to give the program's name and a brief idea of what it does. ] Copyright (C) [year] [name of author]

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program.
If not, see [ [http://www.gnu.org/licenses/].

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
[program[ Copyright (C) [year] [name of author]
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see [http://www.gnu.org/licenses/].

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read [http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html].


==================================================
This file is a part of CMSimple 4.7.3
Released: 2017-12-15
Project website: www.cmsimple.org
==================================================
CMSimple COPYRIGHT INFORMATION

(c) Gert Ebersbach - www.ge-webdesign.de

CMSimple is released under the GPL3 licence.
You may not remove copyright information from the files.
Any modifications will fall under the copyleft conditions of GPL3.

GPL 3 Deutsch: http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html
GPL 3 English: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


HISTORY:

2012-11-11 CMSimple 4 - www.cmsimple.org (c) Gert Ebersbach

CMSimple_XH 1.5.3 2012-03-19
based on CMSimple version 3.3 - December 31. 2009 - http://www.cmsimple-xh.com

CMSimple version 3.3 - December 31. - 2009 Small - simple - smart (c) 1999-2009 Peter Andreas Harteg
CMSimple Classic version 3.3 - December 31. - 2009 Small - simple - smart (c) 1999-2009 Peter Andreas Harteg
Copyright © 1999-2009 Peter Andreas Harteg (https://www.cmsimple.org)
Copyright © 2011-2013 Preben Bjorn Biermann Madsen (http://www.cmsimple-le.eu)
CMSimple Classic Smooth v. 3.69 - a Small, Simple, Smart & Smooth Content Management System
Based on the original program(s)  [ Thank you Peter & thank you Preben ! ]  custom made and taylored with important and relevant modifications by Alex Sandor.
Many thanks also to Christoph Becker (3-magi.net) for his help in the adjustments of the program.
Thank you Gert (www.cmsimple.org), for the latest improvements.
Modification Copyright © 2012-2018 Alex Sandor.

FORKS

There exist several forks of CMSimple.
License to the name has passed to Gert Ebersbach who launched CMSimple 4 and the November 2013 released 4.3.
An active internationally developed fork is CMSimple_XH, version 1.6.6 was released March 15, 2015. It is an HTML5 standards compliant version.
CMSimple Classic version 3.54, is backwardly compatible and maintained by Preben Bjorn Biermann Madsen.

CMSimple 4.7.3-23

Based on the CMSimple 4.7.3 program (https://www.cmsimple.org) [ Danke / Thank you Gert ! ]  custom made and taylored with important and relevant modifications (clean url w/o '?', contenthide, show-locator, site-title / site-name, etc., etc.) taken and combined from CMSimple Classic Smooth v. 3.69 (please see above) by Alex Sandor.
Modification  Copyright © 2018-2020 Alex Sandor.

==================================================
This file is a part of CMSimple 5.1
Released: 2020-06-15
Project website: www.cmsimple.org
==================================================
CMSimple COPYRIGHT INFORMATION
(c) Gert Ebersbach - mail@ge-webdesign.de  |  CMSimple is released under the GPL3 licence.

CMSimple 5.1-36

Changes / modifications made same as above by Alex Sandor.
Modifications Copyright © 2020 Alex Sandor.

==================================================
This file is a part of CMSimple 5.3
Released: 2021-01
Project website: www.cmsimple.org
==================================================

CMSimple 5.3-18

Changes / modifications made same as above by Alex Sandor.
Modifications Copyright © 2021 Alex Sandor.

CMSimple Legal Notices


CM Simple 
CM Simple LE   |  CM Simple XH  ~    

Üzenetküldés / E-Mail »»ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Copyright ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Copyright ~  
2024.06.21.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!