ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

  ~    


Diozófiai, ezoterikus és parapszichológiai értekezések


Diozófiai elmélkedések és tanulmányok...

a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...


Olyan ismeretanyag kerül a nyilvánosság elé, mely nem csak aktualitásával, hanem létfontosságával is döntő szerepet játszhat közös jövőnk alakítása érdekében.

A holisztikus egység dinamikus létfilozófiája, a kollektiv- és egyéni tudatállapot formálásában kifejtett "csendes munkálkodása" felszínre hozott egy rég elfeledett, ezoterikus ismereteket tartalmazó tudást, mely az évtizezredek tudatalatti mélyében lapult, de mely mindig is ott volt és létezett.

Diozófia = Isteni Filozófia (Leonardo: Vitruvius-tanulmány) | ÉletEnergia & ÉletEro: www.eletenergia.hu

Az Okkult- és SzellemTudományok iránti hatalmas érdeklődés, a Diozófia, Teozófia, Antropozófia, Rózsakeresztes bölcselet, Természetgyógyászat, stb., valamint Kelet és Nyugat misztikus, ezoterikus tanainak, hitelveinek újra felfedezése és átértékelése jelzi egy új tudatállapot kialakulását.

Logikus értelemmel közelítve meg a TEST-LÉLEK-SZELLEM egységének problémakörét, eddig soha nem tapasztalt megismerésvágy, mondhatni FELVILÁGOSODÁS vette kezdetét a második évezred végén, illetve a harmadik évezred küszöbén / elején.

A XXI-ik század a SZELLEM SZÁZADA, melyre számtalan, egyre erősödő jel utal.

Az általunk ismertetett anyag a DIOZÓFIAI Szellemtudomány irányzat elveire és tanaira épül, melyben fontos, sőt mondhatni kizárólagos szerep jut az egyéni tudatállapot megértési, elfogadási képességének, az értelem, nyitottság és logikus gondolkodásmód szerepének.


Diozófia
; Isteni filozófia


A Diozófia - ISTENI filozófia - célja és feladata a Szellemtudományi ismeretek terjesztése és a belső megvilágosodás elérése a megfelelő gondolkodás és tudás, ill. a megfelelő érzékszervek kifejlesztése által.


A DIOZÓFIA...


tudatos, dinamikus, logikára épülő, holisztikus egységet hirdető létszemlélet, mely egybe ötvözi a természettudományos ismereteket és a vallásos hitelveket.

Szellem-Tudományi irányzat, melynek egyik legfőbb célja a megismerésen, a tudáson alapuló tudatfejlesztés által elérhető belső megvilágosodás.

Az önismeretre támaszkodó személyiség-fejlesztő tudás, és az ily módon megérthető egységes világkép kialakítása.
Isten és Életbölcselete nem fogad el dogmatikus, kinyilatkoztatásra épülő-, csak egyedül igaz téziseket.

Módszere, "vizsgálj meg mindent" alapján jogot formál a több évezredes Egyetemes Tudás felhasználására, újra értelmezésére, az egységes világkép kialakítására.
Evolucionista alapra épülő Kozmogóniája sikeresen ötvözi egybe, értelmezi és fejleszti tovább, elemző és magyarázó módszereivel mindazon ismeretek tárházát, amit az adott kor, korszak amelyben megfogalmazódtak még nem érthetett meg.

Hézagpótló irányzat, mely a XX. század közepén született és mindvégig nyitott, le nem zárt doktrínái és tanai a "ne hasonlíts, ne kényszeríts, ne ítélj" elvek alapján megérthetővé igyekszik tenni számtalan oly igazságtalanul megbélyegzett, elítélt, és meg nem értett tudást.


A Diozófia vallja, hogy az ÉLET örök, oszthatatlan, megismerhető és fejlődésre-, tökéletességre törekvő.
Hogy a mindenben lévő és mindent magába foglaló ISTENi LÉT, a létezést létrehozó EGYETEMES SZELLEM, mint ÉLETPRINCIPIUM, nem filozófiai fogalom és hittétel csupán, hanem igenis megismerhető VALÓSÁG.

Továbbá, hogy minden egyes emberben ott van az élet "Isten-szikrája" és a "Krisztusi-vibráció", hogy a jelenleg létező ásványi, növényi, állati élethullámok is "Isten-szikra", életprincípium-hordozók, csak más tudatállapoti szinten.

A Diozófia számára nincs megismerhetetlen, meg nem értett fogalom vagy ismeret, így mindent, az eddig -úgymond- "beavatottak" számára fenntartott ismereteket, a logikára épülő elfogadásra építve hoz az érdeklődők tudomására.

A "HINNI és TUDNI" elvet vallva mindenki számára igyekszik lehetővé- és elérhetővé tenni az ismeretekhez való jutást.

A Diozófia - és vele együtt, mi is- vallja, hogy elérkezett a teljességre törekvő Új Kor.


A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában, lelki és spirituális fejlődésük érdekében


Álljanak ezen oldalak mindazok rendelkezésére és segítségére, akik elindultak egy szellemi, lelki, mentális úton, a magasabb megismerés- és tudás elérése érdekében.

Megj:
A diozófia értekezések és elméletek az 1950-es évek elején / derekán kerültek lejegyzésre. Arra törekedtünk, hogy az eredeti formában adjuk közre.
Egyes anyagok -jobb megértésük érdekében- eleve feltételeznek már egy bizonyos spirituális alapot, ezoterikus tudást.

Pár diozófiai tanulmány egyes részei, zárolva-, ill. cenzurázva lettek, épp a web-en való megjelenítés függvényében, ugyanis olyan adatokat és információkat is tartalmaznak, melyek felfogásához és megértéséhez, nemcsak egy bizonyos magasabb tudás és megértés, hanem egy magasabb tudatszint is eleve szükségeltetik.
Mindenkitől elnézést kérünk, aki ezt nem úgy gondolja mint mi, de a visszajelzések és a tapasztalatok alapján úgy ítéljük, hogy helyesen cselekedtünk.


Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi írások, értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, az Életről, Isten és ember viszonyáról...


A zárolt anyagok, tanulmányok ingyenesen hozzáférhetők az ÉletEnergia Készülékekkel-, valamint -érvényes és aktív- Chi ÉletErő Vitalitáskártyával rendelkezők számára, ill. -még- megrendelhetők.
Kérjük, érdeklődjön emailben.

~ * ~    
D. S A


  ~    


Speciális ÉletEnergia kellékek

Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya :: életenergia készülékek Egyéni-, személyes (személyre szóló) CHI-kártya (ÉletErő-kártya): a lególcsobb és -egyben- a leghatékonyabb ÉletEnergia & ÉletErő -folyamatos és állandó- útánpótlás az Ön zsebében, pénztárcájában, vagy telefonja kijelzőjén.

-Személyes- Chi kártya / ÉletErő kártya különböző időperiodúsokra...

  .    
Különleges ÉletErő és ÉletEnergia kellék:
Energia és Vitalitás Önnek, családjának és szeretteinek!

új
Személyes ÉletErő Chi Vitalitáskártya
go

Folyamatos jótékony ÉletErő és ÉletEnergia a zsebében, a pénztárcájában és -most- a számítógépén és -okos-telefonján is!
A lególcsobb, a legegyszerűbb, a legbiztonságosabb egyben a legelegánsabb módja a tiszta és jótékony vitális életerő és életenergia (Chi / Qi / csí, Prána, Od, Mágneses fluidum, Orgon / Orgone, Vril, BioEnergia, stb.) közvetlen és folyamatos ellátásnak.
Érvényesség: 3, 6, 9, 12, 24, 36 hónap | Erősség: ST, DL, HD. További információk...
Most -korlátozott ideig, csak ebben a hónapban- -10%-os kedvezménnyel!
Aktiválási díj (a mai napon) = 0 $ / € / £ / Ft !
A személyes Chi ÉletErő Vitalitáskártyát -a beállítások és az aktiválás után- max. 24/48 órával a vásárlás / rendelés után e-mailben küldjük.
Rendeléshez, először válasszon érvényességi időintervallumot és erősségi fokozatot, majd kattintson az alábbi PayPal képre!

  .    
Folyamatos ÉletErő-forrás + 'modulátor' különféle 'trend'ekre!
Korlátozott ideig-: kiváló -egyedi- lehetőség (csak most) !
CHI-kártya  +  RI 2400
hellblau | Chi ÉletErő Vitalitáskártya Személyes, 12 hónapig érvényes és aktív, HD tipusú Chi ÉletErő Vitalitáskártya  +  Manifesztációs Radionika Program (tartalmazza a "Vágyak ÁBC"-je mind a 9 -új- szimbólumcsomagját):
 $468   $369 (!) USD ($), ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Rendeléshez kattintson az alábbi 'PayPal' képre!

  ~    


ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek

Rad 2400 HD Töltődjön fel pillanatokon belül pozitív, jótékony, pozitív, kreatív és vitális életerővel, használja fel -tudatosan- minden cselekedetében, céljai elérésében és sikerei megvalósításában, önmaga és szerettei érdekében, az
ÉletEnergia Készülékek
hathatós segítségével !  

» További, bővebb információk az ÉletErő-Technológiáról és az ÉletEnergia Készülékekről...

Fel


  ~    

Diozófia | Idézetek / Mottók
diozófia Az ember lényegében, három különböző, bár, egyesített alkotóelem különböztethető meg: a test, az életerő és a Lélek.
Diozófia | Új Világ küszöbén II. - A Lélek és a múlt (31. o)


  .    
Egyedi akciós ajánlatok különböző egységcsomagokra!
  ~    


A teljes -és aktuális- árKATALÓGUS   Tovább »»
- katt ide -


ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia   »»
2024.07.25.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!