English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü


ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek

ÉletEnergia, ÉletErő és Vitalitás az Ön biztonsága és sikere számára!
Page
Menu
Menü
Kapcsolat  /  Email  /  Online Chat  |  Katalógus  /  Árlista  |  ÉletEnergia Teszt  |  Hírlevél  |  Oldaltérkép  ~                                                                                                                        

DIOZÓFIA = Isteni Filozófia

  .    


Diozófiai, ezoterikus és parapszichológiai értekezések


Diozófia
i elmélkedések és tanulmányok...

a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...


Olyan ismeretanyag kerül a nyilvánosság elé, mely nem csak aktualitásával, hanem létfontosságával is döntő szerepet játszhat közös jövőnk alakítása érdekében.

A holisztikus egység dinamikus létfilozófiája, a kollektiv- és egyéni tudatállapot formálásában kifejtett "csendes munkálkodása" felszínre hozott egy rég elfeledett, ezoterikus ismereteket tartalmazó tudást, mely az évtizezredek tudatalatti mélyében lapult, de mely mindig is ott volt és létezett.

Diozófia = Isteni Filozófia (Leonardo: Vitruvius-tanulmány) | ÉletEnergia & ÉletEro: www.eletenergia.hu

Az Okkult- és SzellemTudományok iránti hatalmas érdeklődés, a Diozófia, Teozófia, Antropozófia, Rózsakeresztes bölcselet, Természetgyógyászat, stb., valamint Kelet és Nyugat misztikus, ezoterikus tanainak, hitelveinek újra felfedezése és átértékelése jelzi egy új tudatállapot kialakulását.

Logikus értelemmel közelítve meg a TEST-LÉLEK-SZELLEM egységének problémakörét, eddig soha nem tapasztalt megismerésvágy, mondhatni FELVILÁGOSODÁS vette kezdetét a második évezred végén, illetve a harmadik évezred küszöbén / elején.

A XXI-ik század a SZELLEM SZÁZADA, melyre számtalan, egyre erősödő jel utal.

Az általunk ismertetett anyag a DIOZÓFIAI Szellemtudomány irányzat elveire és tanaira épül, melyben fontos, sőt mondhatni kizárólagos szerep jut az egyéni tudatállapot megértési, elfogadási képességének, az értelem, nyitottság és logikus gondolkodásmód szerepének.


Diozófia
; Isteni filozófia


A Diozófia - ISTENI filozófia - célja és feladata a Szellemtudományi ismeretek terjesztése és a belső megvilágosodás elérése a megfelelő gondolkodás és tudás, ill. a megfelelő érzékszervek kifejlesztése által.


A DIOZÓFIA...


tudatos, dinamikus, logikára épülő, holisztikus egységet hirdető létszemlélet, mely egybe ötvözi a természettudományos ismereteket és a vallásos hitelveket.

Szellem-Tudományi irányzat, melynek egyik legfőbb célja a megismerésen, a tudáson alapuló tudatfejlesztés által elérhető belső megvilágosodás.

Az önismeretre támaszkodó személyiség-fejlesztő tudás, és az ily módon megérthető egységes világkép kialakítása.
Isten és Életbölcselete nem fogad el dogmatikus, kinyilatkoztatásra épülő-, csak egyedül igaz téziseket.

Módszere, "vizsgálj meg mindent" alapján jogot formál a több évezredes Egyetemes Tudás felhasználására, újra értelmezésére, az egységes világkép kialakítására.
Evolucionista alapra épülő Kozmogóniája sikeresen ötvözi egybe, értelmezi és fejleszti tovább, elemző és magyarázó módszereivel mindazon ismeretek tárházát, amit az adott kor, korszak amelyben megfogalmazódtak még nem érthetett meg.

Hézagpótló irányzat, mely a XX. század közepén született és mindvégig nyitott, le nem zárt doktrínái és tanai a "ne hasonlíts, ne kényszeríts, ne ítélj" elvek alapján megérthetővé igyekszik tenni számtalan oly igazságtalanul megbélyegzett, elítélt, és meg nem értett tudást.


A Diozófia vallja, hogy az ÉLET örök, oszthatatlan, megismerhető és fejlődésre-, tökéletességre törekvő.
Hogy a mindenben lévő és mindent magába foglaló ISTENi LÉT, a létezést létrehozó EGYETEMES SZELLEM, mint ÉLETPRINCIPIUM, nem filozófiai fogalom és hittétel csupán, hanem igenis megismerhető VALÓSÁG.

Továbbá, hogy minden egyes emberben ott van az élet "Isten-szikrája" és a "Krisztusi-vibráció", hogy a jelenleg létező ásványi, növényi, állati élethullámok is "Isten-szikra", életprincípium-hordozók, csak más tudatállapoti szinten.

A Diozófia számára nincs megismerhetetlen, meg nem értett fogalom vagy ismeret, így mindent, az eddig -úgymond- "beavatottak" számára fenntartott ismereteket, a logikára épülő elfogadásra építve hoz az érdeklődők tudomására.

A "HINNI és TUDNI" elvet vallva mindenki számára igyekszik lehetővé- és elérhetővé tenni az ismeretekhez való jutást.

A Diozófia - és vele együtt, mi is- vallja, hogy elérkezett a teljességre törekvő Új Kor.


A Diozófia, az Isteni Filozófia; az emberek szolgálatában, lelki és spirituális fejlődésük érdekében


Álljanak ezen oldalak mindazok rendelkezésére és segítségére, akik elindultak egy szellemi, lelki, mentális úton, a magasabb megismerés- és tudás elérése érdekében.

Megj:
A diozófia értekezések és elméletek az 1950-es évek elején / derekán kerültek lejegyzésre. Arra törekedtünk, hogy az eredeti formában adjuk közre.
Egyes anyagok -jobb megértésük érdekében- eleve feltételeznek már egy bizonyos spirituális alapot, ezoterikus tudást.

Pár diozófiai tanulmány egyes részei, zárolva-, ill. cenzurázva lettek, épp a web-en való megjelenítés függvényében, ugyanis olyan adatokat és információkat is tartalmaznak, melyek felfogásához és megértéséhez, nemcsak egy bizonyos magasabb tudás és megértés, hanem egy magasabb tudatszint is eleve szükségeltetik.
Mindenkitől elnézést kérünk, aki ezt nem úgy gondolja mint mi, de a visszajelzések és a tapasztalatok alapján úgy ítéljük, hogy helyesen cselekedtünk.


Diozófiai, ezoterikus, parapszichológiai és szellemtudományi írások, értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, az Életről, Isten és ember viszonyáról...


A zárolt anyagok, tanulmányok ingyenesen hozzáférhetők az ÉletEnergia Készülékekkel rendelkezők számára, ill. -még- megrendelhetők.
Kérjük, érdeklődjön emailben.

~ * ~    
DS

»» Részletes információk: Diozófia | www.diozofia.hu  Diozófia = Isteni filozófia


  .    


ÉletEnergia & ÉletEnergia Készülékek

Rad2400 HD: Radionika tipusú -beépített ÉletErő Generátorral működő- ÉletEnergia Készülék Töltődjön fel pillanatokon belül pozitív, jótékony, pozitív, kreatív és vitális életerővel, használja fel -tudatosan- minden cselekedetében, céljai elérésében és sikerei megvalósításában, önmaga és szerettei érdekében, az
hathatós segítségével !  

» További, bővebb információk az ÉletErő-Technológiáról és az ÉletEnergia Készülékekről...

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^ »
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu
2021.10.24.
English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<< Worldwide << || >> EU (European Union) >>> EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü

(Élet)Energiával- és vitalitással teli, szép napot kívánunk!
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  www.eletenergia.hu
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
(életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elmetréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, víz- és táplálékenergizálás, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia,életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA)
:: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::
Orgonit / Orgonite | ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui
:: Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia ::
# ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön -energetikai- biztonsága és -megérdemelt- sikere érdekében! #
[ www.eletenergia.hu / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 178172 - 3.80.3.192 :: (162.213.253.100) :: www.eletenergia.hu/DIOZOFIA---Isteni-Filozofia | clouds_2colsR_960-hu | ÉletEnergia | EletEnergia .hu | eletenergia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.eletenergia.hu / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia ]
Fel...