English / USA Canada (english) English / UK | GB  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek

ÉletEnergia, ÉletErő és Vitalitás az Ön biztonsága és sikerének számára!


~ Katalógus / Árlista  |  Kapcsolat / Email  |  Oldaltérkép ~                                                                                                                        

Ép Lélekkel egészséges Életért

.


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


ÉP LÉLEKKEL, EGÉSZSÉGES  ÉLETÉRT


A LÉT TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI FILOZÓFIÁJA

           

ELŐSZÓ


“De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint,

  amelyekben igazság lakózik“
    2Pt. 3/13
     


Mikor lélekről, egészségről van szó, többnyire igen elvont, “magasabb“ erkölcsi értékekre, létezőnek tudott és érzett, de megfoghatatlan dolgokra gondolunk vagy egyszerűen egészségünk fogalma a betegséget hozza be tudatunkba.

A lélek és betegség kapcsolata mindenki számára már ismert tény, hisz annyit beszélünk lelki válságról, lelkiismeretfurdalásról, traumákról és a testi, lelki betegségekkel való kapcsolatukról.

A lélekváltás fogalma sem ismeretlen sokunk számunkra.
De tudjuk, hogy mi a LÉLEK?

Ismerjük az EGÉSZSÉG szónknak tartalmi értékét, mibenségét?
Mindenki szeretne egészséges lenni, mindenki hangoztatja a SZERETET fontosságát létünk mindennapjait gyilkoló életvitelünk közepette.

Oly mély értelemmel bíró fogalom terjed nap mint nap egyre erősebben és hangosabban a köztudatban, mint a MENTALÍTÁSVÁLTÁS szükségessége.

De mi a MENTALIZMUS és miért vált égetően fontosnak annak változtatása?
De, a mentalításváltást megelőzően kérdezzük meg, de őszintén önmagunktól: ISMERJÜK AZT A REJTELMES CSODALÉNYT, AKIT ÉN-NEK NEVEZÜNK?

Van önmegismerési képességünk?
Ismerjük az elénkbe kerülő lét és életnehézségek, gondok, valódi okait és főleg azt, hogy pont miért ÉN kerültem ilyen helyzetbe vagy állapotba? 
Képes vagyok Sorsom utjának sejtelmesen kirajzolódó kacskaringóit felismerni és az elémbe tornyosodó akadályokat elfogadni, felmérni és legyőzni?

Feltudom fogni annak a két szónak, hogy VÉLETLENEK NINCSENEK az igaz értelmét, a valós és életemben oly sorsdöntö fordulatoknak a felszínre és elémbe kerülését, akkor amikor nem is számítok rá?

De ne folytassuk, mert az ilyen és hasonló tépelődésekre évezredek óta az EMBER keresi a választ és a megoldást.
Ez teszi életünket tartalmasabbá, színesebbé, gazdagabbá, de ugyanakkor teheti szenvedéssé, gyötrővé, boldogtalanná, elviselhetetlenné és BETEGGÉ.
Egyszóval POKOLLÁ.
Egy utolsó kérdés még: TUDJUK-E VALÓBAN MI IS A POKOL?

Mindenről, ami fentebb elhangzott egy picurka válasz, gondolat, gyakorlat benne foglaltatik a továbbiakban leirtakban, de távolról sem megközelítve azok teljes magyarázatát, lényegét.
Annyi könyv tanulmány, kiadványok ezrei foglalkoznak ezen témákkal, hogy szinte követhetetlen, mert maga a téma kimeríthetetlen folyamként hömpölyög.

Tapasztalatom, hogy a TERMÉSZET-GYÓGYÁSZAT, mint fogalom, mint létprincipium, a mindennapok gyakorlatában már rég túlhaladta a kevés “kiváltságosnak“, “beavatottnak“ osztályrészét képező ezoterikus jellegét.

Mindenki számára megismerhetővé és használhatóvá tette az Új Kor szelleme, mely “imé az ajtó előtt állok és zörgetek...“ Jel.3/20 ígéretében fog kiteljesedni.   

Szerény képességeim bíztatta elhatározásom szülte meg e kézikönyv létrejöttét, melybe mindabból egy “keveset és elfogadhatóan megérthetőt“ kaphat az érdeklődő, melyhez oly nehezen juthatna hozzá-anyagi meggondolásokból természetesen- azon “keresők“ nagy száma, akiket a legjobban érdekelne és válhatna hasznukra az az ismeret, melyekről szólni volt szándékom.

Ajánlás minden csupán és nem kinyilatkoztatás, szintézise mindazon elődök áldozatos munkájának, kik úttörői voltak a természetgyógyászat újraébredésének- hála és köszönet érte.

Az “Ember, ismerd meg önmagad“ nagy gondolatnak jegyében, minden ismeret, jöjjön az bármely irányból is, mind hasznos tudás forrás, elemzésre, tanulmányozásra méltó.
Elfogadása és főleg a vele való azonosulás, azonban már a személyes és egyéni “szabad cselekvési akarat“ és “lelkiismereti szabadság“ felségterülete, mely mint törvény ISTEN TÖRVÉNYE. Tehát SZENT és SÉRTHETETLEN.

Ez vezetett és vezet engem is, és ez vezessen bárkit egyéni, saját belső  MEGVILÁGOSÓDÁSÁNAK ÖSVÉNYÉN.


Hamvas Béla
csodálatosan szép gondolatsora indítsa be elmélkedésünket:

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert, amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó HATALOM így szólt: Rád bízok minden embert külön-külön, kivétel nélkül mindenkit: segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségbe elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit TUDSZ, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha MAGADNAK TARTOD.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.


A szerző:
v. Sorompó László
 természetgyógyász, diozófus 


Megj. (2007):
Laci -sajnos- már nincs köztünk. Sokat beszélgettünk, "vitáztunk" Vele a Létről, a 'Mindenségről', az (Élet)Energiákról és -magáról- az Életről és a Sorsról.
Megtisztelő számomra, hogy barátomnak tudhattam ! 
  D S

~ * ~

.

Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek és hanganyagoknak a teljes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!

© Copyright. Minden jog fenntartva!

www.diozofia.hu


* * * * * * *

.


Almenü


»» ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek


Egyéni Google keresőmotor ezen weboldalakhoz: ÉletEnergia Készülékek | www.eletenergia.hu & Google »»

» Kapcsolat | Elérhetőségek »»
:: Ingyenes ügyfélszolgálat ::
2020.03.29.
English / USA Canada (english) English / UK | GB  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

top
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek | Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
{ facebook Facebook: ÉletEnergia & Életenergia Készülékek G+ google+ életenergia Google Plus ÉletEnergia & ÉletErő Google Site ÉletEnergia Google Sites ÉletEnergia & ÉletErőG Blogger ÉletEnergia Google Blogger ÉletEnergia }
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  www.eletenergia.hu
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
(életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elmetréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, víz- és táplálékenergizálás, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia,életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA)
:: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::
Orgonit / Orgonite | ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui
:: Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia ::
[ www.eletenergia.hu / Ép Lélekkel egészséges Életért  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép # 247576 - 3.235.65.91 :: (162.213.253.100) :: www.eletenergia.hu/DIOZOFIA---Isteni-Filozofia-Ep-Lelekkel-egeszseges-Eletert | wave2cols-hu | ÉletEnergia | EletEnergia .hu | eletenergia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.eletenergia.hu / Ép Lélekkel egészséges Életért ]