ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Ép Lélekkel egészséges Életért

  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


ÉP LÉLEKKEL, EGÉSZSÉGES  ÉLETÉRT


A LÉT TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI FILOZÓFIÁJA

 

ELŐSZÓ


“De új eget és új földet várunk az Ő ígérete szerint,

  amelyekben igazság lakózik“
2Pt. 3/13
 


Mikor lélekről, egészségről van szó, többnyire igen elvont, “magasabb“ erkölcsi értékekre, létezőnek tudott és érzett, de megfoghatatlan dolgokra gondolunk vagy egyszerűen egészségünk fogalma a betegséget hozza be tudatunkba.

A lélek és betegség kapcsolata mindenki számára már ismert tény, hisz annyit beszélünk lelki válságról, lelkiismeretfurdalásról, traumákról és a testi, lelki betegségekkel való kapcsolatukról.

A lélekváltás fogalma sem ismeretlen sokunk számunkra.
De tudjuk, hogy mi a LÉLEK?

Ismerjük az EGÉSZSÉG szónknak tartalmi értékét, mibenségét?
Mindenki szeretne egészséges lenni, mindenki hangoztatja a SZERETET fontosságát létünk mindennapjait gyilkoló életvitelünk közepette.

Oly mély értelemmel bíró fogalom terjed nap mint nap egyre erősebben és hangosabban a köztudatban, mint a MENTALÍTÁSVÁLTÁS szükségessége.

De mi a MENTALIZMUS és miért vált égetően fontosnak annak változtatása?
De, a mentalításváltást megelőzően kérdezzük meg, de őszintén önmagunktól: ISMERJÜK AZT A REJTELMES CSODALÉNYT, AKIT ÉN-NEK NEVEZÜNK?

Van önmegismerési képességünk?
Ismerjük az elénkbe kerülő lét és életnehézségek, gondok, valódi okait és főleg azt, hogy pont miért ÉN kerültem ilyen helyzetbe vagy állapotba? 
Képes vagyok Sorsom utjának sejtelmesen kirajzolódó kacskaringóit felismerni és az elémbe tornyosodó akadályokat elfogadni, felmérni és legyőzni?

Feltudom fogni annak a két szónak, hogy VÉLETLENEK NINCSENEK az igaz értelmét, a valós és életemben oly sorsdöntö fordulatoknak a felszínre és elémbe kerülését, akkor amikor nem is számítok rá?

De ne folytassuk, mert az ilyen és hasonló tépelődésekre évezredek óta az EMBER keresi a választ és a megoldást.
Ez teszi életünket tartalmasabbá, színesebbé, gazdagabbá, de ugyanakkor teheti szenvedéssé, gyötrővé, boldogtalanná, elviselhetetlenné és BETEGGÉ.
Egyszóval POKOLLÁ.
Egy utolsó kérdés még: TUDJUK-E VALÓBAN MI IS A POKOL?

Mindenről, ami fentebb elhangzott egy picurka válasz, gondolat, gyakorlat benne foglaltatik a továbbiakban leirtakban, de távolról sem megközelítve azok teljes magyarázatát, lényegét.
Annyi könyv tanulmány, kiadványok ezrei foglalkoznak ezen témákkal, hogy szinte követhetetlen, mert maga a téma kimeríthetetlen folyamként hömpölyög.

Tapasztalatom, hogy a TERMÉSZET-GYÓGYÁSZAT, mint fogalom, mint létprincipium, a mindennapok gyakorlatában már rég túlhaladta a kevés “kiváltságosnak“, “beavatottnak“ osztályrészét képező ezoterikus jellegét.

Mindenki számára megismerhetővé és használhatóvá tette az Új Kor szelleme, mely “imé az ajtó előtt állok és zörgetek...“ Jel.3/20 ígéretében fog kiteljesedni.   

Szerény képességeim bíztatta elhatározásom szülte meg e kézikönyv létrejöttét, melybe mindabból egy “keveset és elfogadhatóan megérthetőt“ kaphat az érdeklődő, melyhez oly nehezen juthatna hozzá-anyagi meggondolásokból természetesen- azon “keresők“ nagy száma, akiket a legjobban érdekelne és válhatna hasznukra az az ismeret, melyekről szólni volt szándékom.

Ajánlás minden csupán és nem kinyilatkoztatás, szintézise mindazon elődök áldozatos munkájának, kik úttörői voltak a természetgyógyászat újraébredésének- hála és köszönet érte.

Az Ember, ismerd meg önmagad nagy gondolatnak jegyében, minden ismeret, jöjjön az bármely irányból is, mind hasznos tudás forrás, elemzésre, tanulmányozásra méltó.
Elfogadása és főleg a vele való azonosulás, azonban már a személyes és egyéni “szabad cselekvési akarat“ és “lelkiismereti szabadság“ felségterülete, mely mint törvény ISTEN TÖRVÉNYE. Tehát SZENT és SÉRTHETETLEN.

Ez vezetett és vezet engem is, és ez vezessen bárkit egyéni, saját belső  MEGVILÁGOSÓDÁSÁNAK ÖSVÉNYÉN.


Hamvas Béla
csodálatosan szép gondolatsora indítsa be elmélkedésünket:

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.
Mert, amikor bennünket elküldtek, az útrabocsájtó HATALOM így szólt: Rád bízok minden embert külön-külön, kivétel nélkül mindenkit: segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségbe elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit TUDSZ, amit átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha MAGADNAK TARTOD.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.


A szerző:
v. Sorompó László
 természetgyógyász, diozófus 


Megj. (2007):
Laci -sajnos- már nincs köztünk. Sokat beszélgettünk, "vitáztunk" Vele a Létről, a 'Mindenségről', az (Élet)Energiákról és -magáról- az Életről és a Sorsról.
Megtisztelő számomra, hogy barátomnak tudhattam ! 
  D.SA

~ * ~


.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 + 1 db ST-; 2 db DL-; ill. 3 db HD tipusú Chi ÉletErő kártyák esetén;-szabadon választott- mágikus pecsét(ek) vagy szimbólum(ok) a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Ép Lélekkel egészséges Életért

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / DIOZÓFIA = Isteni Filozófia > Ép Lélekkel egészséges Életért   »»
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!