English / USA ca English / UK | GB  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü

:: ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek ::


~ Katalógus / Árlista  |  Kapcsolat / Email  |  Oldaltérkép ~                                                                                                                        

Új Világ küszöbén

.


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


Diozófiai értekezések és tanulmányok Új Világ küszöbén I. + II. + III. + IV.


DIOZÓFIA

Tudatos, dinamikus, logikára épülő, holisztikus egységet hirdető létszemlélet, mely egybe ötvözi a természettudományos ismereteket és a vallásos hitelveket.
Szellem-Tudományi irányzat, melynek egyik legfőbb célja a megismerésen, a tudáson alapuló tudatfejlesztés által elérhető belső megvilágosodás.

Az önismeretre támaszkodó személyiség fejlesztő tudás és az ily módon megérthető egységes világkép kialakítása.
Isten és Életbölcselete nem fogad el dogmatikus, kinyilatkoztatásra épülő csak egyedül igaz téziseket.

Módszere, "vizsgálj meg mindent" alapján jogot formál a több évezredes Egyetemes Tudás felhasználására, újra értelmezésére, az egységes világkép kialakítására.
Evolucionista alapra épülő Kozmogóniája sikeresen ötvözi egybe, értelmezi és fejleszti tovább, elemző, magyarázó módszereivel mindazon ismeretek tárházát, amit az adott kor, korszak amelyben megfogalmazódtak még nem érthetett meg.

Hézagpótló irányzat, mely az 50-es években született és mindvégig nyitott, le nem zárt doktrínái, tanai a "ne hasonlíts, ne kényszeríts, ne ítélj" elvek alapján megérthetővé igyekszik tenni a tudást.

A Diozófia vallja, hogy az ÉLET örök, oszthatatlan, megismerhető és fejlődésre, tökéletességre törekvő.
Hogy a mindenben lévő és mindent magába foglaló ISTEN LÉT, a létezést létrehozó EGYETEMES SZELLEM, mint ÉLETPRINCIPIUM nem filozófiai fogalom és hittétel csupán, hanem igenis megismerhető VALÓSÁG.

Továbbá, hogy minden egyes emberben ott van az élet "isten szikrája" és a "krisztusi vibráció", hogy a jelenleg létező ásványi, növényi, állati élethullámok is "isten szikra", életprincípium hordozók, csak más tudatállapoti szinten.

A Diozófia doktrinái, tanelvei között oly tételek szerepelnek, mint a “személyes és személytelen“ Isten fogalma, Jézus Krisztus kettősége, az Inkarnáció és a Karma (a Következmények -SORS- Törvénye), a Tudat, Energia, belső Megvilágosodás - tisztán látás és tisztán hallás problematikája, öntudat- és tudat fejlesztés, valamint egy átfogó KOZMOGÓNIA , “A Nagymindenség szakaszos keletkezése és fejlődése“ címmel.
Kutatási és értelmezési módszere a “tisztán látás és tisztán hallás“ képességével történő megismerés.
Ez egyelőre elfogadhatatlan a jelenlegi anyagtudat-központú emberiség számára, kik a fizikailag érzékelhető világot tekintik egyedüli valósnak.
Ami kívül kerül ezen a határmezsgyén “nem érzékelhető, tehát nincs és nem létezik“.

A Diozófia fő irányelve, a “minden lénnyel és ténnyel szembeni bizalom, megértés és alázat“, szellemi vonatkozásban bölcselete támaszkodik Krisztus Tanítói Beszédeire és Megváltói Munkájának megértésére.

Számára nincs megismerhetetlen, meg nem értett fogalom vagy ismeret, így mindent, az eddig úgymond “beavatottak“ számára fenntartott ismereteket, a logikára épülő elfogadásra építve hoz az érdeklődők tudomására.
A HINNI és TUDNI elvet vallva, mindenki számára igyekszik lehetővé- és elérhetővé tenni az ismeretekhez való jutást.

A Diozófia vallja, hogy elérkezett a teljességre törekvő Új Kor, amikor az Embernek újra lehetőség adódik, hogy elvégezze azt a csodálatos metamorfózisát, amikor az ÖNTUDATRA támaszkodó “emberarcú Istenből“, Krisztus tudattal megáldott “Istenarcú Emberré“ válhat.

Ezen általunk is vallott HIT szellemében indítjuk útjára jelen diozófiai szöveggyűjteményünket, és mondtunk köszönetet dr.Kiss István Tanár Úrnak, a Diozófia megalkotójának, lelkes, kort- és fáradtságot nem ismerő munkásságáért és a rendelkezésünkre bocsátott anyagokért, mely most jelenik meg először a nagyközönség előtt.
Egy hatalmas életmű, tudás áll előttünk, mely a mindennapok emberéhez szólva, az ő nyelvezetével elmondva mindenki számára elérhetővé tesz egy oly ismeretanyagot, melyet eddig csak a “kevesek“, “beavatottak“ osztályrésze lehetett.

Az eljövendő Új Kor, a VÍZÖNTŐ zodiákus emberéhez szólunk, kinek feladata az anyag szellemesítésén keresztül a “szeretni az Elmével és gondolkodni a szívvel“ tudat- és tudatosság segítségével az “EGY AKOL és EGY PÁSZTOR“ megvalósítása lesz.

A Diozófus Kör    

Diozófiai értekezések és tanulmányok Tartalomjegyzék I.

- Diozófia - szellemtudományi irányzat, rövid ismertetés 1 old.
- A Szellemtudományi megismerés útja 2
- Az öntudatfejlesztés fokozatai 9
- Az Egóról 13
- A meditációról 15
- Az emberi auráról 17
- Miről beszélnek a színek? 22
- A természeti erőkről, elementálokról 23
- A Törvényről 29
   - Törvény és szabadság 32
   - A kozmikus erőkről és szabad akaratról 33
   - A Nagy Kozmikus Kölcsön - rózsakeresztes bölcselet 37
- A "Purgatóriumról" 39
- A "Három mennyországról" 42
- A "Lelkitestünkről" 44
- A Tatvasz elméletről 46
- A mantrákról 52
   - Mantrikus fohászok 57
- A Megvilágosodás Feltételeiről 61
- A meditációs gyakorlatokról 75
- Meditációs témák, elmélkedések 80
- Mentális gyakorlat 86
- János Evangélium szerinti Rózsakeresztes Beavatás 88
- Emberről és világáról 92
- Epilógus 119

Diozófiai értekezések és tanulmányok Tartalomjegyzék II.

- Bevezetés 1 old.
- Az isteni kegyelem és annak jelentősége 3
- A többszörös testet öltésben rejlő igazság 9
- Miként kapcsolódik a szellem az anyatesthez 11
- A lélek sorsa a halál után- első rész 16
- A lélek és a múlt 31
- Az ember okkult anatómiája 40
- A hallhatatlanságról ésa a boldogságról általában 54
- A láthatatlan lényekkel való érintkezés 57
- Az iniciációk diozófiai elmélete 63
- A reinkarnációról 70
- Determináció- mágia 82
- Az életről 94
- Egyetemes lelki egység 99
- Létünk "küszöbőrei" 106
- Hierarchiákról, korszakokról, teremtésről 113


Diozófiai értekezések és tanulmányokTartalomjegyzék III.

- A lélek sorsa a halál után (befejező rész) 1
- Az ősokok 12
- A Szellem születése és az anyagi világ benépesítése 18
- A Duál-elmélet 24
- Karma- az okok oka 29
- Az ugartörők 45
- Üzenetek- elmélkedések 70
- A Vízöntő zodiákus 85

Diozófiai értekezések és tanulmányokTartalomjegyzék IV.

- A Diozófia és feladata 1
- Az Isten- fogalom 2
- A Fényről 4
- Elhagyott-e Isten? 6
- Út a szabadságba 7
- Logika és intuíció 10
- Teszem a magamét 12
- A szellemvilággal való érintkezés 14
- A tökéletesség diozófiája 19
- Az energiaközponthoz kapcsolódó sugárelmélet
   - A Kundalini és hatása 22
- Evolúció -involúció 24
- A jövő és vallás 29
- A belső Szó 33
- Átváltozások 37
- Még egyszer a tökéletességről 43
- Fluidról és auráról 48
- Elemi lények 49
- A Diozófiai tanítás szükségessége (Bernát Testvér üzenete) 52
- Elmélkedések - meditációk 54


- ! -

~ * ~

. Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, cikkeknek és hanganyagoknak a teljes tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!

© Copyright. Minden jog fenntartva! .
www.diozofia.hu»» ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
:: A weboldal neve: Új Világ küszöbén ::


Egyéni Google keresőmotor ezen weboldalakhoz: ÉletEnergia Készülékek | www.eletenergia.hu & Google »»

» Kapcsolat | Elérhetőségek Kapcsolat | Elérhetőségek »»
:: Ingyenes ügyfélszolgálat ::
English / USA ca English / UK | GB  EU / European Union Limba română / Romania Hungarian / Magyar nyelvü
ÉletEnergia | www.eletenergia.hu

2019.12.10

nach oben
az oldal tartalmához