ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Dr. Wilhelm Reich: Orgon-energia & orgon akkumulátor | DOR (romboló/halálos Orgon-energia) ~


Wilhelm Reich  |  Orgon energia  |  Orgon akkumulátor  |  DOR 1 & 2 / POR  |  DOR-ból POR ;-)  |  Szexpol


Ajánlott ÉletEnergia Készülékek  |  Ajánlott egységcsomagok (KIT)  |  Chi ÉletErő Vitalitás-kártya + szimbólum  |  ÉletEnergia Készülékek és tartózékok  |  Konzultáció  |  A teljes ÁrKatalógus  |  Email


  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "Nem a körülmények teremtik az embert. Az ember teremti a körülményeket."
Benjamin Disraeli

  ~    


Dr. Wilhelm Reich és az Orgone / Orgon-energia

Orgon akkumulátor

D.O.R. (Deadly ORgone) / Oranur :: 'Rossz'-, negatív orgon-energia


Dr. Wilhelm Reich | Bion / Orgone & Orgon-energia | DOR = negatív orgon-energia | Orgon-akkumulátor | Orgon-akkumulátorok rossz / hibás működése | DOR betegség | Negatív Orgon-energia | Az Orgon-energia tulajdonságai | PORE & DOR | Wilhelm Reich, a szexuális forradalom profétája

Orgonit / Orgonite | Orgone / Orgon akkumulátor vs. Orgon GENERÁTOR | A negatív és kártékony DOR orgon-energia átalakítása és átkonvertálása pozitív, jótékony orgon-energiává: Karl Welz metódusa


WilhelmReich
Dr. Wilhelm Reich
(1897 március 24 Dobrzanica / Dobzau, Galícia, Osztrák-Magyar Monarchia, ma Ukrajna  -  1957 november 3 Lewisburg, Pennsylvania, AEÁ)


Wilhelm Reich
az Osztrák-Magyar Monarhia keleti határán született a XIX. század végén.
Az 1920-as években együtt dolgozott Sigmund Freuddal.
Reich Németországban élt a '30-as években, majd 1933-ban Bécsbe menekült, majd onnan Skandináviába, 1939-ben pedig az Egyesült Államokba.


Dr. Reich
pszichiáter, Sigmund Freud tanítványa, munkatársa, majd kollégája, kifejlesztette fizioterápiás technikáját (a pszichoanalízisből kialakult "karakteranalízist") az egész organizmus, különösen vegetatív funkcióinak bevonásával a "vegetoterápiáig" (amiért ma gyakran a "testpszichoterápia atyjaként" jellemzik); másrészt célzatos experimentális kutatással mind elemibb területekre tört, amíg felfedezni vélte az általa "orgon"-nak nevezett "primordiális kozmikus energiát" - az orgon-t, megépítve egy -réteges szerkezetü- orgon-akkumulátort, mellyel pácienseit kezelte és gyógyítótta.

Nézzük mindezeket egy kicsit bővebben és részletesebben.


Az orgone  /  Az orgon-energia 'felfedezése'


.

Dr. Wilhelm Reich a XX. század elején, a '20-as években kezd érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit ő -aztán- „Orgone"-nak (ejtsd: orgon) nevezett.

Az emberi testben áramló Orgone (orgon-energia) áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatokat kutatta.
Szerinte, a betegség nem más mint az orgon (orgon-energia) szintjének a csökkenése, vagy, minőségének romlása az emberi testben.

Wilhelm Reich Reich kifejlesztett egy olyan pszichoterápiás modellt, amelyben a Freud féle tudattalant feltáró technikákat egyesíti a test Orgone-energiáinak természetes áramlását feloldó fizikai technikákkal.
E blokkok feloldásával Reich képes volt arra, hogy megtisztitsa a negativ mentális és testi állapotokat.

Reich 1930-tól az 1950-es évekig kora legfejlettebb elektronikájának és orvosi műszereinek felhasználásával kisérletezett ezekkel a technikákkal.
Azt figyelte meg, hogy ez az energia pulzál az égben és minden organikus és élettelen test körül.

Wilhelm Reich ezt a vitális energiát "orgon energiának" nevezte és tapasztalatai szerint az általa létrehozott és megépített orgon-akkumulátor ezt össze tudja sűríteni és fel tudja erősíteni.

Reich -többek között- egy sor különféle műszert készitett az Orgone-mező tanulmányozására.
Ezek egyike volt az az "orgon akkumulátor" (OrAc, azaz; Orgone acumulator) is, amely -szerinte- képes volt koncentrálni az Orgon-energiát, amit később Reich emberek és tárgyak Orgon-energiával való feltöltésére használt, ill. páciensei kezelésére és gyógyítására is.

Ez az akkumulátor több réteges, fém- és organikus szigetelőrétegek egymásra helyezésével készíthető, belül mindig fém van, kívül mindig szigetelővel végződik.
Az ebbe helyezett víz, állítólag, a Föld elektromágneses terében telítődik és egészségesebbé, antibakteriális tulajdonságúvá válik, kimutathatóan felgyorsítja a csírák fejlődését és az élő szervezetek enzim aktivitását.

Laboratóriumában, tudományos kisérletei alatt, megfigyelte, hogy egy vákuumtöltő cső lényegesen alacsonyabb potenciálon vezeti az elektromos áramot, ha előbb egy Orgon-akkumulátorba teszik és Orgon-energiával tőltik hosszú ideig.
Továbbá megállapitotta, hogy a radioaktiv izotóp nukleáris vesztesége nő, ha Orgon-akkumulátorba helyezik.

Speciális, nagy felbontóképességű mikroszkóp használatával megfigyelte a mikroorganizmusokból kisugárzó Orgone-energia pulzálását.

Wilhelm Reich bizonyította be elsőnek, hogy az Életerővel telített közegekben az elektroszkop mutatója jobban kileng.

Szerinte az orgon-energia általánosan jelenlévő elsődleges -primordiális- kozmikus energia, és felelős az ég színéért (az ég kékjéért), a gravitációért, a bolygókért és galaxisokért, a világért és -egyben- a politikai forradalmak születéséért és bukásáért, valamint közvetlen hatással van az emberi létre, az érzelmekre és a libidóra, valamint a szexualitásra, pld. a "jó" -extatikus- orgazmusért -is- felelős.
Reich, az orgazmus szóbol alkotta meg az "orgone" elnevezést.
Élőlényekben az orgont, bio-energiának vagy életenergiának nevezik.
Egyik oldalunkon több mint 100 nevét gyűjtöttük össze ennek a misztikus erőnek és energiának.

Reich ugyancsak állította, hogy az orgon-energia léte vizuálisan-, termikusan-, elektroszkópikus műszerekkel, ill. a Geiger-Mueller féle készülékkel egyértelmüen kimutatható és bizonyítható.
Viszont, csak az orgon-energiában igazán hívők (u.n. "orgonomisták", az orgon-tudományát kutatók) voltak képesek sikeresen kimutatni ezt az energia-formát, ill. jártak sikerrel a bizonyításaik során.

.

Fel


Reich és az Orgon-Energia (Orgone)
Bionok


.

Dr. Wilhelm Reich pszichiáter, Freud tanítványa, munkatársa, majd kollégája, a XX. század (a '20-as évek) elején kezd érdeklődni az egyetemes energia iránt, amit ő -majd- „Orgone"-nak (ejtsd: orgon) nevez el.
Reich Wilhelm dr. Az emberi testben áramló Orgone / Orgon (orgon-energia) áramlási zavarai és a pszichés, valamint testi betegségek közötti lehetséges kapcsolatokat kutatta.

Wilhelm Reich, a 20. század egyik kimagasló tudósaként az Orgone / Orgon energiát a '30-as évek végén "fedezte fel".

Nagyszámú kísérlet vezette el őt a bomló növényi és állati sejtek mikroszkópos vizsgálatához.
Megfigyelte, mikozben az élet eredetét kutatta, hogy a bomló fű és moha sejtek vízben lebegve fokozatosan tönkre mennek és apró energia hólyagocskák képződnek (melyek csak 2000x-es vagy nagyobb nagyítás mellett láthatóak), ezeket BION-oknak nevezett el.

Úgy tűnt, hogy ezek az energiaszemcsék egy bizonyos mennyiségű sugárzást bocsátottak ki, hasonlóan ahhoz a jelenséghez, amikor tárgyakat olyan tenyészetek közelében hagytak, melyek bionokat tartalmaztak, ennek hatására pedig a tárgyak igen magas töltésűvé váltak.
Reich később azt figyelte meg, hogy ez a sugárzás ugyanaz az energia, amit a bőr vezetőképességének vizsgálatakor észlelt, és hogy ez az energia minden élő dolgot érintett, szabadon volt jelen az atmoszférában.
Az energia nevét "orgon"-ra (angolul: "orgone", ejtsd: orgon) változtatta.

Ezek a bionok intenzív kék fényt bocsátottak ki, és végül egy bion-kupaccá álltak össze, amely szinte hihetetlen módon, de később átalakították önmagukat egy élő protozomává (véglénnyé), mint amilyen pl.: egy amőba, vagy egy papucsállatka !
(Többen úgy gondolják, hogy egyedül ezért a felfedezéséért Nobel-díjjal kellett volna jutalmazni Reich-et, de ehelyett a kormányzat hamis vádakkal állami fegyházba vetette, ahol 1957-ben szívinfarktusban hunyt el, miután a kiszabott 2 éves ítéletből egy évet már letöltött.)

Kitartó megfigyelés révén Reich rájött arra, hogy a kék derengést az 'Orgon-energia' okozza, melyet a bionok biogenetikus aktivitása idéz elő.
Felfedezte, hogy az Orgone / Orgon-energia nem csupán az összes élő anyagot itatja át, hanem azt megtalálta az élettelen anyagoknál is (pl. homok, szén, és föld) és mindenütt jelen van a légkörben is.
Azt állította, hogy a Nap a legfőbb „beszállítója” az Orgone / Orgon energiának.

Reich, Orgon-energiával kapcsolatos felfedezéseit több nyelven és könyvben is publikálta ('A Bion kísérlet: az élet eredetéről', 'Figyelj, kisember', 'A fasizmus tömegpszichológiája', 'Az orgazmus funkciója / működése', 'Éter, Isten és ördög', 'A rák biopáthiája', 'Az oranur kísérlet', 'Az orgon-energia akkumulátor', stb.

Egyesek szerint az Orgone / Orgon technológia a kozmikus energia rendszer korlátozott koncentrálására alkalmas jellemzően adott sávra hangolt, programozható technikai kialakítás (...hogyan!!???), szerintünk -viszont- ez a technológia messze túlmutat(hat) ezen.

.


Wilhelm Reich és a CORE (Cosmic ORgone Energy - kozmikus orgon energia)

  Az Orgon-energia tulajdonságai


. Wilhelm Reich a következőket fedezte fel és tette közzé -többek között- (a kiegészítések további forrásokból, ill. -egy másik osztrák- Karl Hans Welz kutatásaiból adódnak, aki feltalálta- és megépítette a világon az első Orgon-generátort, egy új, hatékony -orgon-energiát akkumuláló- anyagmátrix kifejlesztésévél; az Orgonit által-):

Az Orgone / Orgon -energia (ill. -jellemzően- a pozitív orgon-energia, tesszük mi hozzá)
- Ősi, kozmikus , egyetemes energia
- Mindenhol jelenlévő és kitőlti a -számára rendelkezésre álló- teret
- Különböző sebességekkel, de- bármilyen anyagon áthatol
- Erős az affinitása a vízzel
- Élő szervezetekben természetesen módon felhalmozódhat (akkumulálódhat), például -az elfogyasztott- táplálék és a légzés által (lásd; prána), ill. a bőrön áthatolva
- A különálló orgon-rendszerek kölcsönös vonzása és gerjesztése a rendszerek összevonását és egymásra helyezését eredményezi; és így egy új -nagyobb- rendszer kialakulását eredményezi
- Állandó mozgásban van (pulzáló)
- Nincs saját tömege, azaz; tömegmentes (szerk. megj; bár, -ahogy látni fogjuk-, interakcióba léphet a gravitációs erővel)
- Vonzza saját magát
- Az orgon-energia negatív az entrópia szempontjából: az erősebben feltőltött orgon-rendszerek magukhoz vonzzák a kevésbé tőltötteket, ezt Reich orgon-potenciálként írt le
- Az orgon-energiát fokozhatják az u.n. 'másodlagos' energiák, mint a gravitáció és az elektro-mágneses energiák
- Mikor erősen koncentrált, az orgon-energia gyakran kék és ibolyaszínü is lehet
- Polarizált: van pozitív orgon-energia és van negatív -halálos- orgon energia (DOR)
- "Vonzza" a műanyagot, ill. a műanyag "vonzza" az orgone-t
- "Taszítja" a fémet, ill. a fém "taszítja" az orgont (orgon-energiát)
- Észrevehető, érzékelhető, mérhető és tanulmányozható

.

Az egyik központi fogalom itt a súrlódás. Fém és műanyag érintkezésekor az energia egyidejű vonzásának és taszításának köszönhetően az éterben súrlódás keletkezik.
Egy olyan eszköz elkészítése során, mely -többek közt- ezt a hatást fejti ki, előállította az orgon-akkumulátort (ORAC-ot).


Wilhelm Reich Orgon-akkumulátora


.

Dr. Wilhelm Reich feltalált- és megépített egy u.n. orgon-akkumulátort, amivel ezt az energiát sűríteni, halmozni és -egyben- akkumulálni tudta.
Wilhelm Reich orgon-akkumulátor | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu A Reich tervezte készülék -az Orgone akkumulátor- (több)réteges felépítésű volt.
(Reich -ki német nyelvterületen nevelkedett és tanult- feltételezhetően -jól- ismerte Mesmer munkásságát, aki a XVIII-ik század végén, már megépített egy életerő-akkumulátornak nevezhető alkalmatosságot, amit szeánszokon -főleg- gyógyításra használt).

Ez az -orgone- akkumulátor jelentős haladást jelentett a Mesmer és Korschelt készülékeihez képest, ugyanis a váltakozó, réteges felépítésüknek köszönhetően növelték Életerő-akkumuláló képességét.

Reich pácienseit az Orgone akkumulátor belsejébe ültette, így kezelte- és gyógyította őket, míg Mesmer különböző vezetékeken keresztül, az Életenergiát elvezette, ill. pácienseihez továbbította.

Az orgon-akkumulátor belsejébe, különböző táplálék-forrást is behelyezett, különösen vizet (ivóvizet) amit orgon-energiával tőltött fel, és amit pácienseinek fogyasztania kellett.

.

Orgone akkumulátor | Wilhelm Reich
Egy modernebb Orgon-akkumulátor

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /userfiles/pages-hu/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


DOR
[negatív orgon-energia] az 'érzelmi páncél' (testpáncél) miatt: DOR betegség


Dr. Reich
úgy gondolta, hogy a muszkuláris páncélképzés a neurotikus ember eszköze arra, hogy testén belül tartsa- és blokkolja az orgon-energia áramlását.
1952 márciusától kezdve, pedig azt is feltételezte, hogy az izompáncélban a merev orgon-energia DOR-rá alakul.
Ez teremtette meg az alapot a DOR-megsemmisítő (helyesebben; a DOR-t megsemmisítő) orvosi műszer létrehozásához.

A DOR-betegség nem függ össze semmilyen vírussal.
Ez tulajdonképpen egy jól meghatározott és feltárt rendellenesség, melyet az ún. preatomikus "DOR-felhők" okoznak.
Ezek a 'fekete felhők' eltérő időközönként megjelennek és a világ különböző részei felett keringenek, rövidebb-hosszabb időszakon keresztül, azaz -akár csak- néhány másodpercig, vagy akár több napon keresztül is.

Amit a nagyvárosok fölött megjelenő "szmog"-nak neveznek, az tulajdonképpen köd, korom és egyéb anyagok keveréke.
Ez a 'köd' állandóvá válik és akkor sem oszlik el, ha a DOR-felhők megjelennek az atmoszférában.
Ez nemcsak nagyvárosok fölött jelenik meg, hanem nyílt területeken is, melyek mentesek az ipari füsttől.

Az úgynevezett "szmog"-nak tehát kevés köze van a füsthöz; mégis, a korommal telített ipari régiók nagyban hozzájárulnak a nagyvárosok fölött lebegő DOR-felhők megjelenéséhez.
Ez rosszabbá teszi a helyzetet annál, mintha a füstrészecskék egyáltalán nem lennének jelen a levegőben.
Az Orgon Intézet kutatást szervezett, melynek során az Amerikai Egyesült Államok különböző részeiről gyűjtött be jelentéseket a DOR-betegségre vonatkozóan, a jelentések többsége azonban New Yorkból érkezett (a város mely 'sohasem alszik").

A körülményektől függően, a pozitiv Orgon-energia (POR), ez a mindenütt jelenlévő kozmikus energia "életadó, életjavító és reproduktív erőként működik (ORGON / ORGONe / orgon-energia), ám a megfelelő körülmények hiányában (azaz; 'rossz', negatív közegben) azonban az élet megsemmisítőjévé válik / válhat (DOR - Deadly ORgon)."

Az orgon-energia elméletét Wilhelm Reich hosszú évek alatt dolgozta ki, és -majd- élete végéig kutatásokat végzett e témában.
Az elmélet biológiai, illetve olyan kísérleteken alapult, melyeket neurotikus betegein végzett, s amelyek által konkrét bizonyítékot keresett az orgone / orgon-energia létezésére.

Az orgon-energiát Reich először -nagyjából- akkor észlelte, amikor az élvezet és a szorongás bioelektromos természetét tanulmányozta és vizsgálta.
Egy galvanométer használatával felfedezte, hogy az élvezetet okozó helyzetekben a bőrnek van egy bizonyos töltése, a kevésbe élvezetes helyzetekben pedig nincs (vagy csak kevésbé van jelen).
Ezt a jelenséget eredetileg "bioelektromos energiának" nevezte.

Egy olyan kísérlet után, melyről Reich úgy gondolta, hogy sikerült bionokból protozoákat fejlesztenie, a rákos sejtek kialakulásával kezdett foglalkozni. Úgy vélte, hogy a rákos sejtek is ugyanúgy alakulnak ki, és feltehetőleg egy olyan mozgóképet is készített, melyen a rákos sejtek valóban az élő szövet lebomlásával fejlődtek ki.
Reich határozottan úgy vélte, hogy ez az átalakulás a szexuális elfojtás eredménye.

Wilhelm Reich | orgon-akkumulátor Rákkutatásai során Reich kifejlesztette az orgon-akkumulátort (ORAC), melynek célja a koncentrált orgon-energia előállítása volt.

A berendezés maga egyszerűen egy nagy doboz volt, mely anyagát tekintve úgy volt megépítve, hogy fémlemezeket (leginkább vasat) valamilyen szerves anyagúval váltogattak (rendszerint fával).

Az ORAC-kal való kísérletek során az akkumulátorban rákos és egészséges egereket is tartott, ezek élettartamát pedig az ORAC-on kívül élő egerekével hasonlította össze.
Arra a következtetésre jutott, hogy még az orgon-akkumulátorban tartott rákos egerek is hosszabb ideig éltek, mint az azon kívül élő egészséges társaik.

Reich folytatta az orgon-akkumulátor kísérleteket, de -orvos révén- tovább lépett az emberekkel való kísérletezéshez.
Azt fedezte fel, hogy az ORAC (orgon-akkumulátor) egy csomó betegség gyógyításában segít.
Feltételezték, hogy ezeket a betegségeket a szervezetben lévő energiahiány okozta, melyet az ORAC (orgon-akkumulátor) helyreállított.
Azok az alanyok, akik eleve nagy mennyiségű orgon-energiával rendelkeztek, nem tudták elviselni az akkumulátort.

Nagyjából ekkor kezdtek az újságok olyan -szenzációhajhászó- cikkeket és történeteket közölni bizonyos „szexfülkékről”, amik gyógyítják a rákot.

Azt gondolva, hogy az orgon energia a nukleáris sugárzás visszaszorítására is használható, Reich belekezdett az ún. "Oranur-kísérletbe".

A folyamat során az ólomtartóba tett 1 mg-nyi rádiumot ismételten egy 20 cellás akkumulátorba helyezték, egy fém belsejű helyiségben.
A kísérlet eredménye -több mint- katasztrofális volt: az egerek meghaltak, a laboratóriumot pedig ki kellett üríteni, az orgon-akkumulátort pedig megsemmisíteni.(!)

Oranur-kísérlet | Wilhelm Reich | orgon-akkumulátor Az Oranur-kísérlet rámutatott Reich felfedezésére, melynek tárgyát "halálos orgonnak" (DOR) nevezte, s amely valószínűleg a nukleáris sugárzás és orgon-energia közötti kölcsönhatás eredménye is volt.
A DOR-t mérgező, fekete, fénytelen 'anyagként' írták le, mely magas töltéssel rendelkezik, illetve vonzza a vizet és az oxigént.

A DOR elleni küzdelem során Reich kifejlesztette a "felhőűzőt" (cloud buster-t), azaz egy olyan műszert, mely -többek között- 5 vízbe ágyazott -réz- csőből állt.
Reich úgy gondolta, hogy ez a felhőűző képes lesz arra, hogy kivonja a DOR-t az atmoszférából, és a vízbe vezesse.

Később, emberi használatra is alkalmassá tette a készüléket.
A módosított berendezésnek, az orvosi DOR-űzőnek az volt a szerepe, hogy szabad utat engedjen az izomösszehúzódások során megragadt energiának (lásd még a "karakter védőpáncél" és az "érzelmi védőpáncél"-ról szóló részeket), illetve a páciensben elfojtott érzelmeknek.

Reichot az a gondolat foglalkoztatta, hogy az atmoszférában megjelenő egyre nagyobb DOR-mennyiség a világűrből származik.
Számos UFO-megfigyelést követően Reich meg volt győződve arról, hogy a jelenségért az űrhajók a felelősek.
Úgy érezte, hogy a "felhőűző" használata által az ő felelőssége megállítani a DOR-t létrehozó űrinváziókat, attól tartott ugyanis, hogy a túl nagy mennyiségű DOR hozzájárul az Egyesült Államok elsivatagosodásához. (?)

orgone akkumulátor
Orgon-akkumulátor


Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: D. Sándor Alex -ALeX-
1999 - 2004, 2005 - 2010, 2011 - 2014 - 2023 © Copyright Minden jog fenntartva!


Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /userfiles/pages-hu/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


DOR
= Deadly ORgone
[ 1 ]

Halálos orgon / Halálos orgon-sugárzás
Negatív (veszélyes) Orgon-energia


Az orgon-akkumulátorok meghibásodása,
"el-szennyeződése, ill. be-szennyeződése", elromolhatósága és rossz / hibás működése, a negatív DOR -al való feltőltödése által


.

Wilhelm Reich azokat a statikus, negatív töltésű, energetikai szempontból ártalmas és negatív információt hordózó orgonmezőket nevezte DOR-nak (Deadly ORgone, azaz 'halálos orgon-nak', vagy Deadly Orgon Radiation, azaz; halálos orgonsugárzásnak), melyek -főleg- a különböző frekvenciájú elektromágneses mezők körül jelenhetnek meg (általában magas frekvenciájú EM mezők körül). Wilhelm Reich - Orgon

A továbbiakban a halálos orgont (Deadly ORgone) DOR-nak rövidítjük.
Reich, DOR-elmélete, azokon a hatásokon alapszik, melyeket Oranur-kísérlete(i) során felfedezni vélt.
Elmélete szerint nukleáris sugárzás hatására az ún. "jó" orgon-energia éppen az ellenkezőjévé, azaz "rossz" energiává, DOR-rá alakul át.

Ahogyan az Oranur-ról szóló írásban is említve volt, Reich úgy gondolta, hogy egy orgon-akkumulátor "szennyeződhet" negatív DOR-ral.

Wilhelm Reich -helyes- feltételezése szerint, ha az akkumulátor hosszabb (de, akár rövidebb) időn keresztül -erős- DOR-hatású környezetnek van kitéve, az önmagában "jó hatású" orgon-akkumulátor visszafordíthatatlanul hibás- és rossz DOR-szerkezetté válhat. (!)

Ettől -a pillanattól- kezdve az orgone-akkumulátor már nem a "jó" orgon-energiát gyűjti magába, hanem DOR-t halmoz fel, ennek következtében a benne tartózkodás (és az általa való tőltödés / -fel-tőltés) rendkívül veszélyessé válik, a gépet (az orgon-akkumulátort) pedig ki kell dobni és meg kell semmisíteni. (!)

Reich később arra is rájött, hogy a nukleáris sugárzás mellett az orgont egyéb "szennyeződések" is DOR-rá alakíthatják, például röntgengépek -sugárzásai-, tévék képcsövei, fluoreszkáló fények, légszennyezés, sőt akár az az "érzelmi izompáncél" is, mely a neurotikus emberekre jellemző.

És mivel az orgon energia "jónak" számított, minden élő és élettelen anyag forrásának a világegyetemben, az egészséges test és lélek alapmotívumának, elkerülhetetlen volt, hogy Reich az orgone energia "rossz" párjának a létezését is feltételezze, azaz a DOR-t.

A DOR-nak különösen negatív hatásai voltak az emberi szervezetre és általában minden életformára nézve.

Míg a -pozitív- orgon energiának kék színt tulajdonítottak, addig a DOR fekete volt. Oly fekete, mint a halál (ahogy Reich is jellemezte).

A nagysűrűségü DOR / "Deadly ORgone" -ill., ilyen veszélyes közegben tartózkodni- olyan lehet egyesek számára, mint egy pánikroham.
Ha túl sok, és túl sok ideig tart, -nemcsak az egészségre- igen veszélyes és kockázatos lehet.

A "DOR-szennyezést" a modern orgonomisták (Reich-i epigonok) gyakran kifogásként használják azokban az esetekben (is), amikor az orgon-akkumulátor -sokszor- nem úgy működik, mint ahogyan Reich feltételezésében és leírásaiban is, annak működnie kéne.

Ezen túlmenően, a mások által, az orgone-akkumulátorral végzett kísérletek során tapasztalt negatív eredmények is (meg)magyarázhatók a DOR-al való szennyezéssel.

Van azonban egy aprócska bizonyíték, melyet az orgonomisták azért szívesen írnak ennek az elméletnek a 'javára'.
Eszerint ha valaki bedugja a fejét egy DOR-ral szennyezett orgon-akkumulátorba, valószínűleg azonnal érezni fogja ennek hatását, (másod)perceken belül megfájdul a feje, rosszúl lesz és megbetegszik.

A 'tisztelt orgonomisták' azt 'ajánlják' ilyen esetekben, hogy
1. ezt, egyrészt ne tegye, és
2. azonnal távozzon a szennyezett orgon-akkumulátor közeléből és hatásköréből,
valamint,
3. feltétlen "tisztítsa" (vagy; 'tisztíttassa'(?)) meg az összes részeit, ill. az akkumulátorának összes darabjait.

.

orgone akkumulátor | Wilhelm Reich
Orgon-akkumulátor.
A gyógyulni vágyó páciensek a kezelés alatt, az Orgon-akkumulátor beljesében ültek és feltőltödtek Orgon-energiával


DOR
= Deadly ORgone
( 2 )

Halálos orgon / Halálos orgon-sugárzás
Negatív (veszélyes) Orgon-energia


Az "Oranur-kísérlet" katasztrófális eredményei után, világossá vált, hogy a nukleáris sugárzás végzetes az orgon-akkumulátorra és a benne lévő, 'energizált' élőlények számára.

Reich szerint ez az eredménye a nukleáris sugárzás hatásának az orgon energiára.
Valószínűnek tartotta, hogy ez egy fekete, fénytelen, mérgező, magas töltésű 'energia-anyag', melyet vonz a víz és az oxigén.

Wilhelm Reich  még az 1920-as években egy olyan 'éteren' kezdett kísérleteket végezni, melynek létezését kezdettől feltételezte; mely minden más -eddig ismert- energián és anyagon áthatolt, s éppen ezért az érzelmekre is hatással volt; ez tulajdonképpen az az energia, mely a szexuális aktus során is jelen van.

Reich pszichológusként kezdte, a fizikai és orvostudományhoz pedig ennek a hipotézisnek köszönhetően jutott el.
Ezzel együtt megalkotta és bevezette az "armoring / vértezés" (érzelmi páncél / testpáncél) fogalmát.
Úgy gondolta, hogy a pszichológiai, nevezetesen a fel nem szabadított szexuális energia tulajdonképpen "páncéllal vonja be" a sejteket, megakadályozva ezzel a megfelelő energiaáramlást.

Az orgazmus az egyik módja az ezeken a gátakon való áttörésnek, a lényegi eleme ennek a gondolatmenetnek azonban ugyanaz: az elme gyakran felelős a test betegségeiért. (!)

Reich kezdett több figyelmet fordítani betegei fizikai reakcióira a terápiás ülések alatt, és az 1930-as évek vége felé a pszichoanalízis megkötéseit átlépve kezdte el kezelni a pácienseit, habár még az általános orvostudomány hatáskörén belül.
Elkezdte megérinteni őket, ezekkel növelve a feszültséget és az (izom)összehúzódások érzetét, majd enyhíteni azokat.

A „testpáncél” megszűntével azok az elfojtott gyerekkori emlékek is visszajöttek, amik ezt okozták, és ha a terápia terv szerint működött, láthatta, ahogy a gyönyör hulláma végigfut a testükön, váratlan sorozatokban, önkéntelen mozdulatokkal. Reich ezt „orgazmus-reflexnek” hívta.
Terápiájának célja hogy páciense a terápiák alatt elérje az orgazmus-reflexet, közösülés közben pedig az "orgasztikus potenciált".

Az energia áramlását – amit saját bevallása szerint páciensei testében fedezett fel –, "bio-elektromosság"-nak nevezte, valamint azt fontolgatta, hogy terápiáját "orgazmustáterápia"-nak kereszteli, de politikai okokból jobb nevet kellett találnia.

A fizikai tudományok világában úgy tartják, hogy az orgone / az orgon-energia, valójában elektromágneses erőket (erővonalakat hív) életre, ennek következtében pedig hihetetlenül nehéz tesztelni, hacsak nem ebből a szemszögből vizsgálják.
Reich
azonban ebből a szempontból -is- kutatta.

Mellékesen megemlítve, mialatt Reich a teszteket végezte, Einsteinnel is tartotta a kapcsolatot, aki érdeklődött ugyan az elképzelés iránt, mégis több kutatási eredményt szeretett volna látni.
Úgy tűnik azonban, hogy Einstein titkárnője CIA-s volt, akivel közölték, hogy tegye lehetetlenné a további kommunikációt a két tudós között, amit ő teljesített is.
Emiatt, és egyéb, a kutatás eredményeit érintő támadások miatt Reich vidékre költözött (Rangeley, Maine állam), és magányosan folytatta kutatásait, a tudományos társadalom kitaszítottjaként.

Márpedig "Orgon energia nem létezik", jelentették ki az FDA képviselői a bíróság előtt, miután Reich-t koholt vádakkal beperelték.
Miután tehát ezt bejelentették, (ill. kijelentették!), hogy kozmikus energia nem létezik, nyilvánvaló volt, hogy ennek felfedezője, ha nem is "bolond", de legalábbis "kuruzsló".
Ez, végülis a mechanikus ortodox tudományfelfogás magyarázata, mely még mindig a halott univerzum tanát vallja.

Figyelem!Reich felfedezte, hogy az olyan helyeken, ahol magas az elektromágneses sugárzás (értsd: elektromágneses sugárszennyeződés van), a DOR is -szinte azonnal- megjelenik és jelen van, pl. egy nukleáris berendezés, magasfeszültségü hálozatok, TV készülék, monitor vagy számítógép közelében, azaz; szinte bármi közelében ahol hálózati elektromágneses áram található.

Ha ezek közelébe egy orgon-akkumulátort helyezünk, az magához vonzza a DOR-t (és ezzel a negatív, "rossz", u.n. "halálos orgonnal" DOR-al telítődik- és töltődik fel).
(Onnan meg azokhoz kerül, akik ennek közelébe vannak, ill. akik kapcsolatba kerülnek vele).
Amíg ezt az eredményt elérte, Reich nagyon sokszor betegedett meg.

Dr. Reich rájött, hogy a folyó víz segítségével, azaz tulajdonképpen az orgon-akkumulátor "földelése" (ill. efectiv, 'elföldelése') következtében, az magához vonzza a stagnáló DOR-t, és a már mozgásban lévő változatot máshová küldi tovább.
Sajnos, ennek a metódusnak is jócskán megvoltak a maga hátrányai.

Úgy kell elképzelni a DOR-t, mint valami szenny-ködöt. Ez néha a városok fölött is látható.
Ez egyrészt szmog, de ezen kívül még valami más -rossz- is.

A POR (Pozitív ORgon) tulajdonképpen az égen a kék rész, a DOR (Deadly ORgone) pedig a barna, szürkés, sötét (feketés) rész.

Reich következő találmánya a felhőűző volt (angolul: cloud buster), egy olyan orgon-akkumulátor, melynek rézcsöveit a szerszámcsészébe ágyazta, és az ég felé -a felhőkre- irányította azokat.
Felfedezte, hogy ha az atmoszférában jelen lévő POR-t olyan területekre irányíthatja, ahol magas DOR-tartalommal kell számolni (sivatagok, városok, földalatti állomások), akkor megváltoztathatja az időjárásmintát, és esőt hozhat az illető területekre, helyreállítva ezáltal a természetes körforgást.

cloud-buster (felhőúző)
Dr. Wilhelm Reich "Orgone shooter"-je és "felhőűzője / felhőzavarója" (cloud buster -je)

Ezek a dolgok mind a fizikai tudományokhoz vezetnek vissza, ugyanis a Föld ionoszférájában létezik egy folyamatos elektromágneses oszcilláció, melyet Schumann-frekvenciának neveznek, s melyet maga a (pozitív) orgon-energia vált ki.
A sugárzás az elektromágneses spektrumon belüli bomlás/káosz - lényegében ez a DOR.
Úgy tűnik, hogy az orgon egyfajta átjáró éter a fizikai világ és az éteri/asztrális, stb. között.


DOR
-felhők (negativ orgone energia-mezők)


Reich
azt gondolta, hogy a víz elnyeli és megtartja az orgon energiát, de, azonban ez -egyben- azt is jelentette, hogy ugyanúgy a DOR-t is elnyeli, és meg -is- tartja.
Elképzelése szerint a felhők bizonyos formái vagy alakzatai arra utaltak, hogy ezek DOR-ral telítődtek.
Néhány leírás alapján Reich arra következtetett, hogy a DOR-felhők a szmogfelhőkhoz hasonlóak.
Ezeknek a felhőknek a jelenléte, illetve Reich azon meggyőződése, hogy ezért a DOR a felelős, vezettek el ahhoz, hogy Reich kifejlessze az ún. felhőűzőt (angolul: cloud buster).

Wilhelm Reich és a Felhőűzője
Wilhelm Reich és a Felhő-űző (cloud-buster)


Angol, francia és olasz nyelvből fordította, szerkesztette és átdolgozta: D. Sándor Alex -ALeX-
1999 - 2009, 2011 - 2013, 2014 - 2023 © Copyright. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /userfiles/pages-hu/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


MANIFESZTÁLT / megnyilvánult   P_O_R, ill. D_O_R  (Positive ORgone & Deadly ORgone; romboló, halálos orgon energia):

A VILÁG AMIBEN / MELYBEN ÉLÜNK


Az alábbi táblázat tipikus tulajdonságait és jellemzőit mutatja be több szempontból ennek az univerzális - egyetemes éteri energiaóceánnak (orgon-energiának), ami körülvesz minket
- Dr. Wilhelm Reich feljegyzései alapján -


POR = Pozitív ORgone

DOR = Deadly ORgone

Mikroszkópikus életforma Pulzáló, élő Merev, rideg, halott
Emberi lények és más organizmusok, fizikai / testi Egészség, vibrálás, pulzálás, terjeszkedés Betegség, rák, auto-immun betegség, immun-rendszer rendellenesség, összehúzódás
Emberi lények, pszichológiai aspektusok ÖRÖM
Független, szabad önszabályozás, kommunikatív, önmaga- és mások tudatában lévő
FÉLELEM
Neurotikus, könnyen manipulálható, "fertöző- mérgező" karakter"
Politikai szervezetek Szabadság, igazságosság, demokrácia, önszabályozás, kissebb egységek(be való önszerveződés), másokkal való -nyitott/önzetlen- kapcsolatok és eszmecserék, bőség, jólét Zsarnokság, erőszak, közvetlen diktatúra vagy hamis-, ál-demokrácia, központi kontroll, központosított hatalom, gigantikus vállalatok- vagy állami monopóliumok, hiány, szűkösség
Föld bolygónk Bőséges növényzet, bio-diverzitás, jól öntözött Sivatagi forma, bio-degregáció, aszály, szárazság
Kozmosz Bolygók spirál mozgása, csillagok és galaxisok ugyanolyan "orgonotikus" alakú és alapelvü mozgása mint a monocelluláris amőbáé Reich ezt nem említette és erről nem beszélt, de mi a helyzet az elhaló galaxisokkal, a fekete lyukakkal, vagy a szupernovákkal?
Fizika Disentrópia (mi 'Negatív Entrópiának' neveztük), "spontán" szabályos minták formálódása a káoszban, berobbanó -összeroppanó- energia Entrópia, elhaló, hanyatló, romló -szabályos- struktúrák szabálytalanná válása, -ki-robbanó energia


Angol nyelvből való fordítás: D. Sándor Alex -ALeX-
1999 © Copyright. Minden jog fenntartva!-    


»
Ingyenes ÉletEnergia & ÉletErő (chi & prána & orgon-energia) transzfer-teszt » ÉletEnergia & ÉletErő (chi & prána & orgon-energia) transzfer-teszt


Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


Orgonit, Orgon Generátor, DOR-ból POR (negatív orgon-energia átalakítása pozitívvá): Karl Welz


Figyelem!A DOR hatékony kezeléséhez, semlegesítéséhez és (át)konvertálásához POR-á (Positive ORgon-energy) , Karl Hans Welz (egy másik osztrák :-)) orgon-generatorának a feltalálására volt szükség (ami, a múlt század '90-es éveinek elején következett be).

Megj.:
Személyes használatra, bármelyik integrált -beépített ÉletErő Generátoral működő- ÉletEnergia Készülék nemcsak alkalmas és megfelelő, hanem nagyon is ajánlott eszköz a negatív DORt (pangó, statikus, veszélyes, rossz orgon-energiát) -igen gyorsan és hatékonyan- újra pozitívvá (POR - Positive ORgon-energy), újra lüktető, pulzáló, 'jó' orgon-energiává átalakítani, átváltoztatni és átkonvertálni.


»» További információk Karl Hans Welzről, az Orgonit-ról, az ÉletEnergia & ÉletErő Generátorokról (Chi & Prána & Orgon Generátorok), ill. a DOR (Deadly ORgon - veszélyes, halálos orgon-energia) átalakításáról POR-á (Positive ORgon-energy)  Karl Hans Welz


Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /userfiles/pages-hu/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


Wilhelm Reich és a szex-pol


A freudomarxizmusnak nevezet irányzat Wilhelm Reich SZEX-POL mozgalmában terebélyesedett ki, s a harmincas évek elején élte fénykorát.
(Majd a 68-as diákmozgalmakban másodvirágzását.)

Reich, 1930-ig Bécsben praktizált, tevékenysége, mentálhigiéniai mozgalma, szexuálreformer törekvései visszhangra leltek a kor marxista szellemiségű intelektüeljeiben is.
Az "Orgazmus funkciója" című munkájában Reich a karakteranalízis-tant abból a felfogásból és orvosi gyakorlatból eredezteti, amely teljesen meg akarja szüntetni a genitális gátlásokat, s amely megkülönbözteti a látszatgenitalitást a természetestől.
Reich a neurotikus mechanizmusokat nemcsak a magánszférában, a házaséletben, a gyereknevelésben látja működni, hanem a társadalomban is: a politikában, a háborúban. A társadalmi és nem társadalmi jelenségek összefüggésében mint legfontosabbat említi annak felismerését, hogy nem minden, ami tudattalan, az privát, és nem minden tudatos tevékenység társadalmi.

„A pszichikai energia minden darabja, ami az elhárító funkció alól felszabadul, a tudatalatti ösztönöket megerősíti és ezáltal könnyebben megközelíthetővé teszi” – fogalmazza meg az egyik kiindulópontként.
A másik, a karakteranalitikus metódus viszonya a klasszikus freudi analitikus technikához.

Reich a "hogyant" tartja elsődlegesnek, nem pedig a "mit".
Azaz, nem amit a beteg közöl, hanem ahogyan azt teszi, mert - kommunikációelméleti alapigazságként - úgy tartja: a szavak hazudnak, a kifejezések nem.
Azok a betegek, akik a kezelés eredményeként kialakították a teljes genitális készségüket, egész lényük gyökeres és gyors változásával másfajta, addig ismeretlen életet éltek.
Ez megmutatkozott nemcsak a magánéletükben, hanem a társadalmi viszonyaikban is.
Korábban mechanikusan végezték munkájukat, mert neurotikus zavarukat nem tudták feldolgozni, most egy élet közeli, őket érdeklő munkára vágytak.
A genitális kielégülés feloldotta a szexualitás és munka ellentétét.
Ugyancsak megváltoztatta a szexualitáshoz és korábbi énjükhöz való viszonyt is.

Wilhelm Reich a "Die Sexualität im Kulturkampf" című könyvét (amely 1930-ban jelent meg németül) az USA-ban átírta és a "The Sexual Revolution" címmel publikálta.

Reich a pszichoanalízist Marx filozófiájával ötvözte. Ám fokozatosan biológiai érdeklődés került nála előtérbe. Későbbi működésének tipikus terméke "The Function of the Orgasm" (Az orgazmus funkciója) 1942-ben.

Ebben azt állítja, hogy felfedezte az un. "orgon-energiát".
S valóban, egy különleges Orgone Energy Research Institute-ot (Orgon-Energia Kutató Intézetet) alapított Reich, ahol ismét a szexuális reagálás négyfokozatú modelljét javasolta:
1. Mechanikus feszültség,
2. Bioelektromos feltöltődés,
3. Bioelektromos kisülés,
4. Mechanikus feszültségoldás

Reich úgy hitte, hogy az általa mért erő az energia egy külön típusa, ami jelen van minden életformában.

N. Horváth Béla cikke nyomán. -Köszönjük-.
Szerkesztette, lektorálta és kibővítette: D.SA

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | /userfiles/pages-hu/reich | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátor


Wilhelm Reich, a szexuális forradalom profétája


Wilhelm Reich
, az évszázad egyik legellentmondásosabb pszichológusa és szexológusa, nem érhette meg, hogy elfoglalhassa az őt megillető helyet, eszméi azonban mások közvetítésévelsokkal nagyobb hatást fejtettk ki, mint amennyire maga képes lett volna.


Manapság már nyilvánvaló, hogy ő volt az az ember, aki döntő szerepet játszott abban, hogy a huszadik századmásodik felében rendre megdöltek a szexualitással kapcsolatos régebbi nézetek.


Reich
, a harmincas években a legeredetibb pszihoanalitikusok közé tartozott, őt tartották a freudomarxizmus atyjának és a szexológia atyamesterének.
Voltak azonban aki őrültnek, sarlatánnak, csalónak tartotta. Követői azt mondták róla, hogy géniusz, ellenfelei pedig hogy gazember.
Kommunista volt, de kizárták a pártból, pszichoanalitikus volt, de kollégái kiközösítették, üldözték a fasiszták, majd Amerikában-börtönben halt meg, holott azért ment az óceánon túlra, hogy elmeneküljön abból a környezetből, amely nem értette meg.
Miért nem értették meg?


Freud
dal és -majd- ellene ?


Galíciában született 1897-ben. Bécsben szerzett orvosi oklevelet, és itt ismerkedett meg a pszichoanalízissel. Freud tanítványa és munkatársa lett.

Reich elfogadta Freud alaptételeit, azt, hogy a tudatalatti keríti hatalmába tudatunkat, s hogy az ember életében a szexualitás tölti be a kulcsszerepet.
Miközben azonban Freud individuálisan közelítette meg a személyiséget és visszautasított minden kapcsolatot a pszichoanalízis a nemiség és a politika között Reich részben azért is, mert a kommunista mozgalomhoz tartozott kezdettől fogva foglalkozott a nemiségnek a társadalomra gyakorolt befolyásával és a közöttük lévő viszonyokról.
Éppen a szexualitásnak az ember életére és a politikához való viszonyára gyakorolt befolyásáról szóló nézete miatt hamarosan összeütközésbe került a pszichoanalízis atyjával.
Reich ugyanis radikálisan továbbfejlesztette Freudnak azt a nézetét, hogy a társadalmi jelenségek hátterében a nemiség keresendő, s azt állította, hogy az ember szerelmi élete mindaddig nem lehet szabad, amíg nem él szabad társadalomba.
A lelki jelenségek okainak bírálatáról áttért a kizsákmányoló társadalmi rendszerek bírálatára.

Reich a kommunista párt tagjaként a munkásnegyedekben szexuális tanácsadót szervezett a fiatalok számára Sex-Pol néven (a szexuális politika rövidítése).
Tanulmányozta a szexuális szokásokat, szexuálpolitikai szakosztályt alakított a proletárok szexuális felvilágosítására, s arra a megállapításra jutott, hogy a szexuális jelenségeket nem lehet elválasztani azoktól a társadalmi feltételektől, amelyek között kifejezésre jutnak.

Reich szerint a szexualitás, a szerelem a házasság s minden, ami összefügg a nemiséggel nem az emberi boldogságot szolgálja, hanem a társadalmi status quot.
Ahelyett hogy engednék a szexualitást szabadon fejlődni az emberben már kiskoruktól kezdve rendszeresen sorvasztják.
A szexualitás elnyomása nemcsak lelki nyomokat okoz, hanem ezek a zavarok kihatnak az ember világnézetére is.


A családtól a vezérig


A vallás és az erkölcs segítségével az ember már kiskorától a családi neveléstől kezdve végigkíséri a szexualitás elfojtása.
A szexualitásnak a családi nevelés által való elfojtása olyan következményekkel jár, amelyek serdülőkorban jutnak kifejezésre teljes valójukban és végigkísérik az embert egész életén.
Azokban az életévekben, amikor az ember kezd ráébredni saját nemiségére, hatni kezd a születése óta beléplántált antiszexuális erkölcs, amely az uralkodó osztály hatóeszközeként előírja mit szabad és mit nem, előírja a tilalmakat, az önmegtartóztatást.
A vallás közvetítésével az elfojtott szexuális kielégülés helyett erkölcsi jutalomban részesül, Reich ezt úgy nevezi, hogy mazochista kártérítés a szexuális kielégületlenségért (felesleges részletezni milyen népszerűségre tett szert Reich ezzel az elméletével konzervatív körökben.)

A csalás patriarchális viszonyai, amelyek az apának és a családnak a kölcsönös viszonyában testesülnek meg tekintélytiszteletet parancsolnak.
A gyermeki szexualitás különösen pedig az önkielégítés akadályozása által tudat alatt kialakul a nemiségtől való félelem s ennek következménye az önállóság hiánya s a személyiség képtelen a felmerült problémákra ott keresni a megoldást ahol felmerülnek a szexualitás terén ezért egy mozgalommal vagy személyiséggel azonosulva törekszik az önazonosságra.

Németországban a fasizmus volt a harmincas években az a mozgalom, amelynek Reich a szemtanúja volt.

Szerinte éppen a szexualitástól való félelem tette lehetővé a fasizmus kialakulását és térhódítását.
A totalitárius mozgalmak vezetői éppen a családi nevelésből eredő szexuális frusztrációt használják ki arra, hogy uralkodjanak, az emberek felett magyarázza Reich "A fasizmus tömegpszichológiája" című művében.

A könyv következethetése egyben Reich életfilozófiájának kezdete is: az ember korlátozásának és elnyomásának legnagyobb ellensége a szexualitás a szabadság a nemiség teljes kielégülésének a lehetősége.
Csak nemileg kielégült egyed lehet olyan kreatív lény, aki saját kezében tartja a sorsát.
A szexuálisan kielégült ember ugyanis nem tűr semmiféle elnyomást lemondást, egyenlőtlenséget. S hogy kielégüljön, fel kell ismernie, hogy a nemiség és az élvezet által lehet felszabadulni.

Éppen ezért minden represszív rendszer és erkölcs elkeseredett harcot vív az ellen az élvezet ellen, amely veszélyezteti a mindennapok represszív valóságát.
Elég belekóstolni, hogy felmerüljön a tartósság igénye s mihelyt tartóssá válik, kitűnik, hogy a valóság mássá lehet és mássá kell lennie.
Mint ahogy Umberto Ecco "A rózsa neve" című könyvében Arisztotelész nevetéséről szóló könyve veszélyes az egyház számára, mert a nevetés ez az emberi sajátosság gúnyt űz minden belülről vagy kívülről ránk kényszerített szenvedésből, az aszkézisből és a mazochista önmegtartóztatásból hasonlóképpen a szexuális élvezet is lehetővé teszi számunkra, hogy kitörjünk a ránk erőszakolt szexuális és társadalmi represszió köréből.


Az izompáncélzatról szóló elmélet


Reich
egyik legérdekesebb és legfeltűnőbb elmélete szerint az elnyomott eszmék és ösztönök fizikai tünetekké alakulnak át.
Szerinte az ember, hogy védekezzen a fájdalmas és fenyegető érzelmi megpróbáltatások ellen úgynevezett "izompáncélzatba" zárkózik, amely védelmezi saját tudat alatti frusztrációi ellen, de más emberek ellen is.

Azt állította, hogy az ember személyisége megértésének kulcsa az, miként gazdálkodik az ember azzal a szexuális energiával, amely fenntartja az egyensúlyt a telítődés és a kiürülés a szexuális izgalom és kielégülés között.

Mennyi energiával rendelkezik azonban az ember és hogyan használja ezt az energiát a szexualitásban?
Aki egészséges szexualitás révén képes levezetni ezt az energiát az egészséges.
Ha azonban az egyensúly megbomlik, akkor az orgazmus neurózisnak vagy hisztériának nyújt táptalajt.
Az izompáncélzat illetve az izomfeszültség úgy tartja fenn az egyensúlyt, hogy leköti azt az energiát, amely soha nem képes felszabadulni.

Az ember tehát úgy tartja fenn a szexuális egyensúlyt, hogy izompáncélzatával gúzsba köti az energiát, ezáltal azonban korlátozza tulajdon szexuális izgalmát is, végeredményben tehát emberként és szexuális téren megrövidül.

Az egészséges szexualitású személyiségnek nincs szüksége arra, hogy ezt az energiát tudat alatt izompáncélzattal kösse le, hanem szexuális kielégülésre fordítja egyidejűleg azonban minden más alkotói kiteljesedésre és önigazolásra is.
Sajnos Reich véleménye szerint kevés ember alkalmas az ilyen teljes életre.


A "felszabadulás" terápiája


Reich
annak érdekében, hogy a testet kiszabadítsa az idomok szorításából a negyvenes években közvetlen kapcsolatba lépett a páciens testével, ami abban az időben újdonságnak számított. Freud és igazhitű iskolája számára elképzelhetetlen volt, hogy az analitikus közvetlen kapcsolatot teremtsen a pácienssel tehát, hogy megérintse. Reich ezzel szemben úgy vélte, hogy az érintés lehetővé teszi a páciens számára, hogy átadja magát eredendő, de elfojtott érzelmeinek.

Íme hogyan számol be erről a "gyógymódról" egyik páciense:
- Lefeküdtem az ágyra, Reich azt mondta hajlítsam be a térdem, lazítsak és lélegezzek nyitott szájjal, fityegő állkapoccsal. Szegycsontom minden lélegzetvételkor kiemelkedett és besüppedt.
Reich így szólt: Vesse hátra a fejét és nyissa tágra a szemét. Végrehajtottam az utasítását. És ekkor sikoly tört fel a torkomból. Ez azonban nem zavart érzelmileg, semmit nem jelentett.
Dr. Reich utasított, hogy ismételjem meg az egészet, vessem hátra a fejem és nyissam ki a szemem. Önkéntelenül megint sikoltottam, de úgy tűnt mintha ez nem is én lennék.

Reich ezt a gyógymódot úgy nevezte 'a személyiség vegetatív elemzése'.
Vegetatív jelzővel illette azt a mozzanatot, hogy a lélegzés mozgósítja azt az érzést, amely aktivizálja a vegetatív központot és felszabadítja a vegetatív energiát.
A következő lépés azt a célt szolgálta, hogy a páciens kifejezhesse rejtett érzéseit.

- Reich azt mondta ne ellenőrizzem az érzéseket és az ingereket. A lélegzés bizsergést váltott ki, a kezem ökölbe szorult, s egész testem remegett. Először a lábam kezdett remegni miközben lassan összezártam majd széttártam a térdem majd a remegés átterjedt az ajkamra, amely akaratom ellenére kicsücsörödött mintha keresnék valamit.
Egyszerre feltörtek azok az érzések és a velük összefüggő emlékképek, amelyek régen elfeledett tapasztalatokat idézett fel.
Megjelent előttem anyám mérges arca amint nézi, hogy sírok meg az, amikor apám megvert hároméves koromban. Azon kaptam magam, hogy sírok és a párnát verem, hogy bosszút állok apámon a büntetésért, ami megmaradt a tudatalattimban.

A páciensek többsége valóban azt állította, hogy Reich kezelése nyomán megmagyarázhatatlan felszabadultság megkönnyebbülés önbizalom érzése tölti el őket.
Sokan azt állították, hogy szexuális életük is színvonalasabbá vált.


Orgazmus és "orgazmus"


Reich
úgy vélte, hogy az érzelmek felszabadulásával az ember átélheti az úgynevezett organikus reflexet, amely teljesen különbözik a szexuális kéjérzettől az ejakulációtól.
Szerinte a valódi orgazmus az, amelyet az analitikus vált ki ez a test nem szexuális reakciója ritmikus mozdulatok kísérik, miközben a medence a belélegzett levegő hullámzásával együtt minden kilégzéskor előre s minden belégzéskor hátra tolódik.
A fej kilégzéskor hátra belélegzéskor előre tolódik. Egy bizonyos ponton azután felszabadulnak az érzelmek és az orgazmus reflexe.

Ezt azonban nem szabad kiegyenlíteni a tényleges orgazmussal.
A genitáliák részvétele nélkül ugyanis nem beszélhetünk a szexuális izgalom feloldásáról. Ez csak akkor következik be, ha ez a beleélés szexuális izgalommá alakul valódi szexuális aktusban.
Az orgazmus reflexének hiányában azonban a valódi szexuális aktusban sem következik be a medence ösztönös mozgása.
Reich szerint az egészséges érzelemvilág nemcsak az orgazmus reflexétől függ, hanem a nemi aktusban való orgazmus reagálástól is.
Reich szerint az, aki szexuális aktusban eléri az orgazmus általi teljes kielégülést ellenálló a neurózis a hisztéria minden formájával szemben. A teljes orgazmus felszabadítja a szervezet fölös energiáit, s aki erre képes az érzelmileg és szexuális téren egészségesnek tekinthető.

A terapeuta és a páciens közötti fizikai kontaktus testi érintés azt a vádat vonta maga után, hogy potenciajavító szexuális ösztönzésről van szó.
Azt beszélték, hogy Reich "onanizáltatja" a pácienseit, szexuális aktusra kényszeríti őket "pszichoanalitikus orgiák" céljából, még Reich barátai is úgy vélték, hogy ilyesmiről lehet szó.

Biztosra vehető hogy számos ellenfele szívesen szolgáltatott volna erre bizonyítékot, ha lett volna ilyen bizonyíték. Bizonyíték ellenben azonban nem volt.
Be kell azonban ismerni, hogy Reich nem volt népszerű tudományos körökben. Ebben szerepet játszott elmélete még inkább azonban természete.
Ragyogóan magabiztosan tudott beszélni olyan energikus karizmatikus személyiség volt, aki képes volt magával ragadni a hallgatóit.
Időközben azonban sokan elpártoltak tőle, mert nem voltak képesek lépést tartani Reich váltakozó stratégiájával és taktikájával.
Sokan nem tudták neki megbocsátani hevességét, azt, hogy sikerei voltak a nőknél, s ismerőseit, barátait az sem lelkesítette, hogy Reich igen kedvelte sok felebarátja feleségét.


Szexuális forradalom


Reichnek nagy érdemei vannak abban, hogy a hatvanas évektől kezdve kezdett meghonosodni és mindennapivá válni ez a kifejezés szexuális forradalom.
Azzal az elmélettel összhangban, hogy a szexuális problémák nemcsak egyéni, hanem általános emberi problémák Reich arra a következtetésre jutott, hogy nem szabad beérni az olyan szórványos akciókkal amilyen a "sex pol" volt.
Az emberiségnek szüksége van a nemiség forradalmasítására s ez a feltétele a szexuális az egyetemes felszabadulásának.
Szexuális forradalom nélkül nem beszélhetünk politikai forradalomról. A társadalmi viszonyok megváltozása semmit sem jelent, ha maga az ember nem változik meg. Ahhoz pedig, hogy megváltozhasson, elsősorban szexuális téren kell felszabadulnia.

A forradalom végrehajtása előtt azonban fel kell szabadítani sok feltételt.
Az első és a legfontosabb megváltoztatni az egész nevelést elsősorban a családi életet.
Reich ugyanis éppen a családi életet tartja (a vallással és az erkölccsel együtt) azon szexuális problémák forrásának, amelyek a társadalom felnőtt szexuálisan kielégületlen tagjaira jellemzőek.

Az egyéni kezelés kevés haszonnal jár és lassú.
Reich azt javasolta, hogy tömeges szexuálpszichológiai terápiát kell szervezni a lakosság szexuális téren felvilágosítatlan rétegei számára.
A család negatív hatásának megakadályozása érdekében a gyerekek szabad szellemben való nevelését szorgalmazza.
Ennek keretében síkra száll a maszturbáció és a serdülőkori szexuális játékok engedélyezéséért, minden jobb, mint az önmegtartóztatás annyi baj forrása, s ami a legfontosabb síkra száll az emberi szexualitás minden kérdésének a legintimebb kérdéseknek a nyílt taglalásáért.

Valóban nem sokkal halála után be is következett a szexuális forradalom, de nem úgy, ahogy ő várta általános társadalmi változásként.
Az úgynevezett forradalmi változások kimerültek a felszínes dolgokban a közösülés technikájában a nagyközönség ideiglenes sokkolásában és a felemás információkban, inkább afféle biztonsági szelepként.
Még nem vált be az a jóslata hogy a szexualitáson át vezet az út az általános felszabadulás felé. Miként bírálói mondanák, nyilvánvaló, hogy a szabad szerelem a személyiségnek csak egy részét szabadítja fel.


Kozmikus energia


Az a háború utáni Amerika, ahova Reich a háború előtt áttelepült, nem nagyon firtatta, hogy milyen forradalomról beszél a tudós.
Az amerikaiak számára már maga a szó is rettenetesnek tűnt. Abban az országban hát, ahova azért települt át Reich, mert úgy remélte, hogy nyugalma lesz, s véget érnek a valós és képzelt üldöztetései, kevesen voltak kíváncsiak az elméletére.
Be kell ismerni, hogy életének utolsó éveiben maga is kezdett elszakadni a realitástól.

Ismét a szexuális energiával kezdett foglalkozni ebben vélte felismerni az emberi lét lényegét s az egészségét fenyegető veszélyt is.
Szerinte a szexuális elfojtásból eredő problémákat még tetézi az a szexuális energiatöbblet, amely kielégületlenség esetében veszélyes méreggé válhat.
Az úgynevezett "orgon", a belső szexuális energia fölös mennyiségben rákot okoz - állította.

Életének utolsó éveiben úgynevezett "orgon-akkumulátorokat" kezdett gyártani.
Egy fadoboz szerű szerkezetet kell elképzelni, ebbe beleül a páciens s a doboz magába szívja a kibocsátott "orgon-részecskéket".
Az "orgonról", illetve a kozmikus energiáról szóló tézis igen valószínűsíti Reich életrajzíróinak azt a feltételezését, hogy a tudós annyi kellemetlenség közepette végül kezdte elveszíteni ép eszét.

Szembehelyezkedett az "orgon akkumulátor" gyártásár betiltó bírósági ítélettel, s emiatt könyveit máglyára, őt magát pedig börtönbe vetették. Ott is halt meg Pennsylvániában, a lewisburgi börtönben.
Szomorú vég ez egy olyan ember számára, aki az emberi szabadság prófétája volt.

A tévelygések ellenére Reich a pszichoanalízis egyik kulcsfontosságú személyisége, s a modern szexológia úttörője.
Eszméinek megítélésekor szem előtt kell tartani a kort, amelyben élt.
A húszas években bátorság kellett ahhoz, hogy valaki a serdülőkori szexualitás kérdését taglalja.

Két évtizeddel Kinsey előtt Reich már anyagot gyűjtött az ember szexuális problémáiról s a szexuális forradalomért küzdött harminc évvel e forradalom térhódítása előtt.
A pácienssel való közvetlen testi kapcsolat módszere tulajdonképpen a bioenergia megalapozásának tekinthető. Felismerte, hogy az ösztönöket elfojtó szorongások alóli felszabadulásban kell keresni az emberi létezés lehetőségét.

Mindezek után megkérdezhetjük miért nem kapta meg mindmáig az őt megillető helyet, elismerést?
...

Ha Reich életében nem is foglalhatta el az őt megillető helyet, elmélete mások közvetítésével messzebbre eljutott, mint amennyire ő ment volna vele.
Manapság már sokak számára világos, hogy ő volt az ember, aki döntő szerepet játszott abban, hogy a huszadik század második felében megváltozzanak a szexualitással kapcsolatos vélemények.


ZKM -a '90-es évek elején megjelent- cikke alapján, átdolgozta, szerkesztette és lektorálta:
Dézsi  Sándor -ALeX-

Bp, 2001 Dec.


Megj.:
Úgy vettük észre, hogy az útóbbi években elég sokan átvették ezt az anyagot, illetve ezen anyag különböző részeit, de -sajnos- a forrás megjelőlése nélkül.
Kérjük, amennyiben szeretnének anyagokat, információkat weboldalainkról átvenni és megjelentetni, kérjük, hogy etikailag és morálisan is megfelelően járjanak el, miután megkapták tőlünk az írásbeli engedélyt melyet emailben megkértek, jelőljék meg a forrást, és egyúttal explicit hívatkozással utaljanak a forrás megfelelő weboldalára.
Köszönjük.
http://www.eletenergia.hu/Wilhelm-Reich--Orgon--#reich


Angol nyelvből való fordítás, szerkesztés, átdolgozás és a szerkesztett szöveg gondozása: D. Sándor Alex.
1998 - 2023 © Copyright. Minden jog fenntartva!
 


Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia & ÉletErő :: Orgone / Orgon-energia / Orgon akkumulátororgone akkumulátor
Orgon-akkumulátor
VS.


Ugrás az oldal tetejére... | OrgonitT :: ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: SuperOrgoniteT


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "Amire az elme vágyakozik, azt hajlamos megvalósítani és manifesztálni".
(Már csak erőt (Élet)Erőt kell hozzá biztosítani...)
D. Sándor Alex


  ~    


Marketingszlogen
:
életenergia & életerő & chi életerő Tőltödjön fel pillanatok alatt pozitív jótékony Életerővel, Életenergiával és vitalitással az Életenergia Készülékek segítségével!

  ~    


Speciális ÉletEnergia kellékek

Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya :: életenergia készülékek Egyéni-, személyes (személyre szóló) CHI-kártya (ÉletErő-kártya): a lególcsobb és -egyben- a leghatékonyabb ÉletEnergia & ÉletErő -folyamatos és állandó- útánpótlás az Ön zsebében, pénztárcájában, vagy telefonja kijelzőjén.

-Személyes- Chi kártya / ÉletErő kártya különböző időperiodúsokra...

  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 1 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból
Ingyenes tesztelés »»
További Chi kártyák »»
  ~    


Marketingszlogen

életenergia & életerő & chi életerő Az ÉletEnergia Készülékek által feltőltött -energizált és optimalizált- ivóvíz virtuális -gondolat általi- módulációja.


  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "Ha az emberek felismernék, hogy [az Isteni szeretet és] a jóság nem korlátozott mennyiség, hanem a kimeríthetetlen végtelenből folyamatosan kiáradó áramlat, amit bármilyen [nemes] célból felhasználhatunk, és mindenki végtelenül meríthet belőle saját gondolatai által, az egy csapásra eltörölne minden viszályt és harcot a világból".
Thomas Troward

.


Az integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek segítségével

»» többek között...

  életenergia Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ADM)

    életenergia készülékek & életerő generátor Tudatos Teremtés Technológia | Manifesztációs Programok és Technikák

életenergia & életerő & chi Az ÉletEnergia & ÉletErő áthidal minden / bármilyen távolságot ! Érzékelje és vegye át most Ön is -tudatosan-ezt a pozitív és jótékony energiát !
Annál is inkább, mivel most -még- ingyenes az  ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer Teszt  »»


  ~    


Marketingszlogen
:
életenergia & életerő & chi életerő Tőltödjön fel pillanatok alatt pozitív jótékony Életerővel, Életenergiával és vitalitással az Életenergia Készülékek segítségével!

  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "Furcsa dolog az élet; ha nem vagy hajlandó mást elfogadni, mint a legjobbat, nagyon gyakran épp a legjobbat kapod."
William Somerset Maugham

  ~    


Ajánlott 'Egységcsomagok' chekmark :: életenergia készülékek


életenergia I. -alap- egységcsomag: ÉletEnergia Készülék + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + strukturális kapcsok + szállítási és csomagolási költségek + konzultáció & tanácsadás

életenergia II. egységcsomag: I. számú egységcsomag + számítógépes radionika program(ok), beleértve a -mágikus- szimbólumokat és pecséteket, valamint a speciális specifikus frekvenciákat
azaz; Életenergia Készülék(ek) + strukturális kapcsolat(ok) + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + szállítási költség (szk) + számítógépes radionika program(ok)

életenergia III. egységcsomag: I.- vagy II. számú egységcsomag + chi vitalitás-kártya (!)

Speciális alapcsomag: Chi VitalitásKártya + szimbólum

Fel  ~    


ÁRKATALÓGUS


eletenergia ÉletEnergia Készülékek: Chi AgyTrénerek, Aqua Optimalizálók, Radionika készülékek, Trend Generátorok
eletenergia Szállítási költségek: országon belül, EU-n belül
eletenergia ÉletEnergia Készülékek kiegészítői és tartózékai: egyenáramú adapterek, strukturális kapcsok, manifesztációs programok, szimbólumok, különleges frekvenciák
eletenergia Speciális ÉletEnergia tartózék: Chi ÉletErő VitalitásKártya
eletenergia Konzultáció, tanácsadás


  ~  


[ Jelenleg 9 személy nézi / böngészi ezt az oldalt, ill. az ÉletEnergia Készülékek online katalógusát ]


  .  

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő

ÉletEnergia Készülékek

ÁrLista / Rendelés


Az árak tartalmazzák a vám- és importköltségeket, de nem tartalmazzák a szállítási költséget / fuvardíjat. Mivel az árú az EU-n belülről érkezik, többletköltség nem terheli.
Egységárak: USD ($), Euro (€) vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)
Rendeléssel kapcsolatos információk...

Kattintás a képekre további információért...

Biztonságos -online- fizetés PayPal-on keresztül -dombornyomott- bankkártyával is!

AO 1100

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 1100
199 USD  + szállítási költség
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
Kifutóban lévő termék. Rendelés előtt érdeklődjön!

AO 2000

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 2000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 99 CE (Chi Energizer)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju99 :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
249 USD   + szállítási költség
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 1000 CE (Chi Energizáló)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju 1000
499 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 DL
999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 HD
1639 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2300 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Sport Performer
2699 USD  2599 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Performer 2400 HD
2999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2000
1369 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 LCD Speciál

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
pfc2000 :: ÉletEnergia Készülék
1599 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2400 HD
1899 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 1000

ÉletErő Radionika készülék
RAD 1000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2000

ÉletErő Radionika készülék   +   AO
RAD 2000
1139 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2400 HD

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 2400 hd
2299 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 5 / ATG 5  Trend Generátor

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 5 / atg 5
4999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

ATG 12 / ATGS 12000  Asztro-Trend Generátor

Csak haladóknak!
ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
atg12 / atgs 12000

Már nem rendelhető!
Rendeljen helyette 3 db. RAD 5-t !

Rendelje meg most valamelyik készüléket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony pozitív ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»
  ~  

» Rövid, tömör 'Használati útmutató' az ÉletEnergia Készülékehez, valamint a készülékek -ajánlott- kellékeihez és tartozékaihoz »»


  .    


Szállítási költségek

USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)

hu  Országon belül

életenergia készülék 100 USD alatti rendelések esetében:  10 USD
életenergia készülék 101- és 300 USD közötti rendelések esetében: 2 x 10 = 20 USD
életenergia készülék 301- és 500 USD közötti rendelések esetében: 3 x 10 = 30 USD
életenergia készülék 501- és 900 USD közötti rendelések esetében: 4 x 10 = 40 USD

életenergia készülék 900 USD fölötti rendelések esetében, -bónuszként- mi álljuk a szállítási költségeket
 
  .  


Chi
& Prána & Orgon Generátorokkal® működtetett ÉletEnergia Készülékek

kiegészítői & tartózékai & kellékei


Az árak nem tartalmazzák a szállítási költségeket / fuvardíjat.
Árak: USD ($), Euro (€) vagy annak megfelelő Forint (HUF)
Rendeléssel kapcsolatos információk...

Kattintás a képekre / hivatkozásokra további információért...


Adapter
/ hálózati csatlakozó

  Adapter 4,5 V DC; 7,5 V DC și 9 V DC  /  (300-, 500- sau 1000 mA); az ÉletEnergia Készülékek üzemeltetésére
( a szállítási költség nincs bennefoglava az árba )

Adapter 300 mA
15 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Adapter 500 mA
20 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Adapter 1000 mA / 1A
25 USD
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
fel


Strukturális kapcsok: Egyedi transzfer korongpárok | ÉletErő- & ÉletEnergia fokozók

.


TC 99

Strukturális kapocs / Egyedi transzfer-pár (korong + téglalap)
TC 99
59 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


RAOPTC

Víz- és táplálék energizáláshoz ajánlott strukturális kapocs / egyedi transzfer-korongpár
raoptc | VízEnergizáláshoz egyedi transzfer-korongpár
  99 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


PBT 2400

ÉletEnergia erősítő- és ÉletErő-fokozó egyedi transzfer-korongal | Strukturális kapocs
PBT 2400 / PBT 2400 HD :: ÉletEnergia erosító egyedi transzfer-korongal
159 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


PBTBH

Speciális strukturális kapocs / ÉletEnergia erősítő, ÉletErő aktíváló- és nemivágy-fokozó, egyedi transzfer-párral (téglalap vagy korong)
pbtbh   vagy pbtbh
Megszűnőben! Már nem rendelhető!
fel

Letőlthető (digitális) kiegészítők és tartózékok

arrow-down
Letőlthető áruk esetében pénzvisszatérítés nem jár!

A letőltéshez való információk a rendelés után (max. 2 napon belül) emailben kerülnek kiküldésre!MANIFESZTÁCIÓS Radionika Programok

.


Klasszikus Manifesztációs Radionika Program (RI 2400)
Dinamikus Feng Shui  |  Asztro Dinamikus Manifesztáció  |  Rúna  |  Fitness & Súlykontroll

RI 2400
199 USD 169 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
(Mi ezt ajánljuk !  :-))
A "Vágyak ÁBC-jével, VAGY a "Dinamikus Feng Shui" VAGY az "Asztro Dinamikus Manifesztáció" VAGY a "Rúnák" VAGY a "Fitness / Súlykontrol (fogyás)" -mágikus- szimbólumcsomagok egyikével.
Külön is rendelhetők hozzá különböző '-Mágikus- pecsétek és szimbólumok' (!)
Az ár a műszaki támogatást nem tartalmazza! Most;ebben a hónapban - Bonusz: 30 perc -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
.


Ultimate LITE Manifesztációs Radionika Program

Magyar nyelvü

Ultimate Pro Manifesztációs Radionika Program
126,99   99 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
3 poziciós, a "Vágyak ÁBC-je" szimbólumcsomag első 10 szimbólumával (szívesség, barátság, karizma, kiváló csapatmunka, önbizalom, jó állás, segítség a befejezéshez, egyensúly és harmónia, stresszoldás, energia) (!)
Bonusz: egy fél óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
.


Ultimate PRO Manifesztációs Radionika Program

Ultimate Pro Manifesztációs Radionika Program
  369 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
44 pozicióval és rengeteg '-Mágikus- pecséttel, grimoire-al, szigillummal és -mágikus- szimbólumokkal' (!)
Bonusz: egy óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
.


Szuper-Manifesztációs X Radionika Program™

Program Radionic Super-Manifestare
499 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Rengeteg '-Mágikus- pecséttel, grimoire-al, szigillummal és -mágikus- szimbólumokkal' (!)
Bonusz: egy óra -nemcsak- műszaki támogatás ajándékba.
fel


-Mágikus- pecsétek és szimbólumok

.
~
életenergia "A Vágyak ABC-je - új csomag-"
Minden, ami a 'vágyakkal' kapcsolatos
Vágyak ABC-je -új Vágyak ABC-je -új
Szimbólum 79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag (20 db.)
~
new
Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "A Siker ABC-je" ikon-csomag (56)
Minden, ami a sikerrel kapcsolatos
A Siker ABC-je | -mágikus- pecsétek és szimbólumok Kreativitás | -mágikus- pecsétek és szimbólumok
életenergia 89 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
ÉletEnergia Készülék "Csakra csomag / Chakra"
chakra
életenergia 9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
 - lásd a további (több mint 30!) -Mágikus- pecsét és szimbólum-csomagokat »»   
~


Mágikus szimbólumok és pecsétek csomagok

Árak: USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Online letöltés (.zip-elt csomag)


életenergia "A Vágyak ABC-je" klasszikus csomag
1AOD.gif (5536 bytes) 1aod1.gif (481 bytes)
életenergia69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
életenergia "A Vágyak ABC-je - új csomag-"
Minden, ami a 'vágyakkal' kapcsolatos
Vágyak ABC-je -új Vágyak ABC-je -új
Szimbólum 79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag (20 db.)
Mindkét csomag (Klasszikus & Új): 148 USD  119 USD

életenergia "Stresszoldás / Energizálás"
Stressz-csökkentő / Energia fokozó- és növelő csomag
Stressz-csökkentő streszapper
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek "Szex-csomag"
A név magáért beszél :-) szex, szex és szex
psp10E sexpack.gif (657 bytes) ©Lilith
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Gyorstanulás"
Gyorstanulásra, memória növelésre és az intelligencia fejlesztésére szolgáló csomag
psli18PI 1SLI
életenergia Új: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergia Klasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Üzleti csomag"
Üzlet & pénz / Business
Üzleti és pénzügyi csomag | pbm04TS Üzleti és pénzügyi csomag | 1BMP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Szerencse-csomag"
A 'jószerencse' elősegítésére / Gambling Pack
Szerencse-csomag | pbm04TS Üzleti és pénzügyi csomag | 1BMP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Jogi- és törvény csomag"
A joggal és törvénykezéssel összefüggő szimbólumcsomag
Jogi- és törvény csomag | ple01LM Jogi- és törvény csomag | 1LP
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Emberi viselkedések, adottságok, ügyesség, szokások és jártasságok csomaga"
Pozitív szokások / szokásminták (ki)fejlesztése
Emberi tulajdonságok, viselkedések, adottságok, ügyesség és jártasságok szimbólum-csomagja | pps11NS Emberi tulajdonságok, viselkedések, adottságok, ügyesség és jártasságok szimbólum-csomaga | 1PS
életenergiaÚj: 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
életenergiaKlasszikus: 29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia "Védelem"
-Mágikus- / energetkai támadások ellen | Attack & Defense Pack
Védelem Protection | Védelem
életenergia39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek A 8 klasszikus csomag
életenergia Online letőltés (.zip-elt csomag): 312 USD  239 USD

életenergia készülékek A 'nagy' 9 új csomag
életenergia Online letőltés (.zip-elt csomag): 391 USD  299 USD
~
new
Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "A Siker ABC-je" ikon-csomag (56)
Minden, ami a sikerrel kapcsolatos
A Siker ABC-je | -mágikus- pecsétek és szimbólumok Kreativitás | -mágikus- pecsétek és szimbólumok
életenergia 89 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "Kreativítás" ikon-csomag
Minden, ami a kreatívitássalrel kapcsolatos
Pachetul de simboluri și icoane pt 'Creativitate'
életenergia 19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

Filter Packs & -Magickal- Symbols | Accessories to the LifeForce & LifeEnergy Equipments (Chi Generators & Orgone Generators) Chi Generator & Orgone Generator Accessories | Filter Packs & Symbols "Súlykontroll / Fogyás & Fitness" ikon-csomag
Icoane 'Controlul greutatii / Fitness'
életenergia 19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag


ÉletEnergia Készülék "Feng Shui csomag"
Dinamikus Chi Feng Shui
Feng Shui csomag | Dinamikus Feng Shui szimbólum-csomag
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
~
ÉletEnergia Készülék "Csakra csomag / Chakra"
chakra
életenergia 9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek I-Ching
I-Ching
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Tarot kártyák, szimbolumok és talizmánok
(egyenes és fordított állásban is)
[ kehely, szablya, pálca ]

Tarot-kártyák :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Mágikus Rúna szimbolumok és talizmánok
(Rhuna csomag -18-as)
Runa-talizmán :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
.

ÉletEnergia Készülék "Asztro-Manifesztációs csomag"
Asztro-Dinamikus Manifesztációs szimbólumcsomag
Asztro-Manifesztációs & Asztro-Dinamikus Manifesztáció csomag | ADM packs
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag


blueb.gif | életenergia Mágikus szimbólumok, pecsétek és grimoár-ok


Különböző mágikus pecsétek, szimbólumok, csomagok és grimoárok
 [ Azoknak ajánljuk, akiknek már van tapasztalatuk, és jártasok a mágiában. ]

életenergia készülékek Abramelin Szent Mágiája
Abramelin Szent Mágiája
életenergia 10 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag / fejezet

életenergia készülékek Salamon király kulcsai (Claviculae Salamonis) 
Claviculae Salamonis :: Salamon király kulcsai :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag

életenergia készülékek Dr. Faustus grimoárja
Dr. Faustus grimoárja :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek
életenergia 69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF) / csomag
Arkangyalok | Démonok | Planetáris szellemek
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Lemegeton
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Grimorium Verum
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Deviltraps
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Infernális Tarot
69 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Kristály szellemek
29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Germán Istenek
29 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Gnosztikus Szimbólumok
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Pusztító Urbain
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Piramisok bölcse
39 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Héber talizmánok
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Kabbala
19 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Shinto Talizmánok
79 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
Woodoo
9 USD ($) ill., az összegnek megfelelő USD (Euro) vagy Forint (HUF)
* * * * *
Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Speciális specifikus frekvenciák


. .

Speciális specifikus frekvenciák
Mentál (Mind)

Speciális Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
. .

Speciális specifikus frekvenciák
-Mágikus- Szerelem (Love Magic)

Speciális Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
. .

Speciális specifikus frekvenciák
Fitness & Súlykontroll (Fogyás)

Speciális specifikus Frekvencia
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
.
.

Speciális specifikus frekvenciák

Bármely ÉletEnergia Készülékkel, ill. bármely Manifesztációs Radionika Programmal együtt használhatók (az RI 2400 Manifesztációs Programmal .wav formátumban, ill. a Manifesztációs Ultimate Radionika Programok bármelyikével .mp3-as formátumban).
Mindhárom frekvencia kollekció: 57,00 €  39 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)


További speciális specifikus frekvenciák

Digitális letőltés!
A letőltéshez való hozzáférési információk a rendelés után egy külön emailben lesznek kiküldve, max. 48 órán belül!


életenergia Chakrák - energia-csokrok / Chakra Sounds : 59 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyökér csakra - Base Chakra Muladhara, 3. szem csakra - Brow Chakra Ajna, csakra egyensúly - chakra balance, Csakra egyensúly - Chakra Balancing, Korona csakra - Crown Chakra, Korona csakra - Crown Chakra Sahasrara, napfonat csakra - Diaphragm Chakra, szakrális csakra - Hara, szakrál csakraközpont - Hara Center, szív csakra - Heart Chakra, szív csakra - Heart Chakra Anahata, Kundalini, szív csakra - Mid Chakra, köldök csakra - Navel Chakra, polaritás - Polarity Chakra, pszichikus központi csakra - Psychic Center Chakra, gyökér csakra - Root Chakra, szakrális csakra - Sacral Chakra Svadhisthana, napfonat csakra - Solar Plexus, Tantra Yoga, 3. szem csakra - Third Eye Chakra, torok csakra - Throat Chakra, Throat Chakra Visuddha, szív csakra - Thymus Chakra, transzperszonális csakra / csakrák - Transpersonal Chakra

életenergia Kölcsönhatások / Interaction: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Konfliktusmegoldás, hatékony beszéd, csábítás / szedukció, szex, fokozott szexualitás

életenergia Mentál / Mind: 79 ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyorstanulás, harag - ingerlékenység ellen, éber fókuszálás / koncentráció, JetLag ellen (gyors időátállási szindróma ellen), elmekontroll ellen, asztrál projekció, asztrális projekció 2, audiovizuális stimuláció, agyfélteke koordináció, központosítás, tisztánlátás, koncentráció a feladatokra, a helyes irány szabályozása, kozmikus tudat, kreativitás, kreativitás 2 , döntéshozatal, mélyebb alvás, teljes éberség, szerencsejáték - ESP (extra szenzóriális percepció), tudatalatti parancsok kikényszerítése, memória javítása, olvasás és helyesírás javítása, stressztűrés (stressztolerancia javítása), információfeldolgozás, belső tudatosság, belső útmutatás, intelligencia, intuíció, tanulás, a hosszú távú memória stimulálása, az Élet szeretete, tudatos -tiszta- álom meditáció, meditáció, mentál és asztrál projekció, mentál tisztaság / világosság, mentális stabilitás, átfogó át/meglátás, -hatékony- problémamegoldás, a harag csökkentése, a félelem csökkentése, nyugodt éberség, nehéz problémák megoldása, a harmadik szem felnyitása, teljes -átfogó- tudás, transzcendencia

életenergia Ásványok / Minerals: 29 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Kálcium, króm, réz, kristály-rezonátor, jód, vas, mangán, foszfor, kálium, szelén, vízrezonancia, cink

életenergia Pénz / Money: 9 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Money1, Money2, Money3, Money4

életenergia Lelki / Psychic: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Psychic1, Psychic2

életenergia Runák / Runes: 19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / octave
12 octáv: 01FA, 02UR, 03THORN, 04OS, 05RIT, 06KA, 07HAGAL, 08NOD, 09IS, 10AR, 11SIG, 13BAR, 14LAF, 15MAN, 16YR, 17EH, 18GIBOR

Runák: Mind a 12 oktáv   228 199 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

életenergia Rúna hangok / Rune tones: 7 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
rune_tone_1, rune_tone_2

életenergia Sportok / Sports: 39 ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Általános célokra, fáradtság ellen, izomgörcsök ellen, magabiztos agresszió, karok és vállak, hát, gyorsabb reakcióidő, intelligencia-fejlesztés, elme és test egysége, szervi izomrezonancia, teljes egyensúly, pontosság, gyorsabb felépülés, megfiatalodás, lazítás - RELAX, nyugodt éberség, nyugodt állapot, Schumann rezonancia, alvás, állóképesség és kitartás, kezek ereje, stresszcsökkentés, tudatalatti parancsok, az egység regenerációja, egyetemes / univerzális jólét, Életerő / vitalitás, VITALITÁS_1, vitalitás és egyensúly

életenergia Súlykontrol - fogyás / Weight Loss: 19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Gyorstanulás, elmekontroll ellen, magatartás megváltoztatása, egyensúly, jólét és egyensúly, sejtregeneráció, kreativitás és tervezés / kreatív tervezés, endorfin (imp), endorfin (sin), energikus tevékenység, energia - éberség - lendület, energia a fáradság legyőzésére (az energia legyőzi a fáradtságot), fitnesz edzés, a hangulat fel/megemelése, fizikai erőnlét, problémamegoldás, önbizalom, stressz csökkentése

fel

Speciális ÉletEnergia & ÉletErő kellékek

Személyes Chi Kártya | ÉletErő kártya

Folyamatos-, erős és pozitív ÉletEnergia fluxus; az Ön vitalitása és sikere érdekében!

Most a mobil / okos telefonján is !

CHI ÉletErő VITALITÁSkártya *

Chi kártya
Feliratkozás / Bérlet (Subscription): 9,79  7,79 USD / hó  ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 [ Promociós ár ! *]
Lemondásig automatikusan megújul
(Renews until you cancel)
Lemondás / megszüntetés   (Unsubscribe)

* 3 teljes hónap előtti leíratkozás (vagy ha a PayPal nem tudja kezelni/levonni az ismétlödő fizetési díjat) további $6.69 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) díj kerül felszámításra!
Kötelező!
 Megértettem és elfogadom!  


* A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve.
** Bónusz: Amennyiben más nevet szeretne a Chi ÉletErő Vitalitás-kártyán mint amiről megrendelve- ill. fizetve lett, kérjük emailben értesítsen minket.

Chi ÉletErő Vitalitáskártyák most már a mobil / 'okos'telefonján is!
bar
.


Speciális ÉletEnergia & ÉletErő kellékek: Chi ÉletErő VitalitásKártyák

Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya Egyéni-, személyes CHI ÉletErő VitalitásKártya (ÉletEnergia-kártya)

Egységár: USD (amerikai dollár), ill. € (Euro) vagy annak megfelelő Forint (HUF)

A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés- és a beállításuk után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve!


Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya :: életenergia készülékek Chi-kártya™ aktiválás
Chi-kártya :: ÉletErô Technológia Aktiválási díj -egyszeri-
    csak egyszer (először / ill. első alkalommal) fizetendő;
CHI-kártya
  9,69 USD  6 USD   0 USD (csak ebben a hónapban!)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 1 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #150
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 150 nap / 5 hónapig érvényes
CHI-kártya


ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 2 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #6
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 6 hónapig érvényes
CHI-kártya
39 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #9
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 9 hónapig érvényes
CHI-kártya
59 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #12
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 12 hónapig (1 évig) érvényes
CHI-kártya
már 79 USD-tól, ill. az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #2Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 2 évig érvényes
CHI-kártya
139 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 évig érvényes
CHI-kártya
199 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #4Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 4 évig érvényes
CHI-kártya
249 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #5Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 5 évig érvényes
CHI-kártya
299 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #10Y
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 10 évig érvényes
CHI-kártya
499 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™  + chakra / csakra szimbólumok
CHI-kártya + szimbólumok :: chakrák / csakra
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya szimbólum: 2 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / db
  Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya összes -7- chakra / csakra szimbólum: 12 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™  + különböző -mágikus- szimbólumok
Pld: CHI-kártya + Simbol  = Új Szerelem  
Szimbólum-csomagok: szerelem, stressz-kontrol, karizma, koncentráció, energia & vitalitás, siker művészetekben, -energetikai- biztonság, optimizmus & siker, chakrák, rúnák, stb., stb. (lásd részletesebben Szimbólumok és -mágikus- pecsétek oldalunkat)
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya szimbólum: 2 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / db
  Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 5 szimbólum: 8 USD-, 10 szimbólum: 16 USD-, 20 szimbólum: 34 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Új!
Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya ÉletErő kártyák & Chi kártyák most már telefonon is !

ÉletErő kártyák & Chi kártyák most az Ön telefonján is ÉletErő-kártyák & Chi-kártyák, különböző időperiódusokra; most az -okos-telefonján is.
  Beállíthatja háttérképként vagy képernyővédőként.
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb -aktív- időperiodust (lásd feljebb...)
*  *  *  *  *
  .    


életenergia készülékek Konzultáció, -szak-tanácsadás, -ezoterikus- coaching


Személyesen*, on-line és/vagy telefonon keresztül is.
A konzultáció és tanácsadás alatt -természetesen, ha szeretné és igényli- egy erős ÉletEnergia Készülék + strukturális kapcsolat + Manifesztációs Radionika Program révén, feltőltjük Önt és/vagy valamely személyes értéktárgyát, ÉletEnergiával és ÉletErővel.
Termékbemutató esetén az összeg (egységár!) 3x69=207USD/h, HD tipusú ÉletEnergia Készülékek esetében 4x69=276USD/h (mindkét esetben; előre fizetendő/utalandó)!
Természetesen, azok akik Életenergia Készüléket rendelnek / rendeltek, a konzultáció teljes árának a felét visszakapják, ill. levonhatják rendelésükből.
Megj.: más árkedvezménnyel nem összevonható!
*Lásd még a "Konzultáció" oldalt is »
Fél óra (30 perc): 29 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

 69 $  
49 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) / 1 h (60 perc)
 99 $   69 USD / 1,5 h (90 perc) ill. az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  ~    

Információs oldalak; ÉletEnergia Készülékek tulajdonosai részére


ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok & Életenergiát -generáló Készülékek :: Chi Agytrénerek & PszichoTrénerek & ElmeTrénerek :: ÉletErő Radionika készülékek :: Trend Generátorok & Asztro-Trend Generátorok :: Személyes Chi kártyák »» 

Belső információk (csak ÉletEnergia Készülék tulajdonosok részére) Életenergia Készülékek


  ~    
Rendelje meg most, hogy minél előbb tudja fel- és kihasználni összes előnyét!

  .    
Egyedi akciós ajánlatok különböző egységcsomagokra!
  ~    


A teljes -és aktuális- árKATALÓGUS   mai departe
- katt ide -


ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Dr. Wilhelm Reich: Orgon-energia & orgon akkumulátor | DOR (romboló/halálos Orgon-energia) ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Dr. Wilhelm Reich: Orgon-energia & orgon akkumulátor | DOR (romboló/halálos Orgon-energia) ~  
2023.12.10.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!