ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek


CSAKRA energiaközpontok | AURA


Chakrák / Energia-csokrok  |  Aura  |  5 tibeti gyakorlat  |  Ajánlott ÉletEnergia Készülékek  |  Chi ÉletErő Vitalitás-kártya  |  Email

  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "A gondolatok dolgok. () Ha a gondolat ereje alkalmas bármire, akkor alkalmas mindenre. Ha képes bármit létrehozni, akkor mindent képes létrehozni. () Tehát a gondolat minden dolog forrása. () Ha ugyanis minden dolog a gondolatból ered, akkor minden dolog gondolat. Következésképpen, minden minket körülvevő forma és körülmény, a gondolat teremtő erejének a manifesztációja. () Így, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy gondolataink teremtő erőt hordoznak".
Thomas Troward - A rejtett erő

  ~    


CSAKRA
& AURA

A 7 fő (élet)energiaközpont és az emberi energia-mező


Energia-csokrok / chakrák
  |  Aura


A csakrákról...


A csakrák / chakrák testünk erő- és energiaközpontjai.
csakra Olyan energetikai helyek, ahol különösen erősen érezzük / érzékeljük az energiáinkat, itt dolgozzuk fel a külvilág impulzusait. Kommunikációs központoknak, energia generátoroknak, az emberi test erőközpontjainak tekinthetjük őket.

A csakrák energia-csokrok és erőközpontok, energiatölcsérek, amelyek a környezetből pránát (azaz; ÉletEnergiát & ÉletErőt) juttatnak be a testbe, ők az ember érzékfeletti részeivel közös szervek, s mint ilyenek, minden testben sajátos feladatuk van, befolyásolják a szervezet működését, mert a finom fizikai test mindegyik rétegében megtalálható  a kivetülésük, harmonikus működésük esetén transzformátorokként alakítják át és rendszerezik a szervezet és a kozmosz energiáit, s azokat így közvetítik egymás felé.

Az étertestben a csakrák felelősek az életerők áramoltatásáért, és a test egészséges működését fenntartó energiákért.
Az asztráltestben a tudat különböző vetületeinek - az akaratnak, az érzésnek és a gondolatnak - a fejlődéséről, illetve a magasabb, érzékfeletti tudatról gondoskodnak.
A csakrák fejlődése teremti meg az alapját annak, hogy a szellemi világokat és azok lényeit / elementáljait megismerjük, így a csakrák szellemi érzékszerveknek is tekinthetők. chakra / csakra

A csakra szó szanszkrit eredetű, jelentése: kerék.
A chakra / csakra egy forgó -energetikai- kerék, mely tölcsér formájával magába szívja, ill. kiáramoltatja a testek számára oly nélkülözhetetlen életenergiát & életerőt (chi-t / qi-t, ahogy a kínaiak-, vagy pránát, ahogy a hinduk nevezik).

Az ősi -hindu és kínai- tanok is tudatában voltak annak, hogy anyagi testünk mellett egy összetett energiarendszerrel is rendelkezünk, amely nélkül a fizikai testünk nem létezhet.
Ebben a rendszerben négy energiatestet, más néven finomfizikai testet különböztetünk meg, melyek nevei: éter, asztrál, mentál és spirituális (szellemi).
Ezek az energiatestek a csakrákon keresztül -is- kapcsolódnak egymáshoz.

Az energia-csokrok (chakrák / csakrák) részben közvetlen módon, részben pedig a testet behálózó energiacsatornákon keresztül jutnak életenergiához a környezetből és az univerzumból.

Ezeket az energiákat olyan rezgésekké /vibrációkká alakítják át, melyekhez a fizikai testnek, illetve az energiatesteknek szükségük van a létfenntartáshoz és a tökéletes működéshez.
Ahhoz, hogy a belső egység és az ezzel együtt járó egészség, kreativitás, szeretet és tudás a birtokunkban legyen, zárlatoktól mentes és harmonikusan együttműködő csakrákra van szükségünk.
Harmonikusan, jól működő és energiával teli chakrákkal / csakrákkal, melyek megfelelő szubtilis energiákat áramoltatnak (ÉletEnergiát & ÉletErőt, chi-t / qi-t, práná-t, od-ot, orgon-t / orgon-energiát), sokkan könnyebben érhető el -az oly sokak által vágyott és óhajtott- belső, lelki béke is.

A csakrák olyan, -nem fizikai- szervek, amelyek a nyers Kundalini energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba átalakítják és transzformálják.


A Kundalini energia


A Kundalini energia lényegében tiszta teremtő energia, ami áthatja és egybefogja a világegyetemet.
Ez az élő energia sokkal mélyebben kiaknázható az összpontosított, kreatív akarat alkalmazásával és a csakra-rendszer által egy jobban felhasználható, árnyaltabb energiává alakítható.
A "bázis -gyökér- csakrából" előtörve, energetikai kígyóként tekereve emelkedik fel a magasabb csakrák felé, áthatva és -egyben- összekötve őket.

Kundalini Energiaszükségletünknek csak egy részét fedezzük táplálékból.
A többit a környezetünkben található finomanyagú energiákból vesszük fel. A csakrák felelősek az energia-cseréért, a különböző testek, az éteri, az emocionális és mentális állapot igényei szerint energiát vesznek fel, vagy adnak le.

Hét főcsakrája van az embernek, amelyek a testközépvonalán találhatóak.
A csakrák tevékenysége szorosan összefügg a testi és az emocionális (érzelmi) állapotunkkal. Így a különböző zavarok azonnal megmutatkoznak a csakrákban, de fordított esetben is: a károsodások a csakrákban testi és (vagy) érzelmi problémákhoz vezetnek.

A csakrák energiaszintjének arányban kell lenni egymással, ha a harmónia - többek között stressz vagy betegség miatt - felborul energia-blokkok / energia-gócok alakulhatnak ki.
A csakrák harmonizálásával, tisztításával és energizálásával (szubtilis energiákkal való feltőltésével) újra létrejön az egyensúly, feloldódnak az energetikai akadályok.

Speciális -fizikai és légzési- gyakorlatokkal a fizikai testünket terhelő stresszt -nemcsak- oldjatjuk, hanem energetizálhatjuk is testünket / testjeinket, érezhetjük férfiasságunkat / nőiességünket, magabiztosak, testileg - lelkileg kiegyensúlyozottak, és szellemileg frissek lehetünk.

A csakrák a gerinchez és az idegrendszerhez különböző mirigyeken és idegdúcokon keresztül kapcsolódnak.
A teljes csakra-rendszer rendkívül összetett.
3 legfőbb és 4 fő csakra van az emberi testben. 1. Gyökér-csakra / bázis-csakra A csakra-rendszernek és a rendszer hálózatának részletes térképét évezredeken keresztül használták a keleti gyógyításban.

Az 1. csakra (gyökér csakra) létfenntartó ösztön-energiáinkat biztosítja számunkra. Erőt ad az életben maradáshoz, a fajfenntartáshoz.

2. szakrális csakra A 2. (szakrális csakra) és a 3. (napfonat-)csakra, együttesen a fizikai bíróképességünkért, a "milyenségünkért", az idegrendszerünk szilárdságáért és a szenzomotorikus képességeinkért felelős - melyeket "temperamentumnak" is nevezhetünk, továbbá életünket energetikai szinten biztosítják.

C. G. Jung az alsó két csakrát az ösztönökhöz rendelte. Itt csupán testi megtapasztalásról van szó, két alapösztönről szól, a túlélésről és a szexualitásról.

A 2. csakra határozza meg a reflex képességünket - felel az észleléseink minőségéért, az idegrendszerünk rugalmasságáért, az ösztönökre és benyomások való reagálásunkért, az intuitív orientálódó képességünkért, térben és időben egyaránt, valamint azért, hogy környezetünket helyesen felismerjük. 3. napfonat-csakra

A 3. csakra határozza meg aktivitásunkat, továbbá az idegrendszerünk dinamizmusát, és felelős a környezetünk felé irányuló megnyilvánulásainkért.

4. szív csakra A 4. csakra (szív csakra) az alkalmazkodó képességünket határozza meg.
Ha jól- és harmonikusan működik, az fejlett önértékelést, szívós személyiséget, jó munkabírást jelent és jó kapcsolatokat biztosít környezetünkkel.
Valójában a megérzéseinktől, ösztöneinktől függ, hogyan viseljük, és hogyan tudjuk feldolgozni a különböző hatásokat, amely ösztönök az alkalmazkodó és integráló folyamataink összességét jelentik.

Ha az alkalmazkodás van túlsúlyban, a személyiségünk "az örök túlélő", de akár "mindenen átgázolva" fogja megvalósítani terveit. Ha az integráció túl erős, a személyiségünk "az örök együttérző" a környezetünkkel, és csak a közös érdekekkel fog azonosulni. Az egyik véglet sem jó.

Tulajdonképpen ez biztosítja a sikereink alapját, vagyis ugyanúgy képesek vagyunk a magunk és mások érdekeit szem előtt tartani.

5. torok csakra Az 5. (torok) csakra a környezetünkbe való beépülésünkért felelős.
Ennek harmonikus működése esetében tudjuk a múltat, a jelent és a jövőt egyidejűleg érzékelni, valamint összekapcsolni azokat.

6. csakra (harmadik szem) A 6. csakra (harmadik szem), fizikai bázisként ellenőrzi a hipofízis, a hipotalamus, az agy halánték- és homloklebenyeinek működését, felel az intuitív tudásért, valamint alapját képezi a 7. csakra (korona csakra) helyes működésének, mely a magasabb mentális megnyilvánulásokat és a logikát irányítja létünkben.

Szerveztünk helyes működése csakra-rendszerünk harmonikus együttműködésétől függ, minden szinten. 7. csakra (korona csakra)

Ugyanez érvényes az adaptáló- és reagálóképességünkre.
Képzeljük el, hogy gyenge az idegrendszerünk és a fizikumunk, s egy olyan helyzetbe kerülünk, amikor hosszú időn keresztül kénytelenek vagyunk nehéz fizikai munkát végezni. Bármennyire is nagy lesz az aktivitásunk és akaraterőnk - csak rövid ideig fogjuk bírni.
Fordított esetben viszont: ha fizikumunk hatalmas, erős és hosszútávon is bírja a megterhelést, de nem elegendő az aktivitása, az emocionális motivációja, a tenni akarása - a feladatot, amit véghez kellene vinnünk, nem tudjuk teljesíteni.

Világunkban a "kitartásunkra" is igen nagy súly nehezedik, gyakran kell aktívan megnyilvánulnunk.
Sokszor olyan munkát kell végeznünk, amely mind a fizikális, mind az emocionális és az intelektuális önvalónkat is megterheli. Nem beszélve arról, hogy egyidejűleg a magunk és a közösség elvárásainak is meg kell felelnünk, ami sok esetben csak úgy valósítható meg, ha vagy "mindenkin átgázolunk", vagy "mindent közömbösnek tekintünk", esetleg teljesen feladjuk a magunk Egóját (helyesebben; személyiségét).

Az első példa a májunk működésének zavaraival fenyeget, a második viszont a légutaink krónikus megbetegedésével.
Szóval, minden betegség elkerülésének a titka ha a csakráinkat tisztán tartjuk, kiegyensúlyozottságukra és harmóniájukra ügyelünk.


Energia-csókrainkról (csakráinkról) részletesebben

 • csakrák energizálása és harmonizálása


A csakrákhoz különböző színek vannak hozzárendelve. A csakrákhoz különböző színek vannak hozzárendelve
Jelképük a lótuszvirág. Minél több levelük van, annál több energiacsatornával rendelkeznek, annál finomabb a rezgésük és annál cizelláltabb a működésük.

Ha a csakráink nem működnek tökéletesen, fáradtnak, kiegyensúlyozatlannak, ingerlékenynek, feszültnek érezzük magunkat, vagyis ha nincs renben a testünk-lelkünk, legjobban tesszük, ha harmonizáljuk a csakráinkat.
A csakráink harmónikus működése magával vonzza a lelkünk harmóniáját és a testünk vitalitását is.

A legegyszerűbb harmonizáló gyakorlat, ha az adott csakra (chakra) képét meditativ állapotban a gyakorló nézi és közben elképzeli, hogy saját csakrája területére vetül az ideális csakra színe.
Ezt a gyakorlatot legalább hetente kétszer érdemes végezni, vagy ha teheti, minden nap ismételje 5-10 percet. A gyakorlat hatásosabb, ha közben a csakrák hangjait, mint egy mantrát ismétli.

 
Testünk csakrái a következők:


 • Gyökér - muladhara csakra

Aktiválja a tősgyökerességet, az érvényesülési képességet, az életenergiát.
A Gyökér - muladhara csakra farkcsont magasságában található. A mellékvesékért, a gerincoszlopért, a csontokért, fogakért és a körmökért felelős.

A fizikai világhoz kapcsolódó legalsó csakra, amely az aura legalsó ún. étertest réteghez kapcsolódik.
Ez az étertest a fizikai testünk háromdimenziós tervrajza. E tervnek alapján maradnak a helyükön a testünkben az atomok. Színe a vörös és közvetlenül a mellékvese hormonális működésére hat.
A gyökércsakra által felvett energia a gerincoszlopot és a vese tájékát látja el energiával vagy e területeket vitalitását csökkenti az itt kiáramló energia.

 • Elhelyezkedése testünkön: a végbélnyílás és a nemi szerv között a farokcsonttal összekötve.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: mellékvese.
 • Hozzárendelt hormon: adrenalin, noradrenalin.
 • Hozzárendelt testrészek: minden ami szilárd; gerincoszlop, csontok, fogak, körmök, lábak. Ezenkívűl a végbélnyílás, végbél, vastagbél, prosztata, vér és a sejtfelépítés.
 • Serkentő színe: vörös.
 • Serkentő gyógynövénye: jázmin, cédrus, rózsa.
 • Szex / szakrális (ill. keresztcsonti vagy lépcsakra) - svadhisthana csakra

Aktiválja az erotikát, az "ősi" érzéseket, a lelkesedést, a magasabb szintű -vitális- életenergiát..
A nemi szervek fölött Szex / szakrális csakra található. Az ivarmirigyekért, a hormonokért, a medencéért, a vesékért, a húgyhólyagért és a nyirokért felelős.

A második csakra az érzelmi test réteghez kapcsolódik az aurában.
Ez a réteg az érzelmeinknek megfelelően változó színű foltokat tartalmaz. Ezek állandóan változó és esetenként az aurából távozó energiaminták. Színe a narancssárga. A szex csakra a nemzőszervekkel van kapcsolatban.

 • Elhelyezkedése testünkön: a keresztcsont felső részén a fanszőrzet határán.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: ivarmirigyek, petefészek, prosztata, herék.
 • Hozzárendelt hormon: ösztrogén, tesztoszteron.
 • Hozzárendelt testrészek: a medence öv - ivarszervek, vese, hólyag -, minden ami folyékony - vér, nyiroknedvek, emésztőszervek, sperma.
 • Serkentő színe: narancssárga.
 • Serkentő gyógynövénye: ylang-ylang, vanilia.
 • Napfonat - manipura csakra

Napfonat - manipura csakra Aktiválja a tapasztalatból eredő bölcsességet, a személyiség kibontakozását.
Nagyjából -kb.- két ujjnyira a köldök fölött található.
A hasnyálmirigyért, a lépért, a májért, az epehólyagért és a hasért felelős.

A harmadik csakra auránk mentális rétegeihez kapcsolható, mely a gondolataink és mentális folyamataink tárolója.
Itt alakulnak energetikai mintáink gondolatokká.

Ezek általában sárga színű minták, melyek a fej körül jelennek meg, de testünket is körül veszi néhány centiméteres burokkal. E csakrának a színe a sárga és a splansikus szerveket irányítja.
Az alsó három csakra és a hozzátartozó aurarétegek szoros kapcsolatban vannak a látható fizikai testünkkel.

 • Elhelyezkedése testünkön: a köldök felett kétujjnyira.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: hasnyálmirigy.
 • Hozzárendelt hormon: inzulin.
 • Hozzárendelt testrészek: legfőképpen a máj és az általa termelt epe, derék, hasüreg, lép, vegetatív idegrendszer.
 • Serkentő színe: aranysárga.
 • Serkentő gyógynövénye: citrom, rozmaring.
 • Szív - anahata csakra

Szív - anahata csakra Aktiválja a szeretetet, az együttérzést, az odaadást és az önzetlenséget. A mell közepén, a szív magasságában található.
A csecsemőmirigyért, a szívért és a vérért felelős.

A negyedik csakra auránk asztrális rétegéhez kötődik, igy, ötvözete auránk alsó három és a felső három burkának, vagyis összekötő a fizikai és a szellemi szintek között.

E réteg sokkal vitálisabb, mint az előzőz három.
Itt mozgó energiák nem csak az aurán belül okoznak változásokat, hanem a szívünkben is - ez a szeretet energiája és érzése.
Így a szeretők az asztráltesteiket is összekötik nem csak a sorsukat és a kapcsolat megszakadásakor az energetikai rendszerünk egyensúlyának megbomlása okozza szívünk "megszakadását". Színe zöld és szívhez kapcsolódó szervekre van hatással.

 • Elhelyezkedése testünkön: a mellkas közepén (szegycsont).
 • Hozzárendelt belsőszervünk: csecsemőmirigy (thymus).
 • Hozzárendelt hormon: timohormon (tudományosan nem bizonyított).
 • Hozzárendelt testrészek: a hát felső része, szív, mellkas, alsó tüdőtájék, vér keringési rendszer, bőr és kezek.
 • Serkentő színe: zöld.
 • Serkentő gyógynövénye: zsálya, gyömbér.
 • Torok - visuddha csakra

Torok - visuddha csakra Aktiválja a kommunikációt, a kreativitást és a függetlenséget. A gégefő és a torokárok között található. A karokért, a pajzsmirigyért és a nyelvért felelős.

Az ötödik csakra az ún. éteri minta rétege. Ez a szint nem anyagi. Az étertest eredeti tervét tartalmazza.
Egy tökéletes terv, amely alapján a fizikai szint elkészül. Betegségek, torzulások során ezt a réteget kell kijavítani, hogy innen lefelé átadódhasson a tiszta információ a fizikai testnek. A torokcsakra színe kék és a torok környéki szervekre van hatása.

 • Elhelyezkedése testünkön: a gége alatt a nyakon.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: pajzsmirigy.
 • Hozzárendelt hormon: tiroxin (trijod-tiroxin).
 • Hozzárendelt testrészek: tüdő, hörgők, nyelőcső, hangképző szervek (hang), gége, nyak, állkapocs.
 • Serkentő színe: világoskék.
 • Serkentő gyógynövénye: eukaliptusz, narancs.
 • 3. szem - ajna csakra

3. szem - ajna csakra A "harmadik szem". Aktiválja a megérzőképességet, az akaraterőt és a megismerést.
Az orrgyök fölött egy ujjnyira található. Az agyalapi mirigyért és a szemekért felelős.

A hatodik csakra a mennyei testhez kapcsolódik.
A mennyei testünk segítségével - meditáció közben - képesek vagyunk kapcsolatot teremteni az univerzum spirituális lényeivel. Angyalokkal, más emberek lelkével, a magasabb énnel. Ez a csakra indigókék színű és az agyalapi mirigyhez kötődik.

 • Elhelyezkedése testünkön: az orrgyök fölött egyujjnyir, a homlok közepe táján.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: agyaalapi mirigy.
 • Hozzárendelt hormon: vasopressin.
 • Hozzárendelt testrészek: kisagy, fülek, orr, melléküregek, szemek, idegrendszer, homlok, arc.
 • Serkentő színe: indigókék.
 • Serkentő gyógynövénye: menta, jázmin, levendula.
 • Korona - sahasrara csakra

A lélek "székhelye". Aktiválja az öntudatot és a belső látást.
A fejtetőn középen található. A tobozmirigyért és a Korona - sahasrara csakra nagyagyért felelős.

A hetedik csakra a keterikus szinttel van kapcsolatban.
Ha valaki erre a szintre emeli a tudatát, akkor tudatára ébredünk, hogy egyek vagyunk a teremtő Istennel.

Ez a réteg egy nagyon rugalmas és erős réteg, amely az alsóbb réteget is védi a külső energiáktól. Mérete egyénektől függően 0,75 - 1,5 méterrel terjedhet túl a fizikai testünkön.
Egy nagy aranyló tojáshéjhoz hasonló képződmény, amely elképzelhetetlenül magas frekvencián rezeg. A koronacsakra színe a fehér és a tobozmirigyre van hatása.

 • Elhelyezkedése testünkön: a fejtető közepén.
 • Hozzárendelt belsőszervünk: tobozmirigy.
 • Hozzárendelt hormon: melatonin.
 • Hozzárendelt testrészek: nagyagy, koponyatető.
 • Serkentő színe: fehér (fehér).
 • Serkentő gyógynövénye: fahéj, borsmenta.

Aki rendszeresen foglalkozik csakráival, az sikeresebben fog megbirkózni a hétköznapi gondokkal, tudata tisztább és tágabb lesz.
Fokozatosan legyőzi belső nyugtalanságát és félelmeit, s ezért jobban fog tudni koncentrálni is.

A csakrákkal való foglalkozás legfontosabb célja, hogy jobban megismerjük önmagunkat és megértsük hétköznapi reakcióinkat.
Segítségükkel felfedezhetjük és eltávolíthatjuk belső blokkjainkat, amelyek harmóniánkat megzavarják, ezáltal megelőzhetjük a betegségeket is, összhangban élhetünk igaz énünkkel.

Szerk. megj.: részben átvett anyag...

Mellékcsakrák


A testünkön számos kisebb csakra (energetikai csokor) található még.
Ezek közül jelentősebbek a két tenyér közepén és a két talp közepén lévő csakrák.

A REIKI beavatásakor a tanítvány koronacsakrájától a szívcsakrán keresztül a két tenyér csakrájáig egy csatornát hangol be a mester.
Ezen a csatornán azután a beavatott bármikor annyi energiát képes közvetíteni, amennyire szükség van. Ez a csatorna lehetővé teszi azt is, hogy a beavatott személy is részesüljön az átmenő energiából.A csakra neve, színe és szanszkrit elnevezése Endokrin mirigy Testi szervek Funkció
7. Korona csakra, lila, Sahasrara tobozmirigy agy felső része, jobb szem összeköt spirituális énünkkel
6. Harmadikszem csakra / indigókék, Ajna agyalapi mirigy (hipofízis) vegetatív idegrendszer, agy alsó része, bal szem, orr, fül intuíciós központ, az akarat lakhelye, belső látás, megértés, spirituális megvilágosodás
5. Torokcsakra, világoskék, Vishuddha pajzsmirigy torok, tüdő kommunikáció, önkifejezés, kreativitás, felelősségérzet
4. Szív, zöld, Anahata csecsemőmirigy szív, tüdő, keringés érzelemközpont, szeretet, együttérzés, béke, empátia, megbocsátás, bizalom, spirituális fejlődés
3. Napfonat, citromsárga, Manipura hasnyálmirigy gyomor, máj, epehólyag, emésztőrendszer hatalom, uralkodás, erő, félelem
2. Szakrális csakra, narancssárga, Svadhishthana ivarmirigyek nemi szervek, vese elevenség, életöröm, önbecsülés, érzelmi kifinomultság, kapcsolatok, vágy
1. Gyökércsakra, vörös, Muladhara mellékvese húgyhólyag, nemi szervek, gerinc életkedv, életerő, túlélés, termékenység, szaporodás. A Kundalini lakhelye


Forrás:
Internet | Robert Bruce
C.W. Leadbeater: The Chakras / A csakrák
Lásd még az 'Ajánlott irodalom' oldalunkat.
Speciális ÉletEnergia & ÉletErő kellékek: Chi kártya

Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya Egyéni-, személyes CHI-kártya (ÉletErő-kártya)


Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #1
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 1 hónapig érvényes
(30 napig aktiv)
CHI-kártya
 6,69 € (ill. annak megfelelő Forint [HUF])

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™  + chakra / csakra szimbólumok
CHI-kártya + szimbólumok :: chakrák / csakra
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya szimbólum: 1 € / db
  Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya összes -7- chakra / csakra szimbólum: 6 €

Új!
Chi-kártya :: ÉletErő-kártya :: ÉletEnergia-kártya ÉletErő kártyák & Chi kártyák most már a telefonon is !

ÉletErő kártyák & Chi kártyák most az Ön telefonján is ÉletErő-kártyák & Chi-kártyák, különböző időperiódusokra; most az -okos-telefonján is.
  Beállíthatja háttérképként vagy képernyővédőként.
Válassza ki az Önnek legmegfelelőbb -aktív- időperiodust (lásd feljebb...)

Fel / Ugrás az oldal tetejére... :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok


Az aura


Általában aurának nevezzük azt a láthatatlan energiaburkot, amely minden ember testét körülveszi.

Világegyetemünkben minden rezgésekből áll. Minden atom annak összes részével együtt, minden elektronnal és elemi részecskével, még a tulajdon gondolataink és tudatunk is rezgésekből épül föl.

Az aura egy elektromágneses mező, amely a különböző dolgokat veszi körül, így az embereken kívül az állatoknak, de még a tárgyaknak is lehet aurája.
Lásd a Kirlian féle (fény)képeket.

A különböző vallások és ezoterikus tudományok más-más kifejezésekkel írják le ugyanazt a jelenséget.
Az aura feladata az, hogy védje a testünket a külső -számunkra negatív- energiáktól.

Alapvetően minden gondolat és/vagy érzés energiát mozgósít, pozitív vagy negatív irányban.
Ezen energiák ellen -is- véd bennünket az auránk.

Másrész az auránk egyfajta információ feldolgozó és tároló funkciót is megvalósít.
A régi emlékek és fontos hatások gyakran évekig megtalálhatól- és 'láthatóak' az aurában.

Az aurában tároljuk az isteni energiát, amit állandóan felveszünk az univerzumból, hogy a testünket a fizikai valóságban egészségesen tudjuk tartani.
Az anyagi atomokból felépített testünk azonnal szétbomlik, amikor megszűnik az auránk formáló (élet)ereje.

Minden embernek megvan a maga sajátos frekvenciája. Azok között, akiknek az aurafrekvenciája közel áll egymáshoz, természetes összhang van.

Az aura erős elektromágneses tulajdonságai miatt az ember állandóan energiát bocsát ki és vesz fel. Valahányszor másokkal érintkezünk, energiacsere jöhet létre.
Az emberi auratér könnyen felveszi a különböző kristályok által kibocsátott energiát. 

Elsőként -tudományosan-, a XX.-ik század elején dr. William Kilner ezreken vizsgálta az emberekből kisugárzó energiát, az "aurát" -ahogy ő nevezte-.


fel


chakra/csakra
chakra/csakra & radionika

chakra/csakra

chakra/csakra

chakra/csakra chakra/csakra

chakra/csakra
chakra/csakra

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia & ÉletErő

kundalini

  chakra/csakra
chakra/csakra chakra/csakra
chakra/csakra

fel

 

Peter Kelder:

A fiatalság forrása

(az öt tibeti jógagyakorlat)

 

Ajánlott irodalom:
Peter Kelder: A fiatalság forrása (az öt tibeti jógagyakorlat)


Fel... | ÉletEnergia & ÉletErő


  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
19 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 1 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    

» Rövid, tömör 'Használati útmutató' a -személyes- Chi kártyához / ÉletErő kártyához »»


  ~    
*******

  ~    


Ajánlott Készülékek

  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    
életenergia Akciós ajánlat (jelentős árkedvezménnyel!) ennek a különleges egységcsomagnak (KIT-nek) a megrendelésére: !
Chi ÉletErő VitalitásKártya (érvényes és aktív 3 hónapig) + 'Biztonság & Védelem' szimbólumcsomag
58 USD 39 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Ez az egyedi ajánlat munkamenetenként csak egyszer jelenik meg. Ne hagyja ki ezt a jó- és egyedülálló lehetőséget, mert útólag sajnálni fogja és majd -biztosan- megbánja!
  ~    


Komplett -aktuális- KATALÓGUS   mai departe
- katt ide -


Email  |  Weboldaltérkép


^ CSAKRA energiaközpontok | AURA

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / CSAKRA energiaközpontok | AURA > ÉletEnergia Készülékek   »»
2022.08.18.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
  ~    
Online chat Chat   .  
US + GB (UK) | English :: [LifeForce & LifeEnergy Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     ES | Spanish     RO | Limba română     HU | Magyar nyelvü     EU (European Union) | English
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!