ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

Rövid bevezető, ISMERTETŐ és összegző

  ~    


Idézet | Mottó

életenergia "Errare humanum est, sed in errore perseverare dementis/diabolicum, et tertia non datur".
"Tévedni emberi dolog, de a tévedésben megmaradni, esztelenség/ördögi, harmadik eshetőség nincs."
Seneca
"Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni".
Alexander Pope

  ~    
hellblau | ÉletErő Generátor Eredeti WELZ -chi & prána & orgon-ÉletErő Generátorok®al működtetett ÉletEnergia Készülékek hellblau
» Ingyenes, egyedi és személyreszabott ÉletEnergia transzfer-teszt ÉletEnergia transzfer-teszt


Az ÉletErő Technológia
& ÉletEnergia Készülékek honlapja

  Új megjelenésben, bővített tartalommal, még több fontos és lényeges információval kiegészítve, sokkal gazdagabban...


Teremtő kreatív energiák
| ÉletEnergia Készülékek | ÉletEnergia & ÉletErő | Strukturális kapcsolat | Elmélet & Technológia | Gondolat / Manifesztáció | Chi AgyTréner & ElmeTréner & PszichoTréner Meditációs & Relaxációs ÉletEnergia ElmeKészülékek | Radionika & ÉletEnergia: Radionika Készülékek | TechnoMágia / Tudatos Teremtés | AquaOptimizer Víz- és táplálék energizáló és optimalizáló ÉletEnergia Készülékek | Dinamikus Feng Shui | Asztro-Dinamikus Manifesztáció / Asztro-Trend | Chi Kártya & ÉletErő Kártya | Kurzusok & Szemináriumok


Rövid -tömör- ismertető amiről ezeken a weboldalakon olvashat; az ÉletEnergiáról és ÉletErőről, az ÉletEnergi Készülékekről és ÉletErő Generátorokról, a'strukturális kapcsolatokról', a Chi Agytréner, ElmeTréner és PszichoTréner meditációs & relaxációs ElmeKészülékekről, a Radionikáról és az ÉletErő Radionika Készülékekről, az ÉletErő Mágiáról, TechnoMágiáról és Manifesztációs Programokról...


Chi / Qi / csí--, Prána-, Od-, Orgon / Orgone-energia,

ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek;

az Ön testi-, lelki- és szellemi fejlődéséhez,
anyagi- és spirituális gyarapodásához, jólétéhez,
egészségéhez, biztonságához, harmóniájához és sikeréhez !


Üdvözöljük
megújult honlapunkon, mely az ÉletEnergiáról, az ÉletErőről szól, ennek a jótékony, pozitív és vitális energiának, valamint kreatív- és teremtő erőnek a felhasználásáról, valamint az integrált ÉletErő Generátorokkal (Chi / Qi / csí Generátorokkal & Prána Generátorokkal & Orgone / Orgon-energia Generátorokkal) működő ÉletEnergia Készülékekről, melyek -folyamatosan- előállítani, generálni és -ki-sugározni tudják ezt a jótékony, pozitív és vitális Energiát, ill. kreatív- és teremtő erőt, melyet aztán felhasználhatunk minden tettünkben és cselekedetünkben, saját magunk -és szeretteink- javára-, hasznára- és előnyére, és, melynek segítségével (ahogy több nagy- és elismert tudós- és szakértő is kijelentette és megírta) megvalósíthatjuk vágyainkat és elérhetjük -kitűzött- céljainkat !

Biztosan állítjuk, hogy ezen oldalak figyelmes áttanulmányozása, kiszélesíti látókörét, így észreveszi a -mögöttes, sokszor rejtett- összefüggéseket, valamint, megváltoztathatja gondolkodásmódját, a sorsát és -egyben- magát az életét is.
Olvassa hát, és az itt tanultakat, használja fel bátran és alkalmazza élete bármely kívánt területén.


Az ÉletErő és ÉletEnergia, ill. az ÉletErő Generátorokkal (Chi / Qi / csí Generátorokkal & Prána Generátorokkal & Orgone / Orgon-energia Generátorokkal) működő ÉletEnergia Készülékek


Egy -rejtélyes, misztikus- energia...,
  és... egy -csúcstechnológiai- készülék; mely hatékony felhasználásával-, és melyek -hathatós- segítségével könnyebben, gyorsabban és elegánsabban fejlesztheti önmagát-, és személyiségét, valósíthatja meg álmait, és érheti el -kitűzött- céljait.
Ezt nem -csak- mi mondjuk, hanem számos híres és elismert iró- és szakértő is határozottan állítja...
Rad 1000  Lásd alább... »»

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok Rad 1000  |  Integrált ÉletErő Generátorral működő, 3 tárcsás Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék készülék, Szuper-Orgonit-ból készült dörzspaddal  +  PBT 2400 ÉletEnergia & ÉletErő erősítő és fokozó, egyéni transzfer koronggal


Teremtő -kreatív- energiák...


Mottó
:
"Az Energia minden, és minden Energia"™
D. Sándor Alex 


L
étezik egy egyetemes, teremtő, jótékony, pozitív kreatív Energia, amelyből minden dolgok vétettek, amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum terét, és amely -végtelen- lehetőséggel szolgál minden- és mindenki számára.

Alkalmazza-, használja fel, és hasznosítsa -tudatosan- az Univerzum kreatív energiáit !

yin-yang Ez az univerzális erő, az ÉletErő és az ÉletEnergia (azaz, más néven: chi / qi / csí, ki, mana, prana / prána, pneuma, od, orgon, elan-vital, bio-energia, magnetikus fluidum, kozmikus energia, aura, asztrál-fény, nullpont energia, x-erő, tachion energia, stb., stb. -minden ősi kultúra más-más névvel illette, valamint a nyugati tudományos kutatók által adott név az energia egyik aspektusának, illetve spektrumának a vizsgálatából ered) ...a lét alapja.

Minden ebből az energiából épül fel és ez hatja át.
Minden élőlény számára (lét)szükséges és -egyben- nélkülözhetetlen. Nélküle nincs élet és lehetetlen maga a létezés, valamint bármilyen fejlődés is.
Ez egy kozmikus energia és minden élet forrása.

A világon minden rezgés, vibrálás, a Világegyetem maga is egy végtelen, rezgő, pulzáló energiafolyam.  (!)
"Az (Élet)Energia volt, van, és mindig -is- lesz".


ÉletEnergia: a lét alapja és az élet üzemanyaga


Az ÉletEnergia & ÉletErő a lét- és az élet alapja, és minden -nemcsak mentális- cselekvés erőforrása.
Az Életerő & ÉletEnergia a cél, és a kívánt hatás (Trend) közötti hordozó, médium.

Az ÉletEnergia- és Életerő nélkül semmi sem jöhet létre és semmi sem manifesztálódhat az ő segítsége nélkül !

Nem lenne-e csodálatos, ha ezt az energiát, ezt a fontos és meghatározó erőt birtokolhatnánk?
De igen, persze, hogy az lenne!
Nos,... most végre megvan rá a -technológiailag is biztosított- lehetőség!!


Képzelje el...

Képzelje el, hogy bírtokában van annak az ERŐNEK, mellyel jövőjét és sorsát irányíthatja!


Ez az az energia, melynek segítségével -valamint, hathatós és tudatos(!) (fel)használásával- (szinte) bármit el lehet érni !

Amióta ember él a Földön, az ÉletEnergiát és az ÉletErőt ismerték és (fel)használták.

Ezt a kreatív erőt / energiát az emberiség tapasztaltabb -pszichikusan fejlettebb és szellemileg, spirituálisan magasabb szinten lévő- tagjai évezredek óta ismerték és -tudatosan(!)- felhasználták, még mióta az emberiség benépesítette e bolygót.

Úgy tartották -joggal-, hogy ennek a különleges energiának a -tudatos- felhasználásával és alkalmazásával, a -tudatosan cselekvő ember- mindent elérhet, amit csak akar, bármit megszerezhet amire vágyik, segítségével gyorsabban és könnyebben megvalósíthatja vágyait és érheti el -kitűzött- céljait, valamint válthatja valóra álmait.

Ez az a -misztikus és titokzatos- energia, melynek segítségével -szinte- bármit elérhet, bármi lehet, bármivé válhat és bármit bírtokolhat!

Ezt állítja több -neves- szakértő és író-, a témával foglakozó szakember is, mint: Charles F. Haanel, Wallace D. Wattles, Napoleon Hill, Brian Tracy, Bob Proctor, Deepak Chopra, Kurt Tepperwein, stb., stb.
(Lásd az 'Ajánlott irodalom' oldalunkat...)

"Ha tudjuk, hogyan kell hatékonyan energiát létrehozni, tárolni és kiárasztani/kisugározni, akkor bármilyen vágy/gazdagság elérhetővé válik. ...Amikor ez az energia felszabadul, mederbe terelhető és bármilyen kívánság megvalósítására alkalmas".
Deepak Chopra: The seven spiritual laws of success | A siker 7 spirituális törvénye / Az élet hét törvénye (Édesvíz Kiadó)

Azt azért mi halkan hozzátennénk, hogy... -természetesen- az ésszerüség határain belül, ill. realitás talaján maradva...  :-)


Az ÉletEnergia & ÉletErő különböző- és sokrétü felhasználása


Az Életerőt és az ÉletEnergiát az emberiség, a történelme alatt, és fejlődése során, sok mindenre és sokféleképpen használta fel, valamint igen széles körben is alkalmazta, többek között:

-főleg- gyógyításra, öngyógyításra, (táv)energizálásra, ön- és személyiségfejlesztésre, teremtésre / kreációra, manifesztációs technikák kivitelezésére, mágikus operációkban és cselekedetekben, célok elérésére és megvalósítására, alkotásra, a művészetekben, LPOG 2400 DL harcokban-, küzdelemben-, (nemcsak távol-keleti) küzdő sportokban, sportteljesítmények -és a kitartás- fokozására, karrier-építésre, karizmára, telepátiára, gondolatátvitelre, ESP-re (Extra Sensory Perception, azaz: Extra Szenzoriális Percepció-, ill. Projekció, ill. ÉKÉ - Érzékeken Kivüli Észlelés-, Asztrál Projekció), mezőgazdaságban, stb., stb.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok LPOG 2400 DL ChiAgytréner & ElmeTréner & PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülék  |  Meditáció & Relaxáció & re-Vitalizáció | Memória-bővítés & Gyorstanulás | Extrém-alcsony frekvenciák technológiája

Felhasználási területe e jótékony energiának szinte végtelen, lehetőségei nincsenek semmilyen módon korlátozva, így -mondhatni- szinte végtelenek, csak a felhasználok fantáziája és a felhasználókban lévő -belső- korlátok szabhatnak határt hatékonyságának és felhasználási területüknek. (!)


Idézet / Mottó
:
életenergia "Az vagy, amit rendszeresen csinálsz. A kiválóság nem egyetlen cselekedet, hanem életforma."
Arisztotelész

check | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu

TŐLTÖDJÖN FEL JÓTÉKONY POZITÍV ÉLETENERGIÁVAL!

Emelje meg- és emelje fel rezgésszintjét!


Hogyan juthatunk hozzá ehhez a jótékony, pozitív és vitális egyetemes energiához, hogyan vonzhatjuk magunkhoz, hogyan vehetjük fel, és hogyan töltődhetünk fel vele ?
Ez -általában- kétféle módon lehetséges: közvetve és/vagy közvetlenül.

Shiva Közvetve átvenni, többféleképpen is lehetséges:
táplálék formájában, friss ivóvízből, a -tiszta, oxigéndús- levegőből, a napfényből, a természetből, stb., stb.

Léteznek különböző metódusok, technikák és gyakorlatok, melyeket direkt erre a célra dolgoztak- és fejlesztettek ki, hogy sikerüljön magunkhoz venni, magunkba tartani és keringetni ezt az energiát, ahhoz, hogy -a későbbiekben- fel lehessen használni, mint pld.: a chi-kung / qi-qong, tai-chi, rei-ki, yoga, pranayama, kahuna, légzésgyakorlatok, meditáció / relaxáció, -különböző- mágikus gyakorlatok- és programozások, vizualizációs technikák, pórus légzés, tatvasz-gyakorlatok, stb., stb.

Ezek mind közvetett (azaz; indirekt) módozatai az életerő- és az életenergia fel- ill. átvételének, valamint a bírtoklásának.

Ahhoz, hogy valaki érdemben hatásosan saját magában tudja akkumulálni, megtartani, majd -utána- fejleszteni, és kisugározni tudja az ÉletEnergiát, (vagy -akárcsak- vezetékként használva testét a rajta keresztül átfolyó ÉletErő számára), -sajnos- hosszú évekre, megfelelő "szakmai" ismeretekre (jobb esetben egy tanítóra, mesterre, guru-ra) van szüksége, megfelelő táplálkozásra, megfelelő életmódra, tapasztalatra és -komoly- elszántságra mindaz iránt, amire -őszintén- elkötelezte magát.

Viszont, azok, akik gyors sikereket és tartós -pozitív- eredményeket akarnak elérni, az ÉletEnergia Készülékeket használják ! RAD 2400 HD

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  RAD 2400 HD: Integrált ÉletErő Generátorral működő, Életerővel táplált- és fokozott Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék  |  Trend Generálásra, tudatos teremtésre és manifesztációra, valamint Neuro Kibernetikus Programozáshoz™ ajánlott

Ebben az esetben, közvetlen és direkt az (élet)energia átvitel- és átvétel, a -beépített ÉletErő Generátorokkal rendelkező és működő- ÉletEnergia Készülékekből, (valamint -egyben- sokkal könnyebb, sokkal egyszerübb és sokkal hatékonyabb módja az ÉletEnergiával való jártasságnak!)

 Világviszonylatban egyedülálló, a legelőrehaladottabb és leghatékonyabb tehnológia az energizálás, relaxáció- és meditáció, az önprogramozás, önsegélyzés, az önmegvalósítás és a személyiségfejlesztés terén.
Nincsenek még ilyen hatékony és performens készülékek a világon, melyek ugyanazt tudnák, és ugyanazokat az előnyöket nyújtanák, mint a WELZ-tipusú eredeti ÉletEnergia- és Életerő Készülékek ! 

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

ÉletErőt- és ÉletEnergiát (chi-t / qi-t, práná-t, od-ot, orgon / orgone-energiát) generáló-, fejlesztő- és sugárzó berendezések:

  ÉletErő Generátorok  és

ÉletEnergia Készülékek

...életerő és vitalitás, egy egyszerü és elegáns, könnyed mozdulattal és kattintással !


Az ÉletEnergia és Életerő felvételnek- és felhasználásnak a legegyeszerübb, a legelegánsabb és -egyben- a leghatékonyabb(!) módja -immár 1992 óta, amikor is Karl Hans Welz feltalálta az ÉletEnergia Generátorokat-, az ÉletEnergia Készülékek segítségével lehetséges, melyek állandóan és folyamatosan fejlesztik- és előállítják a számunkra oly szükséges- és lényeges, erős ÉletEnergia-mezőt, melyet fel tudunk használni -legjobb tudásunk és belátásunk szerint- minden cselekedetünkben, összes tevékenységünkben, hogy hasznunkra legyen- és -egyben- előnyünkre váljék !

Az ÉletEnergia Készülékek, nemcsak, hogy a nap 24 órájában fejlesztik- és generálják az Életerőt és az ÉletEnergiát, hanem -egy megfelelő strukturális kapcsolat segítségével-, eljuttatják azt, bárhová, ahova szeretnénk, így most Önhöz is, hogy kipróbálhassa és -tudatosan- érzékelhesse.

Így az ÉletEnergia Készülékéből kiáramló jótékony, kreatív, pozitív és vitális ÉletEnergiát & ÉletErőt, bárhol magéhoz tudja, venni, bárhol -fel-használhatja, bárhol is tartózkodik e fölgolyón, attól függetlenül, hogy ÉletEnergia Készüléke hol üzemel -otthonában vagy iroájában- attól függetlenül, hogy 50 méter távolságra, vagy 5 ezer km (kilométer) távolságnyira van készülékétől. RAD 5

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  RAD 5 Trend Generátor ÉletEnergia Készülék (Trend-Management) |  5 db. külső, szuper-erős, Szuper-Orgonit-ból lévő ÉletErő Generátorral, 5 x 3 tárcsával (a különböző radionika arányok és beállítások kieszközölésére), -ugyancsak- Szuper-Orgonitból készült dörzspaddal, a megfelelő radionika arányok könnyebb- és gyorsabb levétele érdekébe

Ha MOST ki szeretné próbálni, -hogy megbizonyosodjon erről, és -egyben- az állításaink igazáról és valóságáról-, kérjük, látogassa meg  a   '» Transzfer Teszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez és -bármely- távolságra való kisugárzásához' Teszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEKTeszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEKTeszt az ÉletEnergia tudatos érzékeléséhez | ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK oldalunkat, és végezze el ezt az egyedi, ingyenes és csodálatos Teszt-et az Életerő átsugárzásra, és az ÉletEnergia -tudatos- érzékelésére!

Bebizonyítjuk Önnek, ezzel a 'Teszt'-el, hogy az ÉletEnergia- és az Életerő létezik, működik, és bármely távolságra át- és kisugározható, így -ezáltal, egyben- érzékelni fogja működése közben!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™   &   ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK®

ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™  a testi-, lelki- és szellemi harmóniáért, egyensúlyért és összhangért   ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™
ÉletEnergia Készülékek valamint, az anyagi és érzelmi bőségért, a kiteljesedésért és a teljesség eléréséért ÉletEnergia Készülékek


Milyen -további- előnyök származnak az ÉletEnergia Készülékek használatából?

azaz; "Mit tehetnek még az ÉletEnergia Készülékek Önért?"


ÉLETERŐ-TECHNOLÓGIA™ & ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK™ Tézisek és kijelentések:
1. Az ÉletEnergia- és az Életerő valós és létezik, valamint; működik és hat.
2. Az ÉletEnergiát- és az Életerőt az emberiség, történelme során igen széles körben, sokrétűen, és igen sok mindenre (fel)használta, -ma is- használja, és használni fogja a jövőben is.
3. Az ÉletEnergia Készülékek -integrált ÉletErő Generátoraik révén- állandóan és folyamatosan ÉletEnergiát & Életerőt generálnak- és sugároznak.
=> Következtetés? Önre bízzuk, hogy levonja a konzekvenciát...

Mivel az ÉletErő & ÉletEnergia felhasználási és hasznosítási területe -szinte- végtelen, így -egyben- az ÉletEnergiát generáló- és sugárzó Készülékeké is az, csak a készüléket üzemeltetők egyéni fantáziája és képzelőereje szabhat határt -fel-használási lehetőségeiknek !!

A határokat -és korlátokat- csak Ön szabja meg -és állítja fel- saját magának.
(lásd a fenti téziseket is...)

Az ÉletEnergia & Életerő Készülékek segítségével kezébe veheti -saját- sorsa írányítását, tudatosan alakíthatja azt, és ura lehet életének.
Bíztosíthatja az az annyira szükséges plusszt (többlet-energiát és vitalitást), hogy mindezeket megvalósíthassa.

Az ÉletEnergia Készülékek használata hatékony, elegáns és könnyű!
Bárki használhatja az ÉletEnergia Készülékeket, aki elég széles látókörrel rendelkezik, hogy ezt a -merőben- új technológiát kipróbálja, valamint, önmaga- és szerettei szolgálatába állítsa!

Az Életerő- és ÉletEnergia Készülékek által fejlesztett- és generált, valamint az onnan kiáramló és kisugárzó vitális, dinamikus, jótékony és pozitív ÉletEnergiát bárki átveheti és -tudatosan- (fel)használhatja.
Viszont; mindenkinek saját -egyéni- döntése és -egyben- felelőssége, hogy ezt az energiát mire-, ill. milyen céllal, és milyen célra használja.

Speciális ÉletEnergia- és Életerő Készülékek segítségével -többek között- képes lesz arra is, hogy:
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia életenergiát és életerőt irányítson- és küldjön (transzferáljon) bárhova, bárkinek és bárminek , valamint bármely -programozott- trendnek, ill. mentális programnak;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia egészséges legyen és az is maradjon, tele energiával, életerővel és vitalitással;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia előidézze, ill. elősegítse -saját- sikerét, valamint -könnyebben és gyorsabban- elérje kitűzött céljait;
RAD 2000 ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia bőséget és gazdagságot vonzon be életébe;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia jólétben és biztonságban éljen (családjával, szeretteivel együtt);
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia harmóniában legyen önmagával, másokkal és a körülvevő világgal;
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia és.., hogy belső, lelki békéjét, harmóniáját és egyensúlyát megtalálja, megteremtse és megtartsa.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok RAD 2000 ÉletErő Radionika tipusú, Szuper-Orgonit®-ból készült dörzspaddal ellátott ÉletEnergia Készülék

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

check   B-E C   check
ee Bio-Energy Corporation
& Bio-Energy Consultans, LLC. (Budapest / HU & Atlanta (GA) / USA) ee
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia Az állandó- és pozitív változások elkötelezettjei ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek Önöket szolgálva, mi értéket teremtünk! ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek


Az ÉletEnergia és az ÉletErő


Mottó | Idézet

"Semmi olyanról nem tudunk, ami nem vezethető vissza -közvetve vagy közvetlenül- az Életerőre és az Életenergiára."
Karl Hans Welz & D. Sándor Alex  


Az emberiség, a világegyetemmel összefüggő, a világról alkotott képe és ismereteinek nagy része a láthatatlan energiákkal kapcsolatos tapasztalatoknak az eredménye.
Ezen láthatatlan energiákat (gravitáció, elektromágneses energia, radioaktivitás, stb.) szabályozó törvények ismerete számos tudomány és technológia fejlődését tette lehetővé.

Minden elmélet, az atomoktól egészen a galaxisokkal foglalkozó teorémáikkal, nagyjából a -láthatatlan- elektromágneses energiákat (és azok spektrumait) szabályozó törvényszerűségek ismeretén alapszik.

chi-ki-prána | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu Az elektromágneses hullámokhoz hasonlóan az ÉletErő és az ÉletEnergia is mindenhol és mindenütt jelen van.

Ahogy az elektromágneses hullámok mindig és mindenhol körülvesznek bennünket, éppen úgy az ÉletErő, az Egyetemes ÉletEnergia is állandóan körülzárja, körülöleli az embert, de mivel láthatatlan, az átlag ember nem érzékeli olyan könnyen mint a fényt, a meleget vagy az elektromosságot.

Kijelenthetjük, hogy mindannyian egy elektromágneses hullámokból és Életerőből álló energiaóceán közepén élünk.

Az ÉletErő egy u.n. "finom energia", pszichikai erő, mely minden -mentális- cselekedetben, spirituális folyamatban, minden lelki-, szellemi gyakorlatban egyaránt jelen van és megnyilvánul.
Az ÉletErő a titka az állandó-, pozitív változások, az agy- és önkontroll, és -bármilyen távolságban ható- elme fölötti kontroll terén, mert minden mentális cselekedetnek és szellemi tevékenységnek az ÉletEnergia képezi az erőforrását, motorját!

Ez az energia alkotja -többek között- az 'aurát', és a csakrák is ezt az energiát veszik fel és dolgozzák át- és fel.

A ÉletEnergia áramlása a testben nagyban meghatározza viselkedésünket, más emberekhez való viszonyunkat, valamint egészségünket és jólétünket is.
Ha pozitív, energiadús helyen élünk és -megfelelő- egyensúlyt teremtünk környezetünkben, még több energiát nyerünk, és ez hozzásegít, hogy megvalósítsuk álmainkat, és elérjük mindazt, amit célul tűztünk ki magunk elé.

yin-yang chi | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu Az az ÉletEnergia-mező, ami most is bennünk van- és bennünk kering, ami ebben a pillanatban is körülleng, körülölel minket, mely közvetlen környezetünkben található, mely átjárja otthonunkat és munkahelyünket, alapvetően meghatározhatja egészségünket, szakmai sikereinket, magánéletünket és anyagi helyzetünket.

"Aki tudja, hogyan áramoltassa az ÉletErejét, megőrzi egészségét, és távol tartja magától a bajt, betegséget."

Copyright © 1998 - 2024

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Az ÉletEnergia & ÉletErő, és a 'strukturális kapcsok' / 'szerkezeti kapcsolatok'


Mottó
:
"Két pont között a legrövidebb távolság az Univerzumban... egy strukturális kapcsolat (vagy szerkezeti kapocs)".
Karl Hans Welz 

RAD 2400 HD   +  PBT 2400
RAD2400 HD + PBT 2400 :: Radionika Készülék és ÉletEnergia erősítő strukturális kapcsolat | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
PBT 2400
PBT 2400 HD - strukturális kapcsolat | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu
3 m -->  30 ezer km -->  Végtelen... (bármely pont az Univerzumban...)
--->   ÉletEnergia & ÉletErő transzfer / -át-sugárzás   --->
(az ÉletEnergia Készüléktől a transzfer-korongig, ill. az Univerzum bármely tetszés szerint választott pontjáig !)


ÉletEnergia Készüléke által generált és kisugárzott ÉletEnergiát & ÉletErőt "magával viheti" az u.n. 'strukturális kapcsolatok' segítségével, így bárhol a világon át- és felveheti, valamint állandóan élvezheti annak minden jótékony előnyét!

A sikeres, láthatatlan és szubtilis "finom-energiákkal" való tevékenységhez két fontos és alapvető tényező szükségeltetik:
a strukturális kapcsolatok, amit:
ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok az iránykapcsolatok, -TREND- (a tervezett hatást jelképezik, illetve képviselik); és
ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok a célkapcsolatok, -TARGET- (ezek jelképezik, jelölik a célt); alkotnak,
ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia valamint, (egyben a legfontosabb és legmeghatározóbb!) az ÉletErő & ÉletEnergiaÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok

Bármely -mentál- tevékenység és bármely mentális, ill. szellemi- programozás, mely ezen tényezők egyikét/bármelyikét(!) számításon-, vagy figyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve, függetlenül a szándéktól, a spirituális képzettségtől, tapasutalattól, lelki gyakorlatoktól, vagy bármi más egyébtől.

ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok  Úgy az irány- mint a cél-kapcsolatok, strukturális jelképei (szimbólumai) és képviselői az óhajtott, (kívánt) változásnak (TREND) és a tevékenység céljának, ill. célszemélyének (TARGET).

"A TÁVOLSÁG STRUKTURÁLIS KÜLÖNBSÉG(ek) EREDMÉNYE".

avagy; 'a legrövidebb út (távolság) két pont között az Univerzumban: egy strukturális kapcsolat™'
Karl Welz

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Idézet / Mottó
:
életenergia "Hogy mi ez az erő, azt nem tudom megmondani. Abban azonban biztos vagyok, hogy létezik."
Alexander Graham Bell

  Fedezze fel az új évezred technológiáját, amit életünk jobbá, tartalmasabbá és sikeresebbé tételére fejlesztettek ki:

ÉletEnergia Készülékek Egészség és vitalitás
:: ÉletEnergia Készülékek :: Teljesebb, gazdagabb és sikeresebb élet
ÉletEnergia Készülékek Csúcsteljesítmény minden óhajtott tevékenységben
:: ÉletEnergia Készülékek Biztonság és -energetikai- védettség az élet kihívásaival szemben

...az ÉletEnergia és ÉletErő Készülékek, Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok segítségével !  


Elmélet és Technológia


H
asználva az integrált Életerő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékeket, és tudatosan felvéve- és felhasználva ezt a jótékony, pozitív és kreatív (Élet)Erőt- és Energiát, -és persze megtéve a szükséges lépéseket itt a fizikai síkon is!,- Ön képes lesz kitűzött céljait gyorsabban és könnyebben elérni -mint pl. a Készülékek segítsége nélkül-, képes lesz többet, jobbat és jobban, ill. hatásosabban és hatékonyabban cselekedni, valamint könnyebben, kreatívabban és hatékonyabban lesz képes alkotni-, kreálni- és -végső soron- manifesztálni, mint ahogyan sokan mások is (az egész világon), akik -rendszeresen használva az ÉletEnergia Készüléküket, programozva őket és egyben önmagukat- ezt már többször is -sikeresen- bebizonyították. lpog2400hd

Az ÉletEnergia- és Életerő Készülékek lehetőségei tehát messze túlmutatnak a testek-, a tárgyak és személyek energetizálásán, vitális energiával való feltöltésén, valamint a jótékony -re-vitalizáló és gyógyító- energiák átsugárzásán.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  LPOG 2400 DL: újtipusú Chi Agytréner & ElmeTréner & PszichoTréner Életerő- és ÉletEnergia Készülék

Sikeresen és hatékonyan használhatók önprogramozásra, szokáskontrollra és személyiségfejlesztésre, énünk-, életünk és személyiségünk kiteljesedésére.

Az ÉletEnergiának (és egyben az ÉletEnergia Készülékeknek) stresszcsökkentő szerepük is van; relaxációra, meditációra (és kontemplációra) kitűnően használhatók, valamint a folyamatos életerő-sugárzásnak köszönhetően mindenfajta- és minden tipusú mozgásra, sportolásra, versenyzésre és edzésre is kitűnően alkalmazhatók (lásd az 'Elme Készülékek', 'Elmegépek & ÉszGépek és -újtipusú Chi Agytrénerek & ElmeTrénerek & PszichoTrénerek'-ről szóló oldalunkat).

rad1000 És, ami még ennél is fontosabb lehet: a kreatív gondolatoknak, és a kitűzött -és programozott- vágyaknak (trendek-nek) és céloknak biztosítja az állandó, folyamatos és elengedhetetlen ÉletEnergia & Életerő utánpótlást, megvalósulásuk, ill. megvalósításuk érdekében.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok RAD 1000 integrált ÉletErő Generátorral működő Életerő-Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

Új ÉletEnergia & ÉletErő Készüléke segítségével Ön is -éltető, kreatív és jótékony- Energiát tud majd küldeni bárkinek, bárhol is tartózkodna az illető. radionika program

Mindezt -egy kis gyakorlással- most Ön is könnyen megteheti, ha megrendeli/megvásárolja és -efektíve- használja valamelyik ÉletEnergia Készülékünket -és (esetleg) valamely digitális számítógépes Manifestációs radionika programunkat-!
(További infók a "Radionika és az ÉletErő Radionika Készülékek" oldalakon).

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok Számítógépes 'Manifesztációs' Radionika Program (havi plusz-bevételek és biztos jövedelem megnövelése 'trend'-el)


Az új Életerő-Technológia könnyen, elegánsan és igen hatékonyan kombinálható


rákjegy horószkop | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu halak | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu skorpió | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu ÉletEnergia- és Életerő Készülékek az ASZTROLÓGIÁVAL (különböző asztrológiai TREND-ek programozhatók, melyeknek erőt és energiát tud biztostani az integrált ÉletErő Generátorokkal (Chi / Qi / Csí Generátor & Prana / Prána Generátor & Orgon / Orgon-energia Generátor) működő ÉletEnergia Készülékek segítségével, manifesztálódásuk érdekében)

bagua ÉletEnergia- és Életerő Készülékeka FENG SHUI-al (a BÁGUA térképet együtt használva az integrált ÉletErő Generátorokkal  működő ÉletEnergia Készülékekkel, energizálni- és feltölteni tudja pozitív, kreatív és jótékony vitális energiákkal a lakását és irodáját, anélkül, hogy átrendezni kényszerülne azt !!)

JU 99 JU 99 + TC 99 + Bagua
Személyek és életterek energizálása és pozitív ÉletErővel való feltöltése, a -saját magunk által kiválasztott- leg megfelelőbb feng-shui- és asztrológiai TRENDekkel


Az integrált ÉletEnergia Generátorokkal működő Életerő Készülékek nagyjából 3 -főbb- kategóriába sorolhatók:


vízenergizálás ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok VITAL Standard tipusú ÉletEnergia- és Életerő Készülékek (főleg energizálásra, vitalizációra, meditációra ill. relaxációra használatosak).
    yellowball Ezen belül: OPTI / AO -Aqua Optimizer™- tipusú készülékek, víz- és táplálékenergizáló és optimalizáló ÉletEnergia- és Életerő Készülékek (!)

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok Víz- és táplálékenergizálás és optimalizálás az AO 2000 Aqua Optimizer tipusú ÉletEnergia Készülékkel

ÉletEnergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok  Vitális Energiával működő Meditációs- és Relaxációs ÉletEnergia- és Életerő Készülékek, -újtipusú- Chi AgyTrénerek, ElmeTrénerek és PszichoTréner Elme Készülékek
    yellowball használhatók mint a leghatékonyabb és legmodernebb -új-tipusú Elmegépek, ill. Chi Agytrénerek -lásd még: NeuroTechnológia™-
ju1000        redball a fentieken kívül: meditációra, relaxációra, kontemplációra, stresszoldásra, regenerálódásra, öngyógyításra, gyorstanulásra, idegen nyelvek megtanulására, kreatív-, alkotó tevékenységekre, inspirációra, stb.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  JU 1000 Chi Agytréner & ElmeTréner & PszichoTréner tipusú -integrált- ÉletErő Generátorral működő ÉletEnergia Készülék, 6 fix -megadott- frekvencia beállítási lehetőséggel  +  folyamatos beállítási lehetőség kb 0,5 Hz és 500 Hz között

lista  Életerővel táplált és meghajtott ("-fel-turbózott" / "boosted") Radionika készülékek
    yellowball a fentieken kívül használhatók még arra is, hogy
       redball bármikor, bárkinek éltető, kreatív, vitális energiát küldjön, attól függetlenül, hogy hol tartózkodik az illető ("csak" pár száz méterrel odébb, vagy a földgolyó túlsó oldalán)
       redball Trend -azaz a vágyott cél-, szituáció, elérendő helyzet programozása, elérése és megvalósítása az ÉletEnergia- és Életerő Generátorok és Asztro-Trend ÉletEnergia Készülékek segítségével).
rad2400hd (Trend = irány, irányvonal, irányzat, tendencia -vágyott/programozott esemény, ill. szituáció).
A Trend-programozásban hatékony segítséget nyújtanak a -számítógépes- Radionika programok.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok RAD 2400 HD  |  Integrált ÉletErő Generátorral (Chi / Qi / Csí Generátor & Prana / Prána Generátor & Orgon / Orgon-Energia Generátor) ÉletErő Radionika készülék, 3 + 3 radionika beállítási tárcsákkal, 2 frekvencia-beállítási tárcsával, inox / rozsdamentes kisugárzófelülettel és Szuper-Orgonitból® lévő dörzspaddal

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Radionika Manifesztáció... Megszilárdult absztrakció
  - A gondolat; mint valóság -


Mottó
| Idézet:
"Az Anyag, lekötött, kondenzált, -meg- sűrűsödött Energia."
D S  


T
udjuk, hogy minden élőlény kölcsönhatásban van a környezetével és -általában- az ÉletEnergiát & Életerőt az élőlények -magukban is- generálják és ők is használják fel.

Minden aktivitást megelőz egy csomó külső és belső jel, melyek különböző elvonatkoztatási szinteken mennek át, mielőtt a cselekvésben észlelhetővé válnának, kifejezésre jutnának és -végső soron- megnyilvánulnának.

Minden testet öltött dolgok nemzője az idea, a gondolat.

Gondolataink determinálják a körülményeinket is.
A gondolat, az idea, az ötlet; ebben az összefüggésben a nemző szerepét tölti be, és -többek között, automatikus- vonzás útján szabályozza a körülményeket.

Aki sorsán úrrá akar lenni, annak úrrá kell lenni gondolatain, manifesztálódásuk érdekében pedig, -egyben- erőt -ÉletErőt!- kell biztosítaniuk nekik. Boldogság

Egy kreatív gondolat, mely számára Erőt és Energiát, ill. ÉletErőt és ÉletEnergiát tudunk biztosítani elindítja a "Megnyilvánulás (azaz, a Manifesztáció) folyamatát":
elménkből erednek a gondolatok (mentál sík), gondolataink érzéseket váltanak ki (asztrál sík), érzéseink különböző ingereket váltanak ki (éter sík), melyek fizikai testünkre is hatnak (fizikai sík), és cselekedetekhez, valamint tettekhez vezetnek, ezek pedig eredményeket produkálnak -az anyagi / fizikai síkon-.

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékeink ebben is hathatós segítséget nyújtanak: erőt és energiát (azaz: Életerőt & ÉletEnergiát) adnak és biztosítanak -állandóan és folyamatosan!- a megvalósításhoz.

Tehát; a gondolat -a végén- alakot, formát ölt, és megjelenik -manifesztálódik- az anyagi világban, a fizikai síkon is.
(Ahogy, mi nevezzük, 'megszilárdult absztrakció' lesz).
További információk: lásd 'Kurzusainkat'.

Minden axióma levezethető az ÉletEnergiából és minden jelenség ahhoz nyúlik vissza.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy akinek -bőségesen- rendelkezésére áll az ÉletEnergia- és az Életerő - az ERŐ és a vitalitás! - annak mindene megvan, számára -szinte- minden elérhető.

Meditáció & Relaxáció Ha -folyamatosan, megszakítás nélkül!- elegendő erőt és energiát tudunk a -megvalósítandó- gondolatnak adni- és (egyben) biztosítani, és -természetesen- ha szükségszerűen megtesszük a megfelelő lépéseket a fizikai világban (a fizikai valóságban) is, akkor az illető gondolat "materializálódik", agyagot ölt (testet/formát ölt), azaz; megjelenik ("manifesztálódik") a fizikai síkon is.

Tehát, először születik meg a gondolat, melybe utólag erőt (Életerőt / ÉletEnergiát) kell "önteni", majd cselekedni, munkálkodni kell a vágyott és programozott cél megvalósításáért, mert csakis így lehet eljutni a kitűzött, áhított célig.

Vigyázzunk tehát a gondolatainkra, mert a gondolat anyagot ölt!

Az ÉletEnergia Készülékek és az ÉletErő-Generátorok -egyik- legfontosabb funkciója tehát mindenekelőtt az, hogy ERŐT ADJANAK -pozitív- GONDOLATAINKNAK, azok megvalósulása / manifesztálódása érdekében !

Copyright © 1998 - 2024

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


TÁV-
Energizálás Életenergia Relaxáció Életenergia Önmegvalósítás Életenergia Önkontroll Életenergia Szokáskontroll
Egészségmegőrzés Életenergia Készülékek Betegségmegelőzés Életenergia Készülékek (Ön)Gyógyítás Életenergia Készülékek (Élet)Energia-kezelés
Személyiségfejlesztés Életenergia Készülékek Sport & Fitness Életenergia Készülékek Total Wellness

...az ÉletErő Generátorok (Chi / Qi / Csí Generátor & Prana / Prána Generátor & Orgon / Orgon-Energia Generátor) és ÉletEnergia  Készülékek segítségével

Relaxációs- és meditációs ÉletEnergia Készülékek
'ElmeKészülékek' és 'ÉszGépek', valamint -újtipusú- Chi Agytréner, ElmeTréner és PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülékek


Agyhullámok A
z ÉletEnergia Készülékeket be lehet állítani arra, hogy alacsony frekvenciájú (alacsonyan pulzáló) ÉletEnergiát, Életerőt bocsássanak ki, az agy Alfa, Béta, Delta és Téta frekvencia-tartományainak megfelelően.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok Agyhullámok: béta-, alfa-, teta-, és delta tipusú agyhullámok

Az -újtipusú- Agytréner ÉletEnergia Készülékek (és Életerő Generátorok) hatásmezejében, az agy szinte azonnal alkalmazkodik ezek frekvenciájához és így sokkal könnyebben fenn is lehet tartani a megfelelő elme- és tudatállapotot!

lpog2400dl Ez a rendkívüli Neuro-Technológia™ (ahogy mi elneveztük), sokkal hatásosabb és hatékonyabb, valamint messze felülmúlja és lényegesen túlhaladja az összes szokványos, -már- idejétmúlt fény-hang típusú vagy mini elektromos-sokkotkibocsátó hagyományos agytréner-készülékeket, a hozzájuk kapcsolódó (néha fura) szerkezeteket és ezen -ósdi- készülékek adta lehetőségeket, valamint az összes eddig ismert önfejlesztő és önmotivációs technikákat.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  LPOG 2400 DL ElmeGépek és -újtipusú- Chi Agytrénerek, ElmeTrénerek és PszichoTréner tipusú ÉletEnergia Készülékek AgyTréner / ElmeTréner

Az ÉletEnergia Készülékek (és a bennük működő, integrált Életerő Generátorok), egy új, elegáns megoldása egy régi -akút- problémának: hogyan generáljunk, miként hozzunk létre, állandó jellegű, pozitív változásokat?

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


ÉletEnergia Készülék ÉletErő és Vitalitás! ÉletEnergia Készülék

...az ÉletEnergia Készülékek segítségével !

Radionika és ÉletEnergia
 :: ÉletErő Radionika Készülékek ::


Mottó
:
"Az, ki ismeri a Rezgések Törvényét, mindent ismer."
Hermes Trismegistus


A
z ÉletEnergiával táplált- és működtetett ÉletErő Radionika Készülékek segítségével:

ATG 12 / ATGS 12000 1. levehetjük egy vágyott-, és programozott TREND radionika kódját és arányát (ezáltal egy stabil, non-fluktuáns "strukturális kapcsolatot" létesítünk, és -egyben- egy absztrakt valamit, konkrét dologgá tettünk)

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok   ATG 12 / ATGS 12000 :: Asztro-Trend Generátor, ÉletErő Radionika tipusú, 12 db. szuper-erős, Szuper-Orgonitból készült ÉletErő Generátorral működő ÉletEnergia Készülék 

2. a Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékekbe működő -integrált- Életerő Generátorok segítségével -állandóan és folyamatosan!- erőt és energiát adhatunk -és egyben, biztosíthatunk- a programozott TREND, vágyott szituáció és esemény manifesztálódása-, megvalósulása- és megnyilvánulása érdekében.

Segítségükkel az ÉletEnergia modulálhatóvá válik bármilyen vágy -TREND- vagy -vágyott és programozott- cél yoga (óhajtott, és kívánt -jövőbeli- esemény és szituáció) könnyebb elérésére, ezáltal az ÉletEnergia Készülékek és Életerő Generátorok felhasználási- és hatásköre szinte végtelen, csak a készülékeket használók egyéni fantáziája és képzelőereje szabhat határt felhasználási lehetőségeiknek!

Az ÉletEnergia Készülékek és ÉletErő Generátorok elsődleges feladata tehát, hogy folyamatosan- és állandó jelleggel erőt (Életerőt!) biztosítson az Ön -pozitiv- gondolatainak (megvalósulásuk érdekében), valamint változtatási szándékainak és vágyainak!
Kulcsfontosságú előnyük, hogy hatósugaruk korlátlan és hatásuk független a távolságtól!!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Varázslatos! Mágikus!
  Magasszintű "ÉletErő Mágia" & "Techno-Mágia"

Mottók | Idézetek:
"A mágia erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
"Tudatosan gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
  Szepes Mária

"A mágia az emberi tudat és akarat által dinamizált Életerő kivetítése, projekciója."
(Papus: "A gyakorlati mágia módszertana")

"A mágia ott kezdődik, ahol a determináció végződik".

"A "mágia" strukturális kapcsolatokon és Életerőn alapuló tevékenység."
(Karl Hans Welz: "A Jövő Mágiája")

"Magick is the manipulation of Life-Energy to affect reality"!


M
inden -mentális- program (vagy mentális programozás), az összes metódusok vagy tehnikák, -így a mágikus programozások, gyakorlatok és tettek is -, melyek egyes gondolatok, a vágyak, illetve kívánságok konkrét formába öntését hivatottak elősegíteni és a kitűzött célok gyorsabb és könnyebb elérését hivatottak szolgálni, kivétel nélkül felhasználja (mert fel kell használnia!) a 'strukturális kapcsolatokat' és az ÉletErőt & ÉletEnergiát. (!)

Bármely mentális cselekedet vagy technika, mely ezen tényezők bármelyikét számításon, vagy figyelmen kívül hagyja, eleve kudarcra van ítélve, függetlenül a szándéktól, a spirituális képzettségtől, a szellemi felkészültségtől, lelki gyakorlatoktól, vagy bármi más egyébtől.(!)

Kijelenthetjük, hogy ilyen értelemben; minden "mágia", mely "működéséhez" strukturális kapcsolatokat (szerkezeti kapcsokat) és ÉletErőt igényel- és használ.

Mágia & Techno-Mágia Világossá vált, hogy az ÉletEnergia többezer méteres hatótávolságra való sikeres (ki)sugárzásához a magas mentális szinten lévő és fejlett spiritualitással rendelkező személyeknek (mágusoknak, sámánoknak, papoknak, gyógyítoknak és táltosoknak), meg kellet találniuk a szükséges ÉletEnergia és Életerő, vagy "pszichikus erő" előállitásának és kifejlesztésének különböző módozatait.

Módszereik kultúránként és vallásonként változtak, de tanulmányozva-, és ismerve őket, be kell látnunk, hogy ezek többsége, kissé furcsa, nehézkes, elavult és sokszor durva módszerek voltak az ÉletEnergia generálására.

De Ön most -pillanatok alatt- könnyen generálhat ÉletErőt az új ÉletEnergia Készülékével!

Döntő előnyre tesz szert bármely eddig ismert módszerrel, illetve "szakemberrel" szemben, ugyanis ezt az új technológiát használva és alkalmazva, állandóan és folyamatosan elláthatja magát és -akár- másokat is!- jótékony ÉletErővel, így mindenkori (Élet)energia utánpótlását is biztosíthatja és -előnyére- felhasználhatja. Mágikus!

Az ÉletEnergia Készülékek segítségével előállítható -és átsugározható- a szükséges és megfelelő mennyiségű -és minőségü- ÉletErő.

Ezt nevezhetjük akár "ÉletErő-Mágiának", akár "Techno-Mágiának" is, ugyanis ez egy egzakt tudományon alapuló új technologia, -mely most az Ön rendelkezésére is áll.

Önprogramozás, ön- és személyiségfejlesztés esetén az ÉletEnergia Készülékek, az Életerő Generátorok, az új, ÉletEnergiával működő ElmeGépezetek és Chi Agytrénerek, ElmeTrénerek és PszichoTrénerek, illetve az ÉletErővel táplált és meghajtott Radionika készülékek, felbecsülhetetlen segítséget és támaszt nyújtanak, hisz segítségükkel hatékonyabban és erőteljesebben hatni tudunk önmagunkra, sokkal könnyebben és hatásosabban tudunk megváltoztatni egyes (nemkivánatos) szokásokat és tulajdonságokat, vagy törölni egyes negativ mentális programokat és helyettesíteni új, pozitiv programokkal, így sokkal hatékonyabban és könnyebben tudjuk befolyásolni sorsunkat és egyben magát az Életet is.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Életenergia Tervezze tudatosan Jövőjét az ÉletEnergia Készülékek segítségével,
legyen saját szerencséjének formálója és sorsának kovácsa! Életenergia


Víz-és táplálék energizálása és optimalizálása, ÉletErővel- és ÉletEnergiával való feltöltése és telítése, az ivóvíz újra "élővizzé" való alakítása
Aqua Optimizer® tipusú ÉletEnergia Készülékek


H
asznosítsa az Univerzum kreatív energiáit: energizálja- és töltse fel éltető, jótékony és pozitív Életerővel ivóvizét- és táplálékát !

Alakítsa át ívóvizét -CHI / Qi- ÉletEnergiával feltőltött és energetikailag optimalizált ÉLŐVÍZzé / ÉLETVÍZ !! Aqua Optimizer

Energizálja-, revitalizálja-, optimalizálja-, és töltse fel éltető, jótékony és pozitív Életerővel ivóvizét- és táplálékát !

Igyon mindig energizált friss vizet!   ÉletErő és vitalitás az Ön -megérdemelt- sikeréhez !


Az Aqua Optimizer™ energizáló és víz-optimalizáló ÉletEnergia Készülékek (lásd bővebben a Készülékeket a 'Katalógus' oldalon) kettős -duál- céllal- és célra tervezett speciális készülékek, melyek hármas célt szolgálnak:

ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek eltávolítják a vízben lévő káros- és ártalmas információkat (ezt, más készülékek -mind a mai napig- nem tudják megtenni),

vízenergizálás ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek visszahelyettesítik az eredeti, pozitív és jótékony élővíznek az információjával -mintha egy kristálytiszta hegyiforrásból származna, mely pont most tőrt elő a föld mélyéről, és, mely egészséges és energetikailag tiszta-, azaz revitalizált élővízzé alakítják át, majd

ÉletErő Generátor :: ÉletEnergia Készülék :: ÉletErő-Technológia :: ÉletEnergia Készülékek feltőltik- és telítik is éltető, jótékony, pozitív vitális Életerővel és ÉletEnergiával!

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok PCHD ÉletEnergia Készülék + RAOPTC strukturális kapocs és transzfer korongpár egy pohár friss, hűs, jóízü -szénsavmentes- ásványvizet energizál és optimalizál

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Dinamikus FENG SHUI & Feng Shui Plusz+


Egészség, siker és jólét megteremtése a Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz™ Életerő- és ÉletEnergia Készülékek® segítségével

A Dinamikus Feng Shui™ előnyei

Dinamikus Feng Shui Ezen új csúcstechnológiának köszönhetően Ön most energizálni- és feltőlteni tudja pozitív, kreatív, jótékony, vitális és dinamikus Feng Shui -CHI / Qi- energiákkal a lakását és / vagy irodáját (ill. lakásának és irodájának bármely részét és szegletét), anélkül, hogy átrendezni, átformálni vagy átépíteni kényszerülne azt -vagy különböző szimbólumokkal vagy -sokszor furcsa és bárgyú- tárgyakkal kéne "kicicomáznia"-!!

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  JU 99 ÉletEnergia Készülék egy 'Bágua / Pa-qua' térképen, a "Szerelem & Romantika & Házasság" életterületet energizálja

Sőt; most ezeket a kreatív és -egyben - jótékony éltető energiákat ugyanolyan könnyen és elegánsan átsugározhatja saját magára -és egyben szeretteire is!- attól függetlenül, hogy a hagyományos Feng Shui szempontjából, mely energetikai élettérben tartózkodik, és függetlenül attól is, hogy új Dinamikus Feng ShuiÉletEnergia & Életerő Készülékétől® milyen távolságra van (pár száz méternyire "csak", vagy a Földgolyó másik felén tartózkodik)!

Valójában, most az Ön kezében van a teljes ellenőrzés és irányítás lehetősége, ami ezeket a Feng Shui energiákat illeti!

Keleti tradíció zseniális kombinációja nyugati csúctechnológiával!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Asztro-Trend &  Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ADM)


A
z Asztro-Dinamikus Manifesztációval nemcsak külön energizálni, valamint erősíteni, (ill. -adott esetben ellentételezni, vagy akár gyengíteni) tudja kedve szerint az Önt -állandóan- körülvevő energetikai mezőket, asztrológiai és energetikai fluxusokat és erővonalakat, hanem egyben definiálni és optimalizálni is tudja azokat úgy, hogy azok Önnek a legjobban megfeleljenek és a leghatékonyabban szolgálják Önt. asztrotrend

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  JU 99 ÉletEnergia Készülék egy Aszto-Dinamikus Manifesztációs térkép 12 asztrológiai házát ábrázoló második házat (az anyagi és spirituális javak és erőforrások asztrológiai házát) energizálja, valamint a "Bika / Taurus" állatövi jegy és a "Vénusz mágikus négyzet" energiáival is 'modulálja'

ATG 12 / ATGS 12000 Ez azért lehetséges, mivel használva a speciális ÉletEnergia Készülékeket melyek mindegyikébe erős és hatékony ÉletErő Generátorok vannak integrálva és melyek állandóan és folyamatosan termelik, előállítják és sugározzák az erős, pozitív és jótékony kreatív vitális ÉletEnergiát, mellyel minden- és bármely fajta, jellemü és tipusú energiát, bármely asztrológiai háznak (élettapasztalati területek - ahogy mi, kissé 'tudományosabban', nevezzük), zodiákus -állatövi- jelnek (azaz: horoszkóp), bolygó- és planetáris energiáknak a -specifikus- energiáit előállítani, generálni, sugározni és modulálni tudjuk, mi több; kombinálni tudjuk őket és átsugározni önmagunkra -vagy bárki másra -bármely célszemélyre-, otthonunk és lakásunk szobáira- és területeire, valamint irodánk -és íróasztalunk- bármely területére.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok ATG 12 / ATGS 12000 Asztro-Trend Generátor rendszer ÉletErő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

jupiter Ez most mindenki számára lehetséges, mert ez a bámulatos, új technológia (az ÉletErő Technológia) most elérhető és használható mindenki számára, aki elég széles látókörrel rendelkezik és aki igazán tenni akar valamit jövője érdekében, aki állandó pozitív változásokat szeretne előidézni életében, és aki biztosabban és hatékonyabban szeretne dolgozni vágyainak elérése érdekében, valamint, aki hamarabb és könnyebben szeretné elérni kitüzött céljait.

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Chi-kártya (ÉletErő-kártya)


CHI-kártya

Szeretne a pénztárcájában egy olyan -biztos- kiapadhatatlan energiaforrást, mely mindig kéznél van, és bármennyit is használja, sohasem fogy ki belőle az ÉletEnergia & ÉletErő ?

A pénzét, a belépőit, számos -személyes- szolgáltatásáit már kártyákon tartja, illetve azokkal veszi igénybe...
  ...de, mit tesz, ha...
kell egy kis energia ?


A CHI-KÁRTYA folyamatosan ellátja tulajdonosát azzal a plusz Energiával és (Élet)Erővel, amelynek birtokában a vágyott SIKER könnyebben, gyorsabban, teljesebben következik be, egyebek mellett a következő területeken (is):

CHI-kártya (ÉletErő-kártya) PÉNZÜGYEK
CHI-kártya (ÉletErő-kártya) KARRIER
CHI-kártya (ÉletErő-kártya) PÁRKAPCSOLATOK

A Chi-kártya különösen arra szolgál, hogy segítse gazdáját a jobb teljesítmény elérésében az élet bármely területén.
Mindegy, hogy mi a leghőbb vágya, legyen szó munkáról, üzletről, politikáról, párkapcsolatról, sportteljesítményről, tanulásról, spirituális ügyekről vagy bármi másról, a személyes chi-kártyája minden használat során hozzásegíti a sikerhez.


Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #1
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 1 hónapig érvényes
(30 napig aktiv)
CHI-kártya
 6,69 € (ill. annak megfelelő Forint [HUF])

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok

Oktatás: Kurzusok és szemináriumok


Karl Hans Welz
kurzusai mellet ("A Jövő Mágiája", "Kozmikus tudatosság -Egység a Divinitással"-, "Rúna mágia -trilógia-", "Asztrológia kurzus", "Talizmán-mágia", "Tarot-mágia", "Autogén tréning", stb.),
több mint egy évtizede, saját kurzusainkat is oktatjuk (lásd még a 'Kurzusok' oldalt is).

Többek között:
ÉletEnergiaKészülék "Az életenergia -nélkülözhetetlen- szerepe a manifesztációs folyamatban"
ÉletEnergiaKészülék "A személyiségfejlesztés és az önmegvalósítás rejtelmei és mágikus tudománya / "Hogyan jobban?"
ÉletEnergiaKészülék "Siker stratégiák a Manifesztációs folyamatban"
ÉletEnergiaKészülék "Radionika = permanens absztrakció"
   stb., stb.

Kurzusaink / kurzusaim alatt minden részvevőt -ingyenesen- energizálok és feltőltök életerővel és vitalitással (egy performens ÉletEnergia Készülék segítségével)!

Figyelem! Kurzusok, szemináriumok és előadások on-line, interneten keresztül is!!

 -Nemcsak- ÉletEnergiával kapcsolatos szolgáltatásaink ismertetése »» 

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok


Tovább... | ÉletEnergiaKészülék  Rövid -kis- ÖSSZEFOGLALÓ


A
z Életerő & ÉletEnergia a lét alapja.
Ezt az energiát bárki felhasználhatja saját-, és szerettei javára, hasznára és előnyére.

Ez az a plusz-energia, amire bármikor szüksége lehet, és -általában- mindig is szüksége van!

Az ÉletEnergia & ÉletErő bírtoklásával és -hatékony- felhasználásával (mondják a nagyok és az okosak :-)) az ember szinte- bármit elérhet, bármi(vé) lehet, bármivé válhat, és bármit bírtokolhat !

Képzelje el, milyen -hatalmas- előnnyel járna az Ön számára, ha -csak, részben is, de- bírtokában lenne ennek az erőnek, ha birtokában lenne egy kiapadhatatlan energia-forrás.

ÉletEnergiát és Életerőt, -természetesen, természetes módon- a legkönnyebben, leggyorsabban és a legelegánsabban, valamint a leghatékonyabban(!) az Életerő- és ÉletEnergia Készülékek segítségével és -rendszeres- használatukkal nyerhetünk és vehetünk át.

Az ÉletEnergia Készülékek és Életerő Generátorok (Chi / Qi / csí Generátorok & Prana / Prána Generátorok & Orgone / Orgon-Energia Generátorok) hathatósan segíthetnek Önnek -is-, hogy
- kezébe vehesse saját sorsa irányítását és
- kitűzött céljait könnyebben és hamarabb elérhesse
- erőt (ÉletErőt!) adhasson -pozitiv- gondolatainak, vágyainak, hogy azok megvalósúlhassanak a fizikai síkon, a mindennapi életben is!

Mi pontosan azt nyújtjuk Önnek, amit igérünk: ÉletErőt és Vitalitást !

kézfogás Az ÉletEnergia Készülékek állandóan és folyamatosan generálják a vitális, kreatív és jótékony ÉletEnergiát & Életerőt.
Viszont..., mindenkinek a saját döntése és -egyben- felelőssége, hogy hogyan, mire, milyen céllal és hatékonysággal használja (fel) ezt az Energiát !
A lehetőségek adottak. A többi, Önön múlik...
Csak tiszta, pozitív, konstruktív és kreatív, önzetlen, nemes és magasztos célokra használhatók.

Az ÉletEnergia Készülékek hozzásegítik Önt is, hogy kezébe vegye- és írányítani tudja a sorsát, hogy gyorsabban elérje céljait, és hogy megvalósítsa önmagát és kiteljesítse életét.

ÉletEnergia Készülékek: az Ön -földi- létének is legkiemelkedőbb, egyik legfontosabb- és legszükségesebb -nem luxus- eszközei lehetnek!

Mivel ÉletEnergia Készülékeink állandóan és folyamatosan generálják, fejlesztik és -ki-sugározzák a pozitív, jótékony, kreatív és vitális ÉletEnergiát & Életerőt, így egy kiapadhatatlan ÉletErő-forrás és egy kifogyhatatlan ÉletEnergia-mennyiség áll most rendelkezésére, amit Ön most könnyedén átvehet és felhasználhat -minden- tevékenységében !
A többi csak Öntöl függ, és Önön múlik, hogy felhasználja-e vagy sem, a legjobb tudása és belátása szerint.  blink  »»

Ugrás az oldal tetejére...


»
» ÉletEnergia Technológia
: ismertető, bevezető és összefoglaló


Forrás és tanulmányanyag:  
Karl Hans Welz: "Elmélet és Technológia" (Theory & Technology), 'Orgon-energia és életerő' (Orgone energy and Lifeforce), 'LifeForce Technology', 'Structural Linkage & Structural Links', 'Radionics & TechnoMagick'.
Fordítás, átdolgozás: 1998 - 2024 Copyright © D. Sándor Alex.
Szerkesztette, lektorálta és a szöveget gondozta: D. Sándor Alex.
Copyright © Minden jog fenntartva!  


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "A Jövő megjósolásának legjobb módja, ha mi magunk teremtjük meg azt".
Peter Drucker


  ~    
*******

  ~  

» Rövid, tömör 'Használati útmutató' az ÉletEnergia Készülékehez, valamint a készülékek -ajánlott- kellékeihez és tartozékaihoz »»


  ~    


Ajánlott 'Egységcsomagok' chekmark :: életenergia készülékek


életenergia I. -alap- egységcsomag: ÉletEnergia Készülék + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + strukturális kapcsok + szállítási és csomagolási költségek + konzultáció & tanácsadás

életenergia II. egységcsomag: I. számú egységcsomag + számítógépes radionika program(ok), beleértve a -mágikus- szimbólumokat és pecséteket, valamint a speciális specifikus frekvenciákat
azaz; Életenergia Készülék(ek) + strukturális kapcsolat(ok) + hálozati csatlakozó (egyenáramú adapter) + szállítási költség (szk) + számítógépes radionika program(ok)

életenergia III. egységcsomag: I.- vagy II. számú egységcsomag + chi vitalitás-kártya (!)

Speciális alapcsomag: Chi VitalitásKártya + szimbólum

Fel


  .  

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő

ÉletEnergia Készülékek

ÁrLista / Rendelés


Az árak tartalmazzák a vám- és importköltségeket, de nem tartalmazzák a szállítási költséget / fuvardíjat. Mivel az árú az EU-n belülről érkezik, többletköltség nem terheli.
Egységárak: USD ($), Euro (€) vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)
Rendeléssel kapcsolatos információk...

Kattintás a képekre további információért...

Biztonságos -online- fizetés PayPal-on keresztül -dombornyomott- bankkártyával is!

AO 1100

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 1100
199 USD  + szállítási költség
vagy, az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
Kifutóban lévő termék. Rendelés előtt érdeklődjön!

AO 2000

AO  +  Chi Agytréner & ElmeTréner
AO 2000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 99 CE (Chi Energizer)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju99 :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
249 USD   + szállítási költség
Minimális rendelési darabszám: 2 db!
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

JU 1000 CE (Chi Energizáló)

Chi Agytréner & Elme Tréner
ju 1000
499 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 DL
999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

LPOG 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
LPOG 2400 HD
1639 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2300 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Sport Performer
2699 USD  2599 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

Performer 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
Performer 2400 HD
2999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 DL

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2000
1369 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2000 LCD Speciál

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
pfc2000 :: ÉletEnergia Készülék
1599 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

PFC 2400 HD

Chi Agytréner & Elme Tréner  +   ÉletErő Radionika készülék   +   AO
PFC 2400 HD
1899 USD  (tartalmazza a szállítási költségeket)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 1000

ÉletErő Radionika készülék
RAD 1000
469 USD  + szállítási költség
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2000

ÉletErő Radionika készülék   +   AO
RAD 2000
1139 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 2400 HD

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 2400 hd
2299 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

RAD 5 / ATG 5  Trend Generátor

ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
rad 5 / atg 5
4999 USD  (a szállítási költségeket tartalmazza)
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)

ATG 12 / ATGS 12000  Asztro-Trend Generátor

Csak haladóknak!
ÉletErő Radionika készülék   +   Chi Agytréner & Elme Tréner  +   AO
atg12 / atgs 12000

Már nem rendelhető!
Rendeljen helyette 3 db. RAD 5-t !

Rendelje meg most valamelyik készüléket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony pozitív ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»
  ~    

A rendelés / bevásárló 'kosár' tartalmának a megtekintése...

  ~    


Integrált ÉletErő Generátorokkal (Chi Generátor & Prána Generátor & Orgon Generátor) működő

ÉletEnergia Készülékek   »»

  .    

Felfüggesztve !

Ez a lehetőség, egyelőre -meghatározatlan ideig- felfüggesztésre került!


CHI ÉletErő VITALITÁSkártya *

Chi kártya
Feliratkozás / Bérlet (Subscription): 9,79  7,79 USD / hó  ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
 [ Promociós ár ! *]
Lemondásig automatikusan megújul
(Renews until you cancel)
Lemondás / megszüntetés   (Unsubscribe)

* 3 teljes hónap előtti leíratkozás (vagy ha a PayPal nem tudja kezelni/levonni az ismétlödő fizetési díjat) további $6.69 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) díj kerül felszámításra!
Kötelező!
 Megértettem és elfogadom!  


* A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve.
** Bónusz: Amennyiben más nevet szeretne a Chi ÉletErő Vitalitás-kártyán mint amiről megrendelve- ill. fizetve lett, kérjük emailben értesítsen minket.

Chi ÉletErő Vitalitáskártyák most már a mobil / 'okos'telefonján is!
bar
Ingyenes tesztelés »»
További Chi kártyák »»
  .    
Folyamatos ÉletErő-forrás + 'modulátor' különféle 'trend'ekre!
Korlátozott ideig-: kiváló -egyedi- lehetőség (csak most) !
CHI-kártya  +  RI 2400
hellblau | Chi ÉletErő Vitalitáskártya Személyes, 12 hónapig érvényes és aktív, HD tipusú Chi ÉletErő Vitalitáskártya  +  Manifesztációs Radionika Program (tartalmazza a "Vágyak ÁBC"-je mind a 9 -új- szimbólumcsomagját):
 $468   $369 (!) USD ($), ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Rendeléshez kattintson az alábbi 'PayPal' képre!

  .    
!
életenergia Akciós ajánlat (jelentős árkedvezménnyel!) ennek a különleges egységcsomagnak (KIT-nek) a megrendelésére:
Chi ÉletErő VitalitásKártya (érvényes és aktív 3 hónapig) + 'Ultimate Lite' Manifesztációs Radionika Program
118 USD 89 USD ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF)
Ez az egyedi ajánlat munkamenetenként csak egyszer jelenik meg. Ne hagyja ki ezt a jó- és egyedülálló lehetőséget, mert útólag sajnálni fogja és majd -biztosan- megbánja!
  ~    


A teljes -és aktuális- árKATALÓGUS   Tovább »»
- katt ide -


ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ Rövid bevezető, ISMERTETŐ és összegző

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Rövid bevezető, ISMERTETŐ és összegző | ÉletEnergia Készülékek   »»
2024.05.20.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!