ÉLETENERGIA

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek


Idézetek | Mottók ~

  .    


IDÉZETEK / Mottók  .     "Az Energia minden és minden Energia".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Semmi olyanról nem tudunk, ami nem vezethető vissza - közvetve, vagy közvetlenül - az életenergiára."
Karl Hans Welz & Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Az Univerzumban, két pont között a legrövidebb távolság: ...egy strukturális kapcsolat".
Karl Hans Welz

életenergia & életerő & chi életerő "Több objektív valóság van mint élőlény a Világegyetemben".
Karl Hans Welz

életenergia & életerő & chi életerő "A 'mágia' strukturális kapcsolatokon és Életerőn alapuló -általában, távolságban ható- tevékenység."
Karl Hans Welz

életenergia & életerő & chi életerő "A mágia, a valóság befolyásolása az ÉletErő és ÉletEnergia manipulációja által".
avagy; "A mágia, az ÉletEnergia manipulációja, mely befolyásolja a valóságot".
K H Welz

életenergia & életerő & chi életerő "Az, ki ismeri a Rezgések Törvényét, mindent ismer."
Hermes Trismegistus

életenergia & életerő & chi életerő "Bármely eléggé fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától".
Vagy, egy másik fordításban;
"A hatékonyan működő modern technológiát nem lehet megkülönböztetni a varázslattól / mágiától".
Arthur C. Clarke

életenergia & életerő & chi életerő "A mágia meg nem értett tudomány".
Arthur C. Clarke

életenergia & életerő & chi életerő "A fejlett technológiák mindig varázslatnak tünnek".
Arthur C. Clarke

életenergia & életerő & chi életerő "A 'mágia', az emberi tudat és akarat által dinamizált ÉletErő kivetítése, projekciója."
Papus (Dr. Gerard Encausse)

életenergia & életerő & chi életerő "A tudomány olyan mágia / varázslat, ami működik".
Kurt Vonnegut

életenergia & életerő & chi életerő "A mágia tudomány és művészet, mely az akarattal összhangban való változásokat okozza".
Aleister Crowley

életenergia & életerő & chi életerő "A ma mágiája, a holnap tudománya".
??

életenergia & életerő & chi életerő "A ma tudománya, a holnap technológiája".
Teller Ede

életenergia & életerő & chi életerő "Azok, akik nem hisznek a varázslatban / (mágiában), soha nem is találják meg".
Roald Dahl

életenergia & életerő & chi életerő "Hogy mi ez az erő, azt nem tudom megmondani. Abban azonban biztos vagyok, hogy létezik."
Alexander Graham Bell

. életenergia & életerő & chi életerő "Ha az ember nem tudja, melyik kikötőbe igyekszik, nincs szél, mely jó lenne számára"
Lucius Annaeus Seneca

életenergia & életerő & chi életerő "Errare humanum est, sed in errore perseverare dementis/diabolicum, et tertia non datur".
"Tévedni emberi dolog, de a tévedésben megmaradni, esztelenség/ördögi, harmadik eshetőség nincs."
Seneca
"Tévedni emberi dolog, megbocsátani isteni".
Alexander Pope

. életenergia & életerő & chi életerő "Minden ami létezik, az összes anyag / matéria, egy egyetemes és elsődleges szubstanciából ered; a fény éterből".
Nikola Tesla

életenergia & életerő & chi életerő "Ha meg akarod találni az Univerzum titkát, gondolkozz energia, frekvencia és vibráció viszonyában".
Nikola Tesla

életenergia & életerő & chi életerő "A Jövő megjósolásának legjobb módja, ha mi magunk teremtjük meg azt".
Peter Drucker

életenergia & életerő & chi életerő "Az élet egyik legszebb jutalma az, hogy aki őszintén próbál másoknak segíteni, az saját magának is segít".
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "A képzelőerő nem valami kiváltság, hanem az egészség forrása."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő " Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Önbizalom a siker egyik titka."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember nem más, mint amire egész álló nap gondol."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Egy kicsivel jobb állapotban hagyni hátra a világot, ...tudva azt, hogy akárcsak egyetlen élet is könnyebbé vált azáltal, hogy éltél. Ez jelenti a sikert."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Minden cselekvés őse (gyökere) egy gondolat."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Semmilyen külső, általad kivülálló dolognak nem lehet semmilyen hatalma fölötted."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "Legfőbb szükségletünk az életben az, hogy valaki segítsen kihozni belőlünk a maximumot."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "A kishitű emberek a szerencsében, és a körülményeik kedvező alakulásában bíznak.
...A nagy egyéniségek viszont, mindig bíznak az ok és okozat törvény érvényesülésében."
Ralph Waldo Emerson

életenergia & életerő & chi életerő "A Világegyetem kreatív mozgatórugója az Egyetemes Elme".
Charles F. Haanel

életenergia & életerő & chi életerő "Óriási különbség van az egyszerü gondolkodás, valamint a tudatos, szisztematikus és konstruktív gondolatirányítás között; amikor ez utóbbit műveljük, harmóniát teremtünk saját elménk és az Egyetemes Elme között, összhangba kerülünk a Végtelennel, és működésbe hozzuk a létező leghatalmasabb erőt - az Egyetemes Elme teremtő erejét. Ezt, akárcsak minden mást, Természeti Törvény vezérli, nevezetesen a 'Vonzás Törvénye', amelynek lényege, hogy az Elme kreatív, így automatikusan kölcsönös összefüggésbe kerül a tárgyával, és kifejezésre juttatja azt".
Charles F. Haanel

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolat -kreatív- energia, az energia pedig erő.
Az elme tevékenysége a gondolkodás, a gondolkodás pedig kreatív folyamat. Korunk tehát kreatív kor, és a világ busásan megjutalmazza a gondolkodókat.
Az anyag erő nélküli, passzív, tehetetlen. Az elme erő, energia, hatalom. Az elme alakítja és irányítja az anyagot. Minden forma, amit az anyag felvesz, nem más, mint egy létező gondolat kifejeződése".
Charles F. Haanel

életenergia & életerő & chi életerő "Az uralkodó gondolkodásmód vagy mentális beállítottság mágnes, a törvény pedig az, hogy a hasonló hasonlót vonz. Az előbbi tehát kivétel nélkül olyan körülményeket von maga után, amelyek saját természetének felelnek meg."
Charles F. Haanel

életenergia & életerő & chi életerő "Az Egy maga a Mindenség, és Minden Egy; eszerint egyetlen Létező nyilvánul meg az anyagi világ elemeinek látszólagos sokszínűségében.
...Létezik egy Teremtő, amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek és származnak, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet, áthatolja, átjárja, kitölti és betőlti az Univerzum köztes terét".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolatok világában élünk, ami egy gondolat-univerzum része.
...Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.
...(ezért) világos és határozott mentális képet kell alkoss arról, amit el szeretnél érni".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "Az életben elért siker azt jelenti, hogy azzá válunk, amivé lenni szeretnénk.
...A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "Természeti törvény, hogy hasonló okok mindig hasonló hatásokat eredményeznek".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "Létezik egy Teremtő (Teremtő Erő), amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek és származnak, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet, áthatolja, átjárja, kitölti és betőlti az Univerzum köztes terét".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "Az univerzum minden ereje annak az embernek a lépteit óvja és segíti, aki uralni tudja a lelkét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz".
Wallace D. Wattles

életenergia & életerő & chi életerő "Aki nyugalmat nyer, legyőzi magában és vezeti a gondolatfolamokat, megmenti lelkét és megtermékenyíti szívét és életét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Minden általunk létrehozott gondolat egy kibocsátott erő...
Szüntelen kölcsönösség van elme és elme között, s folytonos kapcsolat van a gondolati erők között."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Alkossunk jó gondolatokat, s külső életünkben gyorsan, jó dolgok formájában valósúlnak meg. Irányítsuk lelki erőinket, s külső életünket is képesek leszünk formálni."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az igaz erőt és tartós békét nem érhetjük el másképp, csak önuralommal, önirányítással, önmagunk megtisztításával."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az univerzum minden ereje annak az embernek a lépteit óvja és segíti, aki uralni tudja a lelkét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolatban időzzünk el a Legnagyszerűbbnél; s a Legnagyszerűbb mi leszünk;
Igazítsuk elménket a Legmagasabbhoz; és a Legmagasabb mi magunk leszünk."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az univerzum a gondolatból nőtt ki. Az anyag -végső elemzéseként- pusztán egy tárgyiasult gondolat.
Minden emberi teljesítmény először gondolatban született meg, s azután valósult meg."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az önuralom intelligens gyakorlása gyorsan belső gondolati erőinkről alkotott tudáshoz vezet, s később pedig azt az erőt nyerik el, mellyel ezeket az erőket helyesen alkalmazhatjuk és irányíthatjuk."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Amilyen mértékben uraljuk magunkat és irányítjuk mentális erőinket, ahelyett hogy ők irányítanak minket, abban a mértékben fogjuk uralni helyzeteinket és külső körülményeinket."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A hit és a szándék alkotja az élet ösztönző erejét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Miután megtapasztalhattuk a sötétséget, jobban értékelhetjük a világosságot."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Ami vagyunk, az a világunk. Az univerzumban rejlő minden dolog saját belső tapasztalatunkban oldódik fel. Aligha számít, hogy mi van kívül, mivel minden csupán saját tudatállapotunk visszatükröződése."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolatainkkal építjük vagy romboljuk életünket, világunkat, univerzumunkat. Mint ahogyan gondolatunk ereje révén, bensőnkben építkezünk, ennek megfelelően fogják külső életünk és körülményeink alakítani önmagukat."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Bármit is őrizgetünk szívünk legrejtettebb zugaiban, a visszahatás elkerülhetetlen törvénye alapján, külső világunkban formát fog ölteni."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Nincs olyan dolog, melyet az erős hit és a megingathatatlan szándék ne teljesítene. A csendes hit mindennapos gyakorlásával a gondolati erők összegyűlnek, s a csendes hangtalan szándék mindennapos megerősítésével ezek az erők a teljesítmény tárgyához áramolnak.
Meg kell tanulnunk hogy miként koncentráljunk gondolati erőinket fejlesztő hatású nyugalommal és pihenéssel."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Nincs az a nehézség, akármilyen nagy is, mely ne engedne a gondolat csendes és erős összpontosításának és nincs olyan dolog, melyet lelki erőink intelligens használatával és irányításával ne lehetne gyorsan megvalósítani."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Csalhatatlan igazság, hogy a körülmények csupán akkora mértékben hatnak ránk, amennyire engedjük."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A férfiak és nők, azáltal nyernek megerősítést szellemi meggyőződésükben, hogy az ok és okozat törvénye által azt vonzzák magukhoz amit maguk küldenek ki, s azokkal az emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik hozzájuk hasonlóak.
...ugyanis, a gondolat világában, miként az anyagi világban, minden a hozzá hasonlóhoz ragaszkodik."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Ha kitartóan neveljük elménket, azáltal hogy kiítjuk gyengeségünket, s hagyjuk, hogy lelki és szellemi erőink kibontakozzanak, el fogunk csodálkozni azokon a varázslatos változásokon, melyek külső életünkben bekövetkeznek."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Változtassuk meg életszemléletünket, s külső életünk is megváltozik."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Annyira vagyunk sorsunk irányítói, amilyen mértékben alakítjuk és formáljuk elménket."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az igazi meggazdagodáshoz vezető út, a lélek, erények elnyerésével való gazdagítása."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Egész lényünk, minden ami vagyunk, tulajdonképpen gondolataink eredménye. Saját gondolatainkon alapúlnak, saját gondolatainkból születtek."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogság nem külső segélyeken vagy tulajdonon, hanem a belső életen múlik."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az anyag végső elemzéseként pusztán egy tárgyiasult gondolat. Minden emberi teljesítmény először gondolatban született meg és azután valósult meg."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A hit és a szándék alkotja az élet ösztönző erejét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Nincs olyan dolog, melyet az erős hit és a megingathatatlan szándék ne teljesítene. A csendes hit mindennapos gyakorlásával a gondolati erők összegyűlnek, s a csendes, hangtalan szándék mindennapos megerősítésével ezek az erők a teljesítmény tárgyához áramolnak."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Még kevesek sajátították el a gondolat világáról alkotott tudás alkalmazását, ahol a gondolat erői (mind között a leghatalmasabbak) folyamatosan megszületnek, és ahonnan az üdvözítés vagy megsemmisítés erőiként áramlanak ki."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Minden általunk létrehozott gondolat egy kibocsátott erő, természetével és intenzitásával összhangban. Szüntelen kölcsönösség van elme és elme között, s folytonos kapcsolat van a gondolati erők között."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Alkossunk jó gondolatokat és külső életünkben gyorsan, jó dolgok formájában valósulnak meg. Irányítsuk lelki erőinket, s külső életünket is képesek leszünk formálni."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Az univerzum minden ereje annak az embernek lépteit óvja is segíti aki uralni tudja lelkét."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Ahol valódi hit és meg nem alkuvó tisztaság van; ott az egészség, ott a siker, ott az erő."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Nem létezik más rossz az univerzumban, csak az, amely az elmében gyökerezik."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Ha meg szeretnék szabadulni minden fizikai szenvedéstől és fájdalomtól, s tökéletes fizikai összhangot szeretnénk élvezni, akkor szedjük rendbe elménket és teremtsünk harmóniát gondolataink között. Gondoljunk örömteli dolgokra és gondoljunk szeretetteli dolgokra."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Sikerüket, kudarcunkat, hatásunkat magunkkal hordozzuk, ugyanis gondolataink uralkodó irányai sorsunk meghatározó tényezői."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Bármilyen sors vár is ránk, mi vagyunk sorsunk feltétlen alakítói. Minden általunk kibocsátott erő, egy , a sorsunkat formáló vagy romboló hatás."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolatban időzzünk el a 'Legnagyszerűbbnél', S a Legnagyszerűbb mi leszünk.
Igazítsuk elménket a 'Legmagasabbhoz', S a Legmagasabb mi magunk leszünk."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Csak az alkalmas a parancsolásra és irányításra, aki önmagának való parancsolásban és önmaga irányításában sikeres."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenekfelett egyetlen célunk legyen: legyen egy helyes és hasznos célunk és rendíthetetlenül szenteljük ennek magunkat."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogság és a harmónia spirituális értelemben szinonimák."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogság és a harmónia spirituális értelemben szinonimák."
James Allen

életenergia & életerő & chi életerő "Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed!
S ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!"
Frank Outlaw

. életenergia & életerő & chi életerő "Sikeres embereknek sikeres szokásaik vannak."
Brian Tracy

. életenergia & életerő & chi életerő "Változtasd meg gondolataidat, és megváltoztatod az életed".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "Aki a pulykákkal kapírgál, nem repülhet a sasokkal".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "A személyes eredmények és a hatékonyság alapanyaga fizikai, (éteri,) érzelmi és szellemi energiáid összessége".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "Az eredményes munkához elengedhetetlen a magas energiaszint. De ugyanerre van szükségünk ahhoz is, hogy boldogabbak és sikeresebbek legyünk életünk minden területén".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "Írd le a céljaidat, készíts terveket ezek elérésére, és minden áldott nap tégy valamit ebben az irányban.".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "A sikeres emberek döntésképesek. Legtöbb döntés jobb, mint a semmilyen.".
Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "Bármilyen félelmet le tudsz győzni, ha erre felkészíted a tudatodat.
Emlékezz, a félelem nem létezik máshol, csakis a tudatodban!"
Dale Carnegie

életenergia & életerő & chi életerő "Minden gondolat, ami áthat és betőlt bennünket, meg fog valósúlni, amennyiben ennek a gondolatnak a megvalósulása emberileg lehetséges."
Dr. Emil Coué

életenergia & életerő & chi életerő "Amiben az emberi elme hinni tud, meg is tudja valósítani."
Napoleon Hill

életenergia & életerő & chi életerő "Egy ember olyan nagy, amilyen nagy a gondolatainak az ereje."
Napoleon Hill

életenergia & életerő & chi életerő "Azzá válsz amire a legtöbbet gondolsz."
Earl Nightingale

életenergia & életerő & chi életerő "Az vagy és az leszel, amire gondolsz."
Earl Nightingale

életenergia & életerő & chi életerő "Azzá válunk, amire a legtöbbet gondolunk. Ez a legfurcsább titok."
Earl Nightingale

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogság nem más, mint egy arra érdemes eszmény vagy cél lépésről lépésre történő megvalósítása."
Earl Nightingale

életenergia & életerő & chi életerő "Önmagunkról alkotott kép és a szokásaink, jellemzően együtt mozognak. Változtasd meg bármelyiket és a másik automatikusan változni fog".
Dr. Maxwell Maltz

életenergia & életerő & chi életerő "Már most is bennünk van az az erő, ami ahhoz kell, hogy megtegyük azokat a dolgokat, amelykeről el sem tudtuk képzelni, hogy lehetségesek. Ez az erő rögtön elérhetővé válik, amint a gondolkodásunkat / hitünket megváltoztatjuk."
Dr. Maxwell Maltz

életenergia & életerő & chi életerő "Vizualizáld a jövődet. Lásd magad előtt és szinte érezd amit akarsz. Higgy benne! Alkosd meg a terved képzeletbeli modelljét, adj/küldj neki ENERGIÁT, majd állj neki megépíteni és megvalósítani".
Dr. Maxwell Maltz

életenergia & életerő & chi életerő "Ha tudjuk, hogyan kell hatékonyan energiát létrehozni, tárolni és kiárasztani/kisugározni, akkor bármilyen vágy/gazdagság elérhetővé válik.
...Amikor ez az energia felszabadul, mederbe terelhető és bármilyen kívánság megvalósítására alkalmas".
Deepak Chopra

életenergia & életerő & chi életerő "Az életet csak úgy vezetheti és irányíthatja, ha vezeti és irányítja az energiát, azaz, aktivizálja, 'formába hozza', 'láthatóvá teszi', megjelenteti az energiaforrását, manifesztálja a saját életét.  Az energia vezetése és irányítása előfeltételezi, hogy érzékeli az energiát, feltárja az energetikai forrásokat, összekapcsolja az egyedi forrással, az élet forrásával, és megőrzi ezt a kapcsolatot".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "A felébredt -tudatos- élethez vezető kvantumugrás megfelelő energiát (az életenergiát vagy a második szinten a kundalinit) előfeltételez, amelyet fel kell ébreszteni".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "A teremtés egyik legfontosabb elve: amit nem tud maga elé képzelni az ember, az nem is valósúlhat meg. Minden energia, amely arra vár, hogy formát öltsön. A szellem, a tudat képzeletben megadja azt a formát, amelyet azután felvehet az energia. Ez a manifesztáció".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "A teremtő elképzelés egy kívánatos jövő eszméjének transzformálása a jelen realitásába, a valóságba, amely ténnyé változtat egy lehetőséget".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Akár tudatában van ennek, akár nem: ön teremti meg az életkörülményeit. Az egyetlen ember, aki sikeressé és boldoggá teheti önt, az ön maga".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Ahová -és amire- figyelmét irányítja, oda áramlik a teremtőereje, ez valósítja meg az életet".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Harmóniánknak ez a belső hangja a lélekből jön: a lélek nem a (fizikai) szív. A szív inkább a lélek kapuja. A lelkünk egy tudatenergia, mely jóval kiterjedtebb mint a testünk. Nem a fizikai testünk része, hanem a jóval nagyobb és jóval átfogóbb lelkünké".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Ne keresse tovább a boldogságot. Legyen boldog, most. A boldogság a tudat egy állapota és nem függ semmilyen körülménytől".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogságot sem elejteni, sem birtokolni nem tudja, mert a boldogság a lélek egy állapota. Csak ott lehet boldogságot találni, ahol egy ember összhangban él önmagával és a világgal.
...Legyen egyszerüen boldog, mintha minden teljesült volna. Hozza létre először a hatást, és az ok azon nyomban követni fogja. Legyen boldog, és egészséges lesz és teljesülnek a vágyai".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Bármit választhat boldogsága kiváltó okának. Csak az a lényeg, hogy higgyen benne. Mindenkinek a hite szerint alakul a sorsa. Ha helyesen használja, megváltoztatja az életét".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Teremtsen magának pozitív és kívánatos meggyőzödéseket és egy átfogó jólét-tudatot. Optimalizálja az énképét, mert az élete a milyenségének képmása.
Minden lehetséges annak aki hisz. Túlzottan hiszünk a tudás hatalmában és túl keveset tudunk a hit hatalmáról".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Azáltal, hogy elképzel egy kívánt végső állapotot, azután azonosul vele, a beteljesülésből kiindulva cselekszik és eltőlti az öröm és a hála, a szellemileg így birtokba vett dolognak valóságként kell megjelennie. A jövő egy lehetőségéből így a jelen átélt valósága lesz".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Az önmagunkra fordított befektetés a legmagasabb kamatokat hozó befektetés".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Minden dolog először a tudatban történik, mielőtt kinn a a valóságban megjelenhet".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "A legnagyobb ajándék, amit másoknak adhat, a saját beteljesült életének példája".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő "Egyedül ön az életkörülményei teremtője. Egyedül ön felelős azért, hogy mit gondol, érez, mond és tesz, és egyedül ön viseli ennek következményeit".
Kurt Tepperwein

életenergia & életerő & chi életerő  "Isten alszik a kőben, lélegzik a virágban, álmodik az állatban és felébred az emberben."
Indiai közmondás 

életenergia & életerő & chi életerő "Ne harcolj a sötétség ellen, hanem gyújts gyertyát!"
Buddhista mondás 

életenergia & életerő & chi életerő "Az a legfőbb dolgod az életben, hogy önmagadban létrehozd a -pontos- képzeletbeli mását mindannak, amit aztán a külvilágban valóra akarsz váltani."
Emmet Fox

életenergia & életerő & chi életerő "A Bölcs uralja a csillagokat /  The Wise rules the Stars / A bölcs uralja csillagait".

életenergia & életerő & chi életerő "A bolygók nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek".
 "The stars influence, but do not constrain". "A csillagok / bolgyók befolyásolnak, de nem kényszerítenek / determinálnak".

életenergia & életerő & chi életerő "Mind over matter".
"Az elme uralja az anyagot".

életenergia & életerő & chi életerő "A mágia erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
"Tudatosan gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolataink determinálják körülményeinket".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő"A determináció ott végződik, ahol a mágia kezdődik".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő"Minden testet öltött dolgok nemzője a gondolat (idea)".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő"Az egészséges, építő, harmonikus gondolatok egyensúlyt hoznak létre szervezetünkben, éppúgy mint körülményeinkben".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő"Aki sorsán urrá akar lenni, annak urrá kell lenni gondolatain".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő"A körülményekhez való szemléleti viszonyunk megváltoztatásával megváltoztathatjuk magukat a körülményeket is".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolataink determinálják körülményeinket. Az ember szellemi tevékenysége, fizikumának működése és sorsa között szoros kapcsolat áll fenn. Az idea (gondolat) ebben az összefüggésben a nemző szerepét tőlti be, és automatikus vonzás útján szabályozza a körülményeket".
"Vigyázzunk ezért a szavakra, amelyek agyunkban elhangzanak! *Tudatosan Gondolkodni annyi, mint mágiát gyakorolni".
Szepes Mária - A mindennapi élet mágiája
* Általunk hozzáfűzött szó

életenergia & életerő & chi életerő "A mágikus egyéniség eszközei a megismerés által szublimált és felerősített gondolaterők. Tudás és bölcsesség".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Mert erőinkkel éppúgy nem könnyelműsködhetünk, mint anyagi javainkkal.
Igaz, hogy a forrás, amelyekkel kapcsolatot teremtettünk, kimeríthetetlen, s a bennünk lévő szikra örök".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember agya alacsonyabb és magasabb világok rezgései között közvetítő és átalakító készülék. Ez a hivatása".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Minden látható okozat mögött, láthatatlan mágikus ok áll, s a jelenségvilág a teremtő képzelet forrásában gyökerezik".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Az alkotó ideálok keresése abból a bizonyosságból fakad, hogy az ideálból célt, a célból meghódított valóságot hoz létre. Az ideálok becsvággyal való telítése felizzítja az akaratot, amely sorsot teremt, és sorsot old".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "Az akarat a szellem által determinált energia: az idea megvalósítási eszköze".
Szepes Mária

életenergia & életerő & chi életerő "A mágia  tehát erőt jelent. A képzelet önmagát megvalósító varázserejét".
Lui Padre (lásd: Szepes Mária)

életenergia & életerő & chi életerő"A mágia a bolygónkon megtalálható legmagasabb szintű tudás".
Lui Padre

életenergia & életerő & chi életerő"Az igaz mágia az Univerzális törvényekre támaszkodik, ismerve azok okát, hatásait, és tudatosan dolgozik ezekkel az erőkkel".
Lui Padre

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg."
Prótagorasz

életenergia & életerő & chi életerő "Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia & életerő & chi életerő "Ahol az ember aratni akar, ott először vetnie kell, és ahol az ember aratott, ott ismét vetni".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia & életerő & chi életerő "Aki ismeri az emberekt, az okos; aki ismeri önmagát, az bölcs. Aki másokat legyőz; az erős, aki önmagát győzi le, az hatalmas".
"Aki ismeri az emberekt, az okos; aki ismeri önmagát, az bölcs. Aki másokat legyőz; az erős, aki önmagát legyőzi, az hatalmas".
Lao-Tze | Lao-Ce

életenergia & életerő & chi életerő "Aki ismeri az célját, megtalálja az utat."
Lao-Tze | Lao-Ce

. életenergia & életerő & chi életerő "Ha meg akarod ismerni a múltadat, - vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet.
Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!"
Kínai közmondás

életenergia & életerő & chi életerő "Erő nélkül nincs valóság, mert minden valóság csak erő által kapcsolódhatik egymásba és csakis így lehet az erőhatásokra érzékeny. Ezért az ERŐ a valóságoknak, s így a törvényeknek is végoka. Amilyen természetű az abszolut erő, olyan természetűeknek kell lenniük a vele kapcsolódni tudó valóságok törvényeinek is".
Dr. Kiss István: Diozófiai tanulmányok

. életenergia & életerő & chi életerő "Mindenütt ahol élet van, Isten van".
Dr. Kiss István, a Diozófia megalapítója .

életenergia & életerő & chi életerő "A világűrt keresztül-kasul hatalmas erők-energiák járják át és maradéktalanul betöltik az egész teret. A természet nem tűri meg az űrt és nincs üres tér, minden telítve van.
Erők- és energiák óceánja vesz körül bennünket: csak ezek által és ezekben -mint éltető közegben- élünk- és élhetünk".
Dr. Kiss István: Diozófia

életenergia & életerő & chi életerő "Isten, saját képmására megteremtette az embert.
Az ember isteneket teremtett saját képmására."
D S

életenergia & életerő & chi életerő "Egyetlen dolog van az Univerzumban ami állandó, és ez; a változás.
Rajtunk is múlik, hogy ez pozitív legyen és az egyetemes fejlődést szolgálja".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "A gyertya lángja úgy világít, hogy elnyeli a körülötte lévő sötétséget".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Egy -pozitív- gondolat csak akkor lesz lényeges, ha cselekvésre is ösztönöz".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "A dicsekvés az erőszak egyik rejtett formája".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Álmodj nagyokat! De néha ne feledj el felébredni és cselekedni!  ;-)".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Ne a szavai által ítélj meg egy embert, hanem csakis a tettei alapján.".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Amire az elme vágyakozik, azt hajlamos megvalósítani és manifesztálni".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "A legjobb, legkreatívabb gondolat sem ér sokat, ha tudatos, határozott cselekvés nem követi".
Dézsi Sándor - Diozófus

életenergia & életerő & chi életerő "Nemcsak egy hatalmas, kristálytiszta hegyi tóban tükrözödik vissza az áldott napfény, hanem egy koszos, sáros kis pocsolyában is".
Dézsi Sándor - Diozófus

. életenergia & életerő & chi életerő "Biztosíts erőt (ÉletErőt!) pozitív és konstruktív kreatív gondolataidnak, megvalósúlásuk érdekében".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Amit káosznak (chaos) neveznek a Viláegyetemmel kapcsolatosan, az nem más, mint egy magsabb szintű rend, amit az ember, a mostani fejlettségi fokán, -még- nem érthet meg".
D SDiozófus

életenergia & életerő & chi életerő "A végtelen Univerzumban mind_EGY".
D SDiozófus

életenergia & életerő & chi életerő "Teremtett Világ(ok)ban élünk. Te is a teremtés által jöttél létre, ezért Te is része vagy úgy a Teremtőnek, mint a Teremtésnek."
D SDiozófus

életenergia & életerő & chi életerő "Az Anyag; lekötött, kondenzált, -meg-sűrűsödött Energia"
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Tudatállapot kérdése és nem lényege az, ahogyan az itt közölteket valaki megérti-e vagy sem, elfogadja-e vagy -esetleg- elutasítja azokat".
Dézsi Sándor - Diozófus

életenergia & életerő & chi életerő "Örök alapigazság: semmi olyat ne tégy másokkal, amit nem szeretnéd, hogy mások tegyenek veled. De, ha megteszed, akkor viseld el annak- minden- következményét".
Másképp mondva:"Csak olyat tégy másokkal, amit szeretnéd, hogy mások is megtegyenek veled. És, ha megteszik, fogadd el és viszonozd."
Dézsi Sándor -"Teszem a dolgom" előadás sorozat, Esztergom / Budapest, 2003-2004

. életenergia & életerő & chi életerő "A hit egy olyan erős -belső- agregátor, mely jelentős mennyiségü ÉletErőt tud termelni".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Az emberek többségének (tisztelet a kivételnek!) -rossz- szokása a kedvességet, udvariasságot és szelídséget gyöngeségnek tekinteni és -gátlás nélkül- megpróbálni kihasználni, valamint, vele visszaélni".
(Ezeknek az embereknek -persze, képletesen- nyugodtan"koppints a fejükre" és tereld őket jó írányba).
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Olvasott, okos ember, messzebb (el)lát".
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Ha azt akarod, hogy az emberek kövessenek, ne felejts el elől menni".
Dézsi Sándor (Kurt Tepperwein után szabadon)

Ha, azt akarod, hogy valóra váljanak az álmaid, ne aludd át az életet...
Dézsi Sándor

Az egészség, nem csak a -mindenfajta- fájdalom hiánya...
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember -sokszor- saját maga legnagyobb ellensége. Zavaros gondolatai, negatív érzései, becsmérlő szavai és rossz szokásai, önmaga legnagyobb ellenségévé teszik".
Dézsi Sándor ALeX

életenergia & életerő & chi életerő "Isten a Törvényeken keresztül működteti a Világokat és tartja fenn a Rendet. Őmaga viszont, Törvényen felül áll, hisz Ő maga a Törvény".
ALeX (Dézsi Sándor - Diozófus)

életenergia & életerő & chi életerő "Az, aki azt állítja, hogy "nincs Isten", az vagy nagyon-nagyon buta, vagy nagyon-nagyon okos. Viszont, ezútóbbi, ilyesmit nem mond".
ALex (Dézsi Sándor - Diozófus)

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenkinek jogában áll, hogy úgy- és akkor ba... tólja el az életét, ahogy és amikor akarja!"
(DS & K)

életenergia & életerő & chi életerő "Elég nagy kontár lehetett az 'öreg szakállas', ha csak ezt a fércmunkát tudta összetákolni..."
   Elkötelezett örök szkeptikus
     "Minden világ -a maga nemében- tökéletes. Tökéletes csak tökéletest tud alkotni."
          Tapasztalt szellemtudomány-kutató

életenergia & életerő & chi életerő "Isten úgy VAN, hogy nincs...."
  Egy 'szellemtudományi kutató'
    "Isten VAN. Ő -a- VAN."
        Ugyanaz a 'szellemtudományi kutató'

életenergia & életerő & chi életerő "Az, aki nem úgy táncol ahogy én fütyülök, ne kérjen tőlem füttykoncertet!"   ;-)
A felbecsülhetetlen Leroux báró (N)

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a ruha teszi az embert, de fő az elegancia!"
id. Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "A tudás kidomboródik."
Székely István (Pityu)

életenergia & életerő & chi életerő "Az Egészségnek nincs tünete".
Katona Sándor Tamás
"...csak pozitív, jótékony mellékhatása"  :-)
Dézsi Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Az, hogy valaki gyorsan halad, még nem jelenti azt, hogy jó irányba is megy".
?? (DS)

életenergia & életerő & chi életerő "Udariasságomat ne téveszd össze a gyengeséggel, ugyanis pont azt nem fogod kapni, ha ezt megteszed".
(Al Capone után, szabadon DS -A-  ;-))

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki csak az adott készségi- és tudatossági szintjén tud az élethez viszonyúlni".
DS

életenergia & életerő & chi életerő "Csak tudat-állapot kérdése és nem lényege az, ahogyan az általam közölteket valaki megérti-e vagy sem, elfogadja-e vagy sem, vagy -esetleg- elutasítja azokat. ".
Dézsi Sándor (Diozófus)

életenergia & életerő & chi életerő "Az életerő, az éter sugárzó energiája, végeredményben; napenergia.
A keletiek CHI-, ill. PRÁNA néven ismerik. Az éltető prána (életerő) az étersík hatóereje".
Diozófiai értekezés az emberről és világáról

életenergia & életerő & chi életerő "Minden, ami egyszer megtörtént, nyomot hagy a reflektórikus éterben.
Amint az ősidők páfrányóriásai nyomokat hagytak a lerakodó szén rétegei között, épp így jegyzi föl a reflektórikus éter is minden időre az ember minden gondolatát, érzését, vágyait, kivánságait, szavait, szándékait, cselekedeteit".
Diozófiai értekezés 'Az emberről és világáról'

életenergia & életerő & chi életerő "Az asztráltest jóval ritkább az étertestnél. Elnevezése is erre a különös halmazállapotra és eredetre utal, amennyiben a csillagok kisugárzásával hozható kapcsolatba. Az asztrálsík közege és energiája is egyik láncszeme annak a sorozatnak, amely az összes energiaformákat magában foglalja.
Az asztrálsík az érzések, vágyak, szenvedélyek és hangulatok székhelye".
Diozófiai értekezés az emberről és világáról

életenergia & életerő & chi életerő "Semmi sincs a világon, amivel rendeltetésszerűen ne élhetnénk, de olyasmi sincs, amivel büntetlenül visszaélhetünk".
Diozófia | Diozófiai értekezés 'Az emberről és világáról'

életenergia & életerő & chi életerő "Az életerő nem más mint a a mindenség általános élet-energia erejének az átalakulása és szublimálása".
Diozófiai értekezés: A Lélek és a múlt

életenergia & életerő & chi életerő "A személyiségben megnyilatkozó isteni szikrának nevezzük a tudatot. Az emberi tudat, az Égo képviselője idelent a fizikai síkon. Ez maga az ember".
Diozófiai értekezés: Az ÉGOról

életenergia & életerő & chi életerő "Minden megnyilatkozás, így az élet is az egység megosztásából következik. Az élet nem más, mint a pozitív és a negatív pólusok közötti feszültség -folyamatos- áramlása, kiegyenlítődése. Ezek egyensúlyán alapul a szakadatlan megújhodás, az örök-rotáció, az élet".
Diozófiai értekezés 'A jó-ról és a rossz-ról'

életenergia & életerő & chi életerő "Az Egészségnek nincsenek tünetei".
Katona Sándor Tamás
["...csak pozitív, jótékony mellékhatásai"  :-) D S]

életenergia & életerő & chi életerő "Az Univerzum a szabadon áramló energia forrása".
Linda Dohlan - A legföbb titok

életenergia & életerő & chi életerő "Használd az (Univerzális) elméd, hogy rákapcsolodj az Univerzális Energiaforrásra, hogy -tudatosan- átvedd az életerőt, melytől mindent megkapsz amit kívánsz és akarsz".
Linda Dohlan - A legföbb titok után szabadon DS

életenergia & életerő & chi életerő "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a helyzet teremti meg az embert, hanem az ember az, aki a helyzetet teremti".
Frederick W. Robertson

életenergia & életerő & chi életerő "Az anyag 'lefékezett' energia".
Pap Gábor

életenergia & életerő & chi életerő "Elemi szinten az élet felfelé törekszik".
Pap Gábor

életenergia & életerő & chi életerő "Mindent fény hoz ami szellemi javadalom".
Pap Gábor

életenergia & életerő & chi életerő “Mindenki maga irányítja sorsát; mi magunknak kell megteremtenünk boldogságunk okait. Csak mi tartozunk ezért felelősséggel, senki más.”
XIV. Dalai Láma

életenergia & életerő & chi életerő "Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon."
Lloyd George

. életenergia & életerő & chi életerő "Előrehaladott, magas szellemek mindig heves ellenálásba ütköztek középszintü gondolkodók részéről".
Albert Einstein

életenergia & életerő & chi életerő "Az ok mindig megelőzi az okozatot".
Stephen Hawkins

életenergia & életerő & chi életerő "Aki semmit sem tud, kénytelen mindent elhinni."
Marie von Ebner-Eschenbach

életenergia & életerő & chi életerő "Tedd amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal amid van, és a többivel ne törődj!"
F. D. Roosevelt

életenergia & életerő & chi életerő „Ha példát mutatsz, nem kell szabályokat felállítanod.”
Zig Ziglar

életenergia & életerő & chi életerő "Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni."
Harry Lorayne

életenergia & életerő & chi életerő "A legtöbb embert a cselekedeteiben nem az ésszerü megfontolások, hanem az érzelmei vezérlik".
Joseph Kirschner

életenergia & életerő & chi életerő Még mindig aktuális: "Újuljatok meg gondolkodástok szellemében".
Ef (4:23)

életenergia & életerő & chi életerő "Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván".
MT 6:6

életenergia & életerő & chi életerő "...mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek Tőle".
MT 6:8

életenergia & életerő & chi életerő "...legyen néked a te hited szerint".
MT 8:13

életenergia & életerő & chi életerő "Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek (annak, aki hisz)."
MK 9:23

életenergia & életerő & chi életerő "Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja".
MT 6:34.

életenergia & életerő & chi életerő "Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen."
Jn 14:27

életenergia & életerő & chi életerő "...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám".
MT 18:19

életenergia & életerő & chi életerő "...ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük".
MT 18:20

életenergia & életerő & chi életerő "És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek."
MT 18:20

életenergia & életerő & chi életerő "Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek".
MK 11:24

életenergia & életerő & chi életerő "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik".
Mt 7:7-8

életenergia & életerő & chi életerő "...minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem".
MT 7-17
" ...gyümölcseikrõl ismeritek meg õket".
MT 7-20

életenergia & életerő & chi életerő "Ha szeretnél birtokolni egy tulajdonságot, viselkedj úgy, mintha máris a tiéd lenne."
William James
azaz; "Addig színlelj, amíg nem sikerül!"
  Brian Tracy

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember élete olyan, amilyenné gondolatai teszik."
Marcus Aurelius

életenergia & életerő & chi életerő "A körülményeket én alakítom!"
Napoleon Bonaparte

életenergia & életerő & chi életerő "A legjobb módszer önmagunk felvidítására, ha felvidítunk valaki mást."
Mark Twain

életenergia & életerő & chi életerő "A boldog élet alapja az elme nyugalma".
Marcus Tullius Cicero

életenergia & életerő & chi életerő "Válassz olyan foglalkozást amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod".
Confucius

életenergia & életerő & chi életerő "Megfigyeltem, hogy az emberek pontosan olyan mértékben boldogok, amilyen mértékben elhatározzák, hogy boldogok lesznek".
Abraham Lincoln

életenergia & életerő & chi életerő "Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs."
Arthur Schopenhauer

életenergia & életerő & chi életerő "Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs; ez a magatartás több nyomorúságot okozott már az emberiségnek, mint az összes háború és járvány együttvéve.
Arthur Schopenhauer

életenergia & életerő & chi életerő "A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert."
Weöres Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Vigyázz, hogy világosat gondolsz-e, vagy sötétet; mert, amit gondoltál, megteremtetted".
Weöres Sándor

életenergia & életerő & chi életerő "Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra."
Weöres Sándor

életenergia & életerő & chi életerő „Ha meggyújtunk egy gyertyát, majd elóltjuk, sötétebb lesz, mint azelőtt volt.”
John Ernst Steinbeck

életenergia & életerő & chi életerő "A tudat kitágul, s eközben az elme is kitisztul. Sokévi meditáció után az ember szinte úgy érzi, hogy üvegfenekű csónakban suhan, s innen alátekintve pásztázza az elme mélységeit."
Albert Einstein

életenergia & életerő & chi életerő "Nem az események, ill. a dolgok terhelik meg az embert, hanem a róluk alkotott elképzelése".
Epiktétosz

életenergia & életerő & chi életerő "We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessings of peace".
"Várakozással tekintünk arra az időre, amikor a szeretet ereje helyettesítheti az erő / hatalom szeretetét. Akkor világunk tudni fogja a béke áldásait".
William Ewart Gladstone

életenergia & életerő & chi életerő "When the power of love divinely replaces the love of power, man will have a new name: God ".
Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, az embernek új neve lesz: Isten".
"World Peace can be achieved when the Power Of Love replaces the Love Of Power".
"Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, elérhető lesz a Világbéke".
Sri Chinmoy

diozófia Mond miért él az ember és hol van a cél? ... és tényleg van-E(gy) Isten, mely bennünk él?
Ó nem, óh, én nem tudom, hogy ki vagyok, minek születtem, választ nem kapok.
Beatrice: Meditáció

életenergia & életerő & chi életerő "When the power of love overcomes love of power the world will know peace."
"Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét".
Jimmy Hendrix

életenergia & életerő & chi életerő "Az iskolában megkérdezték, mi akarok lenni, ha majd nagy leszek. Azt írtam: 'boldog'. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet".
John Lennon

életenergia & életerő & chi életerő "Az élet az, ami aközben történik veled, hogy mindenféle tervek megvalósításával vagy elfoglalva."
John Lennon

életenergia & életerő & chi életerő "Mi a siker lényege? A sikeres ember az, aki reggel felkel, lefekszik este, és a kettő között azt teszi, amit akar".
Bob Dylan

életenergia & életerő & chi életerő "Mama always told me not to look into the eyes of the sun. But mama, that's where the fun is."
"A mamám mindig azt mondta, hogy ne nézzek a napba (a Nap szemébe). De, Anya, ez benne a móka".
Bruce Springsteen / Mannfred Mann & Earth Band - Blinded By The Light (Fénytől vakítva)

életenergia & életerő & chi életerő "A szél irányát nem tudom megváltoztatni, de be tudom állítani a vitorláimat úgy, hogy mindig célba érjek".
James (Jimmy) Dean

életenergia & életerő & chi életerő “Aki egy ötletet kap tőlem, úgy lesz okosabb, hogy tőlem nem vesz el semmit, mint ahogy ha valaki meggyújtja a gyertyáját az enyémről, az is úgy kap fényt, hogy én nem maradok utána sötétben.”
Thomas Jefferson

életenergia & életerő & chi életerő "A Világmindenségben minden gondolatból lett teremtve, szellemből született."
Ludwig Schleich

életenergia & életerő & chi életerő "Az elképzelés teremti a valóságot."
Hermann von Keyserling

életenergia & életerő & chi életerő "Az elképzelés tettek nélkül csak álom. A tett elképzelés híján csak időtöltés. Azonban az elképzelés és a tett együtt megváltoztatja a világot".
Joel Arthur Barker

életenergia & életerő & chi életerő "Legyünk hálásak azért, ami van, és ne arra ácsingózzunk, amiről azt képzeljük, hogy kéne".
Gayle Forman

életenergia & életerő & chi életerő “Ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább ne árts nekik”.
Dalai láma

életenergia & életerő & chi életerő "Minden mindenből ered, és minden mindenné válik".
Leonardo Da Vinci

életenergia & életerő & chi életerő “Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.”
Les Brown

életenergia & életerő & chi életerő „Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, szó szerint saját magunkat is elkápráztatnánk.”
Thomas Alva Edison

életenergia & életerő & chi életerő  „A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van.”
Frank Herbert

életenergia & életerő & chi életerő "Mi dolgunk a világon? küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak.
...Mi dolgunk a világon? küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért".
Vörösmarty Mihály

életenergia & életerő & chi életerő "Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá."
William Shakespeare (Hamlet)

életenergia & életerő & chi életerő "Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást..."
Stephen Dolly

életenergia & életerő & chi életerő "Harmóniát csak olyan lélek tud maga körül teremteni, aki magában már megteremtette."
Müller Péter

. életenergia & életerő & chi életerő "Egy szomjas embernek a víz a legcsodálatosabb ital."
Müller Péter

életenergia & életerő & chi életerő "Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat".
Buddha

életenergia & életerő & chi életerő "Mind a szellem, mind a testi egészség titka az, ha nem siránkozunk a múlt miatt, nem aggódunk a jövőért, hanem bölcsen és komolyan éljük a jelen pillanatot".
Buddha

életenergia & életerő & chi életerő "Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod eltűnik. Ha kisajátítod tönkreteszed. Tartsd szabadon és örökre a tiéd marad".
Buddha

életenergia & életerő & chi életerő "Egész lényünk, minden ami vagyunk tulajdonképpen gondolataink eredménye, saját gondolatainkon alapulnak, saját gondolataimból születtek."
Buddha

életenergia & életerő & chi életerő "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey

életenergia & életerő & chi életerő "Mikor 5 éves voltam, az anyám mindig azt mondta, hogy a boldogság az élet kulcsa. Az iskolában megkérdezték, mi akarok lenni, ha majd nagy leszek. Azt írtam: 'boldog'. Azt mondták, hogy rosszul értelmeztem a kérdést. Azt mondtam, rosszul értelmezték az életet".
John Lennon

életenergia & életerő & chi életerő "Hiszek Istenben, de nem úgy mint egy valamiben, mint egy öreg emberben az égben. Azt hiszem, hogy amit az emberek Istennek neveznek, az bennünk van mindannyiunkban. Hiszem, hogy amit Jézus, Mohamed, Buddha és a többiek mondtak, helyes volt. Csak, valahogy a fordítások rosszul sikerültek".
John Lennon

életenergia & életerő & chi életerő "Bármit döntesz, hogy csinálni fogsz, biztosítsd magad arról, hogy örömet okoz és boldoggá tesz". --
"De, úgy dönts, hogy vedd figyelembe annak a következményeit is..!".
Ismeretlen (??)

életenergia & életerő & chi életerő "Minden sorsdöntő dolog a 'csakazértis'-ből jön létre.
Friedrich Nietzsche

életenergia & életerő & chi életerő „Sem akadályok, sem nehézségek, sem más emberek nem állíthatnak meg. Csak saját magad állíthatod meg magadat.”
Émile Durkheim

életenergia & életerő & chi életerő "Mindaz, amivé lettünk, következménye annak, amit valaha gondoltunk".
Dhamma-pada

életenergia & életerő & chi életerő "Tudjuk, hogy mindennapi létezésünket, nagyban determinálják az érzéseink, a viselkedésünk. Ahhoz, hogy viselkedésünkön változtassunk, tudatállapotunkon, gondolkodásunkon kell változtatni. A változtatás egyik kulcsa, agyunk tevékenységének megváltoztatása".
Csontos - Decker - Kormány: A tudati technológia

. életenergia & életerő & chi életerő "Az Egyetemes ÉletErő energiája a CHI (Qi / csí) ".

életenergia & életerő & chi életerő "Az a chi-energia, ami most, ebben a pillanatban is körülleng, körülölel minket, átjárja élettereinket; otthonunkat és munkahelyünket, alapvetően befolyásolja és meghatározhatja egészségünket, szakmai sikereinket, magánéletünket és anyagi helyzetünket".
Feng Shui

életenergia & életerő & chi életerő "A változás, a kezdet és az átalakulás mind a csi-n alapszik, és nincs olyan teremtmény a világmindenségben, mely ne abból eredne. Így burkolja be a csí a világegyetemet kívülről, és így mozgatja belülről. Az emberi élet is ettől a csítől függ".
Nei Ching

életenergia & életerő & chi életerő" A Szellem minden dolog forrása... A Szellem általában az élet felé, vagy az egyének életminőségének a javítására hajlik. Mivel pedig egyetemes, nem szolgálhat kizárólag egyéni érdekeket, hatásának mindig minden dolog előnyére kell válnia.
...Amennyiben használni akarjuk, a Szellemet, be kell tartanunk a törvényét, ami a jóság. Ez az egyetlen korlátozás".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "A Szellem a végtelenben az Univerzum teremtő ereje, így a gondolataink rá gyakorolt hatása valóságos teremtő erőt lendít mozgásba".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolat határozza meg a cselekedetek milyenségét, nem fordítva".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "Létezik egy napról napra egyre szélesebb körben terjedő nézet, miszerint van valahol egy rejtett erő, amit -így vagy úgy, de- módunkban áll felhasználni".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "A pozitív erő megismerése egyet jelent a nagy titok kulcsának a birtoklásával.() Gondolataink folyamata által képesek vagyunk használni ezt az erőt. () Mentálisan kigondoljuk a formát, majd életet lehelünk belé".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolatok dolgok. () Ha a gondolat ereje alkalmas bármire, akkor alkalmas mindenre. Ha képes bármit létrehozni, akkor mindent képes létrehozni. () Tehát a gondolat minden dolog forrása. () Ha ugyanis minden dolog a gondolatból ered, akkor minden dolog gondolat. Következésképpen, minden minket körülvevő forma és körülmény, a gondolat teremtő erejének a manifesztációja. () Így, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy gondolataink teremtő erőt hordoznak".
Thomas Troward - A rejtett erő

életenergia & életerő & chi életerő "Szabadságunk a gondolat teremtő erejének egyéni szinten történő reprodukálásából áll".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "Az egyetemes életesszencia folytonos, és nem kell önmagunkon kívül tekintenünk, hogy megleljük a minden (a mindenség) erejével munkálkodó életadó energiát. () Az élő erő e roppant végtelensége elég minden vágyunk beteljesítéséhez".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "Ha megváltoztatjuk gondolkodásunkat, a körülmények is -rövödesen- megváltoznak. (Ez egy ok-okozati folyamat). () Amennyiben meg tudjuk változtatni gondolkodásunkat, megváltoztathatjuk a körülményeinket".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "Ha az emberek felismernék, hogy [az Isteni szeretet és] a jóság nem korlátozott mennyiség, hanem a kimeríthetetlen végtelenből folyamatosan kiáradó áramlat, amit bármilyen [nemes] célból felhasználhatunk, és mindenki végtelenül meríthet belőle saját gondolatai által, az egy csapásra eltörölne minden viszályt és harcot a világból".
Thomas Troward

életenergia & életerő & chi életerő "Cogito, ergo sum".
Descartes

életenergia & életerő & chi életerő "Ha -mindig- tudják használni akaratukat, gondolatukat és szellemüket ahhoz, hogy formát adjanak a lényükből fakadó impulzusoknak, akkor teremtökké, csodálatos erők birtokosaivá válnak".
Omraam Mikhael Aivanhov

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolat mindenható, de csak a saját régiójában, azaz, a mentál síkon, mivel egy végtelenül finom"anyagból" (energiából) áll, ezért a hatását csak olyan anyagon képes azonnal kifejteni, amely hozzá hasonlóan szubtilis".
Omraam Mikhael Aivanhov

életenergia & életerő & chi életerő "Bízom az Igazság és a Szellem erejében, ezért hiszek az Emberiség jövőjében."
Albert Schweitzer

életenergia & életerő & chi életerő "A mosoly a legrövidebb távolság két ember között."
Albert Schweitzer

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a siker a kulcs a boldogsághoz. A boldogság a kulcs a sikerhez. Ha szereted azt, amit csinálsz, sikeres leszel."
Albert Schweitzer

életenergia & életerő & chi életerő "Az anyag latens ERŐ és az ERŐ szabad, kötetlen anyag."
Misztikus, ezoterikus iskolák

életenergia & életerő & chi életerő "Nem boszorkányság; TECHNIKA!"
Füles magazin

életenergia & életerő & chi életerő "A Jövő megjósolásának legjobb módja, ha mi magunk teremtjük meg azt".
Peter Drucker

életenergia & életerő & chi életerő "A hit varázslata a világmindenség legnagyobb erőinek, mégpedig a gondolat erejének a megtestesülése".
Norman Vincent Peale

életenergia & életerő & chi életerő "Viz; nincs se ízed, se szined, se zamatod vagy aromád, meghatározni sem lehet téged, megkóstólnak és fogyasztanak anélkül, hogy ismernének. Te nem a szükséges vagy az élethez, hanem, te vagy maga az élet".
Antoine de Saint-Exupéry

életenergia & életerő & chi életerő "Tégy jót, és jó dolgok történnek veled... Ez a Karma Törvénye".
Earl J. Hickey
"A Karmának nincs ökle".
Randall 'Randy' Hickey

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki azt kapja, amire számít,
mindenki azt éli át, amiben hisz,
mindenki számára az valósul meg, amit elgondol".

életenergia & életerő & chi életerő "A szeretet az egyetlen, ami megosztva -is- gyarapszik".
"Minél több szeretetet adsz, annál többet kapsz vissza".

életenergia & életerő & chi életerő "Ha nincs semmi, az is valami,
    és ha van valami, az már nem semmi!"  :-)

életenergia & életerő & chi életerő Ha azt kerdezed magadtól: Igen, de mit tehetnek én?
A válasz nagyon egyszerü: Akármit. Mert az akármi is lényegesen több, mint a semmi...

életenergia & életerő & chi életerő "A világnak több szerény zsenire van szüksége.
Olyan kevesen maradtunk".  ;-)

életenergia & életerő & chi életerő "Életem legnagyobb üzlete lenne, ha embereket vennék annyiért, amennyit érnek - és eladhatnám annyiért, amennyire tartják magukat..."
Ismeretlen

életenergia & életerő & chi életerő "A sikerhez célirányos, koncentrált energiagazdálkodás kell.
A sikerhez energia kell".
Helene Walterskirchen - Az energiaelv

életenergia & életerő & chi életerő „Semmi nem változtatja meg jobban az életünket, mint az önmagunknak feltett kérdések.”
Greg Leroy

életenergia & életerő & chi életerő „A gondolat irányítja az energiát (ÉletEnergiát), az energia a gondolatot követi.”
Russell Schofield

életenergia & életerő & chi életerő „Az energia, követi a gondolatot és át van színezve e gondolat minőségével.”
Alice A. Bailey

életenergia & életerő & chi életerő "A csakrák az emberi tudatosság fokozatainak szimbólumai."
C. G. Jung

életenergia & életerő & chi életerő "A matéria, amelyben általunk nyilatkozik meg a szellem / a szellem, amelyet mi viszünk a matériába / ők alakítják ki azt az élettel áthatott létet / amely az emberiséget a valóság haladásához segítheti..."
Rudolf Steiner

életenergia & életerő & chi életerő "Képesek rá, mert azt gondolják, képesek rá."
Publius Vergilius Maro - (Aeneis)

életenergia & életerő & chi életerő "Furcsa dolog az élet; ha nem vagy hajlandó mást elfogadni, mint a legjobbat, nagyon gyakran épp a legjobbat kapod."
William Somerset Maugham

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a körülmények teremtik az embert. Az ember teremti a körülményeket."
Benjamin Disraeli

életenergia & életerő & chi életerő "Minden probléma megoldását hallatlanul megkönnyíti, ha biztosan tudjuk, hogy van rá megoldás."
Carl Sagan

életenergia & életerő & chi életerő "Nincs zavarba ejtőbb, mint látni, hogy valaki elvégzi azt, amit mi lehetetlennek hittünk."
Sam Ewing

életenergia & életerő & chi életerő "Amit nem értünk, azt véletlennek nevezzük".
Teller Ede

életenergia & életerő & chi életerő "Semmi sincs nyugalomban, minden mozog, minden rezeg / pulzál".
A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia & életerő & chi életerő "Az anyag, az energia egyik tömör formája, mely lassan rezeg".
Hermetikusok / A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia & életerő & chi életerő "Mindig, minden eseménynek létezik"oka" és"miértje". Ha ugyanazok az okok, ugyanaz lesz az eredmény".
A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia & életerő & chi életerő "Ő, ki érti a rezgések alapelvét, markolja az Erő jogarát".
Hermes / A Kybalion  (Doreen Virtue: Isteni Mágia)

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki a maga szerencséjének kovácsa".
Faber est suae quisque fortunae.
Sallustius

életenergia & életerő & chi életerő "A csakrák az emberi tudatosság fokozatainak szimbólumai".
C. G. Jung

életenergia & életerő & chi életerő "Ne feledjük, a boldogság nem azon múlik, mi vagyunk, vagy mint van. Csak azon múlik, mit gondolunk".
Dale Carnegie

életenergia & életerő & chi életerő " Sokkal súlyosabbak a harag következményei, mintt az okai".
Marcus Aurelius

életenergia & életerő & chi életerő "Légy boldog azzal amid van, miközben -céltudatosan*- afelé törekszel amire vágysz".
Jim Rohn  (* általunk hozzáfűzött szó)

életenergia & életerő & chi életerő "A tudatos gondolat által elindított-, és az érzelem által fűtött tudás, egyenlő a cselekvéssel".
Jim Rohn & DS

életenergia & életerő & chi életerő "Semmilyen rajtam kivül álló dolognak nincs felettem hatalma".
Walt Whitman

életenergia & életerő & chi életerő "Sosem követem el azt a hibát, hogy olyanokkal vitatkozzam, akiknek nem adok a véleményére".
Edward Gibbon

életenergia & életerő & chi életerő "A tévedés annál veszedelmesebb, minél több igazságot tartalmaz".
Henri-Frédéric Amiel

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki csak azt érti meg, amit önmagában is megtalál".
Henri-Frédéric Amiel

életenergia & életerő & chi életerő "Minden, amit valósnak hívunk, olyan dolgokból áll, melyeket nem lehet valósnak tekinteni."
Niels Bohr

életenergia & életerő & chi életerő "A gondolkodás ösvénye a felismerés sivatagából a megvilágosodás hegyláncán át a megértés rónájára vezet.
A gondolkodás ösvénye érzésekkel van kikövezve, ... tapasztalatok pora borítja, ... (rajta) ismeretek virágai virítanak, és ...tévedések szamártövisei csúfítják."
Oravecz Imre: A hopik könyve (Eototo és Aholi a gondolkodás ösvényéről)

életenergia & életerő & chi életerő "Van látható és láthatatlan változás, a változás elől kitérni nem lehet, minden változás változással jár, a változásnak van kezdete és van vége, a változás kezdete az előző változás vége, a változás vége a következő változás kezdete, ...a változás együtt változik a változással, a változás változás a változásban.."
Oravecz Imre: A hopik könyve (Eototo és Aholi a változásról)

életenergia & életerő & chi életerő"That is the problem with everything. They try and make it better without realizing the old is fine."
"Ez a gond mindennel. Megpróbálják jobbá tenni, anélkül, hogy rájönnének, hogy a régi jó".
Al Bundy

életenergia & életerő & chi életerő "Istenem, adj nekem derüt és nyugalmat, hogy tudomásul vegyem mindazt, amin úgysem változtathatok! Adj bátorságot, hogy változtassak azon, aminek megváltoztatására képes vagyok! És adj bölcsességet, hogy e kettőt meg tudjam különböztetni!".
Eduard Maria Oettinger

életenergia & életerő & chi életerő "Ha az egyetlen eszközöd, amid van, egy kalapács, hajlamos vagy mindent szögnek nézni".
Abraham Maslow

életenergia & életerő & chi életerő "A siker nem azt jelenti, hogy soha nem hibázunk. A siker az, hogy nem követjük el kétszer ugyanazt a hibát".
George Bernard Show

életenergia & életerő & chi életerő "Hidd, hogy van egy felsőbb hatalom, ami csendben azon dolgozik, hogy minden a jó irányba haladjon. Viselkedj, és a többivel ne törődj!".
Beatrix Potter

életenergia & életerő & chi életerő "Utoljára mikor csináltál valamit először?"
Bob Proctor

életenergia & életerő & chi életerő "Két alapvető választás van az életben: elfogadjuk a körülményeket, ahogy vannak, vagy elfogadjuk a felelősséget a megváltoztatásukra".
Denis Waitley

életenergia & életerő & chi életerő "Döntsd el hova mész, és hogy jutsz el oda. Utána indulj onnan, ahol éppen állsz".
Napoleon Hill

életenergia & életerő & chi életerő "A jelenlegi körülményeid nem határozzák meg, hogy hova juthatsz el, csak azt határozzák meg, honnan indulsz".
Nido Qubein

életenergia & életerő & chi életerő "A boldog élet a gondolataid minőségétől függ".
Marcus Aurelius

életenergia & életerő & chi életerő "Az évek alatt megtanultam, hogy amikor egy elhatározás megszületik, a félelem csökken. Ha tudod, hogy mit kell megtenned, az elmulasztja a félelmet".
Rosa Parks

életenergia & életerő & chi életerő "Bajaid felét azonnal megszüntetheted, ha nem hagyod, hogy mások mondják meg, mit akarj."
Vernon Howard

életenergia & életerő & chi életerő "A stressz elleni legnagyobb fegyver az a képességünk, hogy ha megválogatjuk gondolatainkat".
William James

életenergia & életerő & chi életerő "Gondolkodni könnyű, cselekedni nehéz, de a gondolatokat cselekvésre váltani a legnehezebb dolog a világon".
Johann von Goethe

életenergia & életerő & chi életerő "A tudás nem elég, alkalmazni is kell. Akarni nem elég, tenni is kell".
Johann von Goethe

életenergia & életerő & chi életerő "A lehetőség gyakran balszerencsének vagy kudarcnak álcázva érkezik."
Napoleon Hill

életenergia & életerő & chi életerő "A sikertelenség egyik leggyakoribb oka, hogy feladunk valamit egy átmeneti kudarc miatt."
Napoleon Hill

életenergia & életerő & chi életerő "Nem azt kapjuk meg, amire vágyakozunk, hanem amit megérdemlünk. A jutalom arányos az elvégzett munkával."
Earl Nightingale

életenergia & életerő & chi életerő "Ne állj meg addig, amíg a jóból jobb, a jobból legjobb nem leszel."
Frank Zappa

életenergia & életerő & chi életerő "Az vagy, amit rendszeresen csinálsz. A kiválóság nem egyetlen cselekedet, hanem életforma."
Arisztotelész

életenergia & életerő & chi életerő "A siker nagy titka az, hogy nincs titok. Bármi is célod, elérheted, ha hajlandó vagy érte keményen, céltudatosan dolgozni. Ez az üzemanyag, nélküled nem indul el az autó".
Mardy Blochowiak

életenergia & életerő & chi életerő "Álmodj merészet. Láthatatlan erők állnak készenlétben,hogy támogassanak."
Cheryl Richardson

életenergia & életerő & chi életerő "Ha valóban hiszel abban, hogy valamit meg lehet csinálni, meg fogod találni a módját. A megoldásba vetett hit kikövezi az odavezető utat."
Dr. David Schwartz

életenergia & életerő & chi életerő "A sikeres emberek azt mondják, hogy életük akkor fordult jóra, amikor elkezdtek hinni önmagukban."
Dr. Robert H. Schuller

életenergia & életerő & chi életerő "Hogy megkaphasd az élettől, amit akarsz, először is dönts el, mit is akarsz! "
Ben Stein

életenergia & életerő & chi életerő "Senki sem próféta a saját hazájában". Vagy;"senki sem lehet próféta a maga hazájában".
-Bibliai eredetű- közmondás
"... egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában."
Lk 4,24

életenergia & életerő & chi életerő "Nem mindig lehet megtenni amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet."
Bethlen Gábor

életenergia & életerő & chi életerő "Istennek nincs vallása."
Mahatma Gandhi

életenergia & életerő & chi életerő "Ne légy más, ha önmagad lehetsz."
Teophrastus Paracelsus

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a rakomány az, mi összetör, hanem az, ahogyan viszed."
Lou Holtz

életenergia & életerő & chi életerő "Ha ezt olvasod... gratuláció; élsz!
És, ha ez nem olyasvalami, amiért mosolyognál, akkor, tényleg nem tudom mi az."
Chad Sugg

életenergia & életerő & chi életerő "Bármit gondolunk, mondunk vagy teszünk - az elménkből fakad. Amit tudatunk elfogyaszt, az lesz az életünk anyaga."
T N Hanh & L Cheung

életenergia & életerő & chi életerő "Ez azért van, mert az is van."
Buddha

életenergia & életerő & chi életerő "A boldogság a nyugodt elme gyümölcse. Kösd gondolataidat a békesség, kiegyensúlyozottság, nyugalom, biztonság, isteni útmutatás eszméihez, és elméd boldogságot terem."
Dr. Joseph Murphy

életenergia & életerő & chi életerő "Ha megváltoztatod a beállítottságodat, meg fognak változni az életkörülményeid is."
William James

életenergia & életerő & chi életerő "Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert amikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon, éppen a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket."
William James

életenergia & életerő & chi életerő "Ingyen sajtot, csak az egérfogóban lehet találni."
Big Al

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki annyi örömet talál az életben, amennyit hajlandó benne észrevenni."
J.R. Sherman

életenergia & életerő & chi életerő "Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha összefogunk, az a siker."
Henry Ford

életenergia & életerő & chi életerő "Hatalmas energiák szabadulnak fel az emberi életben akkor, amikor nincs eltérés abban, ahogy gondolkodunk, amiben hiszünk, és ahogyan élünk."
J. Krishnamurti

életenergia & életerő & chi életerő "Az ember hivatása, hogy megismerje az igazságot, szeresse a szépet, kívánja a jót, és cselekedje a legjobbat."
Ludwig van Beethoven

életenergia & életerő & chi életerő "Soha ne téveszd össze hallgatásomat a tudatlansággal, nyugodtságomat az elfogadással, vagy kedvességemet a gyengeséggel."
?? (Ismeretlen)

életenergia & életerő & chi életerő "Mindenki azt vonzza, amit maga is kisugároz a világba."
Lama Ole Nydahl

életenergia & életerő & chi életerő "Nem a külső dolgok tesznek minket boldoggá, hanem a dolgokhoz való hozzáállásunk."
Lama Ole Nydahl

életenergia & életerő & chi életerő "Adj nekem játékot és megmutatom, hogy tudok játszani."
ifj. Krakkai János (Yán Csi)

életenergia & életerő & chi életerő "Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot. Négykézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám és nem emelt föl engem.
...Úgy segített, hogy nem segíthetett."
József Attila: Az Isten itt állt a hátam mögött

életenergia & életerő & chi életerő "Az Energia minden és minden Energia".
Dézsi Sándor

..   .    


életenergia&életerő&chiTovább... Témához kötödő oldalak:

  életenergia & életerő & chi életerő Szlogenek / Marketing  »

  » Idézetek Wallace D. Wattles-től

» Lásd még "Ajánlott irodalom"...


  .    


Wallace D. Wattles: A gazdagság bölcsessége


  .    
életenergia & életerő & chi életerő Az Egy maga a Mindenség, és Minden Egy; eszerint egyetlen Létező nyilvánul meg az anyagi világ elemeinek látszólagos sokszínűségében.

életenergia & életerő & chi életerő Az egész élet célja nem egyébb, mint a fejlődés.

életenergia & életerő & chi életerő A Természet célja a haladás és a kibontakozás.

életenergia & életerő & chi életerő Az életben elért siker azt jelenti, hogy azzá válunk, amivé lenni szeretnénk.

életenergia & életerő & chi életerő A vágy nem egyéb, mint egy önnön kifejezését kereső lehetőség, vagy egy teljesítményre törő funkció.

életenergia & életerő & chi életerő Természeti törvény, hogy hasonló okok mindig hasonló hatásokat eredményeznek.

életenergia & életerő & chi életerő Kétségtelen, hogy abban a foglalkozásban tud az ember a legjobban teljesíteni, amit kedvel, s ami testére szabott.

életenergia & életerő & chi életerő Mindaz, ami a Földön látható, egyetlen Létezőből áll, amiből minden dolog fakad.

életenergia & életerő & chi életerő Mindaz, ami a Földön látható, egyetlen Létezőből áll, amiből minden dolgok fakadnak. Szakadatlanul keletkeznek új formák, s enyésznek el régiek; de mindezen alakzatok egyetlen Létező folyományai.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező tartalékainak nincsen határa.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező alkotó energiával telített, s szakadatlanul újabb és újabb formákat hoz létre.

életenergia & életerő & chi életerő A Világegyetem mindig több és több élet felé, és egyre tökéletesebb működésmód felé tart.

életenergia & életerő & chi életerő Az Alaktalan Létező intelligens; olyan létező, amely gondolkodik. Eleven, és mindig a több és több élet felé tart.

életenergia & életerő & chi életerő A formák univerzumát a Teremtő hozta létre, formát adva önmagának, hogy minél teljesebb kifejezést nyerjen.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolkodás az egyetlen erő, amely a Létezőből kézzel fogható gazdagságot hozhat létre.

életenergia & életerő & chi életerő Az az anyag, amiből minden dolog származik, nem egyéb, mint az Alaktalan Létező.

életenergia & életerő & chi életerő Az az anyag, amiből minden dolgok származnak, nem egyéb, mint az Alaktalan Létező. És egy forma puszta gondolata megteremti ebben a létezésében az adott formát.

életenergia & életerő & chi életerő A Létező a saját gondolatai szerint mozog; minden, a természetben látható forma és folyamat egy, a Teremtőben végbemenő gondolat kifejeződése.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolatok világában élünk, ami egy gondolat-univerzum része.

életenergia & életerő & chi életerő Az energia volt, van, és mindig is lesz.

életenergia & életerő & chi életerő Semmilyen forma gondolata nem vetülhet rá a Létezőre anélkül, hogy az az adott forma megteremtéséhez ne vezetne.
...Ami pedig nem egyéb, mint a gondolat által való teremtés.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amelyből minden dolgok vétettek.

életenergia & életerő & chi életerő A Teremtőben létrejövő gondolatok alakzatokat hoznak létre.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egyetlen Teremtő, amelyből, és amely által minden dolgok keletkeztek.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amelyből minden dolgok származnak, s amely a maga eredeti állapotában át- meg áthatja a Világegyetemet.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik a Teremtő, amelyből minden dolgok vétettek, s amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum terét.

életenergia & életerő & chi életerő Létezik egy Teremtő, amiből minden dolgok állnak, s amely, a maga eredeti állapotában áthatolja, átjárja és kitölti az Univerzum köztes terét.

életenergia & életerő & chi életerő Az a mód, ahogyan cselekedeteid közben eljársz, közvetlen következménye annak, hogy miként gondolkodsz a dolgokról.

életenergia & életerő & chi életerő ...minden, ezen Létezőben jelen levő gondolat formává alakul, s oly módon kell gondolataid arra rávetítened, hogy az felvegye az adott formát, s látható dologgá váljék.

életenergia & életerő & chi életerő Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.

életenergia & életerő & chi életerő Gondolataidban magad is megformálhatsz dolgokat, s ha e gondolatokat az Alaktalan Létezőre rávetíted, előidézheted az általad elgondolt dolog megteremtését.

életenergia & életerő & chi életerő Minden gondolat, amit elgondolunk, szükségképpen egy másik gondolathoz vezet- a tudat maga is szakadatlan terjeszkedés.

életenergia & életerő & chi életerő Minden vágy egy még ki nem fejeződött lehetőség erőfeszítése arra, hogy működésbe léphessen.

életenergia & életerő & chi életerő Soha ne a látható tartalékokkal törődj; tekinteted mindig az Alaktalan Létező korlátlan gazdaságára függeszd, s légy tisztában azzal, hogy ez a gazdagság olyan gyorsasággal ér el, amennyire azt Te fogadni és felhasználni tudod.

életenergia & életerő & chi életerő Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.

életenergia & életerő & chi életerő Gondolataidban magad is megformálhatsz dolgokat, s ha e gondolatokat az Alaktalan Létezőre rávetíted, előidézheted az általad elgondolt dolog megteremtését.

életenergia & életerő & chi életerő Egy pillanatra se feledd, hogy a Létező mindenütt és mindenben jelen van, mindennel kommunikál, és mindenre befolyást gyakorol.

életenergia & életerő & chi életerő A Hála Törvénye megfelel annak a természeti elvnek, hogy a hatás és az ellenhatás mindig azonos mértékű, és egymással ellentétes irányú.

életenergia & életerő & chi életerő Világos és határozott mentális képet kell alkoss arról, amit el szeretnél érni.

életenergia & életerő & chi életerő „A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek” – mondta Jézus (Márk, 11:24)
életenergia & életerő & chi életerő „Mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle” (Máté, 6:7,8)

életenergia & életerő & chi életerő Tartsd magad hitedhez, és álmaid meg fognak valósulni- s tartsd magad célodhoz és szándékaidhoz, hogy ezt megvalósíthasd.

életenergia & életerő & chi életerő A legjobb, amit a világgal tehetsz, ha leginkább önmagadnak használsz.

életenergia & életerő & chi életerő Nekünk nem csupán gondolkodnunk kell, de személyes cselekvésünk ki kell egészítse gondolatainkat.

életenergia & életerő & chi életerő A gondolat révén az általad kívánt dolog eljut hozzád; a cselekvés révén pedig annak elfogadására is alkalmas leszel.

életenergia & életerő & chi életerő Valójában nem az általad megcselekedett dolgok mennyisége, hanem minősége az, ami számít!

életenergia & életerő & chi életerő Ne feledd: a sikeres cselekvés eredményei felhalmozódnak. Megvan annak a saját forgató nyomatéka.

életenergia & életerő & chi életerő A Kozmosz Alkotmányának egyik lényegi következménye: minden dolog elérhető a számodra, s ezek a te javadra működnek együtt.

  .    Köszönet Krisztinának a gépelésért és szerkesztésért.


  Lásd még "Ajánlott irodalom"...

További Idézetek | Mottók   »»  

» Marketing szlogenek az ÉletEnergia Készülékekről

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


  ~    


A honlapon való könnyebb tájékozodás,


valamint, a keresett információ gyorsabb megtalálása végett, -természetesen- az oldalmenük használata mellett,

Életenergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok tekintse meg és ellenőrizze az 'Oldaltérkép'-et (Honlaptérkép / Sitemap)  »»

  és / vagy

Életenergia Készülékek :: ÉletErő Generátorok használja a "Keresés" / "Search" funkciót:
írja be a keresett kulcsszót, majd kattintson a 'Keresés'-re (vagy nyomja le az "Enter"-t).

Jobb találati eredmények eléréséhez, használhat ékezetes vagy ékezet nélkül beírt szavakat. Pld. 'életenergia', majd -újabb keresés- az 'eletenergia' szóra...
Megj.: kis- és nagybetük nincsenek megkülönböztetve.

Köszönjük, hogy a mi honlapunkat választotta és a mi oldalainkat böngészi :-)


ÉLETENERGIA KÉSZÜLÉKEK

    ÉletErő  Chi GenerátorokOK !

Fel / Ugrás az oldal tetejére... :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok


Oldaltérkép »»   .    


»» ÉletEnergia & ÉletErő Transzfer-Teszt
  Tovább...


  ~    


Ajánlott Készülékek

  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2400 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  ~    

Email  |  Weboldal térkép


^ Idézetek | Mottók ~

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Idézetek | Mottók ~  
2021.12.06.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
  ~    
chat Online chat   .  
US | English :: [LifeForce & LifeEnergy Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     GB / UK | English :: [LifeEnergy & LifeForce Equipments boosted by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     ES | Spanish     RO | Limba română     HU | Magyar nyelvü     EU (European Union) | English
ÉLETENERGIA / Életenergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   CHI KÁRTYA: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Chi Agytrénerek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉLETERŐ MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!