English / USA English / UK | GB Canada (english) English | Australia English | New Zeeland <<<  Worldwide  <<  ||  >>  EU (European Union)  >>>  EU / European Union Ireland / Éire Limba română / România Hungarian / Magyar nyelvü


ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek

ÉletEnergia, ÉletErő és Vitalitás az Ön biztonsága és sikere számára!
Page
Menu
Menü
Kapcsolat  /  Email  /  Online Chat  |  Katalógus  /  Árlista  |  ÉletEnergia Teszt  |  Hírlevél  |  Oldaltérkép  ~                                                                                                                        

Neo-Reichista megnyilvánulások

  .    


Mottó
. életenergia & életerő & chi életerő "Előrehaladott, magas szellemek mindig heves ellenálásba ütköztek középszintü gondolkodók részéről".
Albert Einstein


A neoreichista megnyilvánulások,
avagy
vonzalom az elavult technológiák iránt


Welz úr véleménye azokról, akik nem tudnak az új kor szelleméhez felnőni, -előre tekintve- tovább haladva fejlődni és újat alkotni


"A találmányok általában ellenszenvet váltanak ki azokban a körökben, melyek képtelenek új perspektívák felé tekinteni.
Személy szerint, minden tiszteletem Wilhelm Reich géniuszáé.
Régebb ezért is döntötten úgy, hogy nem beszélek Reich-féle epigonjainak 'Orgone intézményéről'.

Soha nem akartam kapcsolatba lépni velük, mivel nem látok semmi fantáziát egy olyan intézményben, mely a fő hangsúlyt még ma is csak kizárólag a gyógyításra helyezi, és -mi több-, semmi fejlődést nem tanúsít Reich-sajnálatos- elhunyta óta.
Több mint 40 évvel Reich halála óta, ők még mindig ugyanazokkal a régi Orgone akkumulátorokkal dolgoznak -és azokat próbálják értékesíteni-, amiket még Reich tervezett.
Aligha nevezhetem ezt fejlődésnek.

Ismerve az emberi természetet, számítottam az ellenszenvre, de hogy foglalkozni fogok az üggyel, azt akkor határoztam el, amikor felfedeztem, hogy egyik website-jukon "Orgone házalónak" bélyegeztek.
Nem kedvelem a rágalomhadjáratot, habár -mint említettem-, többé-kevésbé számítottam rá olyan emberek részéről, akik semmit sem alkottak, és még mindig, kizárólag -csak- Reich géniuszából élnek.

Újra és újra átrágni magunkat Reich életművén, vele kapcsolatos írásokat és dolgozatokat publikálni, miközben meggyőződésünk, hogy az emberi értelem csúcsán állunk, hát, ez nem vezethet valami nagy technikai fejlődéshez.
Ez a tény, kombinálva azzal a szükséglettel, hogy elavult dolgokkal kereskedjenek és házaljanak (orgone akkumulátorok, orgon szekrények, orgone pisztolyok -orgone shooters-, ill. vihar-ágyuk / felhőűzők -clod busters-, orgone takarok és orgon mellények), csak ilyesfajta megnyilvánulásokhoz vezethetnek.

Ahelyett, hogy kikezdjenek (felfedezéseimért- és találmányaimért), értelmesebb és logikusabb lett volna -először- kipróbálniuk az új felszereléseket, elsősorban az új Orgone-t / orgon-energiát akkumuláló anyagokat, (pl. az általam feltalált és kifejlesztett Orgonite™-ot), valamint az Orgone Generátoroknak azt a képességét, ami lehetővé teszi a DOR (Deadly ORgone, negativ / halott / halálos orgone - ahogy Reich nevezte), újra élő, jótékony, pozitív Orgone-energiává válását és átalakulását.
Lehet, hogy így más következtetésre jutottak volna, mégha csak a maguk számára is.

Ugyanezen a website-on olvashatjuk, hogy az Orgone Generátor nem igazán orgone akkumulátor.
Végre valami, amivel tökéletesen egyetértek!

Az Orgone Generátor oly mértékben Orgone akkumulátor, amennyire egy repülőgép, lóhúzta bricska vagy szekér.

Az Orgone akkumulátor ellenséges (rossz / negatív) közegben elromlik, meghibásodik, úgymond; "összezavarodik".
Okozhatja ezt (csekény pár perc alatt is) a fluoreszkáló -neon- csövek jelenléte vagy bármilyen más, gyenge (elektromágneses) sugárzás-, ill. EMF szennyeződés.

Ezzel szemben az -általam feltalált- Orgone Generátor (Chi / Qi Generátor & Prana / Prána Generátor) önállóan, (önellátóan!) javítja ki az esetleges "meghibásodást", semlegesítve, korrigálva és kijavítva a problémát.
Jelenlétében a DOR újta átalakul pozitív Orgone-á (pozitív orgon-energiává - PORE).

A szerző azon állításán, hogy tudniillik olcsóbb lenne egy -természetesen, általuk forgalmazott- orgon akkumulátort, vagy "Orgone pisztolyt" venni, már csak nevetni tudtam.
Olyan ez, mintha arra biztatnánk valakit, hogy repülőjegy helyett új (sport)cipőt vegyen s azzal gyalogóljon/menjen New Yorkból Los Angelesbe.

Új ötletek, gondolatok, technológiák, no meg a saját integritásomat ért támadások esetén sovány vigasz mások teljes kreativitás-hiánya.
Soha nem volt semmi bajom gyógyítói rögeszméjükkel, éppen ezért elvártam volna, hogy leellenőrizzék elméleteimet, találmányaimat és felszereléseimet, mielőtt támadásba lendülnek.
Jólneveltségem megakadályoz abban, hogy kimondjam, amit az ilyen emberekről gondolok".

Atlanta (GA), 1996 Okt.

* * *

Szerk. megj.:
Nos, a fenti cikk megjelenése óta eltelt jó pár év.
Azóta a dolgok radikálisan megváltoztak, a fent említettek is rájöttek-, és belátták azt, hogy a fejlődés érdekében szükség van újabb és újabb találmányokra, melyek felülmúlhatják az ők -idejemúlt- felfedezéseiket.

Mégis, miért hagytam fenn ezt a cikket? Mert roppant tanulságos!
Bp, 2001 július

U.I.
Welz úr egy ideig még adómányokkal is támogatta őket...
Azóta, többükkel, főleg az említett intézmény(ek) vezetőségi tagjaival, jóismerősi viszonyt ápolnak, helyenként megosztva észrevételeiket, meglátásaikat és -témához kötödő- tanácsaikat...


Fordítás, átdolgozás és szerkesztés: Dézsi Sándor.
1999, 2021 © Copyright. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia | ÉletErő :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok :: Radionika


  .    


Hazai "szkeptikusok", "okostojások" és "szakértők(??)"


Én is szeretném "megköszönni" Welz úrral közösen, azoknak a szűk látokörü egyéneknek, akik -egyes weboldalakon és net-es fórumokon, természetesen, névtelenül, vagy álnevek mögé megbújva, texturájában kiragadott szövegrészeket és/vagy készülék-leírásokat kommentálnak teljesen amatőr módon, bármilyen -kellően szükséges- információ vagy/és tudás hiányában.

Hál' Istennek, nem gyakran fordult ez elő, kb. 10-15 év alatt talán 3-szor, 4-szer (legalábbis nekem / nekünk ennyiről van tudomásunk :-)), de én is -a csekélyke semminél, valamivel- többre tartottam volna őket, ha előtte dokumentálódnak, vagy egyáltalán megpróbálják beszerezni a megfelelő -ingyen fellelhető- információkat.

Ezek az egyének, (ők, előszeretettel "szkeptikusoknak" -és nem "laikusoknak"- nevezik magukat), véleményt alkotnak olyasmiről amiről fogalmuk sincs, amiről nem tudnak, mert -ismeret és tapasztalat híján- nem is tudhatnak, és véleményük van arról, amit nem is ismernek. Bárgyú szavakkal kommentálják -főleg az erősebb (és ezáltal -természetesen- drágább) készülékek felhasználási területét, használatát, ill. gyakorlatát.

N.B. Tisztelet az igazi, tisztességes " szkeptikusok" számára, akik önmérsékletről adva tanubizonyságot, nyitottak az eszmecserére és a konstruktív vitára.
Sajnos, ők alkotják a -halk- kissebbséget, és ők a 'kivétel, mely erősíti a szabályt'.

Ahogy 'Diozófia' oldalainkon is írjuk és megjegyezzük, csak szellemi fejlettség és tudat-állapot kérdése és nem lényege az, hogy a közölteket valaki megérti-e vagy sem, felfogja-e vagy sem, elfogadja-e vagy elutasítja azokat.

Az, aki olyasmiről mond véleményt, amit nem látott, nem érzett, nem tapasztalt és nem is ismer, nemcsak felelőtlen, de egyben ostoba is.
Ez nem foci, vagy politika, ahol bárkinek -beleértve az együgyü, buta embert is- sajátos- véleménye lehet (ahogy, találóan, egyik -jógát és ezoterériát is oktató és tanító- jóismerösöm megjegyezte :-)).
Egyetértek vele.

Sajnos, magukat okosnak tartó, de -sokak véleménye szerint- 'begyepesedett' és a fejlődéssel szembemenő egyének, mindig lesznek (lásd Einstein véleményét is erről).
Ha rajtuk múlt volna, az emberiség még mindig barlangokban lakna és még mindig lóháton közlekedne (ahogy Welz úr is mondta és rájuk utalva megjegyezte).

Manapság, olyan dolgokról beszél a világ -egész természetesen-, és olyan "új" téziseket fogad el és tart nemcsak hihetőnek de elfogadottnak is, -többek között- tudományosnak tartott TV csatornákon sugárzott műsorok keretében is, amikről ezelőtt 10-15 évvel a "szkeptikusok" csak lenézően(?) legyintettek vagy elnézően mosolyogtak és sajnálkoztak a "szegény félrevezetett ezoterikusokon".

Csakra -energia- központok, kundalini, aura, asztrál test, prána, chi életenergia, életerő, stb., stb. mind "lesajnált" pszeudo-fogalmak voltak az u.n. "szkeptikusok" részéről.
[Emlékszem, mikor még 1996-ban "az energia minden és minden energia" mondatommal kezdtem és indítottam egyik kurzusomat vagy szemináriumomat, az egyik résztvevő (foglalkozását tekintve; főiskolai tanár) azt mondta róla a kurzus után, hogy "jó, jó, de azért, ne túlozzunk"]  ;-)

Mindazok, akik különböző fórumokon -jópofáskodásból, vagy szimplán együgyüségből akár más, sötétebb, megfontolásból- mindenféle ostobaságokat írogattak, elöször is -őszintén- önmagukba kellene nézniük.
Mindenfajta ismeretek nélkül, véleményt alkotni olyasvalamiről, amiről fogalma sincs valakinek, az ezzel önmagát -és hasonszörű társait- jellemzi és -sokszor- néha -akaratlanul is "égeti", valamint -elsősorban- önmagáról mond -sajnos, nem túl hízelgő!- véleményt és egyben ítéletet.
Természetesen, -kérjük, hogy-, 'akinek nem inge, az ne vegye magára'...

Ez esetben és is csatlakozom Welz úrhoz: "jólneveltségem megakadályoz abban, hogy nyilvánosan is kifejtsem, és -nyiltan- kimondjam azt, amit az ilyen emberekről igazából gondolok".
Kb, ennyi...


D S

Bp, 2007
Aktualizálva: 2013


U.I.
Köszönettel adózom mindazok részére, akik, bár ismeretlenül, mégis védelmükbe vették a fentebb említett "tollforgatók" incselkedései és "bölcseletei" ellen, nemcsak az életenergiát és életerőt (és -természetesen- ezáltal a készülékeket is), hanem -szélesebb értelemben véve- az ezoteriát is.

1999 - 2007 - 2013 - 2021 © Copyright. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | ÉletEnergia | ÉletErő :: ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Generátorok :: Radionika


  .    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2400 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő nyújtotta összes előnyéből !
» Kapcsolat / Rendelés »»


 « Elöző oldal ^ Fel, az oldal tetejére ^ »
^ Fel, az oldal tetejére ^
Page
Menu

Powered by CMSimple: Small, Simple & Smart, with no database! | Template: ge-webdesign.de

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek  |  www.eletenergia.hu
Eredeti; ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön sikere érdekében!
~ www.eletenergia.hu ~
~ ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek & Orgonit | Már több mint 15 éve jelen a világhálón, az Önök szolgálatában. | ~ ÉletEnergia & É L E T E N E R G I A Készülékek ~ Biztosítson folyamatosan Erőt és Energiát (ÉletErőt és ÉletEnergiát!) építő pozitív gondolatainak megvalósulásuk érdekében! Vegye át- és használja fel tudatosan, valamint hasznosítsa legjobb belátása szerint a Chi & Prána & Orgon Generátorokból kisugárzott hatékony és folyamatos pozitív ÉletErő-fluxust! ~ É L E T E N E R G I A & ÉletEnergia Készülékek ~
(életenergia, élet energia, élet-energia, életerő, chi, qi, csí, prana, mana, orgon, orgone, bioenergia, orgonit, orgonite, készülék, generátor, radionika, agytréner, elmetréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, víz- és táplálékenergizálás, asztro-trend, techno-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, orgonenergia, orgon generátor, orgone akkumulátor, ÉLETENERGIA, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, életenergia, eletero, készülék, ÉLETERŐ, generátor, VÍZ ENERGIZÁLÁS, radionika, agytréner, chiagytréner, pszichotréner, feng shui, élővíz, életviz, asztro-trend, techno-mágia,életerő-mágia, manifesztáció, meditáció, relaxáció, vitalitás, eletenergia, ÉletErő, ÉLETENERGIA)
:: ÉletEnergia :: ÉletEnergiát generáló Készülékek | Orgonit | Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia: ÉLETENERGIA Készülékek & ÉletErő Generátorok :: Bevezetés az Egyetemes ÉLETERŐ-Technológia rejtelmeibe, az ÉLETENERGIA Készülékek, az Életerő -chi, prana, mágneses fluidum, od, orgon, orgone, bioenergia- Generátorok, valamint az Elmegépek, Chi-AgyTrénerek és PszichoTrénerek, ElmeTrénerek, az ÉletErővel működtetett Radionika Készülékek, ill. Manifesztációs- technikák és programok elméletébe és gyakorlati felhasználásában | www.eletenergia.hu ::
Orgonit / Orgonite | ÉletErő Generátorok & ÉletEnergia Készülékek | ÉletErő Technológia | Meditáció & Relaxáció: ElmeTrénerek, Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Tudatos teremtés: Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok / Radionika készülékek | Mágikus Techno-Mágia | Víz- és táplálék-energizálás | Dinamikus Feng Shui
:: Víz- és táplálék-energizálás, optimalizálás és -energetikai-tisztítás | Meditáció & Relaxáció: Chi AgyTrénerek & PszichoTréner Készülékek | Trend programozás & Manifesztációs Radionika Programok: Radionika készülékek | Mágikus! Techno-Mágia (számítógépen futtatott Manifesztációs Programok segítségével) | Dinamikus Feng Shui & Feng Shui Plusz+ | Orgonite & SuperOrgonite | ÉletEnergia & Életerő | ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok -egyenesen a Feltalálótól!- | ÉletErő Technológia ::
# ÉletEnergiát generáló Készülékek: ÉletErő és Vitalitás az Ön -energetikai- biztonsága és -megérdemelt- sikere érdekében! #
[ www.eletenergia.hu / Neo-Reichista megnyilvánulások  { Kapcsolat | Elérhetőségek :: Üzenet | Email :: Oldaltérkép »» # 711668 - 3.234.245.72 :: (162.213.253.100) :: www.eletenergia.hu/EletENERGIA---EletEro--Akademiai--hozzaallas-Neo-Reichista-megnyilvanulasok | clouds_2colsR_960-hu | ÉletEnergia | EletEnergia .hu | eletenergia.hu {ŁCMSimple content--Ł | img:(abs):e-e--h/uf | pgs-h:(abs):e-e--h/uf} :: www.eletenergia.hu / Neo-Reichista megnyilvánulások ]
Fel...