ÉLETENERGIA

ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek


Asztro-Dinamikus Manifesztáció & AsztroTrend

  ~    


AsztroTrend   &
ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ  (ADM)

.


Energizálhatja és -a célnak megfelelő-, valamint kívánság szerint választható és használható- asztrológiai trend-ekkel tőltheti fel önmagát, szeretteit és környezetét, így ezzel pozitív módon befolyásolhatja életét és sorsát

Asztro-energizálja Önmagát, környezetét, szeretteit, élethelyzeteit és jövőjét ezzel az új, csodálatos tehnológiával: "az Asztro-Dinamikus Manifesztációval"!

.

.

Ezen új ÉletErő-Tehnológia és speciális ÉletEnergia Készülékek segítségével Önmagát, családját, szeretteit, valamint lakását, otthonát és munkahelyét / irodáját is a legmegfelelőképpen (asztro)energetizálhatja, és az Ön által választott asztrológiai energia-modellekkel töltheti fel és vitalizálhatja !

.

Az Asztro-Dinamikus Manifesztációt Karl Hans Welz fedezte fel, fejlesztette ki és dolgozta át, ugyanaz a személy, és ugyanaz a zseniális feltaláló, aki a múlt század '90-es éveinek legelején, az Életenergia -CHI & PRÁNA & ORGON- Generátorok és speciális ÉletEnergia Készülékeit, valamint, az ÉletEnergia- és ÉletErő Technológiát is megalkotta és általános törvényeit kivizsgálta, tudományosan lefektette, megmagyarázta és bebizonyította.

Karl Hans Welz 1991-ben fedezte fel- és építette meg elsőnek a világon -és eddig egyedüliként!- hatékony ÉletEnergia Generátorait és1992-ben fedezte fel az eddig használt anyagok (speciális keverésü anyagmátrixok) közül a leghatékonyabbat az ÉletEnergia akkumulációban, az Orgonite™-ot.

Megj.:
Az Orgonit™ névjegy az egész világon védett, a Feltaláló és az általa meghatalmazott Forgalmazókon kívül, más nem használhatja, csak törvénysértés ellenében.

Most, egy új -performens- tehnológiát dolgozott ki arra, hogyan nyerjük ki és vértezzük fel magunkat erős és hatékony asztrológiai energiákkal és asztrológiai energia-trendekkel, hogyan sugározzuk át bármely távolságra, oda- és arra a helyre valamint személyre, amire-, ahova-, és akire szeretnénk: az ADM-t (az Asztro-Dinamikus Manifesztációt).

.

Az Asztro-Dinamikus Manifesztációval nemcsak külön energizálni, valamint erősíteni, (ill. -esetenként- csökkenteni, gyengíteni) tudja kedve szerint az Önt -állandóan- körülvevő (a bolygók által modulált) energetikai mezőket, energetikai fluxusokat és erővonalakat, hanem egyben definiálni- és optimalizálni is tudja azokat úgy, hogy azok Önnek a legjobban megfeleljenek és a leghatékonyabban szolgálják Önt.

.

Ez azért lehetséges, mivel használva speciális Életenergia Készülékeinket melyek mindegyikébe -erős és hatékony- Életerő Ggenerátorok vannak beépítve és integrálva, és, melyek állandóan és folyamatosan termelik, előállítják és sugározzák az erős, pozitív és jótékony Életenergiát és Életerőt, mellyel minden- és bármely fajta-, jellemü- és tipusú energiát, bármely asztrológiai -csillagjegy- háznak (élettapasztalat területek - ahogy mi, kissé tudományosabban, nevezzük), zodiákus jelnek (azaz: horoszkóp), bolygó és planetáris energiáknak az energiáit előállítani, generálni és sugározni tudja, mi több kombinálni is tudja őket és -természetesen- átsugározni önmagára -vagy bárki másra -bármely célszemélyre-, otthona és lakása szobáira- és területeire, valamint munkahelye, irodája -és íróasztala- bármely területére, ill. négyzetcentijére.

Szeretnénk még egyszer kihangsúlyozni:
ezen -megfelelően modulált energiákat- Ön -bármikor- át tudja sugározni saját magára, szeretteire, valmint lakásának különböző szobáira / szobáiba- és területeire, valamint munkahelye, irodája -és íróasztala- bármely -választott- területére, korlátozás mentesen.

.

Ez most mindenki számára elérhető és lehetséges, aki elég széles látókörrel rendelkezik és aki igazán tenni akar valamit jövője érdekében, sorsa jobbá fordítása érdekében, aki állandó pozitív változásokat szeretne előidézni életében, és aki biztosabban és hatékonyabban szeretne dolgozni vágyainak elérése érdekében, valamint, aki hamarabb és könnyebben szeretné elérni kitüzött céljait.

.

Fel / Ugrás az oldal tetejére...

Tejút


Idézet / Mottó:
életenergia "When the power of love divinely replaces the love of power, man will have a new name: God ".
Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, az embernek új neve lesz: Isten".
"World Peace can be achieved when the Power Of Love replaces the Love Of Power".
"Amikor a szeretet ereje helyettesíti a hatalom szeretetét, elérhető lesz a Világbéke".
Sri Chinmoy

Asztro-Energizálja először Önmagát !


.

Az ADM (ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ) a jótékony és megfelelő asztrológiai energiákkal való körülvételének és befolyásolásának a művészete ahhoz, hogy az öszes szinten- és minden területen a megérdemelt sikert bíztosítsa.

.

Ez az új technológia annak révén vált lehetségessé, hogy Karl Hans Welz -a '90-es évek elején- felfedezte, megalkotta és megépítette az Életenergia Generátorokat.

Amit most fog elolvasni és megvizsgálni, az egy új és forradalmian innovativ technológia, de melynek alapjai régmúlt -elfelejtett- idők tudására és tudásanyagának megismerésére -is- épül.


Az Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ASZTRO-Optimizáció / Optimalizáció) egy merőben új technológia szerves része, mellyel bármikor könnyüszerrel aktiválhatja és körülveheti (körülölelheti :-)) magát jótékony és megfelelő asztrológiai energiákkal (asztrológiai energia-mintákkal!) és ezek hatásaival, melyek pozitívan fogják befolyásolni Önt.

Ennek következtében használhatja ezeket az extra energiákat és energia-mintákat, fejleszteni- és átsugározni tudja őket bárhova, és bármilyen távolságra!, annak érdekében, hogy a megérdemelt sikerét minden szinten elősegízse, energiaszintjét biztosítsa, kitűzött céljait elérje és -programozott- vágyait megvalósítsa.

Welz úr feltalált-, kifejlesztett- és tökéletesített több olyan speciális Életenergia Készüléket is, melyek generálni és sugározni képesek magukból az Életerőt és az Életenergiát, melyekkel körül tudja venni magát különböző -Önnek legjobban megfelelő- Asztrológiai Trendekkel, mint például a RAD 5 / ATG 5 vagy az ATG 12 / ATGS 12000 által sugárzott -a maguk 5-, ill. 12 szupererős és hatékony Életenergia Generátorával- (lásd még az ÉletEnergia Készülékek katalógusát) vagy a különböző számítógépes Radionika programokat -mint pld a 'Power Radionics / Erő Radionika', a 'Manifestation / Manifesztációs' vagy a 'Super Manifestation Radionic Program / Szuper-Manifesztációs Radionika Program' a maga 22 lehetséges programozási trendjeivel és pozicióival-.


.

Ezzel az új- és csodálatos technológia segítségével, azzal, hogy bármikor definiálni- és megadni tudja, hogy melyek legyenek aktívak, az Ön számára, az erős és optimális- asztrális és planetáris energiákból, ATG 12 / ATGS 12 Asztro-Trend Generátor megszabni és beállítani tudja az állandó és pozitív változások esélyét, mely hatékonyan segít, hogy -kitűzött- céljait hamarabb és könnyebben elérje, hogy vágyai és álmai megvalósúljanak, és, hogy sikeres legyen élete minden vágyott területén, valamint, hogy átvegye környezete irányítását, hogy -saját- kezébe tegye/vegye életét és sorsát Ön irányítsa, és, hogy a vágyott -és programozott- események a mindennapi életében is megjelenjenek és manifesztálódjanak.

ÉletEnergia Készülékek ATG 12 / ATGS 12 Asztro-Trend Generátor: 12 db. -kerék alakú- szuper-erős integrált ÉletErő Generátorokkal működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék .

.

Asztro-Dinamikus Manifesztáció számítógépes Radionika Program De, már miközben Ön ezeket a sorokat olvassa, és tudását gyarapíthatja ezekkel az új információkkal és lényeges ismeretekkel, megismerheti a jelenlegi legerősebb és leghatékonyabb manifesztálási technikák egyikét, és -egyben- a legperformensebb technológiát is, mely létezik, és bizonyosságot is szerezhet róla működése közben is.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ADM) -számítógépes- Radionika Program

És, ha elvégzi az ingyenes ÉletEnergia átsugárzó Tesztünket, melyet csak mi tudunk egyértelmü bizonyítékként a rendelkezésére bocsátani, -tudatosan- is érezni is fogja ezt a megdönthetetlen és egyértelmü bizonyítékot   »»

.

Számos olyan dolog és jártasság volt melyet pszichikainak, sámánizmusnak, mágiának / varázslatnak, vagy 'csodának' tekintettek a múltban.

Most, már Ön is mi tudja, -amennyiben elolvasta a 'Mágiáról' és 'TechnoMágiáról' szóló oldalainkat és írásainkat-, hogy ez egy erős, hathatós és igen hatékony technológia része, melyet ugyanolyan könnyen bírtokba vehet és használhat, mint ahogy a rádiót vagy TV-t bekapcsolja és használja, telefonál vagy az autóját vezeti.
Ezen érdekes és csodálatos Transzfer-TESZT segítségével bizonyosságot is nyerhet az itt leírtakról.

Távolságra-, és -bármely- távolságban ható cselekvés: ime a Transzfer-Teszt, amit most -ingyen- az Ön rendelkezésére is bocsátunk  »»


.

-Bármely- távolságban ható cselekvés az ÉletErő és ÉletEnergia egyik legfőbb tulajdonsága és jellemzője

.


Ez egy köztudott- és jól megértett dolog volt a régmúlt idők, az emberiség hajnalán élt -sprirituálisan magasan képzett- bölcsek számára is.

Tulajdonképpen sokan -tudatosan- is használták és felhasználták ezt az Energiát, gondoljunk csak a távolságokból végzett gyógyításokra, a sámánizmusra, a "mágia" különböző fajtáira, az Extra Szenzoriális Percepcióra- és Prójekciókra, a tisztánlátásra (claire-voyance) és -újabban- a Radionikára.

Az asztrólógia alapja is, azaz a bolygók és planéták, valamint zodiákus jelek (horoszkóp) hatása a földi létre is, egyik egyenes következménye az ÉletEnergiának és ÉletErőnek.

Természetesen, ebben az extra, erős és hatékony technológiában -az ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓban- az energiák (Életenergiák & Életerők) transzferálhatósága- és átsugárzása, valamint az átirányított- és hozzácsatolt -asztrológiai- bolygó, ill.planetáris energiák -vagy más univerzális energiák (másfajta energiák, melyek az Univerzumból és Galaxisokból sugároznak)- hozzákapcsolt jellemzői, kulcsszerepet játszanak.

A továbbiakban egy olyan eseménynek lehetnek a részvevői és tanui, melyek u.n. "dogmatikus akadémikus szaktudósok" szerint nem létezik és -egyben- lehetetlen.

Egyben a -tudatos!- érzékelése ezen energiának (ÉletEnergiának & ÉletErőnek) lehet a fordulópontja abban, ahogyan érzékeli és felfogja, részben környezetét és -általánosságban- az egész világot és Univerzumot.

Úgy is tekinthet erre a Transzfer-Tesztre / Kísérletre mint egy fordulópontra, melynek eredményeként máshogy fog tekinteni a világra, az életére, a sorsára, mivel most meg van a lehetősége és a bizonyítéka is, annak, hogy átvegye irányítását a környezete, a saját sorsa, és magán az élete minden területe (kapcsolatok, munka, hivatás, magánélet, stb.) felett.

ADM Érezni a távolból sugárzó ÉletEnergiát és ÉletErőt most nagyon könnyü...
Ez a Kisérlet (Transzfer-Teszt az ÉletEnergia és ÉletErő bármely távolságban ható átsugárzására és -tudatos- érzékelésére) lehet élete egyik legbámulatosabb és leghihetetlenebb tapasztalata!

Ez a kisérlet -melyet, a világon, csak mi tudunk megtenni- egyértemü bizonyítéka annak, hogy ÉletEnergia Készülékeink nemcsak folyamatosan előállítják-, generálják- és sugározzák az ÉletEnergiát és az ÉletErőt, hanem a megfelelő "strukturális kapcsolatok" segítségével bárhová el tudjuk juttatni azt, jelen esetben Önhoz is!

Az ÉletEnergia & ÉletErő -tudatos!- érzékeléséhez kérjük, pontosan kövesse a teszt-oldalon lévő útmutatásokat.

A transzfer-teszt elvégzésekor, szinte azonnal érezni fog egy enyhe hűvös fuvallatot (kb. 25%), egy gyenge bizsergést a tenyerében vagy a kézfején (kb. 5%), egy vonzó-vagy taszító- erőt, talán érezheti úgy is mintha egy "lyuk" lenne a tenyerében (1%) vagy -mint általában az emberek többsége,- érezni fog egy kellemes melegséget a tenyere közepén (kb. a 65%-a személyeknek akik ezt a tesztet elvégezték érezték ezt), ami lassan továbbterjedhet a kézfej irányába is.

Vannak olyanok is, akik ezen érzések kombinációját érzik és vélik felfedezni az Életenergia érzékelése közben.

Bármely, megszokottól eltérő érzés azt jelzi, hogy -talán életében először- érezte és tapasztalta meg az Életerőt!

Íme az egyik legnyílvánvalóbb és legmeggyőzöbb bizonyíték arra, hogy az Életenergia és Életerő fejleszthető- és -távolságtól függetlenül- átsugározható, valamint, hogy mennyire hatékonyak- és hatásosak Életenergia Készülékeink melyekkel ezt végezzük, és véghez tudjuk vinni!

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Asztro-Dinamikus Manifesztáció, ÉletErő Technológia & ÉletEnergia Készülékek


Ön az új, korszerü technológiánk miatt érezhette az ÉletErőt és -többek között- azért is érezte/érzékelte ezt az energiát, mert ÉletEnergia Készülékeink nemcsak állandóan és folyamatosan előállítják azt (generálják!), hanem megfelelő eljárás- és módszer segítségével bárhová el tudjuk juttatni azt, így például akár egy transzfer-diagramhoz, vagy -egyedi- chi kártyához is, melyről Ön közvetlenül el-, ill. magához tudja vonzani a jótékony, pozitív és vitális Életenergiát & Életerőt.

Amit Ön a Transzfer-Teszt elvégzése alatt most tudatosan is érzékelt, az maga a tiszta és jótékony -nem speciálisan modulált!- Életenergia és ÉletErő.

Természetesen, ADM (Asztro-Dinamikus Manifesztáció) programozáskor a célnak, ill. programozott TREND-eknek megfelelően modulált Energiákat is tudni fog küldeni- és sugározni, különböző helyzeteknek, vágyott -jövőbeli- szituációknak), különböző helyekre (pld. lakásának különböző helységeibe, szobáiba, tereibe, irodájának különböző lokációira, területeire, az iróasztalára, ill. annak meghatározott részeire), de főképp -és ez a legfontosabb!- önmagának (valamint -természetesen- családjának és szeretteinek).

Valójában, ez az alapelve az Életenergia-Technológiának, amint fentebb kijelentettünk, és melyet nagyon sokan (táv-gyógyítók, táltosok, sámánok, mágusok, magas szellemi színten lévő egyházi személyek, papok, stb.) használtak is már az emberiség hajnalán, és mely mindig segítette őket, egyrészt, hogy létrejöjjön, másrészt, hogy manifesztálódjon is a hatás melyet programoztak és amelyre vágytak.

A mi tudományos megközelítésünk kombinálva az Életenergia Készülékekkel (és a készülékekbe beépített, ill. integrált Életerő Generátorokkal), sokkal könnyebbé és hatékonyabbá teszi ezen programozást és táv-cselekvést az Ön számára, mint azt bármely "hivatásos" 'szakemberek' teszik, akik korlátozva vannak a régi, tradiciónális (nehézkes és bonyolult) eljárások és metodusok által, melyek -mióta feltaláltatott ez az új és izgalmas technológia- ósdinak és elavultnak tekinthetők.
Olyannyira, mint egy pár bocskor (na jó, legyen csizma :-)) egy repülőjegy ellenében például Budapestről Debrecenbe való utazás során.

Valójában, ahogy már láthatta és érezhette is, ezek könnyü és barátságos eljárásoknak a sorozata, mellyel generálni-, sugározni-, optimalizálni- és maximalizálni tudja azon energiákat melyekre szüksége van, valamint ez a technológia annyira emberbarát felhasználó, hogy biztos lehet benne, hogy amint elolvasta ezt az anyagot és használni kezdi ezt az új technológiát-, és pontosan követi a pontokat a lépésről lépésre leírt használati utasításban, már rá is lépett a -biztos- sikerhez vezető útra.

.

Most, itt, ezen újszerü performens technológia segítségével, könnyen megtanulhatja, hogyan is energizálja -bármely, Ön által választott (asztro)energia-mintával- saját magát, vagy, hogyan küldjön energiát bárkinek- vagy bárhova a világon.

.

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Szuper Manifesztációs Radionika Program Miközben napjaink asztrológusai megelégszenek- és több mint kielégítőnek vélnek, egy egyszerü értelmezését az ügyfelük horoszkópjának, pár -egyszerübb tanáccsal is ellátva őket-, addig a régmúlt idők igazi asztrológusai nagyon is tudatában voltak azoknak az erőknek és energiáknak melyet, mindannyiunkat körbevettek és melyeket, a minket körülvevő térből, ill. a bolygóktól- és planétáktól tudtak elvonzani.

Ezért, tudatában léve erejüknek, hatalmuknak és tapasztalatuknak -nagyon helyesen- jegyezték meg, hogy "a Bölcs uralja a csillagokat / The Wise rules the Stars".

Az asztrólógia számukra több volt- és többet jelentett annál mint, hogy "csak" pár jótanácsot osztogassanak, hogyanis igazodjon valaki a bolygók energiáihoz.

Tényleg csodálatos és "mágikus" volt, amint szaktudásukat és tapasztalatukat -saját és ügyfeleik számára- felhasználták, hogy a bolygók és planéták energiát "kinyerjék", felhasználják és hasznosítsák.

Következésképpen, az ő ügyfeleik képesek voltak arra, hogy
(1) átvegyék az irányítást- és ellenőrzést, attitüdjük, életszemléletük, magatartásuk, szokásaik és összes energia-szintjeik felett
(2) erőteljes és hathatós befolyásuk és hatásuk legyen sajátmagukra és környezetükre, és, hogy
(3) sorsukat saját kezükbe vegyék és életüknek saját urai és mesterei legyenek, jövőjüket irányítani tudják és -egyben- uralják azt

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Legtöbbje azoknak az emberek, kik otthonosan mozognak az asztrológia terén, tudják, hogy, hogyan- és miért működik, mégpedig; ez egy alapszabályt aláhúz és hangsúlyoz:
a működő- és hatásban lévő asztrológiai energiák, a kozmikus környezet általi hatás révén meghatározhatók, ill. defineálhatók, melyek -kivétel nélkül!- mindenkire, így ránk mindannyiunkra is hatnak.

Ez az ősi mély megértés teszi lehetővé az asztrológia működését, mert előre tudni- és megérteni a kozmikus környezet strukturáit (a bolygók és planéták helyzetét és pozicióját a horoszkóp/zodiákus jelekben) megengedi egy igazi asztrológusnak, hogy előre lássa- és jelezze, valamint, hogy megjósolja, amit a jövő igérhet-, ajánlhat- és kínálhat: azazhogy; mikor van nagyobb siker lehetősége valamely cselekedetnek, mikor következik be az, amit -a megfelelő időben- elindítottunk, vagy mikor vannak nem pont megfelelő, balszerencsés állások- és periodusok az asztrológiai környezetben (a zodiákus jegyek a bolygók állása tükrében), melynek következménye bukás vagy -esetleg- csőd lehet, ill. mikor vannak a megfelelő -úgymond jótékony és pozitív- időperiodusok, amikor bátran belevághatunk valamely vágyott célunk megvalósításába, mert igen nagy a lehetősége annak, hogy el is érjük és meg is valósítsuk azt, vagy -bolygóállásoktől függően- mikor vannak olyan adott időperiódusok, amikor inkább előnyös diplomatikusan halogatni, ill. halasztani / elhalasztani- és késlelteni valaminek az elkezdését vagy -akár- folytatását.


Tudjuk, hogy az asztrológiai házak élettapasztalati mezőket és élettapasztalati területeket jelentenek ill. ábrázolnak (ahogy mi -kissé, tudományosan- nevezzük őket), melyek -szoros- kapcsolatban vannak a Univerzumunk legnagyobb bolygójával, ill. a Nap jegyének a befolyásával.

Ezért, egy megfelő energetikai bázis felállítása- és megalkotása az Ön sikerének érdekében, egyszerübb mint gondolná; olyan ez, mint az 1 X 1 !

Tehát, amit Önnek tennie kell:

ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ Életenergia Defineálja- és határozza meg azt az asztrológiai házat mely legjobban reprezentálja, kifejezi és képviseli azt az élettapasztalat-mezőt, melyben előre szeretne lépni és amelyben Ön sikeres szeretne lenni.

ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ Életenergia Határozza meg azokat az asztrológiai energiákat (planetáris funkciókat), melyeket szeretné, hogy aktívak legyenek ebben az élettapasztalati-mezőben.

Pld. a Jupiter kiterjedést, valamint nővekedést idéz elő, a Mars felfokozott aktivitást ill. cselekvést, stb.
Lásd lejjebb a planetáris energiák értelmezését, valamint -további információkért-, ajánljuk Karl Hans Welz 'Asztrológia' kurzusának a tanulmányozását is.

ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ Életenergia Határozza meg azokat a módozatokat és körülményeket melyben ezek az energiák aktivak, ill. aktivizálódnak, azaz, az asztrológiai jegyek hatását és befolyását melyekre a bolygó/planetáris funkciók és élettapasztalat-mezők , vagy az asztrológiai házak hatnak.

Könnyen megszerezheti és megkaphatja ezeket az extra többletenergiákat és használhatja is, a sikerének érdekében !

Fel / Ugrás az oldal tetejére...


Idézet / Mottó
:
életenergia "Minden megnyilatkozás, így az élet is az egység megosztásából következik. Az élet nem más, mint a pozitív és a negatív pólusok közötti feszültség -folyamatos- áramlása, kiegyenlítődése. Ezek egyensúlyán alapul a szakadatlan megújhodás, az örök-rotáció, az élet".
Diozófiai értekezés 'A jó-ról és a rossz-ról'

Asztro-energizálja környezetét !


.

Asztrológiailag most könnyen energizálhatja nemcsak önmagát, hanem a környezetét is!

Asztro-Dinamikus Manifesztáció számítógépes Radionika Program Az ADM (ASZTRO-DINAMIKUS MANIFESZTÁCIÓ) a jótékony és megfelelő asztrológiai energiákkal való körülvételének és befolyásolásának a művészete ahhoz, hogy az öszes szinten- és területen a megérdemelt sikert bíztosítsa, valamint az ADM (Asztro-Dinamikus Manifesztáció) a tökéletes és -minden szempontból- energetikailag perfekt környezet megalkotásának és létrehozásának a művészete az Ön Sikerének minden szintjén és terén, lakásában, otthonában, munkahelyén és irodájában is.

ÉletEnergia Készülékek & ÉletErő Generátorok  Asztro-Dinamikus Manifesztáció (ADM) -számítógépes- Radionika Program egyik beállítása

.

Ezen egyszerü, de mégis nagyon hatékony és hatásos technológia az ÉletEnergia Készülékek és Életerő Generátorok feltalálása és megalkotása révén vált lehetővé, amit Karl Hans Welz, fedezett fel és epített meg a '90-es évek elején, ez idáig egyedül a törtenelemben.

A hagyományos FENG-SHUI esetében a lakótereket kell hozzáigaztani és összhangba hozni a meglévő energia-mezőkkel.
Ez nagyban hátráltatja és korlátozza a hagyományos Feng Shui esélyeit, alternativáit és választásait.

Épp úgy, ahogy a mi technológiánkkal, ill. az új Dinamikus Feng Shui-al(!) a fenti gondok megoldódtak, épp úgy, az ADM-el (Asztro-Dinamikus Manifesztációval) most könnyen és elegánsan tudja hozzáigazítani-, szabályozni- és összhangba hozni a vágyott/kívánt területeket a lakásából vagy irodájából.

Mi több, az asztrológiai energiák (asztológiai házak, zódiákus jelek, bolygók energiáinak a reprezentációi) kombinációja végtelenül több esélyt ad és számtalan lehetőséget nyújt Önnek, mint például csak a nyolc -alap-terület a Feng-Shui által vagy a Bágua térkép adta korlátolt / limitált lehetőségek.

.

Következésképpen, Ön használhatja teljes kreativitását -az összes- lakótere, az otthona, ill. irodája elrendezésében, berendezésében, semmi sem tudja majd gátolni Önt ebben, hiszen könnyűszerrel, a megfelelő -Ön által szelektált és választott- energiákat (asztrológiai energiákat és -egyben- TRENDeket) tudja majd generálni- és átsugározni, pontosan oda, arra a helyre amit Ön -előre- defineált és meghatározott, és -természetesen- amit energizálni szeretne, ill. -és ez talán a legfontosabb!- Önmagára és szeretteire is.

.

Ezzel az új és fantasztikus technológiával, mellyel meghatározni, ill. defineálni tudja, hogy mely optimalizált, erős és hatékony, csillagok- és bolygók energiái legyenek aktivak az Ön környezetében, lakótereiben és iródájában, mostantól kezdve könnyen beállíthatja sikereinek minden részletét élete minden területén, és állandó pozitív változásokat hozhat létre bennük és egyben környezetében is, valamint hozzásegítheti Önt ahhoz, hogy sokkal hamarabb és könnyebben érje el kitűzött céljait, valósítsa meg vágyait és álmait és, hogy -végül is- a megérdemelt sikere -melyre mindig is vágyott- minden területen megmutatkozzon és manifesztálódjon.

ÉletEnergia Készülékek

További lehetőségek és asztrológiai alapú alkalmazások...
Hamarosan FOLYTATJUK...


.

» További, bővebb információkért, olvasson tovább az Asztro-Dinamikus Manifesztációról, vagy lépjen kapcsolatba valamely szakértőnkkel...

.


Forrás:
Karl Hans Welz: 'AstroTrend & Astro Dynamic Manifestation', 'LifeEnergy & LifeForce in -modern- Astrology'
Fordítás, átdolgozás, szerkesztés és adaptáció: D. Sándor Alex
© Copyright 1998 - 2022. Minden jog fenntartva!


  ~    


Ajánlott Készülékek

  ~    


ÉletEnergia  Készülékek :: ÉletErő Generátorok :: Radionika készülékek Asztro-Dinamikus Manifesztáció & Asztro Trend

:: Integrált ÉletErő Generátorokkal működő és ÉletErővel működtetett ÉletEnergia Készülékek & Trend Generátorok ::
Csillag- és bolygó-energiák programozása, felerősítése vagy hatástalanítása Astro-Dynamic Manifestationr™  »» Asztro-Dinamikus Manifesztáció | Asztro Trend

AO 1100 | AO 2000 | JU 99 | JU 1000 | PFC 2000 | PFC 2400 | RAD 2000 | RAD 2400 HD | RAD 5 / ATG 5
ATG 12 / ATGS 12000


  .    

Csak haladóknak!
ATG 12
/ ATGS 12000
ÉletErő Radionika tipusú- és rendszerü Asztro-Trend Generátor ÉletEnergia Készülék + Chi AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner   + Víz- és táplálék optimalizáló
ATG 12 / ATGS 12000: Asztro-Trend Generátor & ÉletErővel táplált Radionika Készülék
13969 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)

Nem rendelhető!

  .  

AO 1100

Aqua Optimizer
™ ÉletEnergia Készülék®
Víz- és táplálék energizáló- és optimalizáló, integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek
AO 1100 :: ÉlőVízet eloállító-, víz- és táplálék energizáló Életenergia Készülékek
179 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

AO 3100
Aqua Optimizer
ÉletEnergia Készülék®
Víz- és táplálék energizáló- és optimalizáló, Életerő Generátor és Életenergia Készülék
3 x AO 1100
AO 1100 :: ÉlőVízet előállító-, víz- és táplálék energizáló Életenergia Készülékek + AO 1100 :: ÉlőVízet előállító-, víz- és táplálék energizáló Életenergia Készülékek + AO 1100 :: ÉlőVízet előállító-, víz- és táplálék energizáló Életenergia Készülékek
555 €   489 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

AO 2000
Aqua Optimizer
ÉletEnergia Készülék
Víz- és táplálék energizáló- és optimalizáló, integrált ÉletErő Generátorral működő ÉletEnergia Készülék
AO 2000
439 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

JU 99 CE
Chi Energizáló AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner ÉletErő Generátor & ÉletEnergia Készülék
Meditációs-, Relaxációs és re-Vitalizációs ÉletEnergia Készülék
ju99 :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
189 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

JU 399 CE

Chi Energizáló Chi Agytréner & ElmeTréner & PszichoTréner
Meditációs-, Relaxációs és re-Vitalizációs ÉletEnergia Készülékek
3 x JU 99
ju99 + ju99 + ju99
567 €  539 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

JU 1000 CE
Chi Energizáló / Chi AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner ÉletEnergia Készülék
Meditációs-, Relaxációs és re-Vitalizációs ÉletEnergia Készülék
ju1000 :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
439 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

LPOG 2400 DL
Chi Agytréner & Pszichotréner & ElmeTréner ÉletEnergia Készülék
Meditáció-, Relaxáció és re-Vitalizáció :: ElmeKészülék & ÉszGép
lpog2400dl :: ChiAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
939 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

LPOG 2400 HD
Chi AgyTréner & PszichoTréner & ElmeTréner ÉletEnergia Készülék

Meditációs-, Relaxációs, re-Vitalizációs és stresszoldó ÉletEnergia Készülék :: ElmeKészülék & Észgép
lpog2400hd :: Chi Agytréner :: Életenergia Készülékek :: Életerő -orgon- Generátorok
1499 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

PFC 2000
Chi Agytréner & ElmeTréner   +  ÉletErő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék

Meditáció-, Relaxáció és re-Vitalizáció :: Memória bővítés & gyorstanulás :: Személyiségfejlesztés & Trend Generálás
PFC 2000 :: Ch iAgytréner :: Életenergia Készülékek :: Életero -orgon- Generátorok
1299 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    
Új ! 
PFC 2400 HD
Chi Agytréner & ElmeTréner  + ÉletErő Radionika tipusú + Víz és táplálék opimalizáló ÉletEnergia Készülék

Meditáció-, Relaxáció és re-Vitalizáció :: Memória bővítés & gyorstanulás :: Személyiségfejlesztés & Trend Generálás
PFC 2400 HD
1769 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)

  .    

RAD 1000
Beépített ÉletErő Generátorral működő ÉletErő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék
rad1000 ÉletEnergia Készülék | 
Beépített ÉletErő Generátorral működo Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék
439 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

RAD 2000
Integrált- és beépített ÉletErő Generátorral működő ÉletErő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék  + Víz- és táplálékoptimalizáló
RAD 2000 ÉletEnergia Készülék | Beépített ÉletErő Generátorral működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék
1069 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

RAD 2400 HD

Integrált- és beépített ÉletErő Generátorokkal működő ÉletErő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék  + Chi AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner   + Víz- és táplálék optimalizáló
RAD 2400 HD ÉletEnergia Készülék | Beépített ÉletErő Generátorokral működő Radionika tipusú ÉletEnergia Készülék
2099 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

Haladóknak!
RAD 5 / ATG 5
ÉletErő Radionika tipusú Trend Generátor ÉletEnergia Készülék  + Chi AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner   + Víz- és táplálék optimalizáló
RAD 5 Radionika Trend Generátor ÉletEnergia Készülék
3969 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)

  .    

Csak haladóknak!
ATG 12
/ ATGS 12000
ÉletErő Radionika tipusú- és rendszerü Asztro-Trend Generátor ÉletEnergia Készülék + Chi AgyTréner & Elme Tréner & PszichoTréner   + Víz- és táplálék optimalizáló
ATG 12 / ATGS 12000: Asztro-Trend Generátor & ÉletErővel táplált Radionika Készülék
13969 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)

Nem rendelhető!

  ~    

A rendelés / bevásárló 'kosár' tartalmának a megtekintése...

  .    


életenergia készülékek Konzultáció, -szak-tanácsadás, -ezoterikus- coaching


Személyesen*, on-line és/vagy telefonon keresztül is.
A konzultáció és tanácsadás alatt -természetesen, ha szeretné és igényli- egy erős ÉletEnergia Készülék + strukturális kapcsolat + Manifesztációs Radionika Program révén, feltőltjük Önt és/vagy valamely személyes értéktárgyát, ÉletEnergiával és ÉletErővel.
Termékbemutató esetén az összeg (egységár!) 2x69=138€/h, HD tipusú ÉletEnergia Készülékek esetében 3x69=207€/h!
Természetesen, azok akik Életenergia Készüléket rendelnek / rendeltek, a konzultáció teljes árának a felét visszakapják, ill. levonhatják rendelésükből.
Megj.: más árkedvezménnyel nem összevonható!
*Lásd még a "Konzultáció" oldalt is »
Fél óra (30 perc): 39 € (Euro) vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)

 99 €  
69 € (Euro) / 1 h (60 perc) ill. az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  ~    

A rendelés / bevásárló 'kosár' tartalmának a megtekintése...

  .    


Szállítási költségek

Euro (€) vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)

hu  Országon belül

életenergia készülék 100 € alatti rendelések esetében:  10 €
életenergia készülék 101- és 300 € közötti rendelések esetében: 2 x 10 = 20 €
életenergia készülék 301- és 500 € közötti rendelések esetében: 3 x 10 = 30 €
életenergia készülék 500 € fölötti rendelések esetében, -bónuszként- mi álljuk a szállítási költségeket

eu  EU-n (Európai Union) belül

életenergia készülék 100 € alatti rendelések esetében: 13 €
életenergia készülék 101- és 300 Forint közötti rendelések esetében: 2 x 13 = 26 €
életenergia készülék 301- és 600 € közötti rendelések esetében: 3 x 13 = 39 €
életenergia készülék 600 € fölötti rendelések esetében, -bónuszként- mi álljuk a szállítási (és csomagolási) költségeket

földgömb  EU-n (az Európai Union) kívülre

Figyelem! :: életenergia készülék EU-n (az Európai Union) kívülre - a bonyolultabb vámszabályok miatt, mi EU-n (az Európai Union) belülről- nem szállítunk, de szívesen segítünk közbenjárni és megrendelni Önnek egyenesen az AEÁ-beli Gyártótól!
Így, a rendelt árú, egyenesen a Feltalálótól és a Gyártótól (az AEÁ-ból) fog érkezni az Ön által megadott (EU-n; Európai Union kivüli) címre.
Megj.: (EU-n kívüli szállítás esetén) az AEÁ / USA-ból rendelt áruk vámkötelesek!
  ~    

A rendelés / bevásárló 'kosár' tartalmának a megtekintése...

  ~    

...valamint,

az Életenergia Készülékek -ajánlott- tartozékai és kellékei

  ~    


életenergia készülék Számítógépes Manifesztációs Radionika Programok az Asztro-Dinamikus Manifesztációhoz

Feng Shui Dinamic :: Feng Shui Plus :: Echipamente si accesorii de Energie- si Forta Vitala Chi ADM / Asztro-Dinamikus Manifesztációs
Számítógépes Radionika Program

Asztro-Dinamikus Manifesztáció számítógépes Radionika program

Életenergia Készülékek További -ajánlott- Radionika Programok
(az Életenergia & Életerő -virtuális- modulációjára: Trend-Generálás :: Manifesztáció (megnyilvánulás) :: Gondolati programozás :: Tudatos Teremtés Technológiája)


  .  

Asztro
-Dinamikus Manifesztáció -számítógépes- Radionika Program
Érdeklődjön, mielőtt megrendeli!
Asztro-Dinamikus Manifesztáció - számítógépes Radionika program
169 € (Euro), vagy az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  ~    


Strukturális kapcsolatok / szerkezeti kapcsok

:: Egyedi transzferpárok, transzfer-korongpárok, ÉletEnergia-erősítők és ÉletErő-fokozók egyedi transzfer-koronggal, bármely távolságban ható -veszteség nélküli!- 100%-os ÉletEnergia- & ÉletErő-átvitel és átsugárzás biztosításához ::

 TC 99  |  RAOPTC  |  PBT 2400  |  PBTBH

az Életenergia- és Életerő bármely távolságra való -veszteség nélküli- átvitelére-, át-transzferálására és átsugárzására


  .    

TC 99

Strukturális kapocs / Egyedi transzfer-pár (korong + téglalap)
TC 99 | Egyedi transzfer-korongpár
  47 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .    

RAOPTC

Víz- és táplálék energizáláshoz ajánlott strukturális kapocs / egyedi transzfer-korongpár
raoptc | VízEnergizáláshoz egyedi transzfer-korongpár
  79 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  .  

PBT 2400 / PBT 2400 HD
Strukturális kapocs / ÉletEnergia erősítő- és ÉletErő-fokozó egyedi transzfer-korongal
PBT 2400 / PBT 2400 HD :: ÉletEnergia erosító egyedi transzfer-korongal
  139 € (Euro)
vagy, az összegnek megfelelő Forint (HUF)
  ~    


yellowball Asztro-Dinamikus Manifesztáció  számítógépes Radionika program


Feng Shui Dinamic :: Feng Shui Plus :: Echipamente si accesorii de Energie- si Forta Vitala Chi ADM / Asztro-Dinamikus Manifesztációs
Számítógépes Radionika Program


  Asztro-Dinamikus Manifesztáció - számítógépes Radionika program | ÉletEnergia & ÉletErő: www.eletenergia.hu


A Manifesztációs program Asztro-Dinamikus Manifesztáció-s változata, különböző asztrológiai szimbólumokkal.

A számítógépes radionika program és az ÉletEnergia Készüléke segítségével, Ön irányíthatja, az Ön által választott, és az Önnek épp a legjobban megfelelő asztrológiai energiákat (Asztro-Trendeket) kedve szerint, oda, ahová csak akarja, anélkül, hogy átalakítani- vagy átrendezni kéne élettereit, a lakását vagy irodáját!

Lásd még a 'Aszto-Trend & Asztro-Dinamikus Manifesztáció' web-oldalainkat is.


Életenergia Készülékek További -ajánlott- Radionika Programok
(az Életenergia & Életerő -virtuális- modulációjára: Trend-Generálás :: Manifesztáció (megnyilvánulás) :: Gondolati programozás :: Tudatos Teremtés Technológiája)


Forrás:
Karl Hans Welz: "Astro-Trend & Astro-Dynamic Radionic Program".
Fordítás, átdolgozás és adaptáció: D. Sándor Alex
© Copyright 1998 - 2022. Minden jog fenntartva!

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


.

ÉletEnergia Készülék "Asztro-Manifesztációs csomag"
Asztro-Dinamikus Manifesztációs szimbólumcsomag
Asztro-Manifesztációs & Asztro-Dinamikus Manifesztáció csomag | ADM packs
életenergia 33 € / csomag

  ~    


életenergia készülék Szimbólum-csomagok

az Életenergia & Életerő -virtuális- modulációjára, események befolyásolása és specifikus trend-ek felerősítése

Asztrológiai szimbólumok :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek Asztrológiai szimbólumok :: Életenergia pecsétek és -mágikus- szimbólumok :: Életenergia Készülékek :: leo-horoscop
Asztro-csomag

Életenergia Készülékek További -ajánlott- Szimbólum csomagok
(az Életenergia & Életerő -virtuális- modulációjára)  ~    


Speciális ÉletEnergia kellékek

Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya :: életenergia készülékek Egyéni-, személyes (személyre szóló) CHI-kártya (ÉletErő-kártya): a lególcsobb és -egyben- a leghatékonyabb ÉletEnergia & ÉletErő -folyamatos és állandó- útánpótlás az Ön zsebében, pénztárcájában, vagy telefonja kijelzőjén

-Személyes- Chi kártya / ÉletErő kártya különböző időperiodúsokra

  .    

CHI ÉletErő VITALITÁSkártya *

Chi kártya

Feliratkozás / Bérlet (Subscription): € 9,69  6,9 € / hó   ill. annak megfelelő Forint (HUF)
Lemondásig automatikusan megújul
(Renews until you cancel)

Lemondás / megszünés   (Unsubscribe)


* A Chi ÉletErő Vitalitás-kártyák a rendelés után (max. 48 órán belül) emailben lesznek kiküldve.
** Amennyiben más nevet szeretne a Chi ÉletErő Vitalitás-kártyán mint amiről megrendelve- ill. fizetve lett, kérjük emailben értesítsen minket.

bar

Most már a mobil / 'okos'telefonján is!
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #1
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 1 hónapig érvényes
CHI-kártya
 6,69 € (ill. annak megfelelő Forint [HUF])
Ingyenes tesztelés »»
További Chi kártyák »»
  ~    

» Rövid, tömör 'Használati útmutató' a -személyes- Chi kártyához / ÉletErő kártyához »»


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "Minden általunk létrehozott gondolat egy kibocsátott erő...
Szüntelen kölcsönösség van elme és elme között, s folytonos kapcsolat van a gondolati erők között."
James Allen


  ~    


ÉletEnergia  Készülékek :: ÉletErő Generátorok :: Radionika készülékek Asztro-Dinamikus Manifesztáció & Asztro Trend

:: Integrált ÉletErő Generátorokkal működő és ÉletErővel működtetett ÉletEnergia Készülékek & Trend Generátorok ::
Csillag- és bolygó-energiák programozása, felerősítése vagy hatástalanítása Astro-Dynamic Manifestationr™  »» Asztro-Dinamikus Manifesztáció | Asztro Trend

AO 1100 | AO 2000 | JU 99 | JU 1000 | PFC 2000 | PFC 2400 | RAD 2000 | RAD 2400 HD | RAD 5 / ATG 5
ATG 12 / ATGS 12000


  ~    

Email  |  Weboldaltérkép


^ Asztro-Dinamikus Manifesztáció & AsztroTrend

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / Asztro-Dinamikus Manifesztáció & AsztroTren | ÉletEnergia Készülékek & Asztro-Trend Generátorok   »»
2022.01.28.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
  ~    
Online chat Chat   .  
US + GB (UK) | English :: [LifeForce & LifeEnergy Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     ES | Spanish     RO | Limba română     HU | Magyar nyelvü     EU (European Union) | English
ÉLETENERGIA / Életenergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   CHI KÁRTYA: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Chi Agytrénerek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉLETERŐ MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!