ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek


Üzlet / pénzügyek / vezetői készségek

  ~    ÉletEnergia Készülék :: AquaOptimizer :: ChiAgyTréner & ElmeTréner & PszichoTréner :: Radionika Készülék Az ÉletEnergia & ÉletErő, valamint az integrált ÉletErő Generátorokkal működő Életenergia Készülékek használata a

a foglalkozások, üzlet, pénzügyek, pénzügyi készségek, vezetõi képességek és a politika terén alkalmazandó sikerstratégiákban


Az ÉletErõvel táplált és mûködtetett Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek, valamint a "Manifesztációs" számítógépes Radionika Programok segítségével olyan erõteljes -mentális- programozásokat, ill. mágikus tevékenységeket végezhet, melyek hatékonyan segíthetnek azoknak a -megfelelõ- sikerstratégiáknak és hatékony management módszereknek a kialakításában és fejlesztésében, melyeknek az üzleti életben, a munkájában, karrierjében, hatalmi harcában és a politikában (ill. a politikai életben való szereplésben) -is- hasznát veheti, illetve, amelyek -egyben- a vagyona gyarapodását, a vezetõi készségeit és az emberekkel való bánásmód hatékonyságát is nagyban elõsegítik.
Kizárólag azoknak az elkötelezett és kitartó felhasználóknak ajánljuk, akik a csúcsra törnek!

Az, aki a "mágia" (jelen esetben; 'techno-mágia') segítségével komoly sikereket akar elérni, jó, ha ismeri -és tudomásul veszi- a -pénzügyekre is igaz, száraz- tényeket: -sajnos- a szegénység egy társadalmi-gazdasági probléma.
Tulajdonképpen, sokkal inkább nagyobb probléma, mint például a túlsúly, vagy a -krónikus / beteges(?)- mozgáshiány!

Ha valaki, aki vagyont akar szerezni, az elsõ dolog, amit tennie kell, az az, hogy kiiktassa a gátló társadalmi-gazdasági tényezõk hatását, és ezzel egyidõben olyan készségekre tegyen szert, melyekkel a jólétet kezelni tudja.
Az ÉletEnergia Készüléket, az abból kiáramló ÉletEnergiát és a "mágiát" arra használhatja, hogy elérje az elsõ -igazi- sikereket, és, hogy megtegye és teljesítse sikerstratégiájának elsõ -igazán fontos és sikeres- lépéseit.

Nem, mi egyáltalán nem a -jelenlegi, egyáltalán nem 'igazságos'- rendszer megváltoztatásáról beszélünk.
Ha a rendszer mindenkivel szemben igazságos lenne, ahogyan azt egyes 'igazságosztó prédikátorok' állítják, hogy lennie kellene (na, persze másokra, és nem magukra nézve!), akkor egyáltalán nem létezhetne mértéktelen gazdagság.
Ha valaki rendkívül gazdag szeretne lenni, és -egyben- jómodban akarna élni, akkor figyelnie kellene annak a társadalmi-gazdasági rendszernek a sajátosságaira, amibe született, és amiben él, és amely tulajdonképpen az egyéneknek lehetõséget biztosít arra, hogy -sokszor- igazságtalanul nagy vagyonra tegyenek szert.
Ezek után, a rendszer eme funkcióit használhatja arra, hogy olyan magasra jusson, amilyen magasra csak szeretne!

Más szóval: ez egy olyan rendszer, amelyet ha megtanul kezelni, biztosan a javára fog dolgozni!
Bûnösnek érzi magát emiatt?
Ha igen, akkor még mindig 'nem nyíltak ki a szemei', és egyáltalán nincs még felkészülve az igazi gazdagságra, egyben még mindig annak az "egyenlõség-csapdának" az áldozata, ami oly nagy segítségére van az Önnél "egyenlõbb" embereknek, akik igencsak kedvelik ezt a plusz "egyenlõséget"!

Nézzen szembe vele: az egyenlõtlenség az emberi faj tulajdonsága, mindegy, hogy az idealisták, vagy azok az egyenlõség-koholók (akiket egyébként ugyanúgy az anyagi érdek vezérel) mit próbálnak a fejébe verni, ebbõl jön létre az a társadalmi-gazdasági struktúra, amiben élünk!

Úgyhogy, vagy alkalmazkodik a helyzethez, és az ösztönös emberi tulajdonságaival együtt kihasználja azt, hogy elõbbre jusson, vagy egész életében kispályás marad.
A döntés, természetesen, az Öné!

Tény az, hogy most megvan az az egyedülálló lehetõsége és -egyben- meglehet az oly szükséges eszköze és -mágikus- berendezése is (a kifejezetten hatékony ÉletEnergia Készüléke), ami segíthet annak az "igazságtalan mágikus elõny"-nek (ez csak egyszerü szöveg, és -semmitmondó- szavak, amiket azok az emberek használnak, akik vigyáznak arra, hogy Ön továbbra is alárendelt helyzetben legyen és maradjon) a megszerzésében, abban, hogy megtalálja a módját, hogy elérje az igazi jólétet és maximális erõt, és/vagy a kívánt hatalmi -esetleg, politikai- befolyást.
Csak akarnia és használnia kell!

Ugyanakkor, ne felejtsje el, hogy egy ember nemcsak -fizikai- testbõl áll, az emberek teste nem a bõrük felületénél végzõdik. Emberi lényként, a "mi és a környezetünk" összetevõi vagyunk!
Ha arroganciával, pökhendiséggel, kevélységgel, rossz -negatív- tettekkel, a hatalommal való visszaéléssel, stb., megmérgezzük a környezetünket, végsõ soron saját magunkat mérgezzük meg!
Az elõbb említett 'kispályások' is a környezete részét képezik, ezáltal pedig vagy gátolhatják, vagy hozzájárulhatnak az Ön sikereihez!
Tisztelje õket, fõleg akkor, ha Ön már jóval elõttük jár és ha már Ön elérte a csúcsot!
Tulajdonképpen ez a különbség egy jó és egy rossz vezetõ között!

Mielõtt ezekkel a problémákkal megküzdene, el kell jutnia arra a szintre, amelyen ezek a problémák felmerülnek. Ehhez azonban át kell programoznia magát, és elsajátítania azokat a készségeket, melyek a csúcsra juttathatják.
Az itt található 'mágikus technológiát' alkalmazva ez sokkal gyorsabban sikerülhet, mint egyéb módszerek segítségével.

Miután ezek a készségek kialakulnak, új lehetõségeket teremthet magának, ismét az ÉletErõ-Technológiáját alkalmazva, aztán pedig lépésenként, újabb és újabb készségket sajátíthat el, egészen addig, amíg el nem éri a célját.

Természetesen, az üzleti sikerek, a vagyon, a befolyásolás, és a -politikai- hatalom eléréséhez szükséges sikerstratégiák sokkal komplexebbek, mint például azok, amiket a súlykontrollhoz (értsd: 'fogyás' és lásd ott, a megfelelõ oldalon lévõ információkat) fejlesztettek ki.
E mágikus ÉletErõ-Technológiát-, és az életerõvel mûködtetett Radionikát -és Radionika Készülékeket- használhatja arra, hogy ezeket a dolgokat elsajátítsa, majd pedig hatékony ÉletEnergia Készülékei segítségével új lehetõségeket teremtsen, melyek a csúcsra juttatják.


Itt -alább- talál egy listát a megfontolandó dolgokról. Válassza ki azokat, melyek leginkább illenek a helyzetére.


A gazdagságra, hatalomra, vezetésre és az emberekkel kapcsolatos, tömegeknek befolyásolására való készségekre vonatkozó helyzetelemzés

életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Ismerje meg a társadalomra és társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozó -összes és száraz- tényeket!
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Ismerje meg a tényeket, és tanulmányozza az emberi jellemeket! Egy vezetõkbõl és 'kispályásokból' álló "ragadozó" társadalom vagyunk.
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Ismerje meg az oktatást. Tanulóévei alatt észrevehette, hogy azok a gyerekek, akiknek befolyásosak a szülei, olyan dolgokat is elérnek, amiket a többiek sohasem értek volna el? Ne búslakodjon emiatt, hanem inkább tanuljon belõle, vonja le a megfelelõ konzekvenciát!

Már az iskolában kialakulnak úgy a vezetõi, valamint a kispályás szerepek. Ezért a szociális készségek oktatása sokkal fontosabb, mint bármely más készség megtanítása és elsajátítása!

A nemzetek vezetõinek struktúrája hasonló a törzsi struktúrákhoz.

További lehetõség olyan emberek számára, akik politikailag nem jutottak a csúcsra: vezetõ pozíciók az üzleti életben, különbözõ -nagylétszámú- szervezeteknél, vagyonkezelés, szakmai irányítás, sportvezetés, "titkos társaságok" vezetése (igen! ...itt is erõs és befolyásos vezetõket talál, a vágy pedig, hogy megtartsák vezetõi pozícióikat, éppen olyan erõs, mint azok esetében, akiket kioktatnak és vádolnak!) stb.
Elérni bizonyos dolgokat vagy/vs. "kedvesnek lenni"...


Az Ön helyzete: felmérést végezni és -konkrét, de reális- célokat kitûzni

életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tûzzön ki hosszú távú célokat! Hogyan látja magát 5-10 év múlva? Mit csinál, hol van, mivel foglalkozik?
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tûzzön ki rövid távú célokat! Ossza fel hosszútávú céljait, több 1-2 éves, rövidebb távú célokra. Írja le az elérendõ célokat és tüzze ki a határidõket!
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Alakítsa ki azokat a készségeket, melyek szükségesek a célok eléréséhez, és melyeket a célok megkövetelnek; milyen attitûdváltásra van szüksége ahhoz, hogy sikeres legyen?
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tettek által csinálja- és vigye végig a folyamatot (ne csak gondolatilag és mentálisan), az ÉletErõvel mûködtetett Radionikával (azaz; a Radionika Készülékek segítségével) pedig segítse elõ a sikerét.

Ha a céljai csak nehezen -vagy nehezebben- érhetõk el, fontolja meg azokat az alternatív lehetõségeket, melyek hasonló követelményekkel és -természetesen- nyereséggel járnak.
Alakítson ki egy olyan általános attitûdöt, hogy élvezni tudja mindazt, amit csinál. (!)


Lehetséges alapproblémák és hibák

A kisstílû gondolkodás, mely -többek között lehet a nevelés, de inkább- az oktatási folyamat eredménye: az emberek az iskolában "megtanulják, hogy hol a helyük a társadalomban", ez pedig mintegy "rejtett életrajzként" mûködik!
Figyelje meg, hogy ez Önt mennyire érintette, és próbálja meg tudatosan elkerülni ezeket a csapdákat.

A vallás(ok) hatása: "keményen kell dolgoznod, hogy megkeresd a mindennapi kenyered"!
(Ön találkozott már olyan pappal, hittérítõvel vagy prédikátorral, aki kizárólag csak ennyivel beérte, azaz munkája eredményeként a puszta kenyérrel is megelégedett? Mi -sajnos, még- nem.)

A kommunikáció ismeretének hiánya
Inkább a "tehetségesség"-re hagyatkozni, mint a képességekre - és -aztán- feladni...

Az "Én erõs vagyok" / "Én tehetséges vagyok" frázisok és mantrák folyamatos ismételgetése, az "Én szép és okos vagyok" mondatokkal váltakozva, a tükör elõtt, miközben lemarad a lehetõségekrõl, így ki sem tudja használni õket.
A készségek mellõzése, valamiféle "csodában" való -rejtett- bizakodás, ami majd anélkül juttat vagyonhoz és hatalomhoz, hogy új dolgokat kellene érte megtanulnia, vagy bármilyen módon hozzájárulni a folyamathoz, csak önámítás és mély csalodottsághoz vezet.

(Itt újra meg kell említenünk amit a 'manifesztációs' folyamatoknál, ill. a Radionikáról szóló fejezetekben említettünk már: ha valaki nem tud folyamatosan erõt és energiát adni és biztosítani megvalósítandó gondolatainak, akkor azok soha nem fognak manifesztálódni, ill. materializálódnak, így az egész procedúra csak egy meddõ és értéktelen folyamat lesz, valamint önbecsapás és önámítás).


Használja ki a -jelen- helyzete erõs és biztos pontjait

életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Törekedjen arra, hogy az esetek nagyrészében a megfelelõ -siker-stratégiát dolgozza ki
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Igyekezzen élhetõ és kihasználható lehetõségeket teremteni
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Igyekezzen a lehetõségeket meglátni és megragadnii
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Álljon készen a nagy változásra
(Sohasem késõ változtatni, a legmegfelelõbb idõ erre épp a "most"!)
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tegyen róla, hogy a változások egyúttal nyereségesek is legyenek
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Számolja ki azt az idõt, ami az új képességek elsajátításához szükséges, és éljen eszerint


Haladjon lépésrõl lépésre - készítsen magánk egy -jó- tervet

életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Sajátítsa el a megfelelõ kommunikációs készségeket,
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tegye egyre hatékonyabbá a kommunikációs készségek elsajátításának folyamatát
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tanuljon meg "olvasni" az emberekbõl, az emberek viselkedésébõl
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tanulja meg értelmezni mások testbeszédét
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Tanulja meg -nemcsak kommunikációval- "befolyásolni" az embereket (pld.: NLP)
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Alakítson ki egy erõteljes mimikát
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Teremtsen olyan lehetõségeket, ahol használhatja és fokozatosan finomíthatja ezeket a képességeket
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Határozza meg az irányt, amelyen halad: jusson elõrébb a már meglévõ képességei által, miközben újakra is szert tesz, majd tegye meg a következõ lépést a megszerzett készségek által, és így tovább. Tanulás közben is, illetve mindenütt, ahol lehetséges, szerezzen új készségeket és próbálja is meg meg õket hatékonyan használni
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Erõsítse a karizmáját és egyéb -elönyõs-, ill. elönyökkel járó- készségeit
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Használja az ÉletEnergia Készülékét és -egyben- Radionika berendezését arra, hogy minél hamarabb elsajátítsa ezeket a készségeket, és hogy konkrét helyzetekben megerõsítse hatalmi pozícióját
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Fokozatosan lépjen be a kiválasztott üzletág folyamataiba, legyen ötletes és nyereséges a marketing folyamatokban, az elõállításban és az üzletvezetésben
életenergia készülék :: életerõ generátor (chi, ki, prana, od, orgon-energia) Az ÉletEnergia Készülékek és az Orgon Radionika berendezések segítségével növelje azon képességeit, melyek egy helyzet megfelelõ elemzéséhez szükségesek, és a siker érdekében válassza a legjobb megoldást

Az üzletben, a politikában vagy a foglalkozása során felmerült komplexebb helyzetek megoldásában a számítógépes "Manifesztációs Radionika Program" nagy segítségére lesz!
Az is csak az elõnyére válhat, ha egy erõs (HD tipusú: heavy duty) ÉletEnergia Készülékkel dolgozik és programoz, olyannal, mint például a RAD 2400 HD, vagy akár erõsebbel is (RAD 5 !), az üzlet méretétõl függõen!
Az ATG 12 / ATGS 12000 segítségével célzott -és megfelelõ- asztrológiai energiákat sugározhat-, küldhet- és irányíthat egy kisebb iroda minden szobájába és helységeibe, ezáltal ugyanis nagyban hozzájárulhat a vállalat egészének sikeréhez.


Ajánlott -integrált- ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek,
           javasolt kellékek, tartozékok és szolgáltatások

ÉletEnergia Generátor | ÉletErő | ÉletEnergia Készülékek LPOG 2400 HD |  RAD 2000RAD 2400 HD | RAD 5 / ATG 5
ÉletEnergia Generátor | ÉletErő | ÉletEnergia Készülékek TC 99 | RAOPTC | PBT 2400
ÉletEnergia Generátor | ÉletErő | ÉletEnergia Készülékek Manifesztációs Radionika Programok
ÉletEnergia Generátor | ÉletErő | ÉletEnergia Készülékek Szimbólum-csomagok
ÉletEnergia Generátor | ÉletErő | ÉletEnergia Készülékek Konzultáció & tanácsadás

Forrás:
Karl Hans Welz: "Using the integrated Chi Generator® & Prana Generator® & Orgone Generator® into the LifeEnergy & LifeForce Equipments for business". Succes Strategies and 'magick'

Fordítás, átdolgozás, adaptáció és szerkesztés: © D. Sándor Alex, 1998 - 2022. Minden jog fenntartva! Copyright ©

Fel / Ugrás az oldal tetejére... | Életenergia Készülékek


  ~    

Idézet | Mottó

életenergia "A személyes eredmények és a hatékonyság alapanyaga fizikai, (éteri,) érzelmi és szellemi energiáid összessége".
Brian Tracy


  ~    


Marketingszlogen
:
életenergia & életerő & chi életerő Legyen mindig tele energiával, életerővel és vitalitással! Vegye át az ÉletEnergia Készülékéből kisugárzott (élet)energiát és (élet)erőt, és használja fel legjobb belátása szerint !

  .    
Egyedi akciós ajánlatok különböző egységcsomagokra!
  ~    


Komplett -aktuális- KATALÓGUS   mai departe
- katt ide -

  ~    

Email  |  Weboldaltérkép


^ Üzlet / pénzügyek / vezetői készségek

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / ÉletEnergia & ÉletENERGIA Készülékek: ALKALMAZÁS és felhasználás > Üzlet / pénzügyek / vezetői készségek   »»
2022.08.18.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
  ~    
Online chat Chat   .  
US + GB (UK) | English :: [LifeForce & LifeEnergy Equipments powered by Chi Generators & Prana Generators & Orgone Generators]     ES | Spanish     RO | Limba română     HU | Magyar nyelvü     EU (European Union) | English
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!