ÉletENERGIA

  &  ÉletEnergia Készülékek

www.eletenergia.hu
[ ]

A Tatvasz elmélet - 1. rész

  ~    


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok


A TATVASZ ELMÉLET / Tattwa


1
. rész


Írásainkban többször rámutattunk arra, hogy mennyire összefügg az ember a Kozmosszal.
Tudjuk, hogy összeköttetésben vagyunk a csillagokkal és a felsőbb hatalmakkal.

Mi foglalkozunk az okkultizmus összes ágával, mint: rózsakeresztes bölcselettel, teozófiával, antropozófiával, spiritizmussal, gnózissal, asztrológiával, hipnotizmussal, telepátiával, kabbalával, fehér-mágiával, stb, stb...

A Tatvaszokról már beszéltem - annak idején - a kis, "Hozzátok szólok" meditációs könyvvel kapcsolatosan, akkor még csak az öt magánhangzót, az a, e, i, o, u-t említettem, nem magyarázván meg még ennek értelmét,- amit későbbre hagytam.

Akik előtt a Tatvaszról először beszélek, nyilván kérdezhetik,

mi a Tatvasz?

A válaszom: egy éterikus vibráció, mely egy csodálatos törvény alapján minden 60 percben megváltozik.
A 24 perc időközt Gary-nek nevezzük.

Ha valaki tudja ezt, az ki tudja számítani, hogy melyik éter (Tatvasz) mikor működik.

Íme egy definíció: "A Tatvasz a mindenség lélegzete, lehelete."

Mi ezt már elintéztük mikor Isten fogalmát tanultuk, hogy nincs olyan magas szellem vagy Mester, aki mást talált volna mint egy örökös ritmikus mozgást.
Ez az, ami kitölti a mindenséget, ez adja a legnagyobb kincset, az életet, az embernek.

A Tatvasz mozgási formát jelent, ami kezdődik a nemzésnél (és folytatódik) az anyaméhben.
Akkor, amikor csak főtusz és még nem embrió - adva van két pólus - az apa és az anya (a pozitív és a negatív).
Az egyik az agyat, a másik a szívet képviseli.
Ebbe vibrál bele a 'lehelet', először az anya révén.

A főtusz az anyában megfogamzik, embrió, majd ember lesz, kijön a világra, s tudjuk, mikor a gyerek először kezd lélegzetet venni, amikor először felsír, akkor kapja a kozmikus "pecsétet".

Ez a horoszkópban a legjelentősebb pillanat, ami a Tatvaszokkal van összefüggésben.

Már ismerjük, hogy a Prána, vagy fohatikus mozgás, az utolsó fizikai atomot képezi ki (a Szolarikus Logosz villamosságával, illetve a bolygó-áramlatokkal telítve).

A Pránát a látható Nap sugározza, a lépcsakrába, melyet a Hold átszür.

A pránikus energia a lépcsakrán keresztül jut a testbe, és Tatvaszokká differenciálódik, amely Tatvasz mindegyike különböző rezgésszámú és kölönböző feladatokat teljesít.

A Tatvasz (Tattwa) vagy Akasha, hindu elnevezés.
Van ennek magyar elnevezése is, de ha olyan nyelven beszélünk róla amely az okkult irodalomban ismert, úgy kénytelenek vagyunk a Tatvasz elnevezést használni.

Ami az Akashá-t illeti, az a már általunk ismert négy éter összességét jelenti, fejezi ki.
Tudjuk, hogy van reflektorikus (tükröző) éter, fény éter, élet- és vegyi éter.

A teozófiában más neve van mindegyik éternek: a reflektorikus-éter egyenlő az utolsó fizikai atommal, a fény-éter a hyper éterrel, az élet-éter a meta éterrel és a vegyi-éter a proto éterrel.
Ezeket hoztam közös nevezőre az AKASHA elnevezéssel.

Az Akasha az éter 4 őselemét is jelenti, úgymond: tűz-, víz-, föld- és légelem.

A Tatvaszban egy magas intelligenciával bíró Lény működik, ahogyan a Föld atmoszférájában mint pránikus vibráció lejön és diferenciálódik.

Ha így gondolkozunk, eszünkbe jut, hogy az okkultizmusban már találkoztunk az elemi lelkekkel: a tűz elemi lélekkel, a víz-, a föld- és a légelemi lelkekkel, melyek a szaglás, látás, tapintás, stb. érzékszervekre hatnak.

A különböző okkult bölcseletek, különbözőképpen ismerik a Tatvaszt.
Nekünk azonban keresnünk kell a közös értelmet és kifejezést, nem elég csak úgy egyoldalúan ismerni a dolgokat.

A Tatvasz tehát minden egyes síkon megtalálható, sőt még a hindu elnevezésű Annupadaka és az Adi síkokon is.

Sőt, tulajdonképpen kilenc Tatvaszt kell számolni, de ezt a mi - tér és időben helyezett - földi síkunkon még nem tudjuk bizonyítani.
Lehet, hogy vannak akik a tűz-víz-föld-lég mellett az étert is szeretnék megismerni, ezt azonban nem magyarázhatjuk őselemnek, mert az étert csak a következő törzsfajnál fogjuk megkapni.

Ha a színharmóniát vesszük, úgy az Akasha tiszta fehér vagy indigó színű.

Ha plusz (pozitív) a vibráció, akkor tiszta fehér, ha pedig minusz (negatív), akkor tiszta indigó.
Azt tudjuk, hogy a fehérben az összes színek benne vannak: piros, kék, sárga, stb.

A diferenciált Tatvasznak különböző formája van, ezt a leheletnél lehet látni.

A következőkben látni fogjuk, hogy egy óra alatt melyik Tatvasz hány percig vibrál az emberi szervezetben:
» lásd 1. számú táblázat

Ahol az érzékszervek tökéletes működésében zavar áll be, ott a Tatvasz rezgésszáma valamilyen oknál fogva megváltozik.

Ebben az esetben az ember őstípusát kell megnézni, hogy mi okozza a Tatvasz rezgés zavarát és azt azonnal helyre kell állítani, illetve összhangba kell hozni az őstípus rezgéshullámával.

Az alábbiakban látni fogjuk, hogy melyik Tatvasz melyik napon van soron (napkeltétől-napnyugtáig):
» lásd 2. számú táblázat

Ezek szerint a különböző szerveket különböző napokon kellene gyógyítani, illetve műtétet végrehajtani rajtuk.
Ez esetben biztosabb lenne a gyógyulás.

De hol van még ettől az orvostudomány, amely ma még az égtájakat, a Holdjárást, stb. sem veszi figyelembe?

Leeings orvos professzor Amerikában statisztikailag kimutatta, hogy olyan esetekben amikor - természetesen véletlenül - ezeken a napokon végzett műtétet az illető érzékszerven, minden esetben kitünően sikerült az operáció, s a beteg meglepő gyorsasággal felgyógyult.

Az öt éter fenti táblázatai szerint fejleszti az ember öt érzékszervét, ezeket követi a hatodik és a hetedik.
Ha ez befejeződött, tovább fejlődik - egy fejlettebb formában - a többi érzékszerv, mint a tapintás, szaglás, a megérzés, stb...

Ezt már tapasztalhattuk a rovaroknál, amelyek megérzik párjukat sok száz kilométerről.
Lásd még "A gondolatok materiálizálódnak?..." című írást is.

Például a kutyánál is a szaglási érzék, a 'piritivi' jobban ki van fejlődve mint az embernél.
Van, aki semmi szagot nem érez, ott a 'piritivi' nem működik rendesen.

Itt van egy misztérium, amit kevés ember ismer, mégpedig az, hogy az ember állandóan csak egyik orrlyukán keresztül lélegzik, hol az egyiken, hol a másikon felváltva, a Tatvasz-rezgés által irányítva.
A Tatvasz hatására áttevődik a lélegzetvétel egyik orrlyukról a másikra anélkül, hogy az ember ezt észrevenné.

Különben közismert tény, hogy a Yoga / Jóga légzés is ezen változó lélegzésen épül fel.

Ha a jobb orrlyukon keresztül veszünk lélegzetet, akkor a pránikus univerzális erőből egy pozitív villamos áram szalad le a hátgerincen, a bázis csakráig, ahol a Kundalini székel.

Ezt az áramot nevezhetjuk elektromos fluidnak is.
E név és fogalom alatt ne csupán az anyagi elektromosságot értsük, bár mint a továbbiakban látni fogjuk, azzal analog.

Ha a bal orrlyukon keresztül lélegeznek, akkor egy negatív villamos áram szalad le szintén a bázis csakrába.

A pozitív villamos áram Solarikus, a Napot kapcsolja, a negatív viszont Lunarikus és a Holdal van összeköttetésben, ill. a Holdat kapcsolja.

Hogy ez hogyan áll elő, ezt meg kell állapítani, mert csak így értjük meg, hogy az ember tüdeje pozitív és negatív villamos árammal töltött.

Ennek az életerőnek állandó etetése az Univerzális Isten-i erőből fakad.

Ha mint főtusz megkaptad ezt a vibrációt, az agy és a szív az utolsó leheletig dolgozik, pumpál, működik, ...de mi működik?
A Tatvikus erő működik benne, ami az érzékszerveket fejleszti.

Ez mutatja, hogy nem egy tisztán mechanikus munka folyik, hanem intelligens lényekről van szó, amelyek az okkultizmusban mint elemi lelkek fordulnak elő.

Mi, általában hét elemi lélekről beszélünk, de valóságban csak ötöt ismerünk.

Hogy a Tatvasz technikáját megértsük, nézzük, hogy van az ember szervezete erre felkészülve.

Nézzük úgy, mint egy rádiót, mely felveszi a vibrációt és hangot ad le, amit az ember hall.
Itt szükség van az idegrendszer egyes részeinek ismeretére is.

Az idegrendszer két nagy részre oszlik:
1.) a csontos tokba zárt központi idegrendszerre, a nyúltvelő útján vele összefüggő gerincvelő, és
2.) körzeti idegrendszerre, mely a test különböző pontjain és a központi idegrendszer közötti összeköttetést hosszú fonálszerű képződmények, az idegek útján létesít.

Aszerint, hogy ezen idegek az agyvelőből vagy a gerincvelőből származnak, agyi idegeknek, vagy gerincvelői idegeknek nevezzük.
Systema cerebrospinale, mely ellentéte az inkább tengőéletű, a zsigerek és főleg a vérerek körül elhelyezett dúcokból és idegrostokból álló együttérző (szimpatikus) idegrendszernek.
Systema nervorum sympatikus, az együttérző vagy szimpatikus idegrendszer, főleg abban különbözik az agygerincvelői idegrendszertől, hogy rostjai nem térnek le a központi, hanem inkább önálló dúcok nyúlványainak tekinthetők.
Azonban a két idegrendszer kölcsönös és sűrű közlekedésben áll egymással.

A gerincvelő központi csatornája az agyvelő belsejében is folytatódik és négy egymással közlekedő üregben, az úgynevezett agygyomorban végződik.
A szimpatikus idegrendszer a nyaki és a mellkasi dúctól jelentékeny erősítést kap. Ágai az alsó szívidegek, melyek a szimpatikus idegfonatával együtt, a közös fejverőér mentén az aorta ívéhez vonulnak, hogy a felső szívidegekkel együtt a szívfonat (plexus cordiacus) képezésében segédkezzenek.
A határköteg a gerincoszlop két oldalán a fejgyámtól a farkcsontig terjed, s nagyjában a csigolyák számának megfelelő számú határdúcpárból áll.
Ezen dúcok némelyike egy közös, nagyobb dúccá egyesül.
Mindegyik dúctól legalább 4 ág indul el, mégpedig egy fölötte és egy az alatta lévő dúchoz.
Egy vegyes rostú ág hátrafelé a megfelelő gerincagyi ideghez és végre egy 4-ik ág valamelyik zsigeri fonathoz. A farkcsonton a két köteg páratlan farkdúcban egyesül.

Az okkult tudomány már az egzakt tudományt messze megelőzve mondta, hogy van egy cső a hátgerincoszlopon, amely a cerbellum-ból indul ki és lemegy a farkcsontig, (ennek csigolyái vannak).
Ezekbe kapcsolódnak a csakrák / chakrák.

Mi eddig 7 csakrát tanultunk, de a hátgerincnek magának 31 csigolyája van.
Mindegyes csigolyának megvan a maga csakrája.

Ez a 31 csakra a hátgerincoszlopon 31 napfelkeltének felel meg.
Ez ne tévesszen meg bennünket mivel, hogy van 28 és 30 napos hónap is, ez kiegyenlítődik.
A 31 napfelkelte pozitív erőket, míg a 31 naplemente negatív erőket áraszt az étertest számára.

Az ezeket kísérő dúcpárok felelnek meg a csigolyáknak.
A csakráknak ezen kapcsolatait Pránának nevezzük. 31 a szívben, 31 a koponyában.

A cerebellumban van 12 idegpár, ez megfelel az ekliptikán haladő 12 zodiákusnak.
Mindegyik idegpár egy-egy zodiákusnak felel meg.

Az ember rajta van a Földön és a Föld forog a zodiákusok körül, pendlízik, pulzíroz.
Ez egy olyan tömést, taszítást, húzást vált ki, ami arra kényszerít, hogy szuszogjunk. Kell, hogy lélegzetet vegyünk.

Mi nem érezzük a Föld mozgását, de ezek váltó hatása idéz elő mindent, ezért áll elő a tantikus mozgás.

Az idegrendszer, mely az etetést kapja: Solarikus.
Ezeknek nevet is adott az okkult kémia: a bal szimpatikus köteg IDA, a jobb oldali PINGALA, a középső SUSUMNA.

Ha a Föld egy zodiákusba lép, akkor az a vibráció egy megfelelő idegpárba kapcsolódik (amit mi Pránának nevezünk), s ami egy hónapig ott marad.

A Napfelkeltékor lép életbe a Tatvasz hatása az első csakránál és napnyugtakor eltűnik.

A szívcsakrán keresztül a villamosáram bekerül a véredénybe, ami az utolsó fizikai atomból indul ki és 56 perc és 4 másodperc alatt a villamos és mágneses áramok kiegyensúlyozódnak.

A Hold-vibráció mind a 12 csakrát átjárja.
A Nap körül forgó Föld és a Föld körül forgó Hold olyan vibrációkat, nyomás-vonzást okoz, amit a Tatvaszok felfognak és átalakítanak az étertest - fizikaitest számára.

A Tatvasz / tatwas végzi azt a vibrációt, mely a Prána ömlését idézi elő a világűrben.
Ez 2 óra alatt, ötször 24 percen át, tehát 120 percen át vibrál.

Itt működésben áll a 24 Gary, ami pontosan az öt őselem, elemenként egy perc, összesen 24 percig tart.

Ami a Tatvikus mozgás az emberi testben 24 perc, az az Akasha-ban 4 perc, azaz egy órán belül sorra kerülnek az összes Tatvaszok.

A Tatvasz-teória egy igen komplikált dolog, csak magas szellemek és beavatottak tudják, amely a Hold hét titkával függ össze.

Az okkult anatómia azt tanítja, hogy az idegrendszerben 50 fővezeték és sok tízezer másodidegzet (727.210.206 idegszál) van egy emberi testben.

Eddig ez teória, de mi hasznunk van nekünk ebből?
Hogy tudjuk mi ezt a ritmikus lélegzetvételt a hasznunkra fordítani?

Az első legfontosabb feladat, hogy ezen ritmikus lélegzetvétellel meditáción keresztül egy magasabb állapotba jussunk.

Két légzési gyakorlat van itt: a bal és a jobb orrlyukon való lélegzés tudatosítása.
Így a Tatvasz segítségével le lehet mindenféle betegséget küzdeni.

Mindenekelőtt vigyázni kell, hogy a pozitív és negatív Tatvasz-vibráció között ne bomoljon meg az egyensúly, amit azzal érhetünk el, ha minden tekintetben mértékletes életmódot folytatunk evésben, ivásban, munkában, pihenésben, alvásban, érzéki dolgokban, stb., stb...

A hét minden napján a Napfelkeltétől számítva, pontosan ki lehet számítani, hogy melyik Tatvasz mikor uralkodik.

Ha ezt figyelembe vesszük, úgy tudjuk magunkat gyógyítani.

Mi már tudjuk, hogy a Tatvasz mikor megy le a hátgerincen és amikor lemegy, a gondolatunkat elküldjük a beteg testrészhez.
» lásd a példát

Számításba kell venni melyik, mikor és hány percig működik.

Ha valaki fáradt, levert, fáj valamilye, ideges, stb., stb., ilyen gyakorlattal pár perc alatt rendbe hozhatja magát.

Fontos, hogy hogyan tartom és hova küldöm, a test melyik részébe, szervébe a Tatvaszt, mely a pránikus fősugárral vegyülve, ha akarom a szívbe vagy a plexus solaris-ba (Napfonat-csakrába) küldhetem.

Ez a változatos lélegzetvétel a Yoga gyakorlatok alapja.
A Yoga művészete abban áll, hogy a Yoga a Tatvaszt intelligensen, tudatosan kezeli.

A fő cél a Sámádinak nevezett állapot elérése, a világtudat megszerzése.

A szájon át való légzés teljesen elvetendő. Ha egy gyerek megszokja a szájon át való lélegzetet, az beteg.

Okkult tanítás, hogy a száj nem arra való, hogy lélegezzünk rajta keresztül, erre a célra csak az orr alkalmas.

Vannak a szájon át való lélegzési gyakorlatok is, de annak a Yoga gyakorlatokhoz semmi közük.
A Tatvaszokról a következő fejezetekben még többet megtudunk.

A légzésnek tehát nem csak a légköri oxigén felvétele a feladata, hanem pránát szívni az étertestbe.

Nyilvánvaló, hogy az ugyancsak atomok és molekulák halmazából álló táplálás is tartalmaz étert, pránát, s így evéskor, iváskor is jut prána a szervezetbe, de ez elenyészően kevés ahhoz, amennyire az étertestnek szüksége van, az élet fenntartásához, a betegségek megelőzéséhez és annak gyógyításához.

Ahogyan a (fizikai) dúrva-test élethez szükség van anyagcserére, ugyanúgy az éterikus-test is táplálásra szorul.

A prána-felvétel a már leírt két vezeték, az úgynevezett pingala- és ida-vezetékek útján történik.
Mégpedig a jobb orrlyukon át halad a pingala-vezeték, a bal orrnyiláson át az ida-vezeték.

A legtöbb ember - sajnos - csak egyik orrlyukát használja a légzéshez, mert a másik rendesen / rendszeresen eldugult.
Erről könnyen meg lehet győződni, ha orrlyukainkat befogva azokkal felváltva lélegzünk.
Ennek a helytelen lélegzésnek - ha elfogadjuk a Prána elméletét - igen súlyos következményei lehetnek.
A pozitív és negatív prána egyensúlya megbomlik, mível tudjuk, hogy a jobb orrlyukon át pozitív prána, a balon át negatív prána áramlik az étertestbe, ami elsősorban az idegrendszeren bosszúlja meg magát.
Az idegek egyensúlyának feltétele a teljesen egyenletes pingala- és ida-áramlás.

Minden reggel győződjünk meg arról, hogy orrnyilásaink szabadok és könnyen tudunk lélegezni.
Ha az egyik orrjárat eldugulna, úgy langyos vízzel (10-15 gr. konyhasó 1 liter vízhez) öblítsük ki.


- ! -
[ A 'Magasztos' ]Életenergia Tatvasz gyakorlatok az Életenergia Készülékek segítségével a hatékonyság növelése érdekében » »


Fontos:
Öngyógyításkor Életenergia Készülékünket állítsuk a legkissebb frekvenciára, a Chi AgyTréner & ElmeTréner & PszichoTréner -LPOG tipusú- készülékeket 3.5 Hz, illetve 7.83 Hz-re.
Ugyanezekre a frekvenciákra állítandók a Radionika tipusú Életenergia Készülékek is.


Lásd még az 'Ajánlott irodalom' oldalt:
  Móricz Emil: Tattwa - a 24 percek mágiája

~ * ~

.

Diozófia | Email
Ezen írásoknak és ezeknek az értekezéseknek, -online vagy nyomtatott- cikkeknek, kép- video- és hanganyagoknak az összes és teljes- tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, tárolása, nyomtatása vagy másik weboldalon való -akár bármely részletének- megjelentetése, valamint publikálása, semmilyen formában nem megengedett, (ill. csak a szerző(k) előzetes írásbeli engedélyével lehetséges)!


© Copyright. Minden jog fenntartva!

»» Diozófia > Isteni filozófia  Diozófia = Isteni filozófia


* * * * * * *

.
  .    

Chi-kártya :: ÉlteErő-kártya & ÉletEnergia-kártya Chi-kártya™ #3
Chi-kártya :: ÉlteEro-kártya :: ÉletEnergia-kártya 3 hónapig érvényes
CHI-kártya
ST tipus: 19 USD
CHI-kártya
DL tipus: 29 USD
CHI-kártya
HD tipus: 39 USD
ill., az összegnek megfelelő € (Euro) vagy Forint (HUF) + 1 db -szabadon választott- mágikus pecsét vagy szimbólum a "Vágyak ABC-je" csomagból
  ~    


:: ÉletErő Technológia ::

Integrált ÉletErő Generátorokkal működő ÉletEnergia Készülékek

Chi Generátorok & Prána Generátorok & Orgon Generátorok

AO 1100 | AO 2000
JU 99 | JU 1000 | LPOG 2000 DL | LPOG 2400 HD | PFC 2000 & PFC 2400 | Performer / Sport Performer 2400 HD
RAD 1000 | RAD 2000 | RAD 2400 HD
RAD 5 / ATG 5 | ATG 12 / ATGS 12000

Rendelje meg most valamelyiket, hogy minél előbb részesedjen az -integrált ÉletErő Generátorokkal működő- ÉletEnergia Készülékek által sugárzott jótékony ÉletEnergia & ÉletErő (chi, prána, orgon, bioenergia, stb.) nyújtotta összes előnyből !
 » Kapcsolat / Rendelés »»


  .    


DIOZÓFIA: Isteni filozófia


Diozófiai értekezések, elmélkedések és tanulmányok a Létről, Életről, Isten és ember viszonyáról...

Üzenetküldés / E-Mail »»ÉletEnergiát generáló Készülékek
Email  |  Weboldaltérkép


^ A Tatvasz elmélet - 1. rész

Webdomain címe: www.eletenergia.hu
» / A Tatvasz elmélet - 1. rész   »»
2024.02.22.
ÉletENERGIA & ÉletEnergia Készülékek
(Élet)Energia, (Élet)Erő és Vitalitás biztonsága és sikere érdekében!
Online chat Chat   .  
ÉLETENERGIA & ÉletEnergia Készülékek; Magyarországon, csak nálunk!   |   Chi ÉletErő VITALITÁSkártya: személyre szóló ÉletErő Vitalitás kártyák (!)  |   Chi AgyTréner & ELMETRÉNER: Modern és hatékony új Meditációs és Relaxációs ÉletEnergia Készülékek  |   DIOZÓFIA: Isteni filozófia   |   Energizálás / Vízeneregizálás   |   ÉletErő RADIONIKA / Radionika tipusú ÉletEnergia Készülékek   |   CHI Manager  |   Asztro-Trend: Asztro-Dinamikus Manifesztáció   |   ÉletErő MÁGIA: Techno-Mágia   |   Orgonit  |   7 Csakra & Aura  |   Dinamikus FENG SHUI CHI: megfelelő Feng Shui Chi-energiák a környezetében, térrendezés és kacatok nélkül!
ÉletErőt generáló ÉletEnergia Készülékek: a világhálón már 1998 óta az Ön szolgálatában!